De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel Planner Gertie van den Hurk FFP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel Planner Gertie van den Hurk FFP."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel Planner Gertie van den Hurk FFP

2 ABN AMRO Anno Nu! Omdat ABN AMRO (met haar medewerkers) zich telkens aanpast aan de turbulente omgeving waarin ze opereert. Denk aan: Klant veranderingen (technologische middelen, transparantie) Economisch onzekerheid Veranderende regelgeving (risico- en kostenbeleid) Arbeidsmarkt veranderingen (demografisch en agv technologie) Concurrentie (ook internationaal)

3 Medewerkers ABN AMRO -Klant Centraal Stellen Foutloze klantbediening
Snelle efficiente klantbediening Goede advieskwaliteit (segmentatie) -Jezelf blijven ontwikkelen en het optimale uit jezelf halen Concluderend: een medewerker moet deskundig, vertrouwd en ambitieus zijn. .

4 Gouden Handdruk Voor alle veranderingen in iemands leven hebben wij een passende oplossing! Gertie van den Hurk FFP

5 Wat doet een financieel planner bij ABN AMRO bank wanneer een klant te maken krijgt met een gouden handdruk? Persoonlijk advies / wat is de beste keuze voor iemand Rekening houdend met regelingen op het gebied van Sociale Zekerheid kenmerken en verschillen tussen de aanwendingsmogelijkheden Belastingdruk (zo min mogelijk belasting betalen) en aftrekposten Vaste lasten Vrij besteedbaar inkomen Lening aflossen Vermogensoverheveling naar de kinderen Bedrijf starten en investeren in eigen bedrijf? Wensen en doelen en mogelijkheden

6 Wat doet een financieel planner bij ABN AMRO bank wanneer een klant te maken krijgt met een gouden handdruk? Het opstellen van een Persoonlijk financieel plan: Stap 1: Inventarisatie Stap 2: Uitwerking van het advies Stap 3: Bespreken advies en aanbevelingen Stap 4: In orde maken van gekozen financiele oplossingen

7 Persoonlijk Financieel Plan

8 Persoonlijk Financieel Plan
Onderstaande levenslijn geeft een overzicht van belangrijke momenten welke van invloed kunnen zijn op de toekomstige financiële situatie. De Financieel Planner kan deze levenslijn verder aanvullen en/of wijzigen.

9 Persoonlijk Financieel Plan
Duidelijke grafieken geven inzicht

10 Wat is de beste keuze voor iemand?
Is er direct aanvullend inkomen nodig? Is er een deel nu contant nodig en de rest later? Hoe worden de uitkeringen bij iemand belast? Is er vrij vermogen wat er eventueel kan worden aangewend? Is het geld bestemd als spaarpot voor later? Conclusie: De beste oplossing is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de wensen

11 Wat wordt de keuze? Met of zonder advies? Advieskosten EUR 600
Advies inkomen en vermogen particulieren Advieskosten EUR 600 Afhandelingskosten banksparen EUR 120 per nw product Afhandelingskosten verzekeren EUR 175 per nw product Zonder advies Kennistoets

12 Rekening houden met Sociale zekerheid
WerkloosheidsWet Duur is maximaal 3 jaar en 2 maanden afhankelijk van uw arbeidsverleden (vuistregel: leeftijd minus 18 jaar = aantal maanden WW) Hoogte uitkering is gemaximeerd op basis van het dagloon EUR pj (2013), eerste 2 maanden 75% daarna 70% (max. circa EUR bruto pj) Geen vermogenstoets Geen inkomenstoets partner Evt. uitkering vanuit de Gouden Handdruk heeft geen invloed Sollicitatieplicht

13 Sociale zekerheid Uitkeringsduur verstreken en nog werkloos
WWB (Wet Werk en Bijstand) • Vermogenstoets • Inkomenstoets partner • Uitkeringen vanuit de Gouden Handdruk tellen mee • Sollicitatieplicht IOAW (werkloos vanaf 50 jaar) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers • Geen vermogenstoets • Uitkeringen vanuit de Gouden Handdruk hebben geen invloed

14 Sociale zekerheid Regeerakkoord IOW (werkloos vanaf 55 jaar)
Wet Inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers • Geen vermogenstoets • Geen inkomenstoets partner • Uitkeringen vanuit de Gouden Handdruk hebben geen invloed • Sollicitatieplicht IOAW vervalt

15 Rekening houden met Levensloop
Regeerakkoord Vanaf 2013 bestedingsvrij op te nemen. Opname gehele tegoed in 2013: over 20% van het levenslooptegoed per betaalt u geen belasting. Saldo minder dan EUR 3.000: voor verplichte opname Mogelijkheden bij ontslag: Saldo EUR of hoger: - Directe uitkering van het tegoed (via de werkgever) - Tegoed laten staan en in de toekomst via nieuwe werkgever uitkeren - Tegoed laten uitkeren 1 dag voor 65 jaar (uiterlijk ) De uitkering wordt altijd belast in box I.

16 Gouden handdruk Kenmerken en verschillen tussen de
aanwendings- of bestedings- mogelijkheden

17 Bestedingsmogelijkheden
Contant uitbetalen 2. Stamrecht bedingen Uitgestelde periodieke uitkering Direct ingaande periodieke uitkering Verzekering Banksparen Stamrecht BV 3. Combinaties

18 Contant uitbetalen -Hoeveel belasting moet je betalen?
-In welke fiscale box valt na uitbetaling de Gouden Handdruk? -Waarom zou je kiezen voor contante uitbetaling?

19 Contant uitbetalen Doel: direct geld in handen
Direct progressief belast met inkomstenbelasting in box 1, tegen maximaal 52% Belastingtarieven: Belastbaar inkomen in Belastingpercentage Belastingpercentage < 65 jaar jaar en ouder % 19,1 % % 24,1 % % 42,0 % meer dan % 52,0 %

20 Contant uitbetalen Voorbeeld Ontslagvergoeding EUR 100.000
Tarief 52% (belastbaar inkomen > ) EUR /- Netto vergoeding EUR Voordeel: Vrij vermogen Daarna wel 1,2% vermogensrendementsheffing over het netto bedrag indien boven de vrijstelling van (EUR / 2013) Geen kosten voor verzekering of oprichten BV. Gelden beschikbaar voor bijvoorbeeld aflossen leningen TIP! Inkomensmiddeling: over drie aaneengesloten kalenderjaren inkomen middelen

21 Stamrecht bedingen

22 Stamrecht bedingen algemeen
Stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen Direct ingaand of uitgesteld, doch uiterlijk ingaand in het jaar waarin de AOW ingaat Uitstel van directe belastingheffing over de (gehele) ontslagvergoeding

23 Stamrecht bedingen algemeen
Wie zijn de begunstigden bij overlijden? Wettelijke kring van begunstigden: Bij leven : de ontvanger van de ontslagvergoeding Bij overlijden: de partner en/of de kinderen tot 30-jarige leeftijd

24 Uitstellen van de uitkeringen: opbouwfase
Direct uitkeren: uitkeringsfase

25 Storten in een lijfrenteverzekering

26 Lijfrenteverzekering, opbouwfase
Uitgestelde lijfrente / Voorbeeld: Vrouw 45 jaar Ontslagvergoeding EUR Heeft uitzicht op een nieuwe baan Uitgestelde lijfrente, vaste rente, looptijd van 15 jaar Het eindkapitaal na 15 jaar wordt bv. EUR Van deze eindsom wordt een periodieke uitkering gekocht (zoals bijvoorbeeld Direct Ingaande Lijfrente) Bij voortijdig overlijden in de opbouwfase en het ontbreken van de wettelijke kring van begunstigden gaat het kapitaal terug naar werkgever / verzekeraar.

27 Lijfrenteverzekering, uitkeringsfase
Direct Ingaande Lijfrente / Voorbeeld Man 50 jaar, vrouw 47 jaar Ontslagvergoeding EUR Keuze voor een garantielijfrente Uitkeringsduur 15 jaar: tot datum ingang pensioen Uitkering EUR bruto pj op basis van huidige rentetarieven Bij overlijden kan vermogensverlies optreden. - Wat is dan een oplossing?

28 Gouden Handdruk rekening
Banksparen

29 Banksparen Inkomen in de vorm van een periodieke (bancaire ’lijfrente’) uitkering uitstellen of direct ingaand. Gouden Handdruk Opbouwrekening (uitstellen) Sparen Variabele rente Sparen Vaste Rente Beleggen Gouden Handdruk Leefrekening (direct ingaand) Direct uitkerende bancaire ‘Lijfrente’ met een vaste rente, (een hoog / laag constructie is mogelijk)

30 Banksparen, opbouwfase
Uitgestelde bancaire ‘lijfrente’ / Rekenvoorbeeld: Vrouw 45 jaar Ontslagvergoeding EUR Heeft uitzicht op een nieuwe baan Gouden Handdruk Opbouwrekening, vaste rente, looptijd 15 jaar Het eindkapitaal na 15 jaar wordt indicatief EUR Van deze eindsom wordt een periodieke uitkering geregeld (bijvoorbeeld: direct ingaande bancaire lijfrente = uitkeringsfase) Dit is geen verzekering en kan dus geen sterftekans van 1% hierop van toepassing zijn. Hoe lang moeten de uitkeringen dan lopen?

31 Banksparen, uitkeringsfase
Minimale looptijden voor de uitkeringsfase Leeftijd Minimale looptijd in jaren Tot 25 jaar 18 25-30 15 30-35 12 35-40 9 40-45 6 45-50 4 50-55 3 55-60 2 60 en ouder 1

32 Banksparen, uitkerend Direct Ingaande bancaire ‘lijfrente’ / Rekenvoorbeeld Man 50 jaar, vrouw 47 jaar Ontslagvergoeding EUR Keuze voor een Gouden Handdruk Leefrekening Uitkeringsduur 15 jaar: tot datum ingang pensioen/AOW man Uitkering indicatief EUR bruto per jaar.

33 Combinatie mogelijk?

34 Stamrecht BV

35 Stamrecht BV Waarom: Flexibiliteit in timing en hoogte
Starten van eigen bedrijf Lening aan jezelf of derden / zakelijk In feite speelt de BV voor verzekeraar en kan het geld naar eigen inzicht beheren. Aandachtspunten Verplichting tot stamrechtuitkering blijft bestaan (1% sterftekans en uiterlijk ingaand in het jaar waarin de AOW ingaat). Het is noodzakelijk om hiermee rekening te houden bij het kiezen van de beleggingen in de BV. Jaarlijkse oprentingsverplichting. Kosten accountant / notaris bij oprichting. Jaarlijkse kosten (KvK, accountant).

36 Stamrecht BV De BV maakt rendement op het kapitaal = winst
De BV moet de stamrechtvoorziening oprenten = verlies oprenting meestal gerelateerd aan het 'U-rendement' U-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen m.a.w. een rendement dat je kunt halen bij conservatief beleggen

37 Stamrecht BV

38 Vragen?


Download ppt "Financieel Planner Gertie van den Hurk FFP."

Verwante presentaties


Ads door Google