De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Pensioenregeling van

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Pensioenregeling van"— Transcript van de presentatie:

1 De Pensioenregeling van
9 februari 2007 Pensioenregeling Finder Relais Nederland B.V. De Pensioenregeling van Finder Relais Nederland B.V. Nico van der Zee VVZ Financieel Advies Centrum VVZ financieel advies centrum

2 Programma Wat regelt “Vadertje Staat”? Uw pensioen
Informatievoorziening Hiaten in het Sociale Verzekeringsstelsel en wat kunt u daar zelf aan doen? Vragen?

3 Wat regelt “Vadertje Staat” (1)
Vanaf 65-jarige leeftijd: AOW Hoeveel bedraagt deze in 2008? Gehuwd (2x € 8.546) = € Alleenstaand = € Let op: vervalt de toeslag!

4 Wat regelt “Vadertje Staat” (2)
Bij overlijden partner: ANW(?) Alléén als er thuiswonende kinderen zijn jonger dan 18 jaar Nabestaande is geboren vóór Hoeveel bedraagt de ANW in 2008? Nabest. met kind € Nabest. zonder kind € ANW is inkomensafhankelijk ANW eindigt uiterlijk op 65

5 Uw pensioen (1) Premieovereenkomst
Exclusiefregeling (risicopremies apart) Deelname vanaf 21 jaar Pensioendatum 65 jaar (Wet VPL) Leeftijdsafhankelijke premiestaffel Opbouw pensioenkapitaal voor: Aankoop OP+NP op 65-jarige leeftijd Aankoop NP/WzP bij overlijden vóór 65e Sekseneutrale verz. + uitkeringen Uitruil OP/NP op 65

6 Uw pensioen (2) De premiestaffel (bij leeftijd op peildatum 1 januari ….): jaar 4,5% jaar 5,5% jaar 6,7% jaar 8,2% jaar 10,0% jaar 12,3% jaar 15,1% jaar 18,7% jaar 23,4%

7 Uw pensioen (3) Beschikbare premie voor OP/NP op 65jr =
pensioengrondslag x premie-% Een voorbeeld: vrouw 28, 100%FT, bruto maandsalaris € 2.000, 8% VT Bruto jaarsalaris incl. VT: € ,00 AF: AOW-franchise (2008) – ,00 Pensioengrondslag € ,00 Premie-% in staffel x ,5,% Beschikbare premie op jaarbasis € ,16 Verplichte eigen bijdrage: 25% van de premie In dit voorbeeld: € 15,71 per maand

8 Uw pensioen (4a) 0 - 20 80 - 100 100,0% 20 - 35 65 - 80 72,5% 35 - 45
9 februari 2007 Pensioenregeling Finder Relais Nederland B.V. Uw pensioen (4a) Vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid Een resterende verdiencapaciteit van een percentage tussen de Komst overeen met een arbeids- ongeschiktheidspercentage van Hierbij hoort een vrijstellings percentage van 100,0% 72,5% 60,0% 50,0% 40,0% 0,0% VVZ financieel advies centrum

9 Uw pensioen (4b) Vrijstelling van betaling bij arbeidsongeschiktheid
Deze vrijstelling geldt voor de beschikbare premie en risicopremies. De stijging van de beschikbare premie volgens de leeftijdsafhankelijke staffel is meeverzekerd! Voorwaarden: WIA-volgend Ingaand op de dag dat de WIA-uitkering ingaat

10 Uw pensioen (5a) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie
KEUZE 1: Garantiekapitaal (winstdelend) Overrente (pakket staatsleningen – U-rendement) Externe factor (dus géén maatschappijwinst) Winst niet te beïnvloeden door Fortis ASR

11 Uw pensioen (5b) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie
KEUZE 2: Kapitaal o.b.v. belegging Belegging o.b.v. profiel: Neutraal Pensioen Gespreide belegging Verdeling wordt automatisch aangepast aan: * Resterende looptijd * Naarmate pensioendatum dichterbij komt, steeds behoudender * Fondsbeheerder bewaakt dit * Zie tabel volgende dia

12 Beleggingshorizon (resterende looptijd)
Uw pensioen (5c) Risicomanager Fortis ASR Beleggingshorizon (resterende looptijd) Profiel > 15 jaar jaar 7 – 3 jaar 3 – 1 jaar < 1 jaar Neutraal Pensioen Aandelen Obligaties Vastgoed 55 % 35 % 10 % 40 % 5% 30 % 65 % 20 % 75 % 5 % 85 %

13 Uw pensioen (5d) Bestedingsmogelijkheden beschikbare premie
KEUZE 3: Combinatie van beide Deels premie in Garantiekapitaal Deels premie in Belegging Verhouding zelf kiezen Standaard begint iedereen in: Garantiekapitaal Wijziging mogelijk op MijnPensioen.nl Premieherbestemming mogelijk Premieswitch mogelijk

14 Uw pensioen (6a) NP/WzP verzekerd bij overlijden vóór 65e:
Alleen indien er een partner is en/of kind(eren) Dekking op basis: Gegarandeerde rente Voorwaardelijke indexatie uit overrente Hoogte NP (levenslang): 1,400% per dienstjaar Te berekenen over de pensioengrondslag Hoogte WzP (tot 18 c.q. 27 studerend/invalide): 0,280% per dienstjaar Geen premievrije aanspraak bij ontslag NP bij overlijden ná 65e: 70% van het OP (uitruil voor alleenstaanden op pensioendatum mogelijk)

15 Uw pensioen (6b) Aanvullend bij overlijden voor gehuwden en samenwonenden: ANW-hiaatverzekering Vaste rente (2008: € ,00) Ongeacht wel of geen ANW-hiaat! Uitkering tot 65-jarige leeftijd partner Na ingang uitkering aan partner: Voorwaardelijke indexatie uit overrente Financiering: éénjarige risicopremies Eigen bijdrage 25% van de premie Geen premievrije aanspraak bij ontslag

16 Uw pensioen (7a) Overig: Wet op de Medische Keuringen
Géén medische waarborgen verlangd! Aanpassing polis als gevolg van gewijzigde gezinssituatie: Huwelijk/echtscheiding/samenwonen/verhuizing Geboorte kind(eren) Informeer uw werkgever! Bij uit dienst treden: Voortzetten bij nieuwe werkgever Waardeoverdracht mogelijk Premievrijmaking mogelijk

17 Uw pensioen (7b) Overig: MijnPensioen.nl Uniform Pensioen Overzicht
U ontvangt t.z.t. brief met inloggegevens Persoonlijk loket Inzage regeling Premieherbestemming + switch Uniform Pensioen Overzicht U ontvangt 1x per jaar een persoonlijk overzicht van uw pensioen Pensioenreglement Ter inzage bij uw werkgever Nationaal Pensioenregister Planning overheid: vanaf 2011 beschikbaar

18 Ons sociale verzekeringsstelsel (8a)
Al eens stilgestaan bij…? AOW-hiaat ANW-hiaat WIA Pensioen-hiaat Geen 40 dienstjaren Pensioenbreuk Tweeverdieners-hiaat Relatie Pensioen + Lijfrente Wat is/wordt uw Factor A?

19 Ons sociale verzekeringsstelsel (8b)
Vragen? Verzekeringen Hypotheken Belastingen Eerlijk financieel advies VVZ Financieel Advies Centrum U kunt ons bellen op: 038 – Of len naar: Kijk ook eens op

20 Vragen?


Download ppt "De Pensioenregeling van"

Verwante presentaties


Ads door Google