De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Shock SHOCK en uitwendige bloedingen nemen een bijzondere positie in tussen ‘stoornissen in de vitale functies’ en ‘plaatselijke stoornissen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Shock SHOCK en uitwendige bloedingen nemen een bijzondere positie in tussen ‘stoornissen in de vitale functies’ en ‘plaatselijke stoornissen’"— Transcript van de presentatie:

1 shock SHOCK en uitwendige bloedingen nemen een bijzondere positie in tussen ‘stoornissen in de vitale functies’ en ‘plaatselijke stoornissen’

2 shock Psychisch: tijdelijke blokkade van alle geestelijke functies door bijv. hevige angst of paniek

3 shock Lichamelijk: levensbedreigende verlaging van de bloeddruk (= hypotensie) waardoor de weefsels en organen, waaronder de hersenen, onvoldoende of in het geheel niet meer worden doorbloed (= circulatoire shock)

4 shock SHOCK is een toestand die het gehele lichaam betreft en die aangeeft dat er een zeer ernstige stoornis bestaat die, onbehandeld, spoedig tot de DOOD kan leiden

5 shock Shock is een circulatoire insufficiëntie waarbij de balans verstoord is tussen zuurstof toevoer en zuurstof verbruik in de weefsels Shock en de Bloedsomloop Hart en bloedvaten vormen het cardiovasculair circuit. En zorgen samen met de inhoud (het bloed) voor een voldoende zuurstof voorziening in de weefsels Het systeem moet integraal en gevuld zijn, en de pomp dient goed te werken Circulatie en Perfusie Het rondgepompt bloed bezorgd zuurstof, voedingsstoffen en andere essentiële stoffen naar de periferie, en voert afval materialen van de periferie weg

6 shock De Componenten van het systeem
Het hart dient het bloed efficiënt rond te pompen Het bloed moet in zulk een staat en hoeveelheid aanwezig zijn dat het op de correcte manier als drager van de stoffen kan fungeren De bloedsomloop dient als systeem zijn integriteit te behouden om efficiënt te kunnen functioneren Indien één of meerdere  van deze elementen uit balans is, en daardoor het systeem als geheel inadequaat wordt, spreekt men van shock De verschillende hoeken van waaruit het systeem aangevallen wordt, determineren de “soorten” shock De resulterende inadequaatheid van het systeem is soms het enige gemeenschappelijk element in de verschillende “soorten” shock

7 shock Shock bij acuut zieken:
Eerstehulpverlener kan deze niet behandelen Eerstehulpverlener heeft een signaalfunctie Er is een zeer ernstig probleem Eerstehulpverlener moet direct deskundige hulp alarmeren

8 shock Shock bij een ongevalslachtoffer – oorzaak bloedverlies – ontstaat al bij 20% verlies van de oorspronkelijke hoeveelheid bloed Bij volwassenen 1 liter, bij kinderen veel eerder

9 shock Op grond van ongeval gebeuren en/of de situatie bedacht zijn op inwendige bloedingen b.v. buikletsel of breuken van grote botten Kans op shock

10 shock SHOCK levensbedreigend karakter, snelle alarmering gewenst
Inwendige bloedingen – Eerstehulpverlener kan bloeding niet stoppen Uitwendige bloedingen – Eerstehulpverlener moet deze onmiddellijk stoppen

11 shock Soorten shock: shock door bloed-, vocht- of plasmaverlies of tekort neurogene shock septische of toxische shock overgevoeligheidshock (anafylactische shock) traumatische shock cardiale shock

12 shock Shock door bloed-, vocht- of plasmaverlies of tekort
Bloed, vocht of plasma stroomt uit of gaat inwendig verloren door b.v. bloedingen, ernstige diarree of verbrandingen Bij verbranding kan dit wel 24 uur na de verbranding het geval zijn

13 shock Neurogene shock. Er ontstaat een plotselinge verwijding van het bloedvatenstelsel waarin een gedeelte van het bloed als het ware verdwijnt Dit bloed is net zo goed aan de circulatie onttrokken als wanner het door een bloeding verloren zou zijn gegaan Ontstaat b.v. door een klap in de buik zonder een inwendige bloeding Door de klap werken zenuwen naar de bloedvaten in de buik (tijdelijk) niet meer, en gaan de bloedvaten daar openstaan en functioneren als bloedpool

14 shock Septische of toxische shock.
Bij ernstige infecties kunnen bacteriën giftige afvalstoffen (toxine) produceren Er ontstaat door koorts, zweten, misselijkheid en braken vaak al in een eerder stadium een vochttekort Deze giftige afvalstoffen brengen in het vaatsysteem een verlamming teweeg waardoor algehele vaatverwijding optreedt Het probleem van deze shock is, dat de koorts en andere verschijnselen van de infectie (rood uiterlijk, warm aanvoelen) het beeld kunnen verdoezelen Deze shock wordt ook wel de warme shock genoemd

15 Shock Septische of toxische shock.

16 Shock Septische of toxische shock.

17 Shock Septische of toxische shock.

18 shock Overgevoeligheidsshock (anafylactische shock) 1
Dit is de meest spoedeisende shock, die het gevolg is van een allergische reactie, waarbij histamine – een vaatverwijdende stof – is vrijgekomen Deze shock kan optreden bij een eiwitovergevoeligheid na b.v. vaccinaties of na een verkeerde bloedtransfusie of een steek van een wesp

19 shock Overgevoeligheidsshock (anafylactische shock) 2
Verschijnselen zowel apart als naast elkaar voorkomen: flauwte met bleekheid, verdwijnen van de polsslag, ernstige benauwdheid met luidruchtig ademen bleek/blauw zien, krampen en waterzucht (zwellingen) van de bovenste luchtwegen jeukende huiduitslag braken, buikkrampen en diarree De verschijnselen kunnen al snel na het contact optreden

20 shock Traumatische shock 1
Uitgebreide weefsel beschadigingen, vooral bij slachtoffers die lange tijd met romp of ledematen bekneld hebben gezeten Tijdens de beknelling een goede algemene toestand: pols, ademhaling en bewustzijn zijn normaal Na bevrijding kan s.o. snel, maar ook pas na enkele uren in shock geraken Getroffen lichaamsdeel kan sterk zwellen en/of gekleurde striemen en/of blaren vertonen Getroffen lichaamsdeel kan gevoelloos of verlamd zijn

21 shock Traumatische shock 2
Beknelling (crush) is veel weefsel in zuurstofnood geraakt Weefselcellen worden lek en trekken veel zout en vocht aan Bloedplasma gaat zich in het getroffen lichaamsdeel ophopen (shock, zwelling, striemen). Beschadigde spierweefsels Afgeknelde lichaamsdeel, giftige stoffen in de bloedbaan. Giftige afbraakproducten, nieren ernstig beschadigd Slachtoffer kan overlijden

22 shock Cardiale shock. Geen wanverhouding tussen
hart en bloedvolume en het vaatstelsel, het hart functioneert niet goed Beschadiging van het hart de pompwerking is verminderd (b.v. bij een hartinfarct, hartspierontsteking of bij ernstige hartritmestoornissen)

23 shock Soorten shock: shock door bloed-, vocht- of plasmaverlies of tekort neurogene shock septische of toxische shock overgevoeligheidshock (anafylactische shock) traumatische shock cardiale shock


Download ppt "Shock SHOCK en uitwendige bloedingen nemen een bijzondere positie in tussen ‘stoornissen in de vitale functies’ en ‘plaatselijke stoornissen’"

Verwante presentaties


Ads door Google