De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek"— Transcript van de presentatie:

1 Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek
voor kwetsbare mensen Milou Christians en Els Borgesius UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Ede, 3 april 2013

2 Missie | Ondersteunen van eigen herstel
Het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een volwaardig burger van de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven.

3 Ontwikkeling methodische werkwijze; drie bouwstenen
Bouwsteen 1: Onderbouwing vanuit de theorie (conceptueel) Bouwsteen 2: Onderbouwing dmv onderzoek (evidence based) Bouwsteen 3: Onderbouwing vanuit de praktijk (practice based)

4 Zes principes van Herstelwerk

5 Cliënten hebben het vermogen te herstellen
Geloof in het vermogen van mensen om te herstellen, hun leven op te pakken en te veranderen is een essentiële voorwaarde Het geeft hoop Hoop en vertrouwen zijn basisvoorwaarden voor herstel

6 Focus op krachten Focus van Herstelwerk ligt niet op tekortkomingen,
maar op krachten/sterke punten/mogelijkheden, die het herstelproces helpen en ondersteunen

7 Wat zijn krachten? Mindset: focus op kwaliteiten, talenten, vaardigheden, bronnen en aspiraties van mensen (en hun omgeving) in heden, toekomst en verleden Persoonlijke kwaliteiten (ik ben) Talenten en vaardigheden (ik kan) Omgevingskrachten (ik heb) Interesses en aspiraties (ik wil) Kennis en ervaring (ik weet)

8 Cliënt als regisseur Cliënten bepalen de vorm, de richting en de inhoud te bepalen van de hulp Regie bevordert herstel Regie is leerzaam

9 Werkrelatie is essentieel
Krachtgericht werken gaat uit van een ondersteunende basishouding van de hulpverlener gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en enthousiasme Uitgangspunt voor de hulpverlenende relatie is gelijkwaardigheid

10 Werkrelatie is essentieel in het slagen van de hulpverlening

11 Werken in eigen omgeving
krachten en bronnen herken je vanuit iemands natuurlijke omgeving de opvangvoorziening kan een tijdelijke veilige omgeving voor iemand zijn

12 Gemeenschap als hulpbron
Nadruk van krachtgericht werken ligt op het opbouwen van het persoonlijke steunsysteem van een persoon in de gemeenschap Optimaal benutten van hulpbronnen en relaties uit de eigen gemeenschap

13 “Mijn relatie met S. is opener en positiever geworden … Ik vind haar niet meer zo moeilijk, ik vind haar leuker, ik zie haar beter. Wat het S. heeft opgeleverd, is dat het haar eigenwaarde en haar zelfvertrouwen heeft vergroot”. [Begeleider]

14 “Ik had een negatief zelfbeeld
“Ik had een negatief zelfbeeld. Op den duur ga je geloven wat ze allemaal over je zeggen. Nu is dat anders … Ik heb ontdekt dat ik goed voor mezelf kan opkomen en heel sociaal ben ingesteld. Ik weet nu dat ik zelf keuzes kan maken en dingen kan bereiken. Ik stel zelf vragen over wat ik met mijn toekomst wil en hoe ik daarvoor kan zorgen.” [Cliënt]

15 Dank voor uw aandacht

16 © 2013 UMC St Radboud, Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg
Uitsluitend met bronvermelding kan gebruik worden gemaakt van de inhoud van deze presentatie. Als volgt: Els Borgesius en Milou Christians. Herstelwerk. Krachtgerichte basismethodiek voor kwet. Presentatie tijdens Nederlands Congres Volksgezondheid op 3 april in Ede. Voor meer informatie mail:

17 Reserveslides

18 Wat houdt herstel in? Herstel als uitkomst:
Een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst, en; Leven in veiligheid; Maar ook ‘sociale kwaliteit’: Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden (inkomen, woonruimte, werk, activiteiten, contacten); Verbindingen met anderen; Competenties, zelfwaardering en een positieve identiteit; Toegang tot instituties, netwerken en rechten.

19 Herstel betekent niet dat iemand:
relatief vrij is van problemen, symptomen of verslaving, of daar niet langer mee worstelt; geen begeleiding of behandeling meer nodig heeft of geen medicatie meer hoeft te gebruiken; per se zelfstandig en onafhankelijk in zijn eigen behoeften (en in die van naasten in zijn omgeving) voorziet.

20 Werkrelatie is essentieel
Een goede werkrelatie is de basis van goede hulp. Een begeleider stuurt niet alleen maar laat zich ook sturen door de cliënt. Cliënt en begeleider evalueren de werkrelatie continu. De werkrelatie is vertrouwenwekkend en trouw, doelgericht en zingevend, wederkerig en grenzen stellend, authentiek, en versterkend en voedend. © Omz, J. Wolf, 2012.

21 Waarom hulpbronnen gebruiken?
Vergroten de mogelijkheid tot volwaardig burgerschap en meedoen in de samenleving; Bieden individuele steun die aansluiten op wat iemand nodig heeft; Bevorderen participatie in een natuurlijke omgeving; Bevorderen het ontstaan van persoonlijke relaties die langdurige ondersteuning bieden, soms zelfs een leven lang; Geven hoop en bevorderen herstel. En: werken aan hulpbronnen maakt het werk van begeleiders leuker en uitdagender! © Omz, J. Wolf, 2012.

22 Wat betekent burgerschap voor het krachtgericht handelen?
Wederkerigheid in de relatie: sturen en gestuurd worden; Rechten, ook plichten en verantwoording afleggen; Serieus nemen én aanspraken ter discussie stellen; Respect en acceptatie, maar ook confrontatie. © Omz, J. Wolf, 2012.

23 Herstel betekent niet dat iemand:
vrij is van problemen, symptomen of verslaving, of daar niet langer mee worstelt; geen begeleiding of behandeling meer nodig heeft of geen medicatie meer hoeft te gebruiken; per se zelfstandig en onafhankelijk in zijn eigen behoeften (en in die van naasten in zijn omgeving) voorziet. © Omz, J. Wolf, 2012.

24 Filmpje

25 © J. wolf, 2008


Download ppt "Herstelwerk Krachtgerichte basismethodiek"

Verwante presentaties


Ads door Google