De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang
Carinda Jansen Judith Wolf Najla Wassie (Pharos) In opdracht van Federatie Opvang Liesbeth van Bemmel

2 Workshop ‘A strength based approach in Dutch women-shelters; chances & challenges’
Opbouw workshop Kennismaking Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang? Inhoud en kern van de basismethodiek Krachten inventariseren Fragment: Ruzie in de familie Mirad Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening: Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges) © Omz 2010

3 Resultaat van een basismethodiek
Cliënten in de vrouwenopvang worden begeleid volgens een landelijk ontwikkelde basismethodek die past bij de hulpbehoeften van het cliëntsysteem. De hulpverlening is methodisch en op basis van landelijk geactualiseerde methodische uitgangspunten. (Verbeterplan) © Omz 2010

4 Onderbouwing met drie bouwstenen
Bouwsteen 1: Onderbouwing vanuit de theorie (conceptueel) Wat is de visie op huiselijk geweld, missie, functies, basiswaarden etc Bouwsteen 2: Onderbouwing dmv onderzoek (evidence based) Wat zijn wetenschappelijk onderbouwde effectieve interventies? Internationale literatuur search Bouwsteen 3: Onderbouwing vanuit de praktijk (practice based) Wat vinden vrouwen en werkers belangrijk in de begeleiding en opvang? Concept mapping methode, maar ook groepsgesprekken etc © Omz 2010

5 “Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks
“Wat ik heb meegemaakt. Zij zeggen ik wil niks. Soms je moet beetje uitlokken uit kokon. Je moet uitleggen. Je moet bedenken wat kan werken. Ze moeten doen wat past bij dat persoon. Moet denken wat past bij die mens.” (Cliënt Arosa) © Omz 2010

6 Principes van het strength based werken
Mensen kunnen herstellen en veranderen Focus op krachten Cliënt is regisseur Werkrelatie is essentieel Werken in de leefwereld van de cliënt Gebruik hulpbronnen © Omz 2010

7 Fasering strength based werken (8-fasenmodel)
4=analyse 5=planning Volgens SBB: Voorbereiding Eerste ontmoeting Inventarisatie van de situatie Met de cliënt maken van een krachteninventarisatie en overeenkomst Met de cliënt maken van een actieplan. Uitvoering geven aan het actieplan. Normaliseren (afronden werkrelatie) 8FASEN: in de analysefase een totaalbeeld van de cliënt gemaakt. Niet uitsluitend problemen, maar ook pluspunten worden benoemd. Uitgangspunt is dat de gezonde kant van mensen en hun krachten gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen. In oorspronkelijk 8-fasenmodel geen aandacht voor verleden 2 documenten : krachteninventarisatie en actieplan (en ondersteunende formulieren) Actie-plan

8 Workshop ‘A strength based approach in Dutch women-shelters; chances & challenges’
Opbouw workshop Kennismaking - Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang? Inhoud en kern van de basismethodiek Krachten inventariseren Fragment: Ruzie in de familie Milad Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening:Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges) © Omz 2010

9 “Ik weet wel wat allemaal mis is gegaan
“Ik weet wel wat allemaal mis is gegaan. Ik heb ook al vaak genoeg gehoord dat het aan mij ligt. Het is belangrijk dat hulpverleners de positieve, gezonde kant van cliënten laten zien”. (Cliënt PerspeKtief) © Omz 2010

10 Krachten inventariseren; waarom?
Mindset: focus op kwaliteiten, talenten, vaardigheden, bronnen en aspiraties van de vrouw (en haar omgeving) Opbrengst: ‘levend document’ en een overeenkomst Leidt tot: bepalen lange en korte termijn doelen (actieplan) © Omz 2010

11 Werkblad krachteninventarisatie
© Omz 2010

12 Krachten inventariseren; de leefgebieden Onderzoeken op krachten, talenten en mogelijkheden (in heden, verleden en toekomst): Veiligheid & stoppen geweld Wonen – dagelijks leven Financiën (Ex-)partner, kinderen & opvoeding Sociale steun en relaties Activiteit en leren Vrije tijd en recreatie Gezondheid (zelfzorg, lichamelijk, psychisch, middelengebruik, intimiteit & seksualiteit) Zingeving en spiritualiteit © Omz 2010

13 Het gezin Milad heeft ruzie
Jamilla en Rachida komen thuis waar Mohammed hen al opwacht. Hij wil een hartig woordje spreken met Rachida over haar keuze om te gaan werken. © Omz 2010

14 Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie
Vorm subgroepen van ongeveer drie deelnemers Probeer uit naam van Rachida en op basis van het korte fragment de krachteninventarisatie zo ver mogelijk in te vullen Stel op basis van de kolom ‘Wensen & ambities’ prioriteiten vast Nabespreken © Omz 2010

15 Mogelijke krachteninventarisatie van Rachida
© Omz 2010

16 Sigmund sluit aan bij de cliënt
Aansluiten bij doelen en ambities van de client PAUZE © Omz 2010

17 Workshop ‘A strength based approach in Dutch women-shelters; chances & challenges’
Opbouw workshop Kennismaking - Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang? Inhoud en kern van de basismethodiek Krachten inventariseren Fragment: Ruzie in de familie Milad Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening: Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges) © Omz 2010

18 Gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, waarom?
Vergroten mogelijkheden op participatie in de gemeenschap (burgerschap) Bieden persoonlijke, individuele steun Natuurlijke omgeving in plaats van kunstmatige, geïsoleerd Persoonlijke relaties zijn vaak langduriger dan professionele relaties Geven hoop en bevorderen herstel Maken het werk van een hulpverlener leuker en uitdagender! VEILIGHEID VOOROP! © Omz 2010

19 Hulpbronnen in kaart brengen; een Ecogram
Eenvoudige visuele voorstelling om hulpbronnen van een cliënt(systeem) in kaart te brengen. Het sluit aan bij: Systeemgericht werken Focus op krachten Focus op informele hulpbronnen Werken in/met de leefomgeving van cliënten/systeem Diversiteit in de groep (kan niet-talig worden ingezet) © Omz 2010

20 Voorbeeld individueel ecogram
Voorbeeld systeemgericht ecogram Esther © Omz 2010

21 Oefening: Opstellen van een ecogram
Subgroepen van drie deelnemers (als vorige oefening) Gebruik de krachteninventarisatie van de vorige oefening Probeer namens Rachida de hulpbronnen (huidige en vroegere) in het genogram te plaatsen - Denk aan: de afstand tussen de hulpbron en Rachida - En is het een sterke, een stressvolle of een onzekere relatie? 4. Nabespreken © Omz 2010

22 Mogelijke ecogram van Rachida
Opleiding Vrienden Mohammed Rachida Werk Rachida Inkomsten-bron Rachida Moeder Rachida Najid Jamilla Religie Woning School Vrije tijd © Omz 2010

23 Workshop ‘A strength based approach in Dutch women-shelters; chances & challenges’
Opbouw workshop Kennismaking - Waarom een basismethodiek in de vrouwenopvang? Inhoud en kern van de basismethodiek Krachten inventariseren Fragment: Ruzie in de familie Milad Oefening: Opstellen van een krachteninventarisatie Korte onderbreking Hulpbronnen inventariseren Oefening: Opstellen van een ecogram Discussie: De planeten en de methodiek; chances & challenges) © Omz 2010

24 Uitgangspunt: ook samenwerkingspartners hebben mogelijkheden en sterke kanten
Gezamenlijk gebruik van de woorden van de cliënt Chances & Challenges Een multidisciplinaire systeemaanpak op basis van de principes van het krachtenmodel, biedt  een oplossingsrichting voor het ‘planetenprobleem’. Doelen van de cliënt zijn leidend Gezamenlijk veiligheid centraal stellen © Omz 2010 Uitgangspunt: de cliënt in haar of zijn context

25 Met dank! zijn er nog vragen?
© Omz 2010


Download ppt "Ontwikkeling van een basismethodiek voor de vrouwenopvang"

Verwante presentaties


Ads door Google