De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ?"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ?
Gerda Okerman Vormingsverantwoordelijke VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

2 Aanbod palliatieve thuiszorg naar eerstelijn PTZ = tweedelijn
Ondersteuning eerstelijn Advies pijn- en symptoomcontrole Spuitaandrijver Uitklaren levenseindevragen Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp inschakelen Psycho-sociale ondersteuning patiënt en omgeving Psychologische ondersteuning hulpverleners Emancipatorische taak naar hulpverleners

3 Aanbod PTZ Gent-Eeklo naar eerstelijn PTZ = tweedelijn
Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo : 8 verpleegkundigen 2 equipeartsen Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid … … ook eindverantwoordelijkheid

4 Belang van samenwerking :
Ervaring met palliatief team vormt attitude tov palliatieve zorg en taakperceptie Peretti-Watel, Social Science & Medicine – 2005 Snow, J Palliat Med Onderzoek dr. P. Pype Samen een palliatieve patiënt begeleiden: ‘bedside teaching’

5 Aanbod PTZ naar het WZC Ondersteuning vanuit PTZ beperkt tot
Advies pijn- en symptoomcontrole Uitlenen spuitaandrijver Helpen bij uitklaren euthanasievragen Ondersteuning van het team Bijwonen MDO Debreefing na moeilijke situatie Maar geen rechtstreekse psychosociale ondersteuning bewoner en familie !

6 Palliatieve Zorg in het WZC
Wie is verantwoordelijk voor PZ ? Referent PZ Welke (bijkomende) opleiding ? Expertise – routine ? Hoeveel vrijstelling ? CRA Werkgroep PZ Visie van het bestuur / directie van het WZC : hoeveel aandacht voor PZ ? Hoeveel aandacht voor communicatie en VZP ?

7 Taken van de Referent Palliatieve Zorg in een WZC
Communicatie Advies en ondersteuning Beslissingsproces

8 1. Communicatie Signalen van patiënt en familie (h)erkennen
Verkennend werk (vóór gesprek met arts) Stimuleert gesprek (ts. arts & bewoner/familie) Aanwezigheid bij gesprek (ts. arts & bewoner/familie) Als steun voor de bewoner en de familie Als vertegenwoordiger van het team

9 2. Advies en ondersteuning
Advies pijn- en symptoomcontrole spuitaandrijver Uitklaren levenseindevragen Psycho-sociale ondersteuning bewoner en familie Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp inschakelen Indien nodig : advies vragen aan palliatieve thuiszorg

10 3. Beslissingsproces Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid …
Objectieve (i.t.t. subjectief gekleurde) informatie Goede afstemming met bewoner, familie en team Rekening houden met alle zorgperspectieven De bewoner staat centraal Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid … … ook eindverantwoordelijkheid

11 Besluit 1. Directies : Visie palliatieve zorg
Enthousiaste medewerkers naar adequate opleidingen sturen Voldoende tijd en ruimte geven om de referent de palliatieve zorg te laten uitbouwen

12 2. Referent palliatieve Zorg
Besluit 2. Referent palliatieve Zorg Bijscholingen Professionaliteit Samenwerking met alle disciplines / teamwork indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies

13 Besluit 3. Artsen : Ervaringen met PTZ in thuiszorgsituaties meenemen en toepassen in WZC Appél doen op aanwezige Referent Teamwork Indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies

14 VZW Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo Bilksken 36 – 9920 Lovendegem Tel : Fax :


Download ppt "Samenwerking Palliatieve Thuiszorg en WZC : (on) mogelijk ?"

Verwante presentaties


Ads door Google