De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alleen voor Alleen werkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alleen voor Alleen werkers"— Transcript van de presentatie:

1 Alleen voor Alleen werkers

2 Alleen voor alleen werkers
Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor. Daarom vraagt de veiligheid van alleen werkers extra aandacht. Er is sprake van alleen werken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkt.

3 Alleen voor alleen werkers
My Bodyguard heeft een uitgewerkt alleenwerkers concept. Het concept koppelt een hulpvraag aan een hulpverlener. De hulpvraag kan manueel geactiveerd worden door het indrukken van 1 of 2 knoppen. En automatisch geactiveerd worden wanneer de gebruiker daarvoor niet meer in staat is, bv. buiten bewustzijn, door het detecteren van niet voldoende beweging “man down”.

4 De techniek My-SOS SB RugGear My-Bodyguard PRO II

5 De techniek GSM Netwerk buiten gebouwen.
My-Bodyguard maakt gebruikt van het GSM netwerk voor het versturen van de noodmeldingen. Het is belangrijk dat er op alle locaties, buiten, waar de medewerkers alleen werken goed GSM bereik aanwezig is.

6 De techniek GSM Netwerk binnen gebouwen
Ook is het belangrijk dat op de plaatsen waar men alleen werkt binnen gebouwen een goed GSM netwerk aanwezig is. Indien dit niet aanwezig is kan er een aanbieding worden gemaakt voor het aanbrengen van GSM versterking binnen in gebouwen. Indien er gewerkt wordt in gebieden waar geen GSM bereik aanwezig is dan kan dit, bij een overschrijding van een vooraf ingestelde tijd, worden gemeld als alarm.

7 Alarm Service Centrale
Een belangrijke rol is weggelegd voor een goed werkende alarmcentrale. Zij zijn de spin in het web die er voor zorgen dat de hulpvraag, met alle belangrijke informatie, op de juiste manier bij de hulpverleners komt.

8 Alarm Service Centrale
Meldingen kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven aan de hulpverlening. Opbellen van meerdere hulpverleners; Eerst een SMS en/of sturen en daarna opbellen; Er kan een koppeling worden gemaakt tussen uw alarmposten en de alarmcentrale als dependance en daarna opbellen.

9 Alarm Service Centrale
Voor de alarmcentrale is het essentieel dat de juiste informatie zo snel mogelijk de hulpverlener bereikt. Buiten gebouwen wordt d.m.v. GPS de positie van de alleen werker in nood bepaald. Voor afgesloten gebieden, binnen hekken, ontbreken bij standaard kaartmateriaal de adresgegevens, deze moeten separaat worden toegevoegd aan onze database.

10 Google Maps Het geel gearceerde gebied is het werkelijke kavel van Het Wegdam 1. Echter als je het adres opvraagt in Google Maps door op de kaart te klikken geeft hij het verkeerde adres op. Namelijk Het Assink 8.

11 Google Maps Als het gebied wordt toegevoegd in onze database worden ook specifieke locaties aangegeven. De rode ballon is de container opslag. Als er in dit gebied vervolgens alarm wordt geslagen wordt dit ook getoond aan de centralist. Deze centralist ziet vervolgens: Het Wegdam 1, 7496 Hengevelde, NL – Container Opslag

12 Alarm Service Centrale
Binnen in gebouwen werkt GPS niet. Er dienen daarom maatregelen te worden getroffen indien Alleen werkers in gebouwen werkzaam zijn. Dit kan op 5 verschillende manieren:

13 Alarm Service Centrale
1. Er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde iButtons in combinatie met een iButtonreader. De alleen werker moet zich in elke ruimte waar deze gaat werken melden bij de iButton zodat bij een calamiteit de laatste locatie van de iButton wordt vermeld op de alarmcentrale.

14 Alarm Service Centrale
2. Er wordt data geleverd met daarop adressen en locaties waar de alleen werker zich kan bevinden in een noodsituatie. Deze oplossing wordt veel gebruikt bij b.v. het verplegend personeel.

15 Alarm Service Centrale
3. Er wordt gebruikt gemaakt van bakens waardoor automatisch bij het betreden van de ruimte wordt gedetecteerd waar de alleen werker zich in geval van nood bevindt.

16 Alarm Service Centrale
4. Er wordt een koppeling gemaakt met de agenda van de persoon. Als de agenda goed wordt bijgehouden kan hieruit bepaald worden waar de persoon zich bevindt. De locatie van de huidige afspraak wordt door- gegeven bij een alarmmelding.

17 Alarm Service Centrale
5. Een applicatie kan worden geïnstalleerd op een telefoon met Android of een iPhone. Via deze applicatie kan de locatie handmatig worden geselecteerd uit een lijst of zelf ingevoerd. Ook de tijd dat je op de locatie bent wordt ingevuld. Bijvoorbeeld: Nu (8:20) tot 9:30. Deze locatie met tijd wordt tijdens een alarm melding getoond aan de centralist en doorgegeven aan de hulpverlening.

18 Alarm Service Centrale
De alleen werkers kunnen verschillende hulpvragen versturen door één of twee knoppen in te drukken, afhankelijk van de urgentie. Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: Politie Ambulance Brandweer BHV Eigen security Collega’s

19 Alarm Service Centrale
De melding door niet voldoende beweging “man down”. Man Down betekent dat een alleen werker niet in staat is zelf de knop in te drukken om alarm te slaan Er kan op verschillende manieren opvolging worden geregeld: BHV Eigen security Collega’s Eerst gebruiker dan collega’s

20 Organisatorisch Voor een goed functionerend concept moeten er zaken organisatorisch geregeld zijn of worden. Belangrijk is het draagvlak bij de eindgebruiker (alleen werker). Voor het juiste gebruik is een goede uitleg noodzakelijk.

21 Organisatorisch Belangrijk is dat het totaal concept op goed functioneren en gebruik wordt gecontroleerd. Er wordt een rapportage gestuurd naar de verantwoordelijke die de mensen begeleidt en aanstuurt omtrent het thema alleen werken.

22 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Alleen voor Alleen werkers"

Verwante presentaties


Ads door Google