De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Virtueel Clearinghouse van en voor het Hoger Onderwijs DAIR-Seminar 7 november 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Virtueel Clearinghouse van en voor het Hoger Onderwijs DAIR-Seminar 7 november 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Een Virtueel Clearinghouse van en voor het Hoger Onderwijs DAIR-Seminar 7 november 2003

2 Achtergrond VCH  toenemende behoefte aan uitwisselen/koppelen van informatie  veel systemen kwetsbaar en niet toekomstvast: oplopende kosten en afnemende kwaliteit  aarzeling om te investeren: geen stabiel eisenpakket en geen standaards  samenwerkingsparadox: tegelijkertijd behoefte aan samenwerking én aan autonomie  SURF is door de instellingen gevraagd deze problematiek hoge prioriteit te geven (Meerjaren-plan)

3 Onderwijsnummer  O-nr zou kunnen helpen, maar:  de WON verbiedt: •gebruik ON als administratief nummer; •gebruik ON voor uitwisselen/koppelen van informatie; •gebruik ON voor uitwisselen vooropleidingsgegevens; •een aantal raadpleegmogelijkheden op het CRI-HO en SF;  CRI-HO en ‘SM-regime’ verdwijnen  nieuwe interface met IB-Groep (BRON) nodig

4 Doelen VCH  O-nr invoeren, maar nadelen elimineren  samenwerkingsparadox doorbreken: Samenwerken met behoud van autonomie  platform voor gegevensuitwisseling  invoering van sectoraal HO-nummer  basale standaardisatie (data-definities + uitwisselingsstandaarden)  administratieve lastenverlichting  mogelijkheden voor instellingen met verdergaande ambitie tot samenwerking

5 Functies VCH  één digitaal proces voor aanmelding en inschrijving: •integratie centrale en decentrale aanmelding •integratie bekostigde en niet-bekostigde studenten •zonder papier!  gebruik van authentieke bronnen: •GBA •vooropleidingsgegevens •dubbele aanmeldingen/inschrijvingen en studiehistorie  invoering onderwijsnummer én sectoraal HO-nummer  real-time uitwisseling met IB-Groep (+CFI); de instelling is leidend!  register voor HO-diploma’s + certificaten

6 Werking VCH  VCH faciliteert web-applicaties bij instelling (en IB- Groep) voor identificatie, aanmelding en inschrijving  VCH is ‘schakelbox’: dirigeren en orkestreren van gegevensuitwisselingen: •authentieke bronnen •tussen instellingen •tussen instellingen en de overheid  VCH regelt O-nr en kent HO-nr toe  instellingen blijven verantwoordelijk voor eigen administratie!  VCH is ‘makelaar’ van en voor de instellingen

7 VCH vanuit Student  Centrale + decentrale aanmelding bij instelling  Minder formulieren en administratie + op één plaats gegevens inzien en muteren  Gebruik van authentieke bronnen in de keten  Minder fouten  Eén nummer voor alle transacties  Vooral bij inschrijving bij meerdere opleidingen of instellingen treden voordelen op  Indien instelling standaarden gaat gebruiken wordt administratie transparanter en eenvoudiger voor klant.

8 VCH vanuit Instellingen (1)  Snel aanmeld- en inschrijfproces bij de instelling  Administratieve lastenverlichting  Soepele invoering onderwijsnummer  Moderne interface met IB-Groep, door 100% spiegelen minder fouten en minder ergernis  Basis voor koppelbaarheid van gegevens die kan uitgroeien, binnen en tussen instellingen  Hogere kwaliteit, betere dienstverlening  Standaardisering in domein student & onderwijs = Gemeenschappelijk ijkpunt bij ontwikkeling

9 VCH vanuit Instellingen (2)  Bijdrage transparantie + verantwoording bekostiging  Basis voor nieuw bekostigingsstelsel?  Managementinformatie  opheffen merkwaardige scheiding tussen bekostigde en niet-bekostigde studentenadministratie  Wijzigingen in wet- en regelgeving mogelijk opvangen in/met clearinghouse  Kostenbeheersing

10 VCH vanuit Overheid  Realisatie invoering onderwijsnummer  Eenduidige partner voor gesprek / samenwerking  Administratieve lastenverlichting  Transparantie + verantwoording bekostiging  Tegengaan van fraude met diploma’s  Basis voor nieuw bekostigingsstelsel  Kostenbeheersing + hogere kwaliteit in HO

11 Actuele stand van zaken  besluitvorming instellingen  besluitvorming OCenW na positieve contra-expertise  Uitgebreide projectorganisatie met veel mensen van instellingen (Regie-, FT-, OP-, BJ- en Klanbordgroep)  Europese tender en wedstrijd t.b.v. VCH-0 tussen 4 leveranciers  intensieve communicatie met instellingen en alle relevante groepen/disciplines


Download ppt "Een Virtueel Clearinghouse van en voor het Hoger Onderwijs DAIR-Seminar 7 november 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google