De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

December 2009 Serving surfing cold since 1973. Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 2 Video.

Verwante presentaties


Presentatie over: "December 2009 Serving surfing cold since 1973. Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 2 Video."— Transcript van de presentatie:

1 december 2009 Serving surfing cold since 1973

2 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 2 Video

3 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 3 Agenda 1Terugblik 2009 2HSA 2010-2013 3Missie, visie, strategische doelstellingen 4Organisatie structuur 5Externe relaties 6Communicatieplan 7Financiën 8Bestuursfuncties / vacatures 9Inbreng leden / dialoog

4 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 4 Terugblik 2009 •Wedstrijden •Topsport en Talent •Opleidingen •Communicatie •Werkgroep cruiseterminal

5 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 5 Missie, visie, strategische doelstellingen Organisatie structuur Externe relaties Communicatieplan Bijlagen

6 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 6 Missie Een professioneel, duurzaam en veilig surfklimaat behouden en bevorderen waarin iedere surfer in Nederland zich thuis voelt Visie » De HSA support de surfer in Nederland » De HSA zet zich in voor het behoud van surflocaties in Nederland » Met medewerking van partners zet de HSA zich in voor veilige en schone surflocaties in Nederland » Topsporters en surftalent weten zich gesteund door professionele begeleiding » Wedstrijdsurfers weten zich gesteund door een professionele organisatie van wedstrijden » De opleidingen en trainingen die de HSA verzorgt en ontwikkelt zijn gebaseerd op de geldende internationale standaarden. » Nederlandse surfscholen werken met een HSA-certificaat » De HSA richt zich op zowel topsport als breedtesport » De HSA vervult binnen de ESF en de ISA een actieve rol in de internationale ontwikkelingen van de surf » Betrokken partijen vinden in de HSA een partner » De surfer support de HSA De HSA richt zich op alle surfers… … zowel de beginnende - als de topsurfer

7 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 7 Strategische doelstellingen 1.De HSA maakt zich de komende 5 jaar sterk voor het openhouden van de surfstranden in Nederland 2.In samenwerking met juristen en partners als Surfrider Foundation en Stichting Noordzee vecht de HSA de komende 5 jaar voor het veilig en schoon houden van de surfstranden in Nederland. 3.De begeleiding van Nederlands surftalent wordt de komende 5 jaar naar een professioneel en internationaal niveau gebracht. 4.In 2010 zal de HSA, naast twee HSA NK-wedstrijden ook een lokaal wedstrijd circuit stimuleren, begeleiden en accrediteren. Aan de hand van de ontwikkeling van dit lokale wedstrijd circuit, zal in 2011 worden gekeken of een link kan worden gelegd tussen het lokale wedstrijdcircuit en de HSA NK-tour 5.De instructeurs opleidingen voldoen voortdurend aan de internationale standaard en er wordt in 2010 een level2 opleiding ontwikkeld die in 2011 wordt uitgerold. 6.De HSA ontwikkelt in 2010 een certificaat voor surfscholen waarin een veilig en professioneel kader wordt gecreëerd voor de beginnende surfer. 7.Naast de wedstrijdsport zal de HSA in 2010-2015 initiatieven en activiteiten vanuit een nieuwe commissie Breedtesport ontwikkelen waarmee de recreatieve surfer bediend wordt. 8.Nederland neemt in 2010 – 2015 actief deel en de herstructurering van de European Surfing Federation en neemt initiatief om de Nederlandse belangen te integreren in een Europees beleid. De strategische doelstellingen… … geven aan hoe de HSA in de komende 5 jaar haar visie gaat realiseren…

8 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 8 Strategische doelstellingen 8.De HSA is een gesprekspartner en aanspreekpunt voor haar externe relaties: A. HSA werkt actief samen met lokale partijen en verenigingen. B. Lokale overheden kennen en erkennen de HSA als vertegenwoordigend orgaan en werken samen bij evenementen en lokale/regionale ontwikkelingen. 9.HSA en NOC/NSF gaan in 2010-2015 een actief samenwerkingsverband aan dat in 2013-2015 resulteert in een formele erkenning van de HSA, eventueel binnen een samenwerking met andere sportbonden. 10.Sponsoring wordt uitgebreid, sponsorbedragen zijn in 2011 verdubbeld en sponsor-exposure wordt verankerd in een communicatieplan dat in 2010-2015 als leidraad zal dienen voor alle uitingen van de HSA. 11.In 2010 wordt de betaalde lidmaatschapsstructuur afgebouwd/afgeschaft. In de nieuwe ledenstructuur zal de HSA haar inkomsten generen uit het verzorgen van benefits waar zowel leden als de HSA (financieel) baat bij hebben 12.De HSA gaat stagiaires inzetten voor het kunnen gebruiken van de tijdelijke expertise en effort die stagiaires leveren 13.De HSA is vanaf 2010 een betrouwbare en aanspreekbare partner die adequaat reageert op vragen of wensen van haar leden en externe relaties … en zien daarbij zowel op de sporters … als de partners van de HSA

9 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 9 Agenda Missie, visie, strategische doelstellingen Organisatie structuur Externe relaties Communicatieplan Bijlagen

10 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 10 Bestuur Manager Uitvoering Vrijwilligers Stagiaires Organisatie structuur – 1/2 De structuur zorgt voor een heldere scheiding tussen bepaling en uitvoer van beleid… … waarbij rollen en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd T en T Opl. Weds. Breed A ad-hoc commissies

11 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 11 Commissie Breedtesport »De commissie Breedtesport maakt zich sterk voor een surfcultuur in Nederland die gebaseerd is op plezier, kameraadschap, avontuur, respect voor de zee, de natuur en elkaar. »De activiteiten die de commissie organiseert en de middelen die zij inzet richten zich op het verspreiden van de surfregels (om veiligheid en ieders plezier te vergroten), het aanmoedigen van mensen om op ontdekking te gaan in eigen land, het tonen van de Nederlandse surfcultuur, het ontmoeten van anderen & bewustwording van natuurbehoud. »Kortom, soul in de Nederlandse surf.

12 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 12 Agenda Missie, visie, strategische doelstellingen Organisatie structuur Externe relaties Communicatieplan Bijlagen

13 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 13 De wereld buiten de HSA kent veel partijen die een rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van de ambities van de HSA: de zogenaamde externe relaties. We onderscheiden 5 types van externe relaties: 1. Sponsoren; 2. Lokale overheden; 3. NOC-NSF; 4. Overige surfervertegenwoordigende partijen; 5. Overige sportbonden en –verenigingen. Externe relaties worden benaderd… … met een heldere, concrete en samenhangende voorstelling van zaken

14 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 14 Agenda Missie, visie, strategische doelstellingen Organisatie structuur Externe relaties Communicatieplan Bijlagen

15 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 15 Communicatie focusgebieden De vijf focusgebieden uit de enquête en de workshop zijn de speerpunten van de communicatie Positionering HSA (erkenning als surf autoriteit in NL) HSA Events Surfles en -clinicsSurfevents Press/ media HSA website als portal in de surfwereld Social Networking (wiki, forum, blogs etc.) E-newsletter Links surf “stuff” E-Business Groei van de (top)sport / ontwikkeling breedtesport E-Business Surfles en -clinics Sms services HSA Events Surfevents Events/ wedstrijden top- en talenten sport Samenwerking met externe relaties E-newsletter HSA Events Ambassadeurs Meetings/ workshops/ infosessies CRM Relatie met de surfer Support / “Office hours” Surfevents Meetings/ workshops/ infosessies HSA Events Ambassadeurs Press/ media

16 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 16 Financiën

17 Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 17 Bestuursfunctie / vacatures  VoorzitterVacant  SecretarisVacant per 1/1/2010  PenningmeesterMaarten Rijssenbeek  Voorzitter ad interimStefan Koper tot 1/6/2010


Download ppt "December 2009 Serving surfing cold since 1973. Concept Beleidsplan HSA 2010 - 2013 2 Video."

Verwante presentaties


Ads door Google