De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestelprocedure GIDP – Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestelprocedure GIDP – Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen."— Transcript van de presentatie:

1 Bestelprocedure GIDP – Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen

2 Prijsaanvraag – reservatie 3 documenten: 1. Begeleidend schrijven 2. Verklaring inzake veiligheid van producten en diensten 3. Bijlage – vereisten volgens KB van 04- 03-2002 en 25-04-2004

3 Begeleidend schrijven = gericht aan organisator - Betreft: verklaring inzake veiligheid - Voorlopig overeengekomen gegevens: • datum • activiteit • geschat aantal deelnemers + leeftijd • uurregeling

4 Begeleidend schrijven - Vermelding: In bijlage “verklaring inzake veiligheid van producten en diensten aangeboden door derden, tijdens buitenklasactiviteiten van ………… - Vraag deze verklaring te onderteken en terug te sturen tegen ……… naar ……..

5 Begeleidend schrijven - Opmerking: indien de verklaring niet tijdig in ons bezit is zien wij ons uit algemene veiligheidsoverwegingen genoodzaakt deze optie te annuleren zonder verdere kosten Praktische afspraken na ontvangst van ondertekende verklaring

6 Inhoud verklaring - naam en functie van ondertekenaar - naam organisator - adres organisator – activiteit - verklaring dat: (a) de organisatie voldoet aan alle geldende wetten, decreten en reglementeringen voor wat betreft de veiligheid van de deelnemende leerlingen en personeelsleden

7 Inhoud verklaring ( b) de organisatie voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake verzekeringen en in het bijzonder voldoende gedekt is voor alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid waarvoor een polis werd afgesloten bij: …… (naam verzekeringsmaatschappij) …… (polisnummer)

8 Inhoud verklaring (c)dat de organisatie aan de eisen zoals gesteld in het KB van 4 maart 2002 en het KB van 25 april 2004 met als wettelijke basis de wet van 9 februari 1994, en opgenomen in het document in bijlage, voldoet Opgemaakt te ……. Op datum van ….. Handtekening

9 Bijlage – bijkomende eisen Aan volgende eisen moet door de inrichter voldaan worden. De vermelde documenten moeten ter inzage zijn, of indien gevraagd, bezorgd worden aan de school 1. Situatieschets van het parcours met nummering + beschrijving van alle toestellen en uit te voeren acties 2. Afschrift van de RA, RE en in acht te nemen preventiemaatregelen

10 Bijlage – bijkomende eisen 3. Naam en opleiding van eindverantwoordelijke + middelen + verklaring dat hij/zij aanwezig is gedurende gans de activeit 4. Afschrift indienststellingsverslag door een ter zake deskundige

11 Bijlage – bijkomende eisen 5. Lijst van benodigde producten i.v.m. veiligheid - beschrijving, identificatie, karakteristieken - afschrift van volgens de wet verplichte controles door EDTC

12 Bijlage – bijkomende eisen 6. Lijst met verplichte, reglementaire PBM’s en CBM’s 7. Lijst van: - aantal monitoren per toestel - bewijs opleidingsniveau - verplichte instructies per toestel 8. Algemeen intern noodplan - ontruiming - kleine en grote ongevallen en incidenten

13 Bijlage – bijkomende eisen 9. Bewijs van opleiding van minimum 1 EHBO hulpverlener + verzekering aanwezigheid Lijst met EHBO materiaal + plaats 10. Logboek periodieke nazichten en uitgevoerde herstellingen 11. Naam verzekeringsmaatschappij BA + gedekte risico’s 12. Toelating PA’s om installaties te bezoeken

14 Weetje Beroeps Federatie van Natuursport Ondernemingen Kent logo’s toe voor deelnemers aan het begeleidingssysteem Veiligheid en milieuzorg.

15 Weetje Wat betekenen deze logo’s? Elk van deze logo’s betekent dat de organisator deelneemt aan het BFNO- Begeleidingssysteem Veiligheid en Milieuzorg. De deelname verloopt in verschillende stappen en is daarom aangeduid met verschillende logo’s

16 Weetje Stap 1 - Organisatie heeft zich ingeschreven in begeleidingssysteem Stap 2 - Organisatie heeft interne doorlichting achter de rug en wordt door onafhankelijke auditors doorgelicht

17 Weetje Stap 3 - Organisatie is geaccrediteerd – externe audit toonde aan dat ze actief en professioneel met veiligheid bezig is. Waarborg dat er geen ongevallen gebeuren?

18 firstfirst | previous | next | last | homepreviousnextlasthome 4 of 18 Als al deze zaken in orde zijn kunnen we onze leerlingen met een gerust hart op sportdag laten vertrekken!!


Download ppt "Bestelprocedure GIDP – Katholiek Secundair Onderwijs Regio Mechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google