De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweer Westerlo & Preventiedienst gemeente Westerlo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweer Westerlo & Preventiedienst gemeente Westerlo"— Transcript van de presentatie:

1 Brandweer Westerlo & Preventiedienst gemeente Westerlo
verwelkomen het personeel van de gemeentelijke basisscholen van Westerlo

2 Pedagogische studiedag 30 januari 2013 veiligheid

3 Even voorstellen Jos Peetermans Kapt. Carien Vercalsteren
preventieadviseur gemeente Westerlo Kapt. Carien Vercalsteren dienstchef brandweer Westerlo Olt. Kris Van Hout officier brandweer Westerlo coördinator brandweeropleidingen Campus Vesta

4 Programma Groep 1 Groep 2 08.30 u. Onthaal 08.45 u.
echtscheidingsschool + politie o.l.v. Griet Schroven theorie blussen 09.15 u. evacuatie van de bus 09.45 u. fiches bespreken 10.15 u. pauze 10.30 u. 11.00 u. 11.30 u.

5 Theorie blussen Wat is brand? Hoe ontstaat brand? Vuurdriehoek!

6 Theorie blussen Brandklassen

7 Theorie blussen Brandklassen A Blusstoffen
vaste stoffen van organische oorsprong zoals hout, papier, stro, kunststoffen, kolen, … Blusstoffen water A(BC) – poeder

8 Theorie blussen Brandklassen B Blusstoffen
vloeistofbranden zoals olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vetstoffen en bitumen Blusstoffen ABC / BC poeder schuim zand

9 Theorie blussen Brandklassen C Blusstoffen
gasbranden zoals propaan, butaan en aardgas Blusstoffen EERST GASTOEVOER AFSLUITEN !!! ABC / BC poeder

10 Theorie blussen Brandklassen D Blusstoffen
metaalbranden zijn branden waar magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium bij betrokken is en die erg moeilijk, zo niet onmogelijk, met voorgaande blusmiddelen kunnen worden gedoofd Blusstoffen D-poeder droog zand

11 Theorie blussen Brandklassen F Blusstoffen
branden van heet vet of olie zoals frituurvet Blusstoffen schuim stoom blusdeken

12 Theorie blussen Aandachtspunten EIGEN VEILIGHEID EERST
zo spoedig mogelijk de hulpdiensten oproepen of laten oproepen evacueren gaat voor blussen

13

14

15 Evacuatieoefening van een bus
Definitie leerlingenvervoer ophaaldiensten alle ander intern vervoer: pedagogische uitstappen, vervoer naar zwembad, vervoer tussen scholen, …

16 Evacuatieoefening van een bus
Alarmering de melding wordt gedaan door begeleid(st)ers en/of chauffeur: RUSTIG blijven en overleggen afgesproken ALARMSIGNAAL geven via claxon, microfoon of afgesproken teken PANIEK vermijden voor je het hulpcentrum 112 alarmeert, moet je eerst voldoende informatie verzameld hebben om het hulpcentrum 112 alle gegevens te kunnen doorspelen

17 Evacuatieoefening van een bus
Alarmering (vervolg) aan het hulpcentrum 112 meld je: wie je bent (wordt soms gevraagd) wat er gebeurd is waar het gebeurd is: precieze plaatsbepaling (gemeente, straatnaam + huisnummer) aantal slachtoffers (bepaalt mee het aantal ziekenwagens dat gestuurd wordt) letsels (dit geeft de 112 informatie of er een MUG moet meegestuurd worden)

18 Evacuatieoefening van een bus
Alarmering (vervolg) aan het hulpcentrum 112 meld je: bijzondere omstandigheden: gekneld slachtoffer, slachtoffer in het water of een put, brand… stuur bij voorkeur iemand anders om de 112 te bellen, zodat je zelf bij het slachtoffer kan blijven

19 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatieplan zo snel mogelijk, naargelang de beschikbaarheid, de bus verlaten via: de instapdeur vooraan de nooddeur achteraan de instapdeur en de nooddeur indien beide deuren buiten gebruik zijn, via: de noodluiken in het dak de zijramen en het achterraam, na gebruik van de noodhamers; het slachtoffer kan blijven

20 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatieplan (vervolg) opleiding: tijdens de verkeerslessen begrepen in het leerplan evacuatieoefening: minstens éénmaal per trimester na aanleren methode: leerlingen steeds laten uitstappen op de aangeleerde manier zodat het een automatisme wordt

21 Evacuatieoefening van een bus
Methoden bij een evacuatieplan evacuatie via instapdeur vooraan (tekening 1) evacuatie via de instapdeur vooraan en de nooddeur achteraan (tekening 2) evacuatie via nooddeur achteraan (tekening 3)

22 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatie via instapdeur vooraan (zie tekening 1) instapdeur te openen door chauffeur of begeleid(st)er kinderen die aan het gangpad zitten, staan op en gaan één voor één volgens het systeem van de ritssluiting naar buiten zonder te roepen of te dringen ze worden gevolgd door de kinderen die op de achterbank zitten ondertussen nemen de kinderen die naast de ramen zitten hun plaats in naast het gangpad op de vrijgekomen zetels ze volgen de kinderen die op de achterbank zaten zo snel mogelijk volgens het systeem van de ritssluiting

23 Evacuatieoefening van een bus: tekening 1

24 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatie via de instapdeur vooraan en de nooddeur achteraan (tekening 2) de deuren worden geopend door de begeleid(st)er en de leerling naast de nooddeur indien nodig de zetel aan de nooddeur wegklappen combinatie van methoden a) en b) overeenkomstig tekening 2

25 Evacuatieoefening van een bus: tekening 2

26 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatie via de nooddeur achteraan (tekening 2) de deuren worden geopend door de begeleid(st)er en de leerling naast de nooddeur indien nodig de zetel aan de nooddeur wegklappen identieke methode als hiervoor vermeld punt ‘Evacuatie via instapdeur vooraan’ volgen overeenkomstig tekening 3

27 Evacuatieoefening van een bus: tekening 3

28 Evacuatieoefening van een bus
Verzamelplaats de leerlingen moeten, onder begeleiding, buiten de risicozone (ver weg van de bus) verzamelen, zonder de rijweg over te steken op de autosnelweg zal dat altijd achter de beschermende vangrails zijn

29 Evacuatieoefening van een bus
Evacuatietips gangpad in het midden van de bus steeds volledig vrijhouden boekentassen in de bagagerekken en/of onder de zetels bergen, in geen geval op de zetels of in het gangpad alle leerlingen zitten steeds op dezelfde plaats (bij ophaaldiensten) leerlingen met een handicap zitten vooraan bij brand: (indien mogelijk) evacueren via één uitgang omdat een tweede uitgang de vuurhaard aanwakkert door zuurstoftoevoer keer nooit naar de bus terug

30 Evacuatieoefening van een bus
Communicatie met het thuisfront het is de taak van de begeleid(st)ers om, vanaf de plaats van het incident, contact op te nemen met het thuisfront zij beschikken daartoe over de nodige telefoonnummers om zo snel mogelijk de volgende personen in de hierna vermelde volgorde te verwittigen: de directeur of (indien afwezig) het schoolsecretariaat of (indien afwezig) de contactpersoon preventie of een personeelslid

31 Evacuatieoefening van een bus
Communicatie met het thuisfront meld het incident enkel aan de betrokken persoon, om paniek te vermijden te verstrekken gegevens: juiste plaats van het incident, het tijdstip, de omstandigheden (hoe, wat, …) gewonden of niet (aantal, wie), het verloop van de reddingsacties (gewonden naar welke ziekenhuizen) geef uitsluitend FEITEN door, geen veronderstellingen en gissingen. Geef je gsm-nummer op of het nummer van een lokale telefoon

32


Download ppt "Brandweer Westerlo & Preventiedienst gemeente Westerlo"

Verwante presentaties


Ads door Google