De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KYORITSU Electrical Instruments, Japan

Verwante presentaties


Presentatie over: "KYORITSU Electrical Instruments, Japan"— Transcript van de presentatie:

1 KYORITSU Electrical Instruments, Japan
WERELD-MARKTLEIDER IN TESTAPPARATUUR VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES SINDS 1940

2 KEW PRAKTISCHE GIDS VOOR AARDINGSMETINGEN IN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Aardingsmeters Aardlustesters Aardingsmeettang KEW

3 KEW PRAKTISCHE GIDS VOOR AARDINGSMETINGEN
Er zijn 3 verschillende methodes voor aardingsmeting: 1) De volt-ampèremethode met behulp van de klassieke aardingsweerstandsmeters en twee hulpaardingspinnen. 2) De lustestermethode, een eenvoudige manier voor het testen van de aardingsweerstand in een TT systeem zonder aardingspinnen. 3) De methode met een aardingsmeettang, t.t.z. een vereenvoudige methode van aardingsmeting in systemen met meerdere aardingen. Hier heeft men geen aardingspinnen nodig en hoeft men de aardelektrode onder test niet los te koppelen. Hulp-aardings-pinnen Aard-elektrode onder test Aard-elektrode onder test Foutlus KEW

4 Aardelektrode onder test
1) VOLT-AMPEREMETHODE Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting met een aardingsmeter. Voordeel: -geen AC lijn nodig (batterijvoeding). Hulpaardingspinnen Aardelektrode onder test Nadelen: -De aardingspinnen moeten in de aarde vastgezet worden. -Bij grote aardingsinstallaties heeft men verlengdraden nodig voor de aardingspinnen. KEW

5 Aardelektrode onder test
2) LUSTESTERMETHODE Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting in een TT systeem d.m.v. een lustester. Voordelen: -Geen hulpaardingspinnen nodig. -De aardingsmetingen kunnen eveneens aan het stopcontact uitgevoerd worden. Nadelen: -Deze methode werkt enkel op installaties onder spanning met een TT systeem. -Eventuele verliesstroom- schakelaars kunnen afschakelen omdat de lustester niet voorzien is van een anti- afschakel-systeem. Aardelektrode onder test Foutlus KEW

6 Conducteur poteau de terre
3) METHODE MET AARDINGSMEETTANG Voorbeeld van aardingsweerstandsmeting van een elektriciteitspaal d.m.v. een aardingsmeettang. Voordelen: -Geen aardingspinnen nodig. -Men hoeft de aardelektrode onder test niet los te koppelen. Conducteur poteau de terre Poteau électrique Nadeel: -Meet enkel de aardingsweerstand van de aardelektrode onder test als deze verbonden is met een grote aardingsinstallatie. KEW

7 AARDINGSMEETTANG KEW 4200: WERKINGSPRINCIPE
Met dit toestel kan men de aardingsweerstand meten in systemen met meerdere aardingen. stroomtang waarbij gewoonlijk en vervolgens: stroom-tang KEW

8 VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDMETING MET DE AARDINGSMEETTANG KEW 4200
Verbinding van de aardingsgeleider Elektrici-teitspaal Aardings-geleider elektr.paal KEW

9 KEW AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE AARDINGSMEETTANG KEW 4200
Enkele praktische toepassingen met de aardingsmeettang Kew 4200: bliksemafleider gas water KEW

10 Aardings-geleider elektr.paal
VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE AARDINGSMEETTANG KEW 4200 Aardings-geleider elektr.paal Veilig-heidskabel Aardings-geleider KEW

11 VOORBEELDEN VAN AARDINGSWEERSTANDSMETING MET DE AARDINGSMEETTANG KEW 4200
gas NB: tijdelijk open water Tijdelijke verbinding aardingssysteem gas Tijdelijke verbinding NB: tijdelijk open metalen hoofdwaterleiding Metalen hoofdwaterleiding water aardingssysteem KEW

12 AARDINGSMETIGEN KYORITSU
EINDE KEW


Download ppt "KYORITSU Electrical Instruments, Japan"

Verwante presentaties


Ads door Google