De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus EXCEL VOOR THUISGEBRUIK

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus EXCEL VOOR THUISGEBRUIK"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus EXCEL VOOR THUISGEBRUIK
Voorjaar 2013

2 Excel Een Exceldocument (een spreadsheet) bestaat uit een of meer werkbladen

3 Excel Een werkblad bestaat uit cellen
Elke cel kan in relatie staan met een of meer andere cellen, ook op andere werkbladen

4 Werkbladen Werkbladen zijn aanpasbaar
Klikrechts op een werkbladtab om de mogelijkheden te zien

5 Cellen, kolommen, rijen, naamvak
Cellen worden aangeduid door de kolomletters en de rijnummers Dit is dus cel C3

6 Cellen, kolommen, rijen, naamvak
In het naamvak zie je ook de naam van de actieve cel

7 Een cel selecteren Je selecteert een cel door er in te klikken, of door er met de cursortoetsen heen te gaan Een actieve cel heeft een kader

8 Wat kan er in een cel staan?
In een cel kan een van de volgende soorten inhoud staan: Tekst Getal Datum Formule

9 Formules Een formule begint altijd met het = teken: =A1 + C3
Telt de inhoud van cel A1 en cel C3 bijelkaar op

10 Datums Een datum wordt altijd op een speciale manier ingetypt:
14/01/2013 Of Andere talen doen het soms anders

11 Getallen Voor Excel is alle invoer een getal als de invoer alleen bestaat cijfers en eventueel een komma (als decimaalteken). Ook munteenheden kunnen erbij staan. 43 27,456 € 33,27 Let op: In het Engels wordt de punt gebruikt i.p.v. de komma

12 Tekst Alles wat geen Formule is geen Datum is geen Getal is
is voor Excel tekst: A1 + C1 23.14 516 dozen Altijd is Kortjakje ziek

13 Tekst invoeren Als een cel actief is, kun je meteen gaan typen
De cursor knippert in de cel Je bevindt je in de invoermodus

14 Tekst invoeren Je kunt ook direct typen (of wijzigen) in de formulebalk

15 Tekst invoeren Naamvak Formulebalk

16 Een lange tekst De inhoud van een cel kan langer zijn de breedte van de cel

17 Tekst wordt deels verborgen
Een andere cel met inhoud bedekt altijd naastliggende inhoud

18 Maar is er nog wel Maar de inhoud is niet verdwenen!
In de formulebalk zie je altijd de werkelijke inhoud

19 Kolommen verbreden Je kunt kolommen smaller en breder maken door met de muiscursor precies tussen twee kolomkoppen in te gaan staan en dan te slepen

20 Kan ook met dubbelklikken
Je kunt ook dubbelklikken De breedte van de kolom wordt dan net zo breed als het breedste element in die kolom

21 Getallen invoeren Getallen bestaan uit cijfers.
Gebruik een komma voor decimaal tekens Je kunt de punt op het numerieke toetsenbord gebruiken als komma Getallen worden standaard rechts uitgelijnd. Tekst wordt standaard links uitgelijnd

22 Te grote getallen voor de breedte
Getallen die niet passen in de cel, worden of in wetenschap-pelijke notatie weergegeven of met ### weergegeven Verbreed de kolom indien nodig.

23 Datum invoeren Datums voer je het makkelijkst in door middel van streepjes Er zijn ook andere mogelijkheden

24 Nog een manier Bijvoorbeeld met de slash

25 Levert hetzelfde op Beide manieren leveren hetzelfde resultaat op

26 Celeigenschappen (1) Elke cel heeft bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld de eigenschap tekst decimaal getal datum geldbedrag Etc Klikrechts op de cel en kies celeigenschappen

27 Celeigenschappen (2) Hier kun je de datumeigenschap veranderen bij celeigenschappen Kies bijvoorbeeld de notatie met geschreven dag en maand

28 Een andere weergave Het resultaat:
De weergave is anders, maar de inhoud (het is een datum) is gelijk gebleven Kijk maar naar de ‘gewone’ notatie in de formulebalk!

29 In B2 getal typen… Een getal typen in een cel die eerst een datum bevatte levert een onverwacht resultaat op…

30 Resultaat verrassend! Het getal is omgezet in de datum Dat komt omdat Excel onthouden heeft dat er eerst een datum stond en datums zijn in Excel eigenlijk niets anders dan getallen.

31 Een 1 als getal invoeren…
Voer 1 als getal in, op de plek waar eerst een datum stond…

32 Levert dit op Het resultaat is de vroegste datum waarmee Excel rekenen kan, 1 januari 1900! is de 40500ste dag na Op een Apple computer rekent Excel overigens vanaf 4 januari 1900…

33 Herstel van de celeigenschappen
Let op! Als je een cel niet langer als datum wilt gebruiken moet je hem in celeigenschappen eerst veranderen in standaard (of in waarin je de cel wilt veranderen)

34 Formules invoeren (1) In de cel B2 is een formule ingevoerd
Formules beginnen altijd met het = teken Bekijk het verschil tussen wat er werkelijk in de cel staat in de formulebalk en het weergegeven resultaat in de cel zelf

35 Formules invoeren (2) Bekijk in de formulebalk wat er is ingevoerd in E2, en zie wat het resultaat is

36 Formules invoeren (3) Bekijk in de formulebalk wat er is ingevoerd in E2, en zie wat het resultaat is Het & teken wordt gebruik om tekst aan elkaar te plakken

37 Formules invoeren (4) Het resultaat als boeken in B2 veranderd is in keuken

38 Formules invoeren (5) Vier formules, resp: =B2/B4 =B2*B4 =B2+B4 =B2-B4

39 Verplaatsen van cel De cel B2 wordt verplaatst naar D6
Verplaatsen kan door knippen en plakken maar ook door de cel bij de rand beet te pakken en te verslepen. Let op de kruisvormige cursor

40 En de formules passen zich aan
Bekijk in de formulebalk wat er na de verplaatsing met de formules is gebeurd Ze hebben zich alle vier automatisch aangepast aan de verplaatsing van B2 naar D6!

41 Bereiken Een bereik is een aaneensluitende hoeveelheid cellen
Hier zie je twee bereiken geselecteerd Een bereik selecteer je door te slepen met je muis, of door de Shift toets ingedrukt te houden. Een bereik wordt aangegeven door de linkerbovencel, een dubbele punt en de rechterondercel: B2:C5 E5:F10 Meer bereiken maak je door de Ctrl-toets ingedrukt te houden

42 Hele werkblad als bereik selecteren
Als je het hele werkblad wilt selecteren klik dan op het kruispunt van kolomkoppen en rijkoppen Handig als je het werkblad snel leeg wilt maken.

43 Functies In formules kun je functies gebruiken
Excel bevat enorm veel functies om enorm veel dingen te kunnen berekenen of op te kunnen zoeken Hiernaast zie je een stukje van het overzicht

44 Voorbeeld: de functie SOM()
Een voorbeeld: de functie SOM() De functie SOM() rekent van alle cellen in een bepaald bereik (B2 t/m B5) het totaal uit Het bereik staat tussen ()

45 Voorbeeld: De functie GEMIDDELDE()
Een voorbeeld: de functie GEMIDDELDE() De functie GEMIDDELDE() rekent van alle cellen in een bepaald bereik (B2 t/m B5) het gemiddelde uit Het bereik staat tussen ()

46 Snel optellen De SOM() functie komt vaak voor
Daarom is er een speciale knop voor Klik in de cel waar de uitkomst moet komen en dan op de knop met het Sigma-teken Excel doet dan een voorstel voor het bereik dat opgeteld moet worden

47 Kopiëren van formules (1)
Hier staat een formule (zie de formulebalk) De formule heeft betrekking op twee cellen die op een bepaalde positie t.o.v. elkaar en de formule staan

48 Kopiëren van formules (2)
Hier wordt de formule gekopieerd De formule past zich aan en berekent nu de optelling van D6 en F6, omdat deze twee cellen op de zelfde bepaalde afstand staan t.o.v. de formule!

49 Kopiëren van formules (2)
Als je de formule naar H7 zou kopiëren, zou het niet werken, omdat in D7 en F7 niets staat

50 Kopiëren van formules (2)
Als je wilt dat de formule zich niet, of deels, aanpast, dan moet je dollartekens gebruiken in de formule: =$B$2 + $D$2 Dan blijft hij verwijzen naar B2 en D2, ongeacht waar je de formule neerzet

51 Eenvoudig en effectief spreadsheet
En hier is alles toegepast in de schoolreis opdracht


Download ppt "Cursus EXCEL VOOR THUISGEBRUIK"

Verwante presentaties


Ads door Google