De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nelson Mandela en de geschiedenis van de strijd tegen apartheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nelson Mandela en de geschiedenis van de strijd tegen apartheid"— Transcript van de presentatie:

1 Nelson Mandela en de geschiedenis van de strijd tegen apartheid
Sandew Hira Nelson Mandela: “It always seems impossible until it’s done.”

2 Voor kolonialisme Honderdduizenden jaren lang leefden zwarte mensen in hun eigen gemeenschappen. Ze leefden en werkten voor hun eigen gemeenschappen.

3 De Europese barbaren komen
1652: Hollandse barbaren van de Nederlandse Verenigde Oostindische Compagnie (Jan van Riebeeck) bezetten Kaap De Goede Hoop : Khoi-oorlogen met de Boeren: invoering slavernij 1795: Engelse barbaren veroveren Kaap kolonie op Nederlandse collega’s Moordenaar Jan Pieterszoon Coen: doden in Indonesië

4 Het zwarte verzet : Shaka Zulu bouwt Zulu imperium en bestrijd Europeanen te vuur en te zwaard Shaka Zulu

5 De grote trek Nederlandse Boeren willen vrijheid van Engelsen
De Grote Trek niet van Kaap Kolonie naar Amsterdam, maar van Kaap Kolonie naar zogenaamde vrije Boerenrepublieken met zwarte dwangarbeid: Transvaal, Oranje Vrijstaat, Natalia

6 Eenheidsstaat 1867: diamanten gevonden in Kaap kolonie.
1880: goud gevonden in Transvaal Britse barbaren willen eenheidstaat 1879: Zulu leger wordt verslagen 1880: de Boerenoorlogen begonnen 1910: Vorming Unie van Zud Afrika 1913: Introductie Land Act: verbiedt zwarte mensen o land te kunnen kopen buiten reservaten waarin ze werden geplaatst: arbeidsreservoir voor witte bedrijven en huishoudens Vlag Unie van Zuid Afrika

7 Verdeel en heers 1652: eerste slaafgemaakten uit Indonesie door Van Riebeeck 1767: slaafgemaakten uit India : contractarbeiders uit India suikerplantages in Natal Zwarte Afrikanen werkten in goud- en diamantmijnen en de rest van de economie

8 Nieuw verzet 1913: oprichting South African Native National Congress
1923: omgezet naar African National Congress Vrijheid, gelijkheid, broederschap

9 Hollandse boeren in verzet
Hollandse boeren willen politieke macht 1914: oprichting Nationale Partij 1948: Nationale Partij wint verkiezingen voor alleen witte mensen Invoering apartheidswetten

10 Apartheidswetten Bestond voor 1948 in kleine wetten en praktijken
Registratie naar ras: zwart, ‘blank’, aziatisch, gekleurd Publieke faciliteiten (transport, toilettn, scholen etc) ingedeeld naar ras Geen burgerrechten voor niet-blanken: stemrecht, vrijheid van organisatie, vergadering, meningsuiting

11 1950: ANC start civil disobedience
Demonstraties Protestbijeenkomsten Verklaringen Geweldloos verzet Nelson Mandela

12 1960: Sharpville slachting
Wit antwoord op geweldloze zwarte verzet 69 doden 1961: Mandela richt gewapende arm van ANC op: Umkhonto we Sizwe (Speer van de Natie) Vlag Umkhonto we Sisze

13 1960-1964: gewapende strijd Bommen campagne
1964: Mandela met belangrijkste leiders gearresteerd Levenslang gevangenisstraf

14 De strijd gaat door 1966: Hendrik Verwoerd, geboren in Amsterdam, leider Nationale Partij vermoord 1970: thuislandenpolitiek: 3 miljoen mensen gedwongen verhuizing en indelen zwarte bevolking in aparte gebieden

15 De nieuwe generatie activisten
1976: Opstand in stadsdeel Soweto van hoofdstad Johannesburg: scholieren, 700 doden Nieuwe generatie jonge zwarte leiders: Black Consciousness NAC: nationale strijd BC: rassenstrijd Hector Peterson, 13 jaar vermoord, gedragen door Mbuyisa Makhubo 18 jaar Steve Biko

16 De township revolts: Nieuwe demonstraties en protesten: 150 doden De roep om gewapende strijd nieuwe bommencampagne Umkhonto we Siswe: anti-tank wapens

17 Afrika komt in 1975: revolutie in Portugal brengt dictatuur ten val.
Koloniën vechten zich vrij: Angola, Mozambique, Guinnea Bissau in 1975 Zimbabwe 1979 Namibia onder controle van Zuid Afrika tot 1990 Steun voor de gewapende strijd van ANC Aanvallen vinden plaats vanuit

18 CIA, het westen en Zuid Afrika in alliantie
Breng anti-koloniale regimes ten val met burgeroorlogen Mozambique: Frelimo versus Renamo Angola: MPLA versus Unita Grootste focus op Angola: Als Namibië valt, valt Zuid-Afrika. 1975: eerste oorlog Zuid Afrika tegen Angola 1977: Cuba komt militair in en steunt Angola. Zuid Afrika trekt zich terug UNITA versterkt 1986: all-out war. 1988: beslissende strijd om Cuito Cuanavale man Cubaanse troepen naar Angola. Zuid-Afrika wordt verslagen Fidel Castro

19 Apartheid bezwijkt Solidariteitsbewegingen over de hele wereld
De jeugd in Afrika in opstand De herwapening van Umkhonto we Sisze De onafhankelijkheid van Namibië in 1990 De steun van Cuba 1990: vrijlating van Nelson Mandela : overgangsregering 1994: eerste vrije verkiezingen. Nelson Mandela president

20 Een nieuwe Zuid Afrika 1996: waarheidscommissie geïnstalleerd: hoe om te gaan met de misdaden in het verleden. Na waarheid krijg je amnestie. Opbouw economie Sociale rechtvaardigheid ANC wint verkiezingen: 1994, 1999, 2004, 2009 Multiculturele samenleving: eenheid in verscheidenheid

21 De rol van het Westen Financier van apartheid Leverancier van wapens
Organisatie van politieke steun voor apartheid

22 De dank van Mandela

23 De betekenis van Mandela
De inspirator De leider De motivator De filosoof De vredesapostel De vader De Strijder


Download ppt "Nelson Mandela en de geschiedenis van de strijd tegen apartheid"

Verwante presentaties


Ads door Google