De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stressbeheer bij AXA Overzicht Inleiding Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming Actieprogramma Conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stressbeheer bij AXA Overzicht Inleiding Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming Actieprogramma Conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 FORUM ASSURALIA 28/09/2007 “De problematiek van stress op het werk in de verzekeringsondernemingen"

2 Stressbeheer bij AXA Overzicht Inleiding Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming Actieprogramma Conclusies

3 Stressbeheer bij AXA Inleiding De situatie bij AXA inventariseren
Door informatie op het terrein te verzamelen Via de bestaande kanalen Met gegevens die gemakkelijk beschikbaar en bruikbaar zijn Om de nadruk te leggen op bepaalde best practices door ze te verbeteren En meer doelgerichte en specifieke acties op het getouw te zetten

4 Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming
Stressbeheer bij AXA Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming Doel van onze aanpak Gebruikte methode Informatiebronnen Vaststellingen

5 Stressbeheer bij AXA Doel van onze aanpak:
Op het terrein concrete informatie verzamelen over het welzijn (gezondheid, stress, pesterijen en geweld op het werk), om stressfactoren en -situaties op te sporen Op welbepaalde momenten In overleg met de leden van het CPBW om hun regelmatig feedback te geven en maatregelen voor te stellen om beter om te gaan met deze problematiek En hiermee complexe en zware officiële enquêtes vermijden

6 Stressbeheer bij AXA Gebruikte methode
Informatie verzamelen via 3 informatiebronnen, namelijk: gerichte interventies van de verpleegsters of de permanentie van het Wit-Gele Kruis arbeidsgeneeskundige onderzoeken vragenlijsten over pesterijen en geweld op het werk in het kader van de risicoanalyse

7 Stressbeheer bij AXA Informatiebronnen:
1ste informatiebron: gerichte interventies van de verpleegsters of de permanentie van het Wit-Gele Kruis Informatie over stress verzamelen Maandelijkse “stress-statistieken” opstellen die tijdens het CPBW toegelicht worden Inhoud van de statistieken aantal werknemers per directie, per entiteit aantal interventies per directie, per entiteit Is stress de reden van de raadpleging? zo ja  gaat het over stress op het werk?  stress in het privé-leven? Andere oorzaak

8 Stressbeheer bij AXA Voorbeeld van een maandtabel met “stress-statistieken” voorgelegd in CPBW

9 Directie / Direction Nr. Dienst / Service Aantal patiënten per dir. Aantal pat. per dienst Aantal interventies stress = reden van de raadpleging oorzaak profess. oorzaak privé oorzaak onbekend Stressbeheer bij AXA Voorbeeld van een tabel met maandelijkse statistieken DIRECTIE X 890 DIENST X 1 1 1 2 2 1 1 DIRECTIE Y 900 DIENST Y1 4 2 2 2 2 DIRECTIE Y 940 DIENST Y2 2 2 2 1 1 DIRECTIE Z 604 DIENST Z1 1 1 1 1 1 1 DIRECTIE O 4 DIENST O1 7 1 3 3 1 2 DIRECTIE O 34 DIENST O2 1 1 1 1 DIRECTIE O 74 DIENST O3 1 1 1 1 DIRECTIE O 76 DIENST O4 1 1 1 1 DIRECTIE O 150 DIENST O5 1 4 3 1 3 DIRECTIE O 163 DIENST O6 1 1 1 DIRECTIE O 177 DIENST O7 1 1 1 1 DIRECTIE P 435 DIENST P1 3 1 7 6 1 1 5 DIRECTIE P 610 DIENST P2 1 1 1 1 DIRECTIE P 998 DIENST P3 1 3 3 3 DIRECTIE T 619 DIENST T1 1 1 3 3 3 DIRECTIE B 882 DIENST B1 1 1 1 1 Totalen / Totaux: 18 18 34 31 16 4 13

10 Stressbeheer bij AXA Informatiebronnen (vervolg 1):
2de informatiebron: arbeidsgeneeskundige onderzoeken Informatie verzameld tijdens de zesmaandelijkse balans over de gezondheidstoestand van de werknemers. Stresscijfers van Attentia Soort medisch onderzoek Jaar 2005 % stress Jaar 2006 % stress Herhaald 19 % 15 % Spontaan 18 % 10 % Periodiek 30 % 63 %

11 Stressbeheer bij AXA Informatiebronnen (vervolg 2):
3de informatiebron: vragenlijst betreffende pesterijen en geweld op het werk (360 van de 1760 personen hebben geantwoord à 20 %). Inhoud van de vragen: Bent u voldoende op de hoogte van de wetgeving? Bij wie kunt u terecht? Zou u contact opnemen met deze personen? Bent u of denkt u het slachtoffer geweest te zijn? Weet u wat de reden zou kunnen zijn van dit gedrag? Welke zijn de risicofactoren op de arbeidsplaatsen? Hoe kan een dergelijke situatie opgelost worden? Stress op het werk wordt gezien als een belangrijke factor die aanleiding kan geven tot gedragingen die zouden kunnen leiden tot pesterijen of geweld

12 Stressbeheer bij AXA. Vaststellingen
Ongeveer 35 % van het personeel zegt te kampen te hebben met een probleem van stress op het werk Het is vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen stress op het werk en thuis. Toch wordt vaker melding gemaakt van stress op het werk Er zijn verschillende oorzaken van stress op het werk. De vaakst genoemde zijn: organisatie van het werk, inhoud van het werk, tijdsdruk de betrokkenheid van het personeel sociale ondersteuning, steun van de hiërarchie en van de collega’s communicatie, informatie veranderingen, klimaat van onzekerheid Enz. …

13 Stressbeheer bij AXA Actieprogramma Beleid feel good@work
Opleidingsacties Externe ondersteuning Communicatie: Integratiebarometer “Job Center” Pilootproject “telewerk”

14 Stressbeheer bij AXA Deze structuren zijn organisatorisch van aard:
Beleid feel Dit beleid is bedoeld om structuren te implementeren die de medewerker in staat stellen zijn privé- en beroepsleven beter met elkaar te verzoenen en zo verschillende moeilijkheden die een bron van stress kunnen zijn, voorkomen: Deze structuren zijn organisatorisch van aard: Deeltijds arbeidsstelsel Stelsel van 4,5 op 5 of 9 dagen op 10 Glijtijden Stelsel van tijdskrediet Werk in een “gedelokaliseerde” vestiging: voor van specifieke IT-functies, mogelijkheid om 2 of 3 dagen per week in een vestiging te werken die dichter bij zijn woonplaats ligt

15 Stressbeheer bij AXA. Beleid feel good@work (vervolg 1)
Deze structuren beantwoorden aan de specifieke behoeften van de personeelsleden Structuren die de opvang en de begeleiding van kinderen tijdens de schoolvakanties mogelijk maken Sport- en ontspanningsactiviteiten Derdebetalersysteem bij gebruik van het openbaar vervoer CAO geografische mobiliteit: voorziet in allerlei voordelen in geval van geografische mobiliteit

16 Stressbeheer bij AXA Beleid feel good@work (vervolg 2)
Deze structuren zijn van medische of psychologische aard Preventie inzake gezondheid: medische check-up, inentingscampagne Aanwezigheid van een medisch-sociaal team (sociale verpleegster en maatschappelijk werkster) Op basis van de informatie die op het terrein verzameld werd, overleg tussen het MST, het management, de HR-consultants, de syndicale vertegenwoordigers voor meer doelgerichte acties: Opleidingsacties (zie volgende slide) Omscholingsacties (zie volgende slide) Gespreksgroepen (Communication Center) Individueel gesprek met het oog op coaching

17 Stressbeheer bij AXA Opleidingsacties Module voor alle medewerkers
ALC (AXA Learning Center) heeft twee opleidingsmodules uitgewerkt rond 2 krachtlijnen Module voor alle medewerkers Module voor de managers

18 Stressbeheer bij AXA Opleidingsacties Module voor alle medewerkers
Het is de bedoeling de stressproblematiek in een context te plaatsen: opnieuw een definitie geven van stress de tekens van stress goed begrijpen beheerstools geven die thuis en op het werk gebruikt kunnen worden Tot nu toe hebben meer dan 450 medewerkers deze module al gevolgd

19 Stressbeheer bij AXA Opleidingsacties (vervolg 1)
Nieuwe module voor de managers “Human Efficiency”: deze module kadert binnen het ontwikkelingstraject van elke nieuwe manager (ook toegankelijk voor elke manager die dat wenst). De module bestaat uit 2 luiken: Personal & Team Efficiency: de efficiëntie van een team hangt af van de praktische en operationele organisatie en van het welzijn van de individuen Stressbeheer Zich bewust worden van de impact van stress op de efficiëntie op het werk, stress bij medewerkers opsporen, de invloed van de eigen stress op die van het team begrijpen De actiemiddelen bepalen om zijn eigen stress te beheren en de stress van uw teams te temperen en ze performanter te maken

20 Stressbeheer bij AXA Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS: Het gaat erom psychologische steun te bieden aan alle medewerkers: via een telefonische hulplijn 24 uur/dag, 7 dagen/week bereikbaar In de taal van zijn keuze: Nederlands, Frans, Engels Vertrouwelijk Anoniem indien gewenst 8 oproepen/moeilijkheid/jaar Enkel de naam van de maatschappij wordt gevraagd Op professioneel en/of privé-vlak Specifieke steun voor managers mogelijk bij herinschakeling van een langdurig afwezige medewerker, bij verschillende moeilijkheden (conflictsituaties, werkingsprobleem, …) Aangeboden door de werkgever ue

21 Stressbeheer bij AXA Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS (vervolg 1) Met de dienstverlening van deze externe partner kan het welzijn opgekrikt worden, d.w.z.: een beter evenwicht tussen beroepsleven en privéleven de oorzaken van stress identificeren en verminderen stress beter beheren Deze verbetering van het welzijn staat synoniem voor: Een betere werksfeer Gemotiveerd en tevreden personeel Verlaagd absenteïsme Verlaagd “presenteïsme” Een beter rendement op het werk ue

22 Stressbeheer bij AXA Enkele voorbeelden
Emotioneel welzijn Depressie Opvoeding van een kind of adolescent Stress en angst Rouw en verlies Relatieproblemen Leven als koppel Conflictsituaties  Fysiek en/of moreel misbruik Leven op het werk Loopbaanplanning Stress beheren Niet-gewelddadige communicatie Dienst vertrouwelijke bijstand verleend door ICAS (vervolg 2) ue

23 Stressbeheer bij AXA Communicatie: Integratiebarometer
Specifiek communicatieplan bij een verhuizing naar een nieuw vestiging ue

24 Stressbeheer bij AXA Integratiebarometer Doelstelling: Tool:
Bij de medewerkers peilen naar de perceptie van de integratie AXA-Winterhur om: → het integratieproces te optimaliseren → het begrip van de verschillende processen te bevorderen → de medewerkers verzekeren dat het proces een succes zal zijn en hen stimuleren om eraan mee te werken Tool: Elektronische enquête ue

25 Stressbeheer bij AXA Integratiebarometer (vervolg)
Vragen over 3 thema's → Integratie: perceptie en evaluatie van de succesfactoren → Communicatie (inhoud van de berichten, frequentie, media) → Management (rol van het management, begeleiding van de medewerker in het veranderingsproces) Actieplannen Uitwerking en implementatie van actieplannen ue

26 Stressbeheer bij AXA Specifiek communicatieplan bij een verhuizing naar een nieuwe vestiging Creatie van een specifieke website op het intranet Regelmatige publicatie en update van info over verschillende thema's: Toegang: gebouw, parking, mobiliteit Omgeving: plan van de verdiepingen, vergaderzalen, liften, materiaal, restauratie …. Diensten: logistiek, HR, veiligheid, goede adressen, varia Creatie van een “FAQ” Oprichting van een specifieke werkgroep binnen het CPBW ue

27 Stressbeheer bij AXA Herinschakeling “Job Center” Principe:
Procedure voor interne reconversie om constructieve oplossingen te vinden om medewerkers de kans te geven een vaste functie te vinden door hun inzetbaarheid te vergroten enerzijds door hen ervaring te laten opdoen in verschillende werkomgevingen anderzijds door hen opleidingen te laten volgen Paritaire omkadering van het proces: Het Proces wordt omkaderd door een Comité bestaande uit vakbondsafgevaardigden en leden van de Directie (ze krijgen info over de dossiers, worden op de hoogte gebracht van reconversies …) ue

28 Stressbeheer bij AXA Pilootproject “telewerk” Vaststelling
De activiteiten van ondernemingen worden steeds vaker gecentraliseerd in grootsteden Stadscentra steeds moeilijker bereikbaar Tijdverlies bij verplaatsing Mobiliteitsproblemen Moeilijk om het beroeps- en het privéleven met elkaar te verzoenen Al deze elementen vormen belangrijke stressfactoren Voor bepaalde taken, functies, moet er niet 5 dagen op 5 op zetel van de onderneming gewerkt worden

29 Stressbeheer bij AXA Pilootproject “telewerk”
Modaliteiten van het project Vaste dagen vastleggen, op weekbasis Minimum 3 dagen per week op de vestiging Bepaling van het referentiekader op het niveau van de werktijd Technische middelen ter beschikking stellen en tussenkomst van de werkgever Toekenningsprocedure Juridisch kader Begeleiding van de medewerker en de manager

30 Stressbeheer bij AXA Conclusies
Stress is een factor waar rekening mee gehouden moet worden op de werkvloer Om de problematiek goed te begrijpen is een multidisciplaire en paritaire aanpak nodig Wij proberen op verschillende manieren structuren te implementeren om het welzijn van de medewerkers te vergroten Wij moeten nog nadenken over bepaalde aspecten, gezien de fusieperiode en dus de veranderingen die wij meemaken ue

31 Stressbeheer bij AXA DANK VOOR UW AANDACHT! No stress! ue


Download ppt "Stressbeheer bij AXA Overzicht Inleiding Aanpak van de stressproblematiek binnen de onderneming Actieprogramma Conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google