De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het prijs- of marktmechanisme Deel II

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het prijs- of marktmechanisme Deel II"— Transcript van de presentatie:

1 Het prijs- of marktmechanisme Deel II
Klik om verder te gaan

2 Hoe gebruik je deze uitleg?
Je kunt in deze presentatie ‘bladeren’ door de pijltjestoetsen te gebruiken. Vooruit ga je met de pijltjestoets  (of ). Werk alle sheets rustig door. Als je iets niet meteen snapt kun je terug gaan naar een vorige uitleg met de pijltjestoets  (of ). Klik om verder te gaan.

3 Hoe gebruik je deze uitleg?
Deze presentatie is het vervolg op ‘Marktmechanisme I’ Bekijk eerst ‘Marktmechanisme I’ voordat je deze uitleg verder volgt. Wil je deze uitleg afsluiten druk dan de ‘esc-toets’. Klik om verder te gaan.

4 Verandering van vraag en aanbod
Vraag en aanbod veranderen voortdurend. Door verandering in prijzen veranderen gevraagde en aangeboden hoeveelheden. Door de veranderingen in vraag en aanbod zullen de vraag- en aanbodlijn gaan verschuiven. In deze presentatie leer je hoe dat werkt. Klik om verder te gaan.

5 Vraag en gevraagde hoeveelheid
We moeten een onderscheid maken tussen: Verandering van de gevraagde hoeveelheid. Verandering van de vraag (= verschuiven van de vraaglijn!) Klik om verder te gaan.

6 Veranderingen van de gevraagde hoeveelheid
Als de prijs van het goed stijgt dan zal de gevraagde hoeveelheid gaan dalen de consument koopt immers minder: p  qv Als de prijs van het goed daalt dan zal de gevraagde hoeveelheid gaan stijgen, de consument gaat meer kopen: p  qv Klik om verder te gaan.

7 Daling gevraagde hoeveelheid
p Bij p1 is de vraag qv1. Als de prijs stijgt naar p2 zal qv1 dalen naar qv2. p2 De vraaglijn verschuift niet, we vinden een ander punt op de lijn. verschuiving over de lijn. p1 v qv Klik om verder te gaan. qv2 qv1

8 Stijging gevraagde hoeveelheid
p Bij p1 is de vraag qv1. Als de prijs daalt naar p2 zal qv1 stijgen naar qv2. p1 De vraaglijn verschuift niet, we vinden een ander punt op de lijn. verschuiving over de lijn. p2 v qv Klik om verder te gaan. qv1 qv2

9 Verschuiving van de vraaglijn
De vraaglijn van een bepaald goed verschuift door veranderingen in de vraag dit kan door veranderingen in: De behoeften van de consumenten. Het budget (inkomen) van de consumenten. De prijs van andere producten Het aantal consumenten. Klik om verder te gaan.

10 De behoeften van de consument
De behoeften van de consument hebben invloed op de vraag naar een goed: Als de behoefte naar een bepaald product stijgen zal ook de vraag naar dat goed stijgen. Als de behoefte naar een product afnemen zal ook de vraag afnemen. Klik om verder te gaan.

11 Het inkomen van de consument
Het inkomen (ook wel het budget genoemd) van de consument heeft invloed op de vraag naar een goed: Als de inkomens stijgen, kunnen consumenten meer kopen en zal de vraag naar goederen stijgen. Als de inkomens dalen, kunnen consumenten minder kopen en zal de vraag naar goederen dalen. Klik om verder te gaan.

12 De prijs van andere goederen
We onderscheiden: substitutiegoederen (kunnen elkaar vervangen, bijv. roomboter en margarine) en complementaire goederen (vullen elkaar aan, bijv. computer en printer). Als product A een substitutiegoed is van B, zal bij een prijsstijging van A de consument minder van A gaan kopen maar meer van B Als product A een complementair goed is van B, zal bij een prijsstijging van A de consument minder van A gaan kopen maar ook van B. Klik om verder te gaan.

13 Verschuiving van de vraaglijn
Het aantal consumenten heeft ook invloed op de vraag naar goederen: Als het aantal consumenten stijgt zal ook de vraag naar goederen stijgen. Als het aantal consumenten daalt zal ook de vraag naar goederen dalen. Klik om verder te gaan.

14 Het stijgen van de vraag
p Stel dat vraaglijn v1 de beginsituatie is Stel dat vraag toeneemt, dan verschuift de vraaglijn naar v2. Verschuiving van de lijn. v1 v2 qv Klik om verder te gaan.

15 Het dalen van de vraag p Stel dat vraaglijn v1 de beginsituatie is
Stel dat vraag daalt, dan verschuift de vraaglijn naar v2. Verschuiving van de lijn. v2 v1 qv Klik om verder te gaan.

16 Aanbod en aangeboden hoeveelheid
We moeten een onderscheid maken tussen: Verandering van de aangeboden hoeveelheid. Verandering van het aanbod (= verschuiven van de aanbodlijn!) Klik om verder te gaan.

17 Veranderingen van de aangeboden hoeveelheid
Als de prijs van het goed stijgt dan zal de aangeboden hoeveelheid gaan stijgen, de producenten maken immers meer: p  qa  Als de prijs van het goed daalt, zal de aangeboden hoeveelheid gaan dalen, de producenten gaan minder maken: p  qv  Klik om verder te gaan.

18 Stijging aangeboden hoeveelheid
p Bij p1 is het aanbod qa1. Als de prijs stijgt naar p2 zal qa1 stijgen naar qa2. a p2 De aanbodlijn verschuift niet, we vinden een ander punt op de lijn. verschuiving over de lijn. p1 qa qa1 qa2 Klik om verder te gaan.

19 Daling aangeboden hoeveelheid
p Bij p1 is het aanbod qa1. Als de prijs daalt naar p2 zal qa1 dalen naar qa2. a p1 De aanbodlijn verschuift niet, we vinden een ander punt op de lijn. verschuiving over de lijn. p2 qa qa2 qa1 Klik om verder te gaan.

20 Verschuiving van de aanbodlijn
De aanbodlijn verschuift door veranderingen in: De prijzen van de productiefactoren. De technische ontwikkeling. Het aantal producenten. Klik om verder te gaan.

21 Het stijgen van het aanbod
p Stel dat aanbodlijn a1 de beginsituatie is Stel dat het aanbod toeneemt, dan verschuift de aanbodlijn naar a2. Verschuiving van de lijn. a1 a2 qa Klik om verder te gaan.

22 Het dalen van het aanbod
p Stel dat aanbodlijn a1 de beginsituatie is Stel dat het aanbod daalt, dan verschuift de aanbodlijn naar a2. Verschuiving van de lijn. a2 a1 qa Klik om verder te gaan.

23 De invloed van een vraagstijging op de prijs
Als de vraag naar een goed stijgt zal de prijs van het goed stijgen. vraag  prijs  Op de volgende sheet gaan we dit grafisch aantonen. Klik om verder te gaan.

24 Vraagstijging en de prijs
Vraag en aanbod bepalen p1 en q1. a Stel dat vraag toeneemt, dan verschuift de vraaglijn naar v2. p2 Het snijpunt stijgt dus de prijs stijgt. p1 v1 v2 q Klik om verder te gaan. q1 q2

25 De invloed van een vraagdaling op de prijs
Als de vraag naar een goed daalt zal de prijs van het goed dalen. vraag   prijs  Op de volgende sheet gaan we dit grafisch aantonen. Klik om verder te gaan.

26 Vraagdaling en de prijs
Vraag en aanbod bepalen p1 en q1. a Stel dat vraag daalt, dan verschuift de vraaglijn naar v2. p1 Het snijpunt daalt dus de prijs daalt. p2 v2 v1 q Klik om verder te gaan. q2 q1

27 De invloed van een aanbodstijging op de prijs
Als het aanbod van een goed stijgt zal de prijs van het goed dalen. aanbod  prijs  Op de volgende sheet gaan we dit grafisch aantonen. Klik om verder te gaan.

28 Aanbodstijging en de prijs
Vraag en aanbod bepalen p1 en q1. a1 a2 Stel het aanbod toeneemt, dan verschuift de aanbodlijn naar a2. p2 Het snijpunt daalt dus de prijs daalt. p1 v q Klik om verder te gaan. q1 q2

29 Het prijs- of marktmechanisme
EINDE


Download ppt "Het prijs- of marktmechanisme Deel II"

Verwante presentaties


Ads door Google