De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Projectrapportering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Projectrapportering."— Transcript van de presentatie:

1 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Projectrapportering

2 •Waarom? • Waar? • Hoe? • Wanneer? • Wat? • Hulp nodig? Rapporteren over uw project

3 Waarom rapporteren over uw project? •Om het Agentschap Ondernemen te helpen zelf te rapporteren naar de Europese Commissie: zeer belangrijk zijn hier de indicatoren. •Om subsidie te kunnen ontvangen. U ontvangt subsidie op basis van bewezen, gecontroleerde, betaalde kosten. In uw rapport geeft u aan op basis van welke kosten u een subsidie wenst te ontvangen.

4 Waar rapporteren over uw project? •Internet •Wat: inhoudelijke rapportering + kostencijfers + elektronische bijlagen •Waar: www.efro.be of http://efro2007- 2013.vlaanderen.bewww.efro.behttp://efro2007- 2013.vlaanderen.be •Op papier •Wat: bewijsstukken + aanvraagformulier •Waar: Agentschap Ondernemen t.a.v. André Van Haver Afdeling Europa Economie Koning Albert II-Laan 35 bus 12 1030 Brussel

5 Rapportering •Kosten gemaakt (Bedragen / factuur / loonfiche/ …) •Kosten betaald (Betaalde bedragen + datum / betalingsbewijs) •Kosten in het kader van het project (Beschrijving kosten kostendetaillering + logische controle) •In overeenstemming met overheidsopdrachtenregelgeving (bewijzen procedure + cumulatieve tabel overheidsopdrachten) •Identificatie project & promotor => btw-statuut promotor & copromotor(en) •Controle rekeningnummers en contactgegevens •Naleving voorschriften & regelgeving: bijzondere goedkeuringsvoorwaarden, duurzame ontwikkeling, leefmilieu, gelijke kansen, promotie, afwijkingen inkomsten, behoud van bestemming Kost is Subsidiabel Betaling subsidie als budget nog niet overschreden Bewijsstukken Aanvraagformulier Via internet

6 Kan pas als project definitief goedgekeurd en contract geregistreerd! 1. Ga naar internettoepassing, meld je aan, open het project 2. Keuze: maak een nieuw rapport aan of open een bestaand rapport 3. Vul het rapport in: ‘Wijzig’ – ‘Bewaar’ Tabblad rapportage = inhoudelijke vragen Tabblad kosten = kostenlijnen 4. Indienen als het rapport klaar is Hoe rapporteren?

7 Tabblad project; project in uitvoering boven

8 Tabblad project; project in uitvoering midden

9 Tabblad project; project in uitvoering onder

10 Rapport toevoegen – stap 1

11 Rapport toevoegen – stap 2

12 Rapport toevoegen – nieuw leeg rapport

13 Rapport bewerken – bestaand rapport in opmaak

14 Wanneer rapporteren over uw project? • Rapporteringsperiodes – Om de 3 maanden – Exacte datums worden afgesproken en kunnen eventueel gewijzigd worden indien gewenst –Data zijn altijd te raadplegen op internet, in uw project • Ook na afloop van het project wordt er nog rapportering verwacht!

15 Wat rapporteren over uw project? • Internetdeel, hoe ziet het er concreet uit: – Inhoudelijk (1) – Financieel (2) • Papieren bewijsstukken + aanvraagformulier (3) •Meestal zijn de drie elementen samen aan te leveren!

16 Wat rapporteren over uw project? Internetdeel – inhoudelijk (1) • Welke inhoudelijke vragen? – Algemene vragen over de voortgang van het project – Tussentijdse indicatoren – Indicatoren voor het eindverslag •Elektronische bijlagen •TIP 1: als uw project ‘in uitvoering’ is, maakt u al een eerste rapport aan. Op die manier kunt u zelf zien welke vragen u zal beantwoorden. De verplichte vragen moet u steeds invullen, de andere vragen enkel bij eindrapportage. •Tip 2: bijlagen kunt u toevoegen bij de laatste vraag van de inhoudelijke rapportage.

17 Rapportage bovenaan

18 Bijlagen Rapportage onderaan

19 Toevoegen elektronische bijlagen: eerste op ‘wijzig’ klikken

20 Toevoegen elektronische bijlagen

21 Wat rapporteren over uw project? Internetdeel – Financieel (2) • Kostenlijnen: – Facturen en gelijkaardig – Personeelskosten – Inkomsten

22 Tabblad ‘Kosten’

23 Kosten – toevoegen via wijzig

24 Kostenlijn – toevoegen via groene ‘+’

25 Kosten – toevoegen factuur of gelijkaardig

26 Kosten – toevoegen personeelskost

27 Kosten – toevoegen inkomsten •Werkingsprojecten: echte inkomsten tijdens de uitvoering van het project •Investeringsprojecten: geschatte toekomstige inkomsten over een referentieperiode of funding gap. U dient steeds bedrag te berekenen als percentage van de ingediende kosten van het rapport. U vindt gegevens in projectdefinitie

28 Kosten – een aantal lijnen voorbeeld - boven

29

30 Wat rapporteren over uw project? Papier – Bewijsstukken (3) • Kopies van facturen • Kopies van betalingsbewijzen • Loonfiches • Tijdsregistraties • Stukken in verband met naleving overheidsopdrachtenwetgeving • Bewijzen communicatieverplichtingen •…

31 Wat rapporteren over uw project? Papier – Bewijsstukken (3) •Voeg het aanvraagformulier bij de opgestuurde bewijsstukken. Dit kunt u vinden op de website http://www.efro.be. http://www.efro.be • Bij kosten: de bewijsstukken die bij één kostenlijn horen samenvoegen en projectnummer samen met het kosten- nummer noteren op de documenten. De nummers van de kostenlijnen worden toegewezen door de internettoepassing. • Vermeld het projectnummer bij iedere communicatie! • VOORBEELD VERMELDING OP BEWIJSSTUKKEN – factuurkosten: 239 – 44: kopie factuur + kopie betalingsbewijs – Inkomsten, tussenvoegen I of Inkomsten: 311 - I - 3

32 Wat rapporteren over uw project? Papier – Bewijsstukken (3)

33

34 Hulp nodig? • In uw project op het tabblad projectorganisatie – Projectbegeleider – Dossierbehandelaar • Contactinformatie: –Inhoudelijke projectbegeleider: meestal contactpunt –Technische vragen: efrosupport@vlaanderen.be ofefrosupport@vlaanderen.be 02 553 37 30

35 Project in uitvoering: projectorganisatie


Download ppt "Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Projectrapportering."

Verwante presentaties


Ads door Google