De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

toelichting databank & webapplicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "toelichting databank & webapplicatie"— Transcript van de presentatie:

1 toelichting databank & webapplicatie
Sociale Plattegrond 2013 toelichting databank & webapplicatie November | December 2013

2 Soka 2.0

3 Overzicht definitie - kernmerken inhoud - zoeken doelgroep - gebruik
dienstverlening uitdaging - uitzicht

4 Definitie desocialekaart.be online databank (overzicht)
met actuele en kwalitatieve informatie aanbod aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de vijf Vlaamse provincies + Nederlandstalige aanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest

5 Kenmerken desocialekaart.be alle (sub)sectoren op één website
bevat ook niet-erkende, waardevolle initiatieven ook (beperkte) info over wonen, tewerkstelling, justitie, onderwijs/vorming permanente actualisering per provincie gratis toegankelijk via website voor iedereen / zonder paswoorden fiches op dienst- of organisatieniveau

6

7 Inhoud

8 Inhoud

9 Inhoud elke fiche is gelinkt opbouw inhoudstafel
17 hoofdrubrieken 3 onderliggende niveaus opbouw inhoudstafel telefonische/crisis/online hulpverlening ambulante hulpverlening residentiële hulpverlening “speciale gevallen” zelfhulpgroepen overleg, koepels, federaties ‘een’ mogelijke indeling

10 Wat niet Wat is niet opgenomen? Continue ‘scope’-discussie
Vrije beroepen: dokters, specialisten, apothekers, tandartsen, kinesisten, logopedisten, privé therapeuten, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders,… Sportverenigingen tenzij duidelijke link met personen met een handicap Socio-culturele verenigingen (eerder beperkt) ‘commerciële’ aanbod ~ grijze zone Continue ‘scope’-discussie Criteria bij twijfelgevallen

11 Soka 2.0

12

13 Zoeken Ruime zoekmogelijkheden Interprovinciaal zoeken
vrij zoeken op zoekterm op locatie en/ook werkingsgebied via trefwoorden rubriekenlijst / inhoudstafel Interprovinciaal zoeken handig in grensgebieden werkingsgebied Vlaanderen

14 Doelgroep doorverwijzers/hulpverleners informatieverwerkers
sociale kaart verwijst door lost zelf geen hulpvragen op informatieverwerkers beleidsinstanties administraties onderwijs/onderzoek informatiezoekers vrijwilligers / mantelzorg individuele burgers

15 Gebruik Google Analytics voornaamste doorverwijzers in WVL (24%)
3,5 miljoen bezochte pagina’s/fiches (2012) bezoekers in totaal (45% keert terug) 52 % via zoekmachines (Google, Bing, …) 24 % rechtstreeks via voornaamste doorverwijzers in WVL (24%) gemeentelijke websites Ieper, Houthulst, Brugge, Oostende, Kortrijk en Veurne voorzieningen opgenomen 5.452 in West-Vlaanderen (18%)

16 Diensten lokale of mini-SOKA’s functionele koppelingen webservices
een ‘sociale kaart op maat’ inhoudelijke en/of geografische afbakening gratis ontwikkeling + actualisatie functionele koppelingen webservices de dienst ‘download’ afdrukken/mailen fiches

17

18

19

20 Evolutie Witboek ‘interne staatshervorming’ Vl. Regering
decreet houdende bepaling van de bevoegdheid van de provincies in aangelegenheden vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen “het opstellen en onderhouden van de sociale kaart” Beleidscommissie Welzijn VVP technische doorlichting huidige sociale kaart 2.0 goedkeuring toekomstnota ‘sociale kaart 3.0’ samenwerking Huis voor Gezondheid vzw

21 Uitdaging Quid? Aanbod verzamelen/structureren niet voldoende
snelle veranderingen in het werkveld (tijdelijke) projecten samenwerking | successief | modulering <> huidige datamodel verdere privatisering van de zorg Aanbod verzamelen/structureren niet voldoende duiding/vorming wordt steeds belangrijker cf. sociale plattegrond hulpverleners willen overzicht én inzicht van de sector

22 Uitdaging Informatie- en communicatie technologie
opgang nieuwe (sociale) media mobiel internet digitale TV “flexibiliteit” met respect voor analoge media beschikbaarheid ICT + vaardigheden => ongelijk verdeeld! private/individuele zorgverstrekkers opnemen efficiënter beheer

23 Samenwerking Huis voor Gezondheid vzw
zorgverstrekkers Brussel en de Vlaamse Rand samen ontwikkelen van een collectief dataplatform én functionaliteiten Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijns- gezondheidszorg (SEL's) opmaken en regelmatig actualiseren van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers, gebruikers en vrijwilligers

24 Samenwerking Voordelen/pluspunten Doelstelling
HvG: bundeling van middelen en expertise SEL: complementair / gezamenlijk databeheer Doelstelling één centrale (referentie)databank voor het geheel van Vlaanderen én Brussel met kwalitatieve actuele gegevens van zowel organisaties als individuele zorgverstrekkers uit welzijns- en gezondheidszorg + belendende sectoren

25 Intro tekst Search staat centraal Clean header Mensen op de achtergrond foto in het rood thema van de sociale kaart Scherpte diepte effect Populaire thema’s aanduiding

26 Uitzicht inhoudelijk/scope
aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de sector 3-ledig datamodel: organisatie – dienstverlening – personen ontsluiten van (alle mogelijke) onderlinge relaties duiding van het welzijns- en gezondheidsaanbod ‘content’-pagina’s met ‘beschrijvende’ informatie (CMS) gekoppeld aan het opgenomen aanbod voorbeeld: bezoeker krijgt bij het zoeken naar een huisarts of een OCMW ook informatie – in eenvoudige taal – omtrent de reglementaire taken van een huisarts of een OCMW én vice versa

27 Uitzicht technische koppelingen efficiënte beheersmodule
gegevensdeling externe toepassingen: vnl. eHealth authentieke gegevensbronnen: CoBRHA, VKBO,… rapporten opmaken en exporteren efficiënte beheersmodule identificatie, authenticatie (eID) en roltoekenning privacy-commissie: strenge beveiligingsprocedures gebruiksvriendelijk beheer en dataverwerking doel: automatisatie én snelheid

28 Uitzicht nieuwe dienstverlening extra CMS-pagina’s webservices
nieuws, achtergrond, actua aankondigen van activiteiten publiceren van vacatures webservices individueel (gebruikers)profiel via login ‘favorieten’ voor pagina’s en zoekopdrachten ontwikkelen van ‘gepersonaliseerde’ sociale kaart zelf downloaden van data: adresgegevens… toekomst: mailservice, facebook,…

29 Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Welzijn | Sectie Sociale Planning Sven De Meulenaere | coördinator |


Download ppt "toelichting databank & webapplicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google