De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

paragraaf 1 Communicatie en taal

Verwante presentaties


Presentatie over: "paragraaf 1 Communicatie en taal"— Transcript van de presentatie:

1 paragraaf 1 Communicatie en taal
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Communicatie en taal

2 Informatie kan in rijen bits worden vastgelegd.
Tekst, plaatjes, muziek, video etc Hoe weet de computer wat hij met die rijen bits moet? Hoe communiceren de computers? §1 Communicatie en taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

3 paragraaf 2 Teken en betekenis
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 2 Teken en betekenis

4 §2 Teken en betekenis Communicatie is het uitwisselen van informatie.
Er is een zender . . en een ontvanger. De zender verstuurt tekens De ontvanger kent de betekenis ervan. §2 Teken en betekenis Stedelijk Gymnasium Breda RCM

5 §2 Teken en betekenis Nutteloze informatie!? Ken je de betekenis?
Stedelijk Gymnasium Breda RCM

6 §2 Teken en betekenis Je moet de betekenis kennen. Afspraken Protocol
Je snapt een taal als je de betekenis van de tekens (woorden) kent. Verkeersborden Pictogrammen, vlaggen §2 Teken en betekenis Stedelijk Gymnasium Breda RCM

7 §2 Teken en betekenis Tekens mogen maar één betekenis hebben.
Eenduidig! Afspraken maken. Afspraken moeten bekend zijn bij de deelnemers. Denk aan sms-taal. §2 Teken en betekenis Stedelijk Gymnasium Breda RCM

8 Menselijke communicatie Afspraken ontstaan . . .
. . . en worden vastgelegd. Afspraken en betekenissen veranderen. §2 Eenduidigheid en standaardiseren Stedelijk Gymnasium Breda RCM

9 De afspraak kan niet zomaar gewijzigd worden.
Bij communicatie met en tussen computers moet de afspraak vooraf worden vastgelegd. De afspraak kan niet zomaar gewijzigd worden. §2 Eenduidigheid en standaardiseren Stedelijk Gymnasium Breda RCM

10 paragraaf 3 Communicatiemiddelen
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 3 Communicatiemiddelen

11 §3 Communicatiemiddelen
Hoe wordt de informatie verzonden? direct of indirect direct: gelijk antwoord radio, gesproken woord, MSN. §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

12 §3 Communicatiemiddelen
indirect: de informatie komt pas later bij de ontvanger aan krant, , sms, cd-rom, usb-stick, facebook etc. §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

13 §3 Communicatiemiddelen
Communicatie verloopt via een communicatiemiddel. informatiedrager: USB-stick, cd- rom, krant, boek medium: radio, tv §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

14 §3 Communicatiemiddelen
Een zender zendt informatie volgens een afgesproken protocol naar de ontvanger en gebruikt een communicatiemiddel om dat te realiseren. §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

15 §3 Communicatiemiddelen
Hoe communiceert een computer met zijn omgeving? Interfaces Sensoren Actuatoren §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

16 §3 Communicatiemiddelen
Interface = een manier voor een mens om met de computer te communiceren Voorbeelden Toetsenbord Muis Luidsprekers Beeldscherm §3 Communicatiemiddelen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

17 §3 Sensoren en actuatoren
Sensor = apparaat om informatie uit de omgeving te verzamelen (thermometer) Actuator = apparaat om de omgeving te beïnvloeden. (zoemertje, motortje, elektrisch slot, etc) Motion Planning §3 Sensoren en actuatoren Stedelijk Gymnasium Breda RCM

18 Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2
paragraaf 4 Protocol

19 Bij communictatie wordt niet alleen het bericht zelf verstuurd.
Ook stuurinformatie is noodzakelijk. Informatie om de communicatie te sturen, op gang te brengen, gaande te houden. §4 Protocol Stedelijk Gymnasium Breda RCM

20 §4 Protocol contact leggen
wisselen van rol (zender wordt ontvanger en omgekeerd) de ontvangst van berichten bevestigen aangeven dat een bericht niet goed is overgekomen het contact verbreken §4 Protocol Stedelijk Gymnasium Breda RCM

21 §4 Protocol Bijvoorbeeld “Hallo, mag ik iets vragen?”
“Nee, ik ben even bezig.” “Wat zeg je?” “Ik snap het.” §4 Protocol Stedelijk Gymnasium Breda RCM

22 Protocol een verzameling afspraken over de stuurinformatie
Protocol een verzameling afspraken over de stuurinformatie. Hoe wordt er gecommuniceerd. Voorbeeld IP = Internet Protocol Data naar de juiste computer TCP = Transmission Control Protocol Data foutloos overbrengen §4 Protocol Stedelijk Gymnasium Breda RCM

23 http = HyperText Transfer Protocol Verzenden van webpagina’s
POP3 = Post Office Protocol Beheren van mailbox FTP = File Transfer Protocol Uploaden en downloaden SMTP = Simple Mail Transfer Protocol Verzenden van mail §4 Protocol Stedelijk Gymnasium Breda RCM

24 paragraaf 5 Communicatie met taal
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 5 Communicatie met taal

25 §5 Communicatie met taal
Stedelijk Gymnasium Breda RCM

26 §5 Communicatie met taal
Een taal is een opeenvolging van klanken of letters. Niet alles kan gsaufg hwyd rug owheh imd! John sat down on the couch §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

27 §5 Communicatie met taal
Natuurlijke taal Grammatica Taalregels In de geschiedenis ontstaan Geformaliseerd §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

28 §5 Communicatie met taal
gsaufg hwyd rug owheh imd! John sat down on the couch Geen enkel Nederlands woord! Bank op de ging zitten Jan. Ik vergis zich bij beantwoorden van de lastig vraag. Taalfouten §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

29 §5 Communicatie met taal
Het maken van zinnen is gebonden aan regels. De syntaxis van de taal De grammatica De paard botste tussen de interesse. Syntaxis is in orde. Betekenis?? Semantiek §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

30 §5 Communicatie met taal
Behalve de syntaxis is ook de semantiek belangrijk Syntax-fouten worden herkend. Semantiek fouten niet. §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

31 §5 Communicatie met taal
Voorbeeld Reken de omtrek uit. lengte = 7 cm, breedte = 4 cm Rekenmachine 2 x levert een antwoord. Fout antwoord! Geen foutmelding! Syntax goed, semantiek fout §5 Communicatie met taal Stedelijk Gymnasium Breda RCM

32 Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2
paragraaf 6 XHTML en CSS

33 §6 XHTML en CSS HTML HyperText Markup Language
Taal om documenten op te maken HyperText = tekst met hyperlinks tekst met verwijzingen naar andere documenten §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

34 §6 XHTML en CSS Ontworpen in 1991 Veel wildgroei.
Opdrachten werkten bv alleen in IE of Netscape. Standaardisatie: XHTML §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

35 §6 XHTML en CSS W3-consortium werkt aan XHTML-standaard
eXtensible HTML Strikt genomen mag daar alleen de structuur in worden bepaald. De opmaak regel je in Stylesheets (CSS) §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

36 §6 XHTML en CSS Een document heeft: inhoud (waar gaat het over)
structuur (hoofdstukken, paragrafen, tabellen, plaatjes etc.) opmaak (Hoe ziet de tekst er uit? vet, schuin, groot, blauw) §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

37 §6 XHTML en CSS Jij bepaalt de inhoud. XHTML bepaalt de structuur
CSS bepaalt de opmaak Vaak is dat niet zo. Vaak worden zowel structuur als opmaak in HTML gedaan. §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

38 §6 XHTML en CSS De structuur wordt geregeld met ‘tags’ of elementen
Een tag staat tussen < en > Een tag wordt geopend en gesloten Voorbeeld <table> begin tabel </table> einde tabel §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

39 §6 XHTML en CSS <html> begin html </html> einde html
<p> begin alinea </p> einde alinea <H1> begin kop H1 </H1> einde kop H1 <br /> lege tag, nieuwe regel §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

40 §6 XHTML en CSS Tags kunnen attributen hebben.
Attributen hebben een waarde. <ol type="a"> genummerde lijst: a, b, c, etc <ol type="1"> genummerde lijst: 1, 2, 3, etc §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

41 §6 XHTML en CSS <ol type="a"> </ol>
Tag of element: <ol> </ol> attribuut: type waarde: "a" §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

42 §6 XHTML en CSS Regels alle elementen (tags) sluiten
elementen ‘nesten’ lege tags achteraan sluiten waarden tussen " en " alles met kleine letters §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

43 §6 XHTML en CSS Nesten van elementen
<p><b><i>Hallo</i></b></p> fout is: <p><b><i>Hallo</b><p></i> §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

44 §6 XHTML en CSS Nesten van elementen
<p><b><i>Hallo</i></b></p> fout is: <p><b><i>Hallo</b><p></i> §6 XHTML en CSS Stedelijk Gymnasium Breda RCM

45 paragraaf 6 Documentstructuur
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 6 Documentstructuur

46 §6 Documentstructuur !DOCTYPE – type document <html>
<head> <title>Leuke site!</title> <meta /> <link /> </head> <body>Jouw inhoud </body> </html> §6 Documentstructuur Stedelijk Gymnasium Breda RCM

47 §6 Documentstructuur In de body staan alleen tekst en tags.
Geen plaatjes. Je verwijst naar een plaatje. Je verwijst naar een andere website. Je verwijst naar de opmaak. §6 Documentstructuur Stedelijk Gymnasium Breda RCM

48 §6 Documentstructuur Volg de cursus van Informatica- Actief.
Zoek op internet naar de juiste elementen en attributen. Type in Google “HTML-cursus” Pagina’s in het Nederlands hits. §6 Documentstructuur Stedelijk Gymnasium Breda RCM

49 paragraaf 6 Stijlen en stylesheets
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 6 Stijlen en stylesheets

50 §6 Stijlen en stylesheets
De stijl moet je regelen in de header van je document. Bij meer pagina’s voor één website neem je stylesheet. Een stylesheet is een apart document. Verwijzing in het hoofddocument. Handig en eenvoudig. §6 Stijlen en stylesheets Stedelijk Gymnasium Breda RCM

51 §6 Stijlen en stylesheets
Bij één pagina <head> <style="text/css"> h1 {font-family:verdana; color:#34AF00; } </style> </head> <body> . . </body> §6 Stijlen en stylesheets Stedelijk Gymnasium Breda RCM

52 §6 Stijlen en stylesheets
Bij meerdere pagina’s <head> <link rel="stylesheet" href="mijnstijl.css" style="text/css /> </head> <body> . . </body> </html> §6 Stijlen en stylesheets Stedelijk Gymnasium Breda RCM

53 §6 Stijlen en stylesheets
Stylesteet Opgeslagen als "mijnstijl.css Alleen de stijlen, de opmaak. h1 {font-family:verdana; color:#34AF00; } p {font-size:12pt; color:#AA00F5; } §6 Stijlen en stylesheets Stedelijk Gymnasium Breda RCM

54 §6 Stijlen en stylesheets
B1H02 paragraaf 6 Theorie bestuderen Opgaven maken §6 Stijlen en stylesheets Stedelijk Gymnasium Breda RCM

55 paragraaf 7 Taalregels in syntaxdiagrammen
Informatica Blok 1 Hoofdstuk 2 paragraaf 7 Taalregels in syntaxdiagrammen

56 Hoe noteer je de syntaxis van een taal compact en overzichtelijk?
Hoe is de taal opgebouwd? Wat zijn de regels? §7 Syntaxdiagrammen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

57 Een syntaxdiagram geeft schematisch de taalregels weer.
Schematische en compacte weergave van de taalregels. §7 Syntaxdiagrammen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

58 Keuze . . Bit §7 Syntaxdiagrammen Stedelijk Gymnasium Breda RCM

59 Herhaling . . Byte §7 Syntaxdiagrammen Stedelijk Gymnasium Breda RCM


Download ppt "paragraaf 1 Communicatie en taal"

Verwante presentaties


Ads door Google