De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949."— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase
PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949

2 Doelstellingen en methodologie

3 Doelstellingen Dalende trend in lidmaatschap
Aantal leden daalt (4,3 miljoen in 2000, 4,0 miljoen in 2007) Aantal uitleningen daalt (155 miljoen in 2000, 125 miljoen in 2007) DE GEBRUIKER HAAKT AF Dit betekent dat – opdat de bibliotheek haar maatschappelijke rol zou kunnen vervullen – er opnieuw aansluiting dient gezocht te worden bij het beoogde doelpubliek. Om dit te realiseren stelt de Projectgroep Bibliotheek volgende missie voorop: een bibliotheek die “connectie tot de collectie” weet waar te maken

4 Methodologie 2000 Nederlanders on-line panel interviews
Zowel actieve bibliotheek-leden werden bevraagd als niet-leden Volgende quota’s werden gehanteerd voor de steekproef: 50% leden – 50% niet-leden 50% mannen – 50% vrouwen Leeftijd jaar, met een gelijke verdeling: 14-18 jaar: 16% 19-24 jaar: 16% 25-34 jaar: 17% 35-44 jaar: 17% 45-54 jaar: 17% 55-65 jaar: 17% Geografische spreiding (Noord, Oost, Zuid, West) Uitsluiting van volgende sectoren: marketing, journalistiek, bibiliotheekwezen Specifieke aandachtsgroepen: Jongeren (14-18 jaar) Allochtonen (zelf niet in Nederland geboren of minimum één van de ouders is niet in Nederland geboren)

5 LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK JONGEREN

6 Beschrijving leden Invloed van leeftijd
Na de middelbare school (op 19 jarige leeftijd) nemen we de grootste dip in lidmaatschap waar. Uit het kwalitatief onderzoek zagen we dat de redenen voornamelijk liggen in: Algemene “boekenmoeheid”; het niet meer verplicht zijn om te lezen Andere interesses in het algemeen (vrienden, sporten, specifieke hobby,…) Overstap van gratis lidmaatschap naar betalend lidmaatschap Voor diegenen die verder studeren: Overstap naar universiteitsbibliotheek Minder tijd om boeken te lezen (meer studieboeken) 14-18 82% 55-65 66% 45-54 55% 35-44 49% Dip in lidmaatschap vanaf 19 jaar 19-24 25% 25-34 24% Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef N=2000

7 Lidmaatschap Motivatie om lid te blijven bij 14-18 jarigen
Van de jarigen die zelf niet hebben gekozen om lid te worden, stelt 81% dat ze lid zouden blijven indien ze hier zelf voor zouden moeten kiezen. Herleid naar het totale aantal jarige leden betekent dit 13% uitval. In realiteit is de uitval veel hoger (kijkend naar het aantal leden onder jarigen). Vraag: Indien u zelf zou moeten kiezen, zou u dan lid blijven? Basis: Jongeren die niet zelf gekozen heb om lid te zijn – jarigen N=185

8 Uitdaging 1: Blijvend motiveren van de jongeren na de middelbare school
De uitdaging bestaat erin om jongeren, na het beëindigen van de middelbare school, te blijven motiveren om hun lidmaatschap te behouden.

9 LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK IDENTIFICATIE VAN DE “grijze” leden

10 Lidmaatschap “Grijze” leden
Ruim een vierde (27%) van de niet-leden zijn in feite “grijze leden”: personen die zelf geen lid zijn van de Openbare Bibliotheek maar wel soms gebruik maken van het lidmaatschap van een familielid of kennis. Proportie “grijze” leden binnen de niet-leden: 27% Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef , Niet-leden N=1000

11 Grijze leden Redenen van niet-lidmaatschap
Voor grijze leden zijn de redenen van niet-lidmaatschap enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken en zien anderzijds het nut niet in niet om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie of kennis. De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap Significant hoger voor grijze leden Significant hoger voor niet-leden Significant hoger voor niet-leden Vraag: Wat zijn de redenen dat u geen lid bent van de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef - Niet-leden N=1000

12 Grijze leden Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek
Grijze leden zijn voornamelijk functionele bezoekers (gaan enkel wanneer ze iets nodig hebben) of gaan maar eerder zelden naar de Openbare Bibliotheek. INTENSITEIT Vraag: Hoe zou u uzelf omschrijven? Basis: Totale steekproef – N=2000

13 Grijze leden Frequentie Bezoek Openbare Bibliotheek
Hoewel de grijze leden eerder functionele en occasionele bezoekers zijn, gaat toch zo’n 28% minimum één keer per maand naar de Openbare Bibliotheek. LEDEN GRIJZE LEDEN NIET- Minimum wekelijks 16% 4% 0% Minimum maandelijks maar niet maar dan1 keer per week 54% 24% 3% Een of meerdere keren per jaar (maar niet maandelijks) 29% 66% Nooit 2% 6% 73% Frequentie Vraag: Hoe vaak doet u elk van volgende activiteiten? – De Openbare Bibliotheek bezoeken Basis: Totale steekproef – N=2000

14 Grijze leden Welke boeken/werken consulteren/ontlenen zij?
Grijze leden zijn relatief meer op zoek naar “feitelijke” kennis (naslagwerken, documentaires,…) Basis: bezoekers van OB Leden Grijze leden Niet-leden N= 977 251 200 Een fictieboek/roman 79% 57% 49% Een non-fictieboek 51% 34% 29% Een naslagwerk 31% 40% Reisgids 22% 15% 11% Kinderboeken 17% 19% 14% Tijdschriften 9% 8% Muziek-cd 13% 7% Een film (voor volwassenen) 6% Strips 10% 12% Een documentaire Games 5% Een kinderfilm 3% Bladmuziek (partituren) 4% Kranten Internet Wegenkaarten, plattegronden 2% Digitale bestanden 1% E-Books 0% Frequentie Significant hoger versus oranje cel in rij(99% betrouwbaarheid) Significant lager versus blauwe cel in rij (99% betrouwbaarheid) Vraag: Wat ontleent of zoekt u zoal in de Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef – N=1428 (bezoekers van de bibliotheek)

15 Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden
Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer jarigen (28%) Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies) Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden KOLOMPERCENTAGES Totaal Leden Grijze leden Niet-leden N= 2000 1000 266 734 GESLACHT man 50% 39% 63% 61% vrouw 37% LEEFTIJD 14-18 jaar 16% 26% 11% 4% 19-24 jaar 8% 28% 23% 25-34 jaar 17% 29% 35-44 jaar 18% 45-54 jaar 19% 15% 55-65 jaar 22% 12% ACTIVITEITSGRAAD professioneel actief 49% 42% 59% niet-professioneel actief student/loop school 31% 32% anders 7% REGIO Noord 14% 13% Oost 21% 20% Zuid 25% West 43% 44% URBANISATIEGRAAD grote stad 33% kleine stad 34% 36% dorp 30% Platteland 5% 2% LEEFSITUATIE Woon in bij ouders Woon alleen/samen met kinderen 27% Woon alleen/samen zonder kinderen 38% 35% 54% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef N=2000

16 Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden
Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk hoger opgeleiden Minder uit lagere sociale klassen Socio-demografische beschrijving van leden, “grijze” en niet-leden Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) KOLOMPERCENTAGES Totaal Leden Grijze leden Niet-leden N= 2000 1000 266 734 OPLEIDING Laag (LO/LBO) 14% 8% 16% Midden (MAO/MBO) 37% 35% 39% Hoog (HAO/HBO/WO) 49% 51% 55% 45% SOCIALE KLASSE Laag (D,E) 33% 31% 23% 38% Midden (C1,C2) 43% 42% 48% Hoog (A,B) 24% 27% 29% 20% Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef N=2000

17 Profiel van de “grijze” leden
Specifieke kenmerken: Type van relatie Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer jarigen (28%) Relatief meer professioneel actief of nog studerend (hogere studies) Hoger opgeleid (55%) Minder uit lage sociale klassen Eerder een functionele relatie met de bibliotheek Waarvoor komen ze? Relatief meer op zoek naar feitelijke kennis (naslagwerken, documentaires, …) Geschreven boeken (minder interesse voor digitale informatie -> vinden ze via andere bronnen) Unieke informatie die niet op internet te consulteren is Boeken die men niet de moeite waard vindt om zelf te kopen Een rustige plek om te kunnen werken Redenen van niet-lidmaatschap: Vinden enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken (58%) en zien het nut niet in om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap Bezoeksfrequentie: Voornamelijk eerder occasionele bezoekers, maar toch brengt 28% van de grijze leden minimum maandelijks een bezoek aan de Openbare Bibliotheek Basis: Grijze leden N=266

18 Uitdaging 2: De “grijze” leden ombuigen in echte leden
De uitdaging bestaat erin de grijze leden een motief te geven om zichzelf lid te maken.

19 Conclusies Om het ledenbestand van de Openbare Bibliotheek te verhogen, kan er op volgende vlakken gewerkt worden: Uitval van de jongeren opvangen: de Openbare Bibliotheek blijvend boeiend houden bij jongeren (vooral na de middelbare school) Grijze leden identificeren en omvormen in betalende leden Nieuwe leden aantrekken Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen we te identificeren wat de noden en verwachtingen zijn die het Nederlandse publiek heeft ten aanzien van de Openbare Bibliotheek.

20 Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare
Mijn ideale Openbare Bibliotheek Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

21 De ideale OPENBARE BIBLIOTHEEK

22 De Ideale Openbare Bibliotheek Verwachtingen
Mijn ideale Openbare Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek Verwachtingen % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEAL Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef – N=2000

23 De Ideale Openbare Bibliotheek Persoonlijkheid
Mijn ideale Openbare Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek Persoonlijkheid % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Geef voor elk persoonlijkheidswoord aan in welke mate u dit kenmerk belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEALE Openbare Bibliotheek. Basis: Totale steekproef – N=2000

24 De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen
Mijn ideale Openbare Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen De meest belangrijke verwachtingen van de ideale Openbare Bibliotheek: De Ideale Openbare Bibliotheek heeft in eerste instantie een zeer ruim aanbod waar je in kan rondkijken maar die je wel op een snelle en efficiënte manier toelaat te vinden wat je zoekt. Daarnaast is de ideale Openbare Bibliotheek vooral vriendelijk (maar met een zekere bekwaamheid, intelligentie; niet in de zin van onvoorwaardelijk joviaal) en praktisch.

25 De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen
Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan de Openbare Bibliotheek moet voldoen. Naast deze basisvoorwaarden constateren we nuances in verwachtingen. Voor sommigen / op sommige momenten zijn bepaalde elementen belangrijker dan anderen. Deze verwachtingen kunnen gegroepeerd worden in patronen. Elk van deze patronen geeft een mogelijke basis tot relatie-uitbouw voor de Openbare Bibliotheek. Daarom noemen we deze patronen “relatiepatronen”.

26 RELATIEPATRONEN

27 Relevantie van een model met relationele strategieën?
Waarom relatiepatronen? Relevantie van een model met relationele strategieën? Als we verder willen gaan dan de loutere beschrijving van gedrag, opinies en attitudes... Als we de beperkingen van de subjectieve interpretatie eigen aan de onderzoeker willen overstijgen... Als we een duidelijk inzicht willen krijgen in de verwachtingen en gedragingen van consumenten... Dan hebben we een “kaart” nodig die ons de weg wijst: de “mindmap”

28 BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
Mindmap: verwachtingen van de Openbare Bibliotheek In de hoofden van het publiek komen de verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek als volgt tezamen en kunnen we 4 verwachtingsterritoria onderscheiden: BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN * mindmap: statische mapping van de verwachtingen en persoonlijkheid van de ideale Openbare Bibliotheek zoals ze worden ervaren door het publiek.

29 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
Bron van exploratie: Een open houding naar de Openbare Bibliotheek toe waar je verrast wil worden, geprikkeld, waar je nieuwsgierigheid wordt gevoed en je aanzet om nog meer te weten te komen. De Openbare Bibliotheek heeft een actieve, inspirerende rol binnen deze context.

30 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
Bron van doelgericht zoeken: Men weet wat men zoekt en verwacht van de Openbare Bibliotheek dat deze zoektocht succesvol en gemakkelijk wordt ingevuld. De Openbare Bibliotheek heeft een eerder passieve, uitvoerende rol binnen deze context.

31 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
Bron van kennis: De Openbare Bibliotheek is een verzamelplaats van kennis en informatie over de wereld en het leven

32 4 dimensies in de verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe
Bron van beleving: De Openbare Bibliotheek is een plek, een forum, waar je dingen kan beleven: waar je even uit de drukte kan stappen, waar je in een plek van stilte en sereniteit kan komen maar eveneens andere mensen kan ontmoeten.

33 De Ideale Openbare Bibliotheek =
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = Een onuitputtelijke bron tot ontdekken Inspireert en stimuleert om nog meer te weten Verrast me telkens door het aanbod Geeft me de mogelijkheid alles zelf te ontdekken Leergierig, nieuwsgierig Relatiepatroon UITNODIGING TOT ONTDEKKEN

34 Uitnodiging tot ontdekken BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE Uitnodiging tot ontdekken I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 Ontdekken Inspireren Verrassen Stimuleren Nieuwsgierig 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

35 De Ideale Openbare Bibliotheek =
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Laat toe alles digitaal te consulteren Praktisch, bekwaam en vriendelijk Relatiepatroon LEVEREN VAN MEERWAARDE

36 Leveren van meerwaarde BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Snel vinden wat ik zoek Zelf rondkijken Ruim aanbod Digitaal te consulteren Kom tegemoet aan mijn verwachtingen Praktisch, bekwaam BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Leveren van meerwaarde ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

37 De Ideale Openbare Bibliotheek =
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = Zorgt ervoor dat ik op vlotte wijze mijn taken kan maken / researchwerk kan doen Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren Laat toe alles digitaal te consulteren Modern, degelijk, zakelijk Relatiepatroon NUTTIGE FUNCTIONALITEIT

38 Nuttige functionaliteit BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Helpt me om mijn taken vlot te maken Daar vind ik wat ik zoek Plek waar ik kan studeren/werken Eerder vanuit een verplichting Modern, degelijk, zakelijk ME Nuttige functionaliteit 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

39 De Ideale Openbare Bibliotheek =
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sereen, zorgzaam Relatiepatroon BRON VAN ONTSPANNING / ONTSNAPPING

40 Bron van ontspanning / ontsnapping BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Daar kom ik tot mezelf Even wegdromen Gezellig vertoeven Sereen, zorgzaam BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Bron van ontspanning / ontsnapping ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

41 De Ideale Openbare Bibliotheek =
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe De Ideale Openbare Bibliotheek = Een overkoepelende verzamelplaats van cultuur Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar kunnen ontmoeten Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sociaal, zorgzaam, joviaal Relatiepatroon ONTMOETEN VAN GELIJKGESTEMDEN

42 Ontmoeten van gelijkgestemden BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN
5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 Ontmoeten van gelijkgestemden WE Verzamelplaats van cultuur Voor iedereen Waar je anderen kan ontmoeten Sociaal, zorgzaam 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

43 Relatieve groottes Leden versus Niet-Leden Leden bevinden zich relatief meer in Uitnodiging tot ontdekken en Leveren van meerwaarde. Niet-Leden bevinden zich relatief meer in de relatie Nuttige Functionaliteit BRON VAN EXPLORATIE Uitnodiging tot ontdekken I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Relatief meer Leden BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Leveren van meerwaarde Relatief meer Niet-leden ME Nuttige functionaliteit 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

44 Relatieve groottes Verschillen naar Geslacht Vrouwen bevinden zich relatief meer in de relaties Uitnodiging tot ontdekken, Leveren van meerwaarde en Bron van ontspanning/ontsnapping terwijl mannen relatief meer aanwezig zijn in het relatiepatroon Bron van doelgericht zoeken BRON VAN EXPLORATIE Uitnodiging tot ontdekken I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Relatief meer Vrouwen BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Leveren van meerwaarde Bron van ontspanning / ontsnapping Relatief meer Mannen ME Nuttige functionaliteit 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

45 Relatieve groottes Verschillen naar Leeftijd De jongste leeftijdsgroepen bevinden zich relatief meer in het relatiepatroon Nuttige Functionaliteit; jarigen bevinden zich relatief meer in Bron van ontspanning/ ontsnapping en 45+ jarigen relatief meer in Ontmoeten van gelijkgestemden BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 Ontmoeten van gelijkgestemden WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Relatief meer 45+ jarigen BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Relatief meer 19-34 jarigen Bron van ontspanning / ontsnapping Relatief meer 18-24 jarigen ME Nuttige functionaliteit 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

46 Relatiepatronen Conclusie
Hoewel relatieve verschillen kunnen aangeduid worden naar socio-demografische kenmerken toe of functionele kenmerken (zoals lidmaatschap) blijken deze niet één op één te liggen met de verwachtingen binnen deze groepen. Een socio-demografische segmentatie is bijgevolg niet voldoende genuanceerd om de verwachtingen duidelijk te beschrijven en op een zinvolle manier relaties met het doelpubliek aan te gaan. Een segmentatie die vertrekt vanuit de verwachtingen van de mens, de bezoeker, is waardevoller in deze context.

47 Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare
Mijn ideale Openbare Bibliotheek Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

48 HUIDIGE openbare bibliotheek PERCEPTIE

49 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek
Hoe wordt de huidige Openbare Bibliotheek gepercipieerd? In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek reeds aan de verwachtingen? Sterktes In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek (nog) niet aan de verwachtingen? Zwaktes

50 Index ten aanzien van ideaal
: dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Verwachtingen : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting: Index ten aanzien van ideaal % Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

51 Index ten aanzien van ideaal
: dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal Persoonlijkheid : dit item scoort relatief lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting: Index ten aanzien van ideaal % Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

52 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek
ALGEMENE STERKTES Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Geeft de mogelijkheid om alles zelf te ontdekken Is een verstandige manier om miskopen te vermijden Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Degelijk, Zorgzaam ALGEMENE ZWAKTES Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen Verrast me telkens door het aanbod Praktisch, vriendelijk, warm, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, dynamisch Te streng, zakelijk

53 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek
Hoe scoort de huidige Openbare Bibliotheek ten aanzien van de verschillende verwachtingen van de relatiepatronen?

54 Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Verschillen tussen relatiepatronen
Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden De huidige bibliotheek voldoet aan deze verwachting Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Bekwaam, vriendelijk Plek waar ik geconcentreerd kan werken Laat toe alles digitaal te consulteren Degelijk, zakelijk Plek waar ik gezellig kan vertoeven Plek waar ik geconcentreerd kan werken Sereen, zorgzaam Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten Zorgzaam, joviaal Kloof tussen verwachting en huidige beleving Onuitputtelijke bron van ontdekken Inspireert en stimuleert Verrast me telkens Leergierig, nieuwsgierig Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Alles digitaal consulteren Praktisch Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sociaal Hoe beter tegemoet komen? Inspireren Modern en praktisch organiseren Hulp bieden, faciliteren Ontspannen sfeer creëren Sociaal platform bieden

55 Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare
Mijn ideale Openbare Bibliotheek Noden en verwachtingen van het Nederlandse publiek naar de Openbare Bibliotheek toe Beschrijving vanuit de “perfecte” beleving: Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige Openbare Bibliotheek aan deze verwachtingen? Hoe voldoet bibliotheek.nl aan deze verwachtingen? Welke leemtes kan bibliotheek.nl opvullen?

56 Bibliotheek.nl evaluatie

57 Concept bibliotheek.nl

58 Concept bibliotheek.nl Evaluatie
Op vlak van aantrekkelijkheid en gebruiksintentie kan bibliotheek.nl rekenen op een positieve respons (62% van de respondenten geeft aan de site waarschijnlijk te gebruiken). Top 2: 57% Top 2: 62% Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze gebruiken? Basis: Totale steekproef N=2000

59 Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie
Binnen de niet-leden is de effectieve gebruiksintentie relatief hoger bij de grijze leden en de leeftijd 45+. Ook bij allochtonen is de gebruiksintentie onder niet-leden hoger. Gebruiksintentie lijkt relatief lager bij de jongere leeftijdsgroepen maar is nog 61% bij de jarigen en 49% bij jarigen. Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie Top % Top 2% bij leden Top 2% bij niet-leden 62% 75% 49% 68% 42% 57% 72% 48% 67% 77% 51% 61% 66% 34% 63% 44% 70% 69% 83% 56% 71% 81% 58% 74% 65% Uitdaging om bibliotheek.nl in zijn functionaliteiten aantrekkelijk te maken voor de jongere leeftijdsgroepen Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze dan gebruiken? Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef N=2000

60 Bereidheid extra te betalen Voor leden
Onder de leden staat 69% niet absoluut weigerachtig ten aanzien van een meerkost voor deze dienst. Bereidheid 69% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? Basis: Totale steekproef , Leden N=1000

61 Concept bibliotheek.nl Bereidheid extra te betalen
De jongste leeftijdsgroep onder de leden staat weigerachtig ten aanzien van het betalen van een extra voor bibliotheek.nl. Concept bibliotheek.nl Bereidheid extra te betalen Top % 69% 67% 70% 56% 61% 73% 75% 77% Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Leden N=1000

62 Overtuigingskracht om lid te worden Voor niet-leden
Onder niet-leden zou bibliotheek.nl 16% sterk kunnen overtuigen om effectief lid te worden. Overtuigingskracht: 64% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

63 Concept bibliotheek.nl Overtuigingskracht om lid te worden
Onder niet-leden is de overtuigingskracht van bibliotheek.nl om toch lid te worden het grootst bij grijze leden maar ook relatief hoger bij allochtonen. Concept bibliotheek.nl Overtuigingskracht om lid te worden Top % 64% 80% 58% 61% 68% 60% 65% 79% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Significant hoger versus totaal (99% betrouwbaarheid) Significant lager versus totaal (99% betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

64 Evaluatie concept bibliotheek.nl Per relatiepatroon
Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden Aantrekkelijkheid 69% 71% 43% 63% 57% Gebruiksintentie 74% 73% 49% 67% 65% Onder leden: Bereidheid extra te betalen 78% 71% 58% 67% 77% Onder niet-leden: Overtuigingskracht om lid te worden 85% 82% 49% 73% 69% Uitdaging om bibliotheek.nl in zijn functionaliteiten aantrekkelijk te maken voor het relatiepatroon “Nuttige functionaliteit” Relatief hogere evaluatie Relatief lagere evaluatie

65 bibliotheek.nl PERCEPTIE

66 bibliotheek.nl Hoe wordt het concept bibliotheek.nl gepercipieerd?
Kan bibliotheek.nl een oplossing bieden voor de Openbare Bibliotheek om beter aansluiting te vinden bij het doelpubliek? Kunnen bepaalde kloven gedicht worden?

67 Perceptie bibliotheek.nl
ALGEMENE STERKTES Is een onuitputtelijke bron tot ontdekken Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken Verstandige manier om miskopen te vermijden Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Helpt op vlotte wijze mijn taken en researchwerk te maken Inspireert en stimuleert me om nog meer te weten Verrast me telkens door het aanbod Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Modern, dynamisch, actief Praktisch, intelligent, nieuwsgierig ALGEMENE ZWAKTES Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Plek waar ik in rust geconcentreerd kan werken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Te streng, zakelijk Niet vriendelijk, sociaal, gemoedelijk & warm

68 Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden?
bibliotheek.nl biedt geen toegevoegde waarde bibliotheek.nl heeft wel toegevoegde waarde Zwaktes huidige bibliotheek Sterktes huidige biblitoheek % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Denkend aan de beschrijving van bibliotheek.nl, kunt u voor elk van de volgende uitspraken aangeven in welke mate deze passen bij bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef – N=2000

69 Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden?
Zwaktes huidige bibliotheek Sterktes huidige biblitoheek bibliotheek.nl biedt geen toegevoegde waarde bibliotheek.nl heeft wel toegevoegde waarde Minder uitgesproken zwaktes huidige bibliotheek % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000

70 bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek Conclusies
Alle algemene zwaktes van de huidige Openbare Bibliotheek worden beter opgevangen door bibliotheek.nl. bibliotheek.nl biedt op volgende punten een toegevoegde waarde ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek: Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Helpt me op vlotte wijze mijn taken te maken en researchwerk te doen Verrast me telkens door het aanbod Praktisch Daarnaast moeten we wel opmerken dat bibliotheek.nl ook sommige sterktes van de huidige Openbare Bibliotheek minder goed opvangt. Op volgende punten kan bibliotheek.nl geen toegevoegde waarde bieden ten aanzien van de huidige Openbare Bibliotheek: Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Is voor mensen zonder middelen om boeken/muziek/films aan te kopen Degelijk Zorgzaam

71 bibliotheek.nl Wat zijn de sterktes en zwaktes van bibliotheek.nl per relatiepatroon?

72 Perceptie Bibliotheek.nl Sterktes en zwaktes per relatiepatroon
Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden Fit tussen bibliotheek.nl en de ideale bibliotheek Geeft de mogelijkheid alles zelf te ontdekken Onuitputtelijke bron van ontdekken Inspireert en stimuleert Verrast me Leergierig, nieuwsgierig Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Alles digitaal consulteren Bekwaam, praktisch Laat toe alles digitaal te consulteren Degelijk, zakelijk Plek waar ik gezellig kan vertoeven Joviaal Kloof tussen bibliotheek.nl en de ideale bibliotheek / Laat toe rond te kijken in het ruime aanbod Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Vriendelijk Plek waar ik geconcentreerd kan werken Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken Plek waar ik geconcentreerd kan werken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Sereen, zorgzaam Overkoepelende verzamelplaats van cultuur Plek waar mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sociaal,zorgzaam

73 Kan bibliotheek.nl meerwaarde bieden? Per relatiepatroon
Uitnodiging tot ontdekken Leveren van meerwaarde Nuttige functionaliteit Bron van ontspanning/ ontsnapping Ontmoeten van gelijkgestemden Kloof tussen relatie-patroon en de huidige Openbare Bibliotheek Onuitputtelijke bron van ontdekken Inspireert en stimuleert Verrast me telkens Leergierig, nieuwsgierig Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Alles digitaal consulteren praktisch Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sociaal Performantie van bibliotheek.nl Groen: biedt meerwaarde/ Rood: biedt geen meerwaarde t.a.v. de traditionele bibliotheek Onuitputtelijke bron van ontdekken Inspireert en stimuleert Verrast me telkens Leergierig, nieuwsgierig Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Komt tegemoet aan mijn onuitputtelijke nieuwsgierigheid Alles digitaal consulteren praktisch Zorgt dat ik mijn taken op vlotte wijze kan maken Plek waar ik tot mezelf kan komen Laat me toe weg te dromen Plek waar ik gezellig kan vertoeven Sociaal BIBLIOTHEEK.NL KAN EEN DEEL VAN DE ZWAKHEDEN VAN DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK BETER OPVANGEN EN EEN MEERWAARDE BIEDEN BIBLIOTHEEK.NL KAN MINDER BIJBRENGEN

74 bibliotheek.nl FUNCTIONALITEITEN

75 Nood aan verschillende lidmaatschapformules?
Functionaliteiten bibliotheek.nl Meest interessante ideeën, toepassingen en kenmerken* Functionaliteiten die een digitaal verlengstuk zijn van de fysieke Openbare Bibliotheek Nood aan verschillende lidmaatschapformules? *Minimum 50% van de steekproef vindt dit idee interessant Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

76 Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies
De meest interessante functionaliteiten van bibliotheek.nl kunnen beschreven worden als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek (waar alle functies die je in de gewone bibliotheek vindt ook on-line vindt). Functionaliteiten als digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek: On-line verlengen van ontleningen Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn, aanbod van alle bibliotheken in Nederland) Een “aanvraagknop” waarmee je een werk kan lenen of reserveren Efficiënte en gemakkelijke zoekmachine On-line lid worden Een “boekengevoel” geven (scans van covers, korte inhoud, eerste blad,…) On-demand toegang tot digitale bronnen

77 I : functionaliteiten rond inspiratie Functionaliteiten bibliotheek.nl Interesse in de overige functionaliteiten I : functionaliteiten rond interactiviteit I I I I I I I I I I I I I I Vraag: Kunt u telkens aangeven in welke mate u elk van deze ideeën, toepassingen of kenmerken persoonlijk interessant zou vinden? Basis: Totale steekproef N=2000

78 Functionaliteiten bibliotheek.nl Conclusies
De functionaliteiten die geënt zijn op het geven van inspiratie scoren relatief lager ten aanzien van de eerder functionele elementen maar kunnen toch rekenen op een aanzienlijke interesse maar dan wel voornamelijk wanneer de aanbevelingen gedaan door bibliotheek.nl gebaseerd zijn op individuele informatie: op basis van vroeger ontleengedrag op basis van een persoonlijk interesseprofiel De meest interessante functionaliteiten rond interactie zijn: zelf werken beoordelen (door middel van het toekennen van sterren) “tip een vriend” Functionaliteiten die om meer inspanning vragen (recensies schrijven, …) kunnen op minder interesse rekenen. Jongeren en de relatiepatronen “Nuttige functionaliteit” zijn relatief meer geïnteresseerd in de toepassingen rond inspiratie en interactieve toepassingen.

79 AANBEVELINGEN

80 Aanbevelingen Differentiatie van bibliotheek
Aanbevelingen Differentiatie van bibliotheek.nl ten aanzien van de traditionele bibliotheek DIFFERENTIATIE TEN AANZIEN VAN DE TRADITIONELE BIBLIOTHEEK Om bibliotheek.nl succesvol te kunnen neerzetten, dient bibliotheek.nl meer te zijn dan een digitaal verlengstuk van de traditionele bibliotheek. bibliotheek.nl dient zich te onderscheiden door een interactieve relatie aan te gaan met zijn bezoekers. Deze interactiviteit moet zich uiten door actief het publiek te inspireren, uit te nodigen, te stimuleren om het rijke aanbod te consulteren maar ook een open en geïnteresseerde houding hebben ten aanzien van het publiek. Huidig model Interactief model bibliotheek bezoekers bibliotheek bezoekers inspireren consulteren consulteren

81 Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Onderscheidende positionering bibliotheek.nl BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Basispositionering Openbare Bibliotheek ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN

82 Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL bibliotheek.nl dient zich te positioneren als een inspirerende en behulpzame partner die niet alleen het contact tussen bezoeker en Openbare Bibliotheek faciliteert maar ook ondersteunt en dit op een menselijke, betrokken manier.

83 Aanbevelingen Positionering bibliotheek.nl
POSITIONERING VAN BIBLIOTHEEK.NL Om de positionering te realiseren kunnen verschillende DO’s geformuleerd worden: op vlak van functionaliteiten op vlak van “look and feel” op vlak van lidmaatschapformules

84 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten
DO’s op vlak van functionaliteiten: Een ruim aanbod is een basisvoorwaarde (recente werken maar ook oudere werken die moeilijker te vinden zijn) Houd de nadruk op de kernactiviteit van de bibliotheek , namelijk “geschreven” werken Creëer het “boekengevoel” door scans van covers, korte inhoud, toegang tot het eerste blad,… toe te voegen Geef de mogelijkheid om te snuisteren, te snuffelen in het aanbod; niet per se vertrekken vanuit een concrete zoekopdracht Integreer een efficiënte en gemakkelijke zoekmachine die gestructureerd is vanuit de (psycho) logica van de bezoeker en dit op een menselijke manier (voorzie verschillende invalspunten) Bied zeker de mogelijkheid om ontleningen on-line te verlengen Bouw een “aanvraagknop” in waarmee je een werk kan lenen of reserveren Bied feitelijke kennis (zoals naslagwerken en documentaires) digitaal aan; romans of non-fictieboeken hebben een lagere relevantie om digitaal aangeboden te worden.

85 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: functionaliteiten
DO’s op vlak van functionaliteiten (2): Baseer de aanbevelingen door bibliotheek.nl eerder vanuit de bezoeker zelf (op basis van het vroeger ontleengedrag en op basis van een interesseprofiel). Geef het gevoel dat de bibliotheek hen persoonlijk kent. Laat de mogelijkheid om werken zelf te kunnen beoordelen (door middel van de toekenning van sterren)

86 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: “look and feel”
DO’s op vlak van “look and feel”: Geef het karakter van de site een warme uitstraling (menselijk, vriendelijk, “organisch”) Richt de structuur van de site op de (psycho) logica van de bezoeker Voorzie aparte modules voor gericht zoeken, grasduinen door het aanbod, een inspiratiegedeelte , een sociaal platform waar bezoekers in contact met elkaar kunnen komen, functionele informatie (prijsformules, lid worden, adressen van Openbare Bibliotheken,…) De functionaliteiten rond inspiratie mogen niet opdringerig geformuleerd zijn Ga uit van een tone-of-voice die persoonlijk aanspreekt. Vermijd een te intellectuele aanpak maar blijf wel degelijk, intelligent

87 Aanbevelingen Concrete uitwerking bibliotheek.nl: lidmaatschapformules
DO's op vlak van lidmaatschapformules: Voorzie twee aparte lidmaatschap formules Een uitgebreide formule die een “all-in” pakket biedt waar alle functionaliteiten onbeperkt toegankelijk zijn binnen een vaste contributie Een basisformule die een lagere instap-contributie vraagt maar waar men een klein bedrag betaalt telkens men iets consulteert/ontleent (deze formule is beter geschikt om “grijze” leden aan te trekken)

88 Aanbevelingen bibliotheek.nl: Communicatie
Een goed doordacht en onderbouwd communicatieprogramma is essentieel en is niet enkel nodig om het publiek in kennis te stellen van deze website maar het is ook een basisvoorwaarde om op juiste en sterk inhoudelijke wijze inhoud te geven aan de positionering van bibliotheek.nl Voor sommige doelgroepen zijn nuances in communicatie aan te raden: Specifieke communicatie naar de jongeren doelgroep: Benadruk het feit dat bibliotheek.nl een partner is die ondersteuning en faciliterend is bij het zoeken naar informatie (vermijd “betutteling”) Benadruk de interactiviteit die bibliotheek.nl biedt: het zelf beoordelen van boeken, het “taggen” van items, het bekijken wat anderen interessant vonden,… Bied een voordelig tarief voor studenten, scholieren

89 Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie
Specifieke communicatie naar de “grijze” leden: Communiceer duidelijk de voordelen van het individueel lidmaatschap door bv. de inspiratie-module te benadrukken -> deze is gebaseerd op individueel ontleengedrag en persoonlijke interessegebieden Benadruk de beperkte lidmaatschapsformule waar een kleine bijdrage wordt gevraagd voor het lidmaatschap en waar per ontleend werk een bedrag wordt aangerekend Kom tegemoet aan hun zoektocht naar eerder “feitelijke” kennis door te wijzen op de toegankelijkheid van naslagwerken en documentaires (digitaal te consulteren)

90 Aanbevelingen bibliotheek.nl: communicatie
Specifieke communicatie naar allochtonen: Er zijn geen fundamentele verschillen in verwachtingen van bibliotheek.nl tussen autochtonen en allochtonen, bijgevolg dient er geen specifieke communicatie ontwikkeld te worden voor de allochtone bevolking

91 Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl
Er dient een complementariteit gecreëerd te worden tussen bibliotheek.nl en de traditionele bibliotheken: Binnen de traditionele bibliotheek kan bibliotheek.nl dienen als zoekmachine om snel en efficiënt binnen het aanbod zaken te vinden. Het aanbod van computers met toegang tot bibliotheek.nl binnen de traditionele bibliotheek is daarom noodzakelijk. Verder is er een rol weggelegd voor de traditionele bibliotheken om beter tegemoet te komen aan de bezoekers die op zoek zijn naar “beleving” (de relatiepatronen “Bron van ontspanning/ontsnapping” en “Ontmoeten van gelijkgestemden”). De bibliotheek als fysieke plek om zich even terug te trekken uit de drukke wereld, een plaats om even weg te dromen is een sterkte van de traditionele bibliotheek -> aanbieden van een gezellige, toch serene en kalme sfeer De bibliotheek als fysieke plek om gelijkgestemden te ontmoeten -> aanbieden van ontmoetingsruimten (bv. boekencafé), speciale themadagen, discussiefora, leesclubs,…

92 Aanbevelingen Traditionele bibliotheek ten aanzien van bibliotheek.nl
BRON VAN EXPLORATIE I 320 330 340 350 000 010 020 030 040 WE 310 300 290 280 270 260 250 240 230 050 060 070 080 090 100 110 120 130 Onderscheidende positionering bibliotheek.nl Onderscheidende positionering traditionele bibliotheek BRON VAN KENNIS BRON VAN BELEVING Basispositionering Openbare Bibliotheek ME 220 210 200 190 180 170 160 150 140 THEM BRON VAN DOELGERICHT ZOEKEN


Download ppt "Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 13/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949."

Verwante presentaties


Ads door Google