De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

getuigschrift basisonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "getuigschrift basisonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur van het secundair onderwijs in de scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

2 getuigschrift basisonderwijs
6de leerjaar 6 lj maar geen getuigschrift basisonderwijs geen 6 lj maar 12 j op 31/12 getuigschrift basisonderwijs 1ste graad 1 A 27 u / week gemeenschappelijk minimumleerplan (eindtermen) 1 B 27 u / week gemeenschappelijk minimumleerplan (ontwikkelingsdoelen) 2de leerjaar eerste graad 24 u / week gemeenschappelijk minimumleerplan Wisk, Fr, Eng: 2 min. leerplannen BVL 16 u / week gemeenschappelijk minimumleerplan

3 Scholengemeenschap Sec. onderwijs
Vlaamse Ardennen Vlaanderen 2de graad A.S.O. 10 R ST A.S.O. 7 R ST (99%) T.S.O. 30 R ST T.S.O. 13 R ST K.S.O. 8 R ST K.S.O. B.S.O. 24 R ST B.S.O. 8 R ST (TSO / BSO 21 / 54 R / 18 ST: 87,7%)

4 Eenheidsstructuur 3de graad 2de graad 1ste graad 7de spec. jaar
Diploma S.O. 6 ASO 6 TSO 6 KSO 6 BSO 5 ASO 5 TSO 5 KSO 5 BSO 3de graad 4 ASO 4 TSO 4 KSO 4 BSO 3 ASO 3 TSO 3 KSO 3 BSO 2de graad 2 A (met opties) BVL 1 A (met keuzegedeelte) 1ste leerjaar B 1ste graad

5 Studierichtingen 2de graad Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
a.d.h.v 6 clusters

6 Nijverheidsgerichte studierichtingen
Mechanica - Elektriciteit Hout Bouw Doorstroming Finaliteit Elektriciteit- Elektronica TSO Elektrotechnieken Houttechnieken BSO Elektromechanica Mechanische technieken Elektrische installaties Basismechanica Mens-, gezondheids- en verzorgingsrichtingen ASO Gezondheid en verzorging Humane Wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Verzorging – voeding LO en Sport

7 Richtingen met sterke wetenschap/wiskundecomponent
ASO Sport Chemie Land- en tuinbouw Mechanica – elektriciteit – Doorstroming Wetenschappen Sportweten- Schappen Techniek – Wetenschap pen TSO Biotechnische wetenschap Industriële wetenschap Richtingen met economische inslag Handel Finaliteit Economie Verkoop BSO Handel – talen Kantoor

8 Land- en tuinbouwrichtingen
Finaliteit Plant-, dier-, en milieutechnieken TSO Plant, dier en milieu BSO Klassieke studies ASO Doorstroming Latijn Grieks Grieks - Latijn

9 DOORSTROOM: FINALITEIT: - Universiteiten - Hogescholen
- Tewerkstelling - 7 specialisatiejaren - 4 de graad sec. onderwijs - Ondernemingsopleiding - Volwassenenonderwijs: - secundair niveau - hoger beroepsonderwijs

10 Doorstroom Finaliteit 1 2 3 4 5
Doorstroom Finaliteit 2/3:Theoretisch ontwerpen, wetenschappelijk onderzoeken met apparatuur (analyseren, verklaren, vergelijken, probleemoplossend denken) van technische concepten of wetenschappelijk projecten, fenomenen. Uitvoeren = toetsen op fouten van theoretisch concept 4:Uitvoeren = “maken” om uitvoering te analyseren 5:Uitvoeren = kwalitatief uitvoeren

11 Eenheidsstructuur Stelsel Leren en 3de graad Werken: - DBSO 28u/week
7de spec. jaar Diploma S.O. 6 ASO 6 TSO 6 KSO 6 BSO 5 ASO 5 TSO 5 KSO 5 BSO Stelsel Leren en Werken: - DBSO 28u/week 3de graad 4 ASO 4 TSO 4 KSO 4 BSO 3 ASO 3 TSO 3 KSO 3 BSO 2de graad 2 A (met opties) BVL 1 A (met keuzegedeelte) 1ste leerjaar B 1ste graad

12 DBSO Richtingen in Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen
Hout Houtbewerker Schrijnwerker Bouw Metselaar Metaalbewerking Lasser Plaatbewerker Operator Assemblage Onderhoudsmonteur Machines Goederenbehandelaar Magazijnier – Heftruckchauffeur Handel Kassier Winkelbediende Voeding Zaal- en keukenhulp Hulpkok

13 Nijverheidsrichtingen
Mechanica - Elektriciteit Hout Bouw Doorstroming Finaliteit Elektriciteit – Elektronica TSO Elektrotechnieken Houttechnieken BSO Elektromechanica Mechanische technieken Elektrische installaties Basismechanica

14 Gemeenschappelijkheid TSO
Doorstroom Elektriciteit – Elektronica Elektromechanica Finaliteit Elektrotechnieken Mechanische technieken Houttechnieken Godsdienst Informatica Lichamelijke opvoeding Aardrijkskunde Geschiedenis Frans Nederlands

15 Verschil verschil Elektrotechnieken Mechanische technieken
finaliteit Doorstroom verschil Elektrotechnieken Mechanische technieken Houttechnieken Elektriciteit – Elektronica Elektromechanica Gemeenschappelijkheid Gemeenschappelijkheid → Engels → Wiskunde → Toegepaste fysica → Technisch component → Uitvoering / Praktijk + Toegepaste chemie → Engels → Wiskunde → Toegepaste fysica → Technisch component → Uitvoering / Praktijk

16 Elektriciteit - Elektronica

17 Profiel van de richting
= Theoretisch technische vorming met Laboratoria - Theoretische vorming: 5u wisk, 1u toegepaste chemie (2de graad) 1u toegepaste fysica (2de graad) - Technische vorming (inclusief labo) elektriciteit en elektronica 12u / 14u : elektriciteit: studie van gelijkstroom en wisselstroom, zijn elektrische wetten met de daaraan verbonden grootheden, eenheden en symbolen; elektromagnetisme. elektronica: studie van elektronische schema’s en (poort)schakelingen.

18 Profiel van de richting
In 3de graad: Technische vorming elektriciteit en elektronica aangevuld met computertekenen en –meten van elektronische schakelingen en schema’s, PLC sturing, aanmaken elektrische dossiers (CAD/CAE) en programmeren 20u: → meer Laboratoria + praktijktoetsing

19 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - Omgaan met elektrisch/elektronisch meetapparatuur, eenvoudige metingen uitvoeren en meetresultaten interpreteren. - Met de computer eenvoudige elektrische en elektronische (stroombaan) schema’s tekenen. telecommunicatie begrijpen en toepassen. - De werking van eenvoudige analoge en digitale schakelingen analyseren. Eenvoudige schakeltechnische problemen oplossen. - Eenvoudige elektrische/elektronische apparatuur monteren en aansluiten.

20 Profiel van de leerling
- behoorlijk wiskundig abstract denken - behoorlijk abstract denken → programmeren, probleemoplossend denken, snelle assimilatie van software, opstellen elektronische schakelschema’s - ruime belangstelling voor hardware en software - leergierigheid voor steeds evoluerende techniek - zekere handvaardigheid (labo, praktijktoetsing) - voelt zich minder verbonden met “mechaniek”

21 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies Bacheloropleidingen: bv.: - elektronica, elektronica-ICT - elektrotechniek - multimedia en communicatietechnologie - audiovisuele technieken Technische specialisatiejaren: bv.: - audio-video en teletechnieken - industriële computertechnieken - regeltechniek - stuur- en beveiligingstechnieken

22 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Elektricien huishoudelijke installaties - Elektricien industriële installaties - Elektronisch installateur … - Onderhoudselektricien - Technicus industriële automatisering - Computertekenaar van elektrische of elektronische installaties - Installateur alarminstallaties /domotica - Technicus telecommunicatie

23 Elektromechanica

24 Profiel van de richting
= Theoretisch technische vorming met laboratoria - Theoretische vorming: 5u wisk, 1u toegepaste chemie (2de graad) 1u toegepaste fysica (2de graad) - Technische vorming (inclusief labo) mechanica en elektriciteit 12u: mechanica: studie van de materialen, hun bewerking (vijlen, zagen, boren, draaien, frezen, slijpen), de daaraan verbonden metingen en de daartoe gebruikte machines. elektriciteit: studie van de elektrische wetten met de daaraan verbonden grootheden, eenheden en symbolen, de gelijkstroom- en wisselstroomtheorie, elektromagnetisme.

25 Profiel van de richting
In 3de graad: Technische vorming mechanica en elektriciteit aangevuld met ontwerptechnieken,computertekenen bedrijfsmechanisatie, robotica, computersturing, elektronica 20u: → meer Laboratoria + praktijktoetsing

26 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - De werking van eenvoudige elektronische kringen analyseren. - Eenvoudige stroombaanschema’s tekenen en schakeltechnische problemen oplossen. - Eenvoudige elektrische apparatuur monteren en aansluiten. - De belangrijkste gereedschappen en werktuigmachines correct gebruiken, bedienen en onderhouden. - Eenvoudige werkstukken tekenen en technisch verantwoord vervaardigen.

27 Profiel van de leerling
- behoorlijk wiskundig abstract denken - behoorlijk abstract denken / technisch inzicht: metingen uitvoeren, problemen analysen, probleemoplossend denken/verklaren, ontwerpen, technisch tekenen, … - computervaardigheden - ruime belangstelling voor techniek, machinesystemen - handvaardigheid (labo, praktijktoetsing). Hogere verwachtingen dan in EE. - zelfstandig gestructureerd kunnen werken - hoge mate van zelfvertrouwen

28 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies Bacheloropleiding: bv.: - elektromechanica, - mechanica - elektrotechniek - automechanica - koeling en warmte Technische specialisatiejaren bv.: - computergestuurde mechanischa productietechnieken - industriële onderhoudstechnieken - mechanische constructie- en planningstechnieken - kunststofverwerkingstechnieken

29 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling -Technicus voor toezicht, controlemeting, afstelling, onderhoud, van mechanische en elektrische structuren en geautomatiseerde productiesystemen in de metaalsector, elektriciteitssector, chemische nijverheid,voedingsindustrie,… - Foutenanalist en hersteller van mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische defecten. - Ontwerper, vormgever, technisch tekenaar van constructies en schakelingen. - Kwaliteitsanalist. - Laboratoriumtechnicus voor opzoeking, beproeving en meting - Technicus voor het bepalen van materialen, gereedschappen en werkmethoden. - Technicus organisatie, planning, verkoop en van allerlei technische structuren.

30 Elektrotechnieken

31 = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw:
Profiel van de richting = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw: - Praktisch Technische vorming: elektriciteit en installatieleer: 9 u week : conceptueel denken 8 u week:: labo – uitvoering/praktijk - Theoretische onderbouw: 3u wisk, 1u toegepaste fysica (2de graad) In 3de graad: Praktisch Technische vorming: elektrische realisaties: 22 u week ( inclusief 3 weken stage)

32 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - Elektrische schema’s (CAD) / plannen begrijpen. - Elementaire elektrische stroomschema’s tekenen voor gebouwen en industrie. - Materiaal en voorschriften hanteren voor de opbouw van elektrische installaties - Bedradingen leggen, verlichting installeren, metingen uitvoeren, … - Aansluiten en herstellen van elementaire elektrische toestellen.

33 Profiel van de leerling
- Belangstelling hebben voor het verwerven van praktisch-technische kennis en vaardigheden in het domein van de elektriciteit. - Belangstelling in de werking van elektrische toestellen en -systemen. - Creatief zijn in het vinden van oplossingen voor praktische problemen en daartoe over voldoende zelfstandigheid en zelfvertrouwen beschikken. - Leergierig genoeg om zich telkens opnieuw te verdiepen in het praktisch toepassen van nieuwe technieken - Handig zijn en veilig en conform voorschriften kunnen werken.

34 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - (zelfstandig) installateur van elektrische circuits (nieuwbouw, renovatie) in woningen, industrie, openbare terreinen. - (zelfstandig) installateur van elektrische installaties: verlichting, beveiliging, verwarming, automatisering,… - Installateur van signalisatie, elektrische machines, aandrijftechnieken,… - Onderhoudselektricien van machines of elektrische apparatuur. - Commerciële medewerker in de diensten aankoop en naverkoop in de elektriciteitssector. - PV/TV leraar na ervaring en GPB-opleiding

35 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies Technische specialisatiejaren: bv.: - industriële computertechnieken - regeltechniek - stuur en beveiligingstechniek Vervolmaking binnen syntra Volwassenenonderwijs / hoger beroepsonderwijs: bv.: elektriciteit, telecommunicatie (Professionele bachelor: bv.: elektrotechniek, regentaat elektriciteit)

36 Mechanische technieken

37 = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw:
Profiel van de richting = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw: - Praktisch technische vorming: mechanische constructies, mechanische vormgeving en metaal/kunststofverwerking: 9 u week : conceptueel denken 8 u week:: labo – uitvoering/praktijk - Theoretische onderbouw: 3u wisk, 1u toegepaste fysica (2de graad) In 3de graad: Praktisch technische vorming: mechanische constructies en vormgeving: 22 u week (inclusief 3 weken stage)

38 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - Soorten metalen, hun eigenschappen en hun verwerkingsprincipes herkennen. - Handgereedschap en bewerkingmachines voor metaal/kunststofbewerking herkennen / instellen. - Elementaire constructietekeningen maken. - Constructietekeningen lezen en op basis daarvan een correct werkstuk vervaardigen. - Door te boren, te frezen te draaien en te slijpen met behulp van handgereedschap en metaalbewerkingmachines, elementaire werkstukken vervaardigen / vorm geven.

39 Profiel van de leerling
- Interesse hebben voor metalen en metaalverwerkend gereedschap / machines. - Creatief zijn in vormgeving en daartoe een goed driedimensioneel ruimtelijk inzicht hebben. - Graag tekenen en computervaardigheden bezitten (CAD tekenen). - Methodisch kunnen werken (instellen en bedienen van machines) volgens kwaliteitsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden. - Leergierig genoeg zijn om zich telkens opnieuw te verdiepen in het praktisch toepassen van nieuwe technieken

40 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Bedienaar-programmeur van CNC-machines - Draaier, frezer,… - Onderhoudstechnicus - Productverantwoordelijke in mechanisch vormgevingsbedrijf. - CAD-tekenaar (bv: ontwerpen van mechanische onderdelen) - Technisch-commercieel medewerker in de diensten aankoop en naverkoop. - PV/TV leraar na ervaring en GPB-opleiding

41 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies Technische specialisatiejaren bv.: - computergestuurde mechanische productietechnieken - industriële onderhoudstechnieken - kunststofvormgevingstechnieken - mechanische constructie- en planningstechnieken Vervolmaking binnen syntra: Volwassenenonderwijs / hoger beroepsonderwijs: bv mechanica,luchtvaarttechnologie, bedrijfsautomatisatie (Professionele bachelor: mechanische ontwerp- en productietechnologie, regentaat mechanica)

42 Houttechnieken

43 = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw:
Profiel van de richting = Praktisch technische vorming met beperkte theoretische onderbouw: - Praktisch technische vorming rond houtbewerking en –constructies (vormgeving en realisatie): 9 u week : conceptueel denken 8 u week:: labo – uitvoering/praktijk - Theoretische onderbouw: 3u wisk, 1u toegepaste fysica (2de graad) In 3de graad: Praktisch technische vorming: houtrealisaties: 22 u week (inclusief 3 weken stage)

44 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - Soorten hout, hun eigenschappen en hun verwerkingsprincipes herkennen. - Handgereedschap voor hout hanteren; bewerkingsmachines voor hout herkennen, instellen en gebruiken. - Elementaire constructietekeningen maken, werkstukken vorm geven. - Constructietekeningen lezen en op basis daarvan het productieproces voorbereiden / organiseren. - Door te meten, te zagen, te frezen, te schaven en verbindingen te maken met behulp van handgereedschap en houtbewerkingmachines elementaire werkstukken vervaardigen / vorm geven volgens kwaliteitsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden.

45 Profiel van de leerling
- Interesse hebben voor houtsoorten en -constructies; voor houtverwerkend gereedschap / machines. - Belangstelling hebben voor het verwerven van praktisch-technische kennis en vaardigheden in het domein “hout”. - Graag tekenen en computervaardigheden (CAD tekenen) bezitten. - Goed driedimensioneel voorstellingsvermogen hebben. Creatief kunnen ontwerpen. - Methodisch, efficiënt en veilig kunnen werken volgens kwaliteitsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden.

46 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Bediener-programmeur van computergestuurde houtverwerkingsmachines. - (zelfstandige) Schrijnwerker, meubelmaker, dakdekker,… - Productieverantwoordelijke in houtverwerkende bedrijven. - Technisch-commercieel medewerker in toeleveringsbedrijven, in diensten aankoop en naverkoop. - PV/TV leraar na ervaring en GPB-opleiding

47 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies Technische specialisatiejaar - houtconstructie- en planningstechnieken Beroeps specialisatiejaren (8 mogelijkheden) Vervolmaking binnen syntra: Volwassenenonderwijs / hoger beroepsonderwijs: - bouw- en houtconstructie (Professionele bachelor: houttechnologie, regentaat hout)

48 Basismechanica → centrale verwarming en sanitaire installaties

49 Profiel van de richting
= Praktische opleiding met vakgerichte technische ondersteuning die direct aansluit op de praktijk, aangevuld met een elementaire algemene vorming: mechanica / metaal : materialen en hun eigenschappen, machinale en handvaardige bewerking: 22 u: ¾ uitvoeringswerk / praktijk ¼ conceptueel denken

50 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - De meest voorkomende metalen en hun eigenschappen herkennen. - Het vaak gebruikte handgereedschap en de vaak gebruikte bewerkingsmachines voor betaalbewerking herkennen en onderhouden. - Basishandelingen beheersen: frezen, boren, slijpen, lassen, plooien van metalen. - Draaien, monteren van elementaire werkstukjes.

51 Profiel van de richting
In 3de graad: + Praktische opleiding met vakgerichte technische ondersteuning die direct aansluit op de praktijk : Installatie, afstelling en onderhoud van CV toestellen en sanitaire installaties: 26u: (inclusief 9 weken stage) ¾ uitvoeringswerk / praktijk ¼ conceptueel denken Wat kan ik na de 3de graad - Installatieschema’s voor verwarmingssystemen en sanitaire installaties begrijpen. - Cv en sanitaire installaties installeren, afstellen en onderhouden volgens vastgelegde kwaliteitsvoorschriften en veiligheidsvoorwaarden.

52 Profiel van de leerling
- Interesse hebben voor metaal en metaalverwerkend gereedschap / machines in het algemeen en in verwarmingssystemen en sanitaire installaties in het bijzonder. - Basisinteresse voor elektriciteit bezitten. - Handig zijn (verzorgd kunnen werken, oog voor detail, veilig werken,…) en goede lichamelijke conditie bezitten. - Graag handenarbeid verrichten en vuile handen en/of kleren er willen bijnemen.

53 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Installateur / onderhoudsmecanicien sanitaire installaties. - Aannemer zinkwerken; loodgieter - Installateur / onderhoudsmecanicien centrale verwarmingssystemen - Controleur inzake veiligheid (controle stookolietanks, uitstoot…)

54 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking ° Beroeps specialisatiejaren: bv.: - verwarmingsinstallaties ° Vervolmaking binnen syntra: bv.: - zonnepanelen - klimaatbeheersing / airconditionering

55 Bouw → Ruwbouw

56 Profiel van de richting
= Praktische opleiding met vakgerichte technische ondersteuning die direct aansluit op de praktijk, aangevuld met een elementaire algemene vorming: bouw en bouwconstructies: basismaterialen, planlezen, constructietechnieken (ijzervlechten, beton gieten, stenenconstructies,…): 22 u: ¾ uitvoeringswerk / praktijk ¼ conceptueel denken In 3de graad: + complexe bouwrealisaties + uitvoeringstekenen: 26u (inclusief 9 weken stage)

57 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - De meest voorkomende bouwmaterialen, hun eigenschappen en hun verwerkingsprincipes herkennen. - Elementaire bouwtekeningen / -plannen begrijpen. - Elementaire bouwtechnieken beheersen: bekisten, ijzervlechten, beton gieten, metsen,…

58 Profiel van de leerling
- Interesse voor (ruw)bouwsector: metsen, ijzervlechten, beton gieten,… - Handig zijn en een goede lichamelijke conditie bezitten. - Graag handenarbeid verrichten en vuile handen en/of kleren er willen bijnemen.

59 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Metselaar - Vloerder - Bekister, betonstaalvlechter - Prefab-monteerder - Gevelwerker

60 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking ° Beroeps specialisatiejaren: bv.: renovatie bouw ° Vervolmaking binnen syntra: bv: dichtingswerken

61 Hout

62 Profiel van de richting
= Praktische opleiding met vakgerichte technische ondersteuning die direct aansluit op de praktijk, aangevuld met een elementaire algemene vorming: hout en houwconstructies: basismaterialen, constructietechnieken: meten, zagen, schaven, frezen, boren, verbindingen maken, planlezen: 22 u: ¾ uitvoeringswerk / praktijk ¼ conceptueel denken In 3de graad: + ingewikkelde constructies: trappen, meubels, daken… met CNC-gestuurde machines; plantekenen: 26 u (inclusief 9 weken stage)

63 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - De meest voorkomende houtsoorten, hun eigenschappen en hun verwerkingsprincipes herkennen. - Elementaire tekeningen van houtconstructies begrijpen - Elementaire hout(constructie)technieken beheersen: meten, schaven, zagen, frezen, boren verbindingen maken … met handgereedschap en machines.

64 Profiel van de leerling
- Interesse hebben voor hout, houtverwerkend gereedschap en houtconstructies. - Graag handenarbeid verrichten, handig zijn (verzorgd kunnen werken, oog voor detail, …) en kunnen werken volgens veiligheidsvoorschriften ( machinaal, bouwvoorschriften,…) . - Ruimtelijk inzicht ( planlezen en driedimensionele voorstelling) en zin voor esthetiek. - Niet allergisch zijn voor stof, lijmen en / of houtsoorten

65 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Zelfstandig schrijnwerker - aannemer dakwerken / tuinhuizen - meubelmaker / - restaurateur - keukeninstallateur - Winkelinrichter - Arbeider in de productie, montage, plaatsing,restauratie, renovatie in houtverwerkende nijverheid: ramen, deuren, trappen,houtskeletbouw,…

66 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking ° Beroeps specialisatiejaren: vb: - Industriële houtbewerking ° Vervolmaking binnen syntra: vb: - siertrappan

67 Elektrische installaties

68 Profiel van de richting
= Praktische opleiding met vakgerichte technische ondersteuning die direct aansluit op de praktijk, aangevuld met een elementaire algemene vorming: elektriciteit : materialen en basisschakelingen in elektrische huishoudelijke installaties: lichtschakelingen, stopcontacten, bedradingen, verdeelkasten 23 u: ¾ uitvoeringswerk / praktijk ¼ conceptueel denken In 3de graad: + installeren en herstellen van industriële elektrische installaties: 24u (inclusief 7 weken stage)

69 Profiel van de richting
Wat kan ik na de 2de graad: - Materialen, gereedschappen en meettoestellen herkennen die nodig zijn om elektriciteit in woningen te leggen - Eenvoudige berekeningen i.v.m. de elektrische kringloop uitvoeren. - Eenvoudige schema’s van huishoudelijke installaties herkennen en zelf tekenen. - Met de nodige gereedschappen en volgens de richtlijnen verdeelkasten plaatsen; buizen, draden en kabels leggen en daar lichtschakelaars, stopcontacten en toestellen op aansluiten.

70 Profiel van de leerling
- Interesse hebben voor elektriciteit in het algemeen en voor het plaatsen van elektrische huisinstallaties en openbare installaties en de daarbij horende materialen in het bijzonder. - Graag handenarbeid verrichten, handig zijn (verzorgd kunnen werken, oog voor detail, …) en kunnen werken volgens richtlijnen / plannen en veiligheidsvoorschriften.

71 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - Installatiemonteur in woningbouw (en industrie) - Zelfstandig elektricien - Onderhoudstechnicus van elektrische machines in de industrie - (Hersteller van huishoudtoestellen)

72 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking ° Beroeps specialisatiejaren: vb: - Industriële elektriciteit ° Vervolmaking binnen syntra: vb: - geluidstechnicus - lichttechnicus - domotica

73 Mens-, gezondheids- en verzorgingsrichtingen Gezondheid en verzorging
ASO Gezondheid en verzorging Doorstroming Finaliteit Humane Wetenschappen Sociale en technische wetenschappen TSO Verzorging – Voeding BSO LO en Sport

74 Humane Wetenschappen (ASO)

75 Profiel van de richting
- Algemene vakken - Cultuurwetenschappen (2u/week)  wetenschappelijke studie van verschillende aspecten van de samenleving: economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen,… Enkele thema’s mbt cultuurfenomenen die aan bod komen: ° cultuur en cultuuroverdracht ° massamedia en communicatie (bv. analyse van film, krant, tv, reclame en de moderne media) ° welvaart en welzijn ° kunst en andere cultuuruitingen (bv. jongerenculturen, media, …)

76 Profiel van de richting
- Gedragswetenschappen (3u/week)  wetenschappelijke studie en analyse van het gedrag van mens en groepen waarin de mens leeft. Benadering vanuit o.a. psychologie, sociologie en antropologie. - Moderne talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits  1u/week Duits in élke richting vanaf het 4e jaar

77 Profiel van de leerling
- belangstelling voor mens en samenleving - interesse voor talen, wiskunde en wetenschappen. - een kritische houding tov maatschappelijke verschijnselen en essentiële levensvragen en hierover willen communiceren en discussiëren.

78 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking - hoger onderwijs. - bachelor– en masteropleidingen - vaak kiezen leerlingen een richting met sociale of culturele inslag vb. Pba Maatschappelijk Werk

79 Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)

80 Profiel van de richting
- Natuurwetenschappen: Biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen  eenvoudige proeven en toepassingen uit chemie en fysica, zo evolueren naar meer zelfstandig labowerk - Sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming)  de studie van de mens: communicatie, ontwikkeling, menselijke behoeften, gezondheidszorg en zintuiglijke waarneming. - Integrale opdrachten: geïntegreerd onderwijs door combinatie van toegepaste wetenschappen en voeding rond eenzelfde thema: voedingsmiddelen leren kennen, bereiden, bewaren, verwerken volgens juiste methode of techniek, gebruik van apparatuur, respect voor kwaliteit,… - Voeding basispraktijk

81 Profiel van de leerling
- belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving - uitgesproken sociale interesse - graag creatief met en voor mensen werken - interesse in wetenschappen en voedselbehandeling - interesse voor de concrete benadering van de natuurwetenschappen, specifiek op het domein van voeding - sociale karakter vb. stages bij kleuters, gehandicapten

82 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - In de derde graad gaat de richting STW verder in de richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen (GWW). - Vanuit GWW: aansluitende opleidingen in hoger onderwijs – Professionele Bachelor binnen eenzelfde interessegebied. Vb. PBa in de sociale, paramedische en onderwijssector. Pba Verpleegkunde - 7e specialisatiejaar binnen BSO of TSO. Oudenaarde: Kinderzorg (BSO) en Thuis -en bejaardenzorg (BSO).

83 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling Werken in de sociale sector : vb. in rusthuizen, kinderdagverblijven, dienstencentra,…

84 Verzorging (-voeding) (BSO)

85 Profiel van de richting
- beperkt pakket algemene vakken - technische vakken  gezondheidsopvoeding (veiligheid, hygiëne, en verzorging), omgangskunde, voeding, leef– en woonsituatie. - praktijklessen  voeding en de leef– en woonsituatie (inrichting van het huishouden, onderhoud van woning en textiel, …) nadruk op praktijk!

86 Profiel van de leerling
- belangstelling voor de zorg voor mens en gezin - interesse voor onderhouds-, verzorgings- en voedingstechnieken - sociaal voelend en die sociale vaardigheden willen ontwikkelen - graag manueel en creatief handelen

87 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling Werken in de verzorgende sector: vb. in rusthuizen, kinderdagverblijven, dienstencentra,…

88 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking meeste leerlingen studeren verder met als doel een diploma SO te halen: °7de specialisatiejaar Kinderzorg OF 7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg °verdere studiemogelijkheden van 1 tot 3 jaar, o.a. 4e graad Beroepssecundair onderwijs Verpleegkunde (Psychiatrische verpleegkunde / Ziekenhuisverpleegkunde)

89 LO en Sport/ TSO/doorstroming

90 correcte bewegingsuitvoering
Profiel van de richting - lichamelijke opvoeding en sport (9u/week)  meerdere sporttakken, vb. atletiek, balsporten, zwemmen, ski- en snowboardstages, kajak,… - wetenschappen: Toegepaste Biologie (2u/week), Toegepaste Chemie (2u/week), Toegepaste Fysica (2u/week) - wiskunde (4u/week) nadruk op fysieke inspanning correcte bewegingsuitvoering

91 Profiel van de leerling
- sportieve eigenschappen - bereid om fysieke inspanningen te leveren - een beetje motorische handigheid - interesse voor wiskunde en wetenschappelijke vakken. - beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden - goed kunnen werken in groep - Bij evaluatie telt je fysieke prestatie maar ook de evolutie die je hierin doormaakt

92 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - Aansluitende opleidingen in het hoger onderwijs Vb. PBa in de paramedische sector (ergotherapie, podologie, verpleegkunde, vroedkunde, diëtist,…), onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs/groep 1) - 7de specialisatiejaren TSO: sport- en vrijetijdsanimatie. - 4de graad BSO: verpleegkunde (5 modules)

93 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - uniformberoepen: Politieopleiding, Legeropleiding - een job als redder of trainer mits BLOSO-opleiding

94 Richtingen met sterke wetenschap / wiskundecomponent
ASO Sport Chemie Land- en tuinbouw Mechanica- Elektriciteit Doorstroming Weten- schappen Sportweten- schappen Techniek TSO Biotechnisch e Weten- schappen Industriële Weten- schappen

95 Wetenschappen (ASO)

96 bestuderen van levende en niet-levende materie
Profiel van de richting - algemene vakken - Biologie, Fysica en Chemie (telkens 2 lestijden).  vooral theoretische benadering - wiskunde 5u  abstract denk- en redeneervermogen, oefeningen en toepassingen worden uitgediept - moderne talen Frans 4u (=het zwaarste pakket), Engels 3u in het 3e jaar (ook het zwaarste pakket), Duits 1u.  communicatieve vaardigheden, literatuurstudie in vreemde taal nadruk op bestuderen van levende en niet-levende materie wetenschappelijke feiten  een inzicht krijgen om zo verbanden te leggen

97 Profiel van de leerling
Geboeid door - wetmatigheden binnen wetenschappen: natuurverschijnselen, medische wetenschappen, technische wetenschappen,… - orde en samenhang tussen de verschillende verschijnselen. Beschikken over - kritische bril om cijfermateriaal te bekijken en analyseren - mogelijkheid en interesse om problemen te ontdekken, oplossingen te zoeken en uit te proberen, besluiten formuleren, enz...

98 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - Hoger onderwijs = een must - Mogelijkheden zijn zeer ruim. - Bepaalde richtingen in het Hoger onderwijs veronderstellen basiskennis voor sommige vakonderdelen. - Bv. Burgerlijk ingenieur, Geneeskunde,  aangewezen om een sterk wiskundige en wetenschappelijke basiskennis te hebben, zoals vb. vanuit Wetenschappen-Wiskunde.

99 Sportwetenschappen (ASO)

100 de wetenschappelijke component
Profiel van de richting - Wetenschapsvakken Biologie, Fysica en Chemie (elk vak 2u/week). - Wiskunde (5u/week) - Moderne Talen (ook uitgebreid pakket) - Sport (vervangt muziek, plastische opvoeding en informatica die in Wetenschappen worden gegeven). 5u/week.  verschillende sporttakken (atletiek, balsporten, ploegsporten, zwemmen,…) Nadruk op: de wetenschappelijke component sport beweging gezondheid

101 Profiel van de richting
 een sterke wisselwerking tussen de wetenschapsvakken en de sportvakken vb. aanloopsnelheid, evenwicht, anatomie van het lichaam, enz…  sportgerelateerde kennis vb. analyse van bewegingen, tactiek, spelregels, enz..

102 Profiel van de leerling
- een gezonde dosis sociaal engagement vb. op sportief vlak met groepen werken - communicatieve en sociale vaardigheden - een sportmentaliteit - een zelfstandige studiehouding om grote pakketten leerstof te verwerken

103 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - hoger onderwijs - opgedane voorkennis op vlak van wetenschappen, wiskunde en sport kan een voordeel zijn in bepaalde richtingen (vb. Ma Lo, Ma kinesitherapie, ..)

104 Techniek Wetenschappen (TSO)

105 Profiel van de richting
- Wetenschappen Biologie (1+1 u/week) Fysica (2+2u/week)  de eigenschappen van materie, meettoestellen gebruiken en aflezen Chemie (2+2u/week)  structuur van materies en stoffen bestuderen  adhv experimenten en laboratoriumoefeningen wordt theorie geduid en aangeleerd vb. opsplitsing in chemie (2u/week) en toegepaste Chemie (2u/week) - Wiskunde (6u/week) (met eenzelfde leerplan als dat van Biotechnische Wetenschappen en Industriële Wetenschappen) - Wetenschappelijk tekenen - Algemene vakken (zwaarder leerplan dan kwalificatierichtingen binnen TSO)

106 Profiel van de richting
Nadruk op: de samenhang tussen mens, maatschappij, wetenschap en techniek algemene principes van wetenschapsvakken  tijdens de praktijklessen verdere uitdieping om zo nodige inzichten te verwerven

107 Profiel van de leerling
- een uitgesproken interesse voor natuurwetenschappen en hun toepassingen in het labo - in staat zijn een groot pakket theorie te verwerken - een zekere “handigheid” om experimenten en onderzoek uit te voeren

108 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - hoger onderwijs - meestal wetenschappelijk gerelateerde richtingen vb. richtingen in het studiegebied Gezondheidszorg (PBA Biomedische laboratoriumtechnologie)

109 Biotechnische Wetenschappen (TSO)

110 Profiel van de richting
- Toegepaste Chemie (2u/week) - Toegepaste Fysica(2u/week) - Toegepaste Biologie(2u/week) - Biotechniek (4u/week) - Laboratorium Chemie (1u/week)  - bestuderen van levende materie in haar omgeving - onderzoek van levensmiddelen, van hun productie, van hun omgeving, het milieu, de verontreining en zuivering van bodem en water, enz ... - zowel theoretisch als proefondervindelijk komen die processen aan bod - Wiskunde (5u/) week  een goede dosis inzicht - Algemeen vormende vakken ook nog sterk vertegenwoordigd

111 Profiel van de richting
Nadruk op wetenschappelijke studie van levende wezens de factoren die er een invloed op hebben. - Kennismaking met moderne technieken om fysische, chemische en biologische processen te onderzoeken van levende materie als plant, dier, voedingsmiddelen,… - Labo-oefeningen concretiseren de theorie + geven tijd en ruimte om inzicht te verwerven analyse van productieprocessen, labo-onderzoek van en op grondstoffen, het onderscheiden van beïnvloedingsfactoren, enz... komen aan bod

112 Profiel van de leerling
- interesse voor toegepaste wetenschappen binnen het kader van de agrarische sector en voedingsmiddelensector - interesse voor milieu en ecologische thema’s

113 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - hoger onderwijs - meestal wetenschappelijk gerelateerde richtingen. vb. richtingen in het studiegebied Biotechniek (PBA Biotechnologie, PBA Voedingsmiddelentechnologie…)

114 Industriële Wetenschappen (TSO)

115 Profiel van de richting
- Electriciteit-electronica (4u/week)  klemtonen : theoretische basiswetten van electriciteit, het inzicht in de werking van een electrische stroomkring, berekeningen uitvoeren, meetapparatuur gebruiken, kennis van analoge en digitale electronica,.. - Mechanica (2u/week)  onderdelen en basisbegrippen van machines, en moet hij in staat zijn mechanische problemen logisch te analyseren om tot een oplossing te komen (op papier) - Realisaties mechanica (3u/week)  zelfstandig eenvoudige technische problemen kunnen oplossen in de praktijk en moeten zij inzicht verwerven in materialen en het reglementair gebruik ervan.  in deze vakken kennismaking met theorie en toepassing van de industriële wetenschappen.

116 Profiel van de richting
- wiskunde (5u/Week). = onontbeerlijk: inzichtelijk en abstract denkvermogen komen heel sterk aan bod, het zijn vaardigheden die aan de basis liggen van industriële technologieën. - wetenschapsvakken Fysica en Chemie - algemene vakken ook hier sterk aanwezig  waardoor deze richting ook algemeen vormend en erg theoretisch is. Nadruk op Naast een algemene vorming is de sterk theoretische studie van industriële technolgieën hoofdzaak.

117 Profiel van de leerling
- wiskundig erg sterk in de schoenen - naast een goede portie studeercapaciteit ook voldoende voeling met de ‘techniek’. ‘Techniek’ betekent hier vooral het probleemoplossend denken, oplossingen die omzetbaar zijn in de praktijk.

118 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - hoger onderwijs - meestal sterk wiskundige en/of wetenschappelijk gerelateerde richtingen. (de leerlingen krijgen 8u wiskunde per week in de derde graad!) Vb. MA Industrieel ingenieur

119 Richtingen met economische / talen inslag
ASO Handel Doorstroming Finaliteit Economie TSO Verkoop BSO Handel – talen Kantoor

120 Economie (ASO)

121 Profiel van de richting
- Economie: studie van de “huishouding” binnen gezin, bedrijf, overheid. Thema’s die aan bod komen: loon/inkomen/gedrag consument en producent en de economische kringloop. - Moderne talen: ned/frans/engels/duits - Wiskunde: cursus 5 lestijden wiskunde, waarbij 5e uur “uitdiepend” wordt opgevat Nadruk ligt op communicatieve vaardigheden (luisteren, spreken, schrijven, lezen), taalbeschouwing en kennismaking met anderstalige literatuur

122 Profiel van de leerling
Belangstelling voor economie, maar ook talen, wiskunde en wetenschappen schrikken niet af.

123 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking De studiekeuze in het vervolgonderwijs is gericht op bachelor- als masteropleiding in diverse vormen van hoger onderwijs

124 Handel (TSO)

125 Profiel van de richting
- Klemtoon ligt op ruime bedrijfseconomische vorming, met veel aandacht voor praktijk vh zakendoen, technieken boekhouding, binnen- en buitenlandse handel en toegepaste informatica - Bedrijfseconomie: kennismaking met de activiteit ve handelsonderneming en bijhorende administratie (o.a. kopen, verkoop, btw, kredieten, investeren, enz) - Ruime aandacht naar boekhouding & bijhorende documenten - Taalvakken: lees,- luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in Ned/Fr/Engels - Informatica: kennismaking hardware & taakgericht werken met professionele softwarepakketten Informatica als ondersteuning van het vak bedrijfseconomie en moderne schriftelijke communicatie

126 Profiel van de leerling
- Belangstelling vreemde talen en informaticatoepassingen - Boekhouden, verwerken van documenten en commerciële activiteiten schrikken niet af - Zin voor orde en nauwkeurigheid

127 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking - De meeste afgestudeerden studeren verder in het hoger onderwijs, vaak (liefst) aanverwante studiegebieden of volgen een zevende specialisatiejaar. - Belangstelling voor een commerciële of administratieve loopbaan in bedrijfsleven, overheidsadministratie of de dienstensector.

128 Handel – Talen (TSO)

129 Profiel van de richting
- Minder wiskundig onderbouwd, minder aandacht naar bedrijfseconomie, meer klemtoon op de talen afgestemd op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel mondeling als schriftelijk - Bedrijfseconomie: studie (in mindere mate dan in handel) van de activiteiten van de kleine handelsonderneming. Handelsverrichtingen en boekhoudkundige aspecten die eraan verbonden zijn, met aandacht voor btw verplichtingen en aangifte. Inzicht verwerven in de werking van de verschillende types rekeningen - Informatica: duidelijk ondersteuning van de moderne schriftelijke communicatie (internet, netwerken, , enz). - Talen: mondelinge en schriftelijke communicatie in Ned/Fr/Eng/Duits - Zakelijke briefwisseling is essentieel.

130 Profiel van de leerling
- Aanleg voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Houden van praktisch en zakelijk taalgebruik. - Interesse voor secretariaatswerk en contacten binnen en buiten bedrijf of organisatie

131 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking De meeste afgestudeerden studeren verder in het hoger onderwijs, vaak (liefst) aanverwante studiegebieden of volgen een zevende specialisatiejaar

132 Kantoor (BSO)

133 Profiel van de richting
- Opleiding is sterk praktisch gericht. Talen en taalvaardigheid zijn vrij belangrijk samen met het aanleren van eenvoudige administratieve taken; in functie hiervan leert men omgaan met de computer (tekstverwerking en programma’s voor administratie) - Pakket algemene vakken maakt een behoorlijk deel vd lestijden uit, vaak vervat in een totaalpakket PAV (project algemene vakken) - Administratieve vorming: concreet, wat gebeurt effectief in een kantooromgeving. Grondige kennis van documenten en de boekhoudkundige verwerking ervan. Aandacht voor correcte en verzorgde administratie

134 Profiel van de richting
- Informatica: ICT is belangrijk hulpmiddel in beroep, beroepsvaardigheden worden aangebracht: toepassing BIN normen, nauwkeurig werken, typen, enz. - Taalvakken: nadruk op praktisch taalgebruik en communicatieve vaardigheden in Ned/Fr en Engels

135 Profiel van de leerling
- Voorkeur voor praktijk en bedrijfsgerichte vorming met stages. - Vaardigheden: vlot contact leggen, nauwkeurigheid, organisatietalent, zin voor initiatief.

136 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking 7e specilisatiejaar BSO (ifv diploma SO) Tewerkstelling Tewerkstelling in administratieve functies

137 Verkoop (BSO)

138 Profiel van de richting
- Beroepsgerichte, praktische vorming met het oog op een aantal taken in een winkelomgeving - Kennismaking met verscheidenheid in verkoopsituaties en producten - Pakket algemene vakken maakt een behoorlijk deel vd lestijden uit, vaak vervat in een totaalpakket PAV (project algemene vakken) - Taalvakken: praktisch gebruik van communicatieve vaardigheden in Ned/Fr en Engels; verkoopsgesprek krijgt aandacht. - Praktische vakken: presentatietechnieken van producten, commerciële vorming: vlot gesprekken voeren en informatie verstrekken in de verkoopsbranche. Het gebruik en opmaak van documenten, verloop van verkoop tot levering - Informatica: vlot beheersen van PC, tekstverwerking, lay-out folders, enz.

139 Profiel van de leerling
- Voorkeur voor praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages. - Gepaste attitudes en vaardigheden voor de verkoopsector

140 Toekomstmogelijkheden
Verdere studies / vervolmaking 7e specialisatiejaar BSO (ifv diploma SO) Tewerkstelling Tewerkstelling als verkoopsmedewerker in klein- en groothandel.

141 Plant-, dier- en milieutechnieken
Land- en tuinbouw Finaliteit Plant-, dier- en milieutechnieken TSO Plant, dier en milieu BSO

142 Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO)

143 Profiel van de richting
- Nieuwe richting vanaf september 2009 : vervangt/verzamelt de richtingen Land-, Tuinbouw- en Dierenzorgtechnieken - richtingspecifieke vakken (nog geen definitieve lessentabellen, tot nu waren dat: dier- en leefmilieu, plant- en groeimilieu, toegepaste wetenschapsvakken) - algemeen vormende vakken met een minder zwaar theoretisch programma.

144 Profiel van de richting
Nadruk op de kennis van de agrarische sector, waarin dieren, planten en landbouwactiviteit centraal staan de theoretische kennis van verschillende plantsoorten, diersoorten en landbouwtechnieken ook de praktijktoepassingen hiervan tijdens de praktijklessen, vb. behandeling, verzorging, groei, teelt, productie, verkoop, enz… van planten, gewassen en veeteelt.

145 Profiel van de leerling
- later in de agrarische sector werken - jongeren met “groene vingers” - leerlingen die binnen de landbouwsector een toekomst zien

146 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking indien voldoende motivatie, kennis, capaciteiten en studeervaardigheden: hoger onderwijs  een aansluitende richting vb.Pba Groenmanagement Tewerkstelling kwalificatierichting  job in de agrarische sector 7e specialisatieja(a)r(en) : vooral de praktijk wordt verder uitgediept

147 Plant, dier en milieu (BSO)

148 Profiel van de richting
- Nieuwe richting vanaf september vervangt/verzamelt de richtingen Landbouw, Tuinbouw en Dierenzorg - Praktijkvakken  effectief in een landbouwbedrijf of een tuinbouwcentrum werken en verschillende technieken aanleren. - algemene vakken : erg toepasbaar en “al doende”

149 Profiel van de leerling
- graag met de handen werken - niet bang zich vuil te maken - voeling hebben met tuin- of landbouwsector

150 Toekomstmogelijkheden
Tewerkstelling - 7e specialisatiejaar  zo diploma SO - job. Vb. een bloemenzaak runnen, bij een loonwerker werken, onderhoud van landbouwvoertuigen, verzorgen van dieren, productie van voedingsmiddelen, veeteelt, …

151 Klassieke studies Doorstroming Latijn ASO Grieks Grieks – Latijn

152 Latijn Grieks-Latijn

153 Profiel van de richting
Algemene vakken: zwaar pakket, ook voor wiskunde Klassieke talen : studie van taal en cultuur Profiel van de leerling In staat zijn om vlot grote hoeveelheden leerstof te verwerken Voeling hebben voor de “taal” Geboeid zijn door de oudheid, het ontstaan en de evolutie van huidig maatschappijbeeld, geschiedenis,enz…

154 Verdere studies / vervolmaking
Toekomstmogelijkheden Verdere studies / vervolmaking Alle richtingen in het hoger onderwijs


Download ppt "getuigschrift basisonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google