De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie 24 november Presentatie 24 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie 24 november Presentatie 24 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie 24 november 2005

3 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

4 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

5 Wat ging vooraf? discussie december 2004
Waarschijnlijk scenario De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van de succesvolle TROS-programma’s Prognose financiering en kijktijdaandeel Kijktijd aandeel° Tekort 2006 bij ongewijzigd beleid 29.5 -85/-90 2008 bij ongewijzigd beleid 26.0 -109/-114 ° exclusief Champions League

6 Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent
In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord: Ja, want: Legitimatie komt onder druk te staan Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder Financiering raakt in negatieve spiraal Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen, exclusief toeleveringsbedrijven) En: Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers  Publieke Omroep marginaliseert

7 Twee modellen In essentie waren twee modellen denkbaar
Verbeterd thuisnetmodel Programmeringsmodel Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo Kijktijd aandeel Tekort 2006 bij ongewijzigd beleid 29.5 -85/-90 2008 bij ongewijzigd beleid 26.0 -109/-114 2006 bij verbeterd thuisnetmodel 31.0 -77/-82 2008 bij programmeringsmodel 33.5 -45/-50 ° exclusief Champions League

8 Wat ging vooraf? januari 2005
Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP “De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept” (uit: Besluit RvT 14 januari 2005) “Mocht het ambitie- niveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen” (RvT 28 januari 2005) “H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen” (17 dec 2004)

9 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

10 Waar staan we nu? Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005
Kijktijdaandeel 2004/2005° % 2005/2006° % -4.7% ° Eerste 11 weken winterseizoen (tijdvak uur) Financiën Gecorrigeerde STER-prognose 2006: -51 mln i.p.v. -26 mln Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd Vooruitzichten Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008

11 Aandeel 6+ daalt verder Waarom daalt het aandeel verder?
cijfers excl. grote sportevenementen Waarom daalt het aandeel verder? Extra bezuinigingen al in 2006 Prognose over 2006 incl. zomermaanden ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod. Deze versie is geopenbaard door DutchMedia, en

12 Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid
cijfers excl. grote sportevenementen ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

13 Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster
° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

14 Spiraalmechanisme is ingetreden
Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld: Start Talpa Nieuwe bezuinigingen Situatie 2004: TV: Radio: Verzwakt Aanbod Daling kijk- & luistercijfers Doelstelling aandeel: procent Aandeel najaar 2005: procent Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent  Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden Situatie 2005: TV: Radio: Daling Reclame- inkomsten Minder budget Prognose 2006: TV: Radio: Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Prognose 2007: TV: Radio: Daling daling reclame-inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers 2008: aanvang kabinetsbeleid

15 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

16 Radio / internet Aanpak overige media
Taakstellende bezuiniging Radio € 13 miljoen Internet € 5 miljoen Aanpak overige media Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO

17 Derden geldstroom marktanalyse
Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd Beoordeeld op: Juridische beperkingen Beperkingen door specifieke publieke waarden Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn: Opbouw rechtenbibliotheken Exploitatie van rechten Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren programma’s Opbouw commerciële expertise

18 Derden geldstroom marktanalyse
Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden Beïnvloedbaar marktpotentieel 2007: € 3 miljoen* 2008: € 4 miljoen* * Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten. Verdere aanpak Marktanalyse meer volledig presenteren Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom Als basis voor nieuw beleid

19 Bezuiniging op tekorten no go areas
Overige uitgaven OCW, waaronder: Wereldomroep MCO Beeld en Geluid

20 Tekorten Financiële problematiek
2007 2008 Tekort - € 102 miljoen - € 125 miljoen - € 227 miljoen Potentiële derden geldstroom + € 3 miljoen + € 4 miljoen + € 7 miljoen Kabelvergoedingen ° + € 6 miljoen Extra inkomsten totaal + € 13 miljoen Bezuiniging PO Bestuur Bezuiniging BVN + € 1.5 miljoen Bezuiniging 39 E / F (TV) + € 0.5 miljoen + € 1.0 miljoen Bezuiniging NOS RTV (TV) + € 3.5 miljoen Bezuinigingen totaal + € 8.5 miljoen + € 17 miljoen Nieuw tekort - € 87.5 miljoen - € miljoen - € 197 miljoen Taakstelling radio - € 13 miljoen - € 26 miljoen Taakstelling internet - € 5 miljoen - € 10 miljoen Resterend financieel probleem A-omroepen / NPS - € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen - € 161 miljoen Resterend financieel probleem TV: A-omroepen / NPS - € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen € 161 miljoen ° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

21 Tekorten Financiële problematiek
Na verrekening van Extra inkomsten Bezuinigingen Taakstelling radio / internet Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van € 161 miljoen over 2007 en 2008 Model 1 Initieel tekort - € 161 miljoen Extra verlies Ster - € 20 miljoen Uiteindelijk tekort - € 181 miljoen Model 2 Initieel tekort - € 161 miljoen Extra Sterinkomsten + € 44 miljoen Uiteindelijk tekort - € 117 miljoen verschil € 64 miljoen (circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

22 Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven
Twee brieven: Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van inkomsten (brief van 5 oktober) Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten en efficiency productieproces (brief van 7 november) Uitkomsten Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet op televisie Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten

23 Beide modellen te beoordelen op aantal criteria
> Kwaliteitskaart Kwaliteit Betrouwbaarheid Vernieuwing en innovatie Pluriformiteit Maatschappelijk impact > Genremix > Aandeel en bereik Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders > Financiële effecten > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan

24 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

25 Model 1 uitgangspunten Huidige netindeling handhaven
Budgetten voor de 3 netten op basis van zendtijd verdeling op netten gelijkwaardigheid tussen omroepen Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008

26 Model 1 uitgangspunt: huidige profielen
Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 zingevend familiaal cultureel progressief Profiel Verdiepend, mensgericht en vertrouwd Verbindend, onafhankelijk en jong Grensverkennend, maatschappijgericht en vernieuwend Kernwaarden Hartelijk Respectvol Participerend Sociaal Betrokken Zingevend Toegankelijk Verbindend Enthousiast Verfrissend Dynamisch Stimulerend Verrassend Kritisch en alert Eigenzinnig Maatsch. betrokken Humor Primaire doelgroep Standv. gelovigen Part. burgers Gem. burgers Maats. teleurgest. Zorgz. opvoeders Zorg. spanningsz. Tolerantie wereldb. Participer. burgers Secundair Zorgz. Opvoeders Amb. pleziermakers

27 Model 1 effecten 2007 Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP Prognose
Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen omroep Bij ingreep in programmering Nederland 1 11.5 11.0 Nederland 2 14.0 12.0 Nederland 3 8.5 7.0 Publieke Omroep 34.0 30.5 29.5

28 Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar Aandeel (incl. CL) Huidig Prognose
Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders Aandeel (incl. CL) Huidig Prognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen omroep Bij ingreep in programmering Nederland 1 7.3 6.5 Nederland 2 11.7 9.5 Nederland 3 5.4 6.0 5.5 Publieke Omroep 24.4 22.0 21.5

29 Model 1 inhoudelijk perspectief 2008
Effect Aandeel Dreiging onder de 30% Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlak Onder druk Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan Overige doelstellingen CBP Zoveel mogelijk intact Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag) Vermolming Verergert Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen  extra korting op budget omroepen Spiraal Zet door  vertrekpositie 2008 wordt slechter

30 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

31 Model 2 uitgangspunten Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008

32 Model 2 profielen en uitgangspunten
Nederland A samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie Nederland B meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving Nederland C dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar) programmatische vernieuwing als speerpunt

33 Model 2 profielen en kernwaarden
Nederland A Nederland B Nederland C Profiel Sociale cohesie, breed publiek, mensen verzamelen, gemeenschappelijke ervaringen bieden Meerwaarde en individuele verrijking Jong en innovatief Kernwaarden° ° zelfde waarden; anders geclusterd Toegankelijk Verbindend Respectvol Enthousiast Hartelijk Participerend Sociaal en maats. betrokken Verrijkend Zingevend Verdiepend Stimulerend Verrassend Eigenzinnig Dynamisch Humor Nieuwsgierig Primaire doelgroep Gem. burgers Maats. teleurgest. Zorgz. opvoeders Part. burgers Standv. gelovigen Tolerantie wereldb. Zorg. spanningsz. Amb. pleziermakers

34 Model 2 effecten 2007 Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP Prognose
Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A 11.5 17.5 17.0 Nederland B 14.0 8.0 Nederland C 8.5 Publieke Omroep 34.0 33.5 33.0

35 Model 2 effecten 2007 , 20-49 jaar Aandeel (incl. CL) Huidig Prognose
Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders Aandeel (incl. CL) Huidig Prognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A 7.3 16.0 15.0 Nederland B 11.7 5.5 Nederland C 5.4 8.5 Publieke Omroep 24.4 30.0 29.0

36 Model 2 inhoudelijk perspectief 2008
Effect Aandeel Doelstelling CBP binnen bereik Aandeel jongeren Aanwinst jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlak Minder risico voor discussie Kwaliteitskaart Betere performance op aandeel, bereik en innovatie Overige doelstellingen CBP Zoveel mogelijk intact Profiel Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen Vermolming Wordt tegengegaan Ster Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen  ruimte voor herinvesteringen Spiraal Omgebogen  vertrekpositie 2008 is beter

37 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

38 Overwegingen Vergelijking modellen Verantwoordingspositie Hilversum

39 Overwegingen Vergelijking modellen in 2007
M1- Model 1 met ingreep in programmering M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen M2 Model 2 met ingreep in programmering M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen Overwegingen Vergelijking modellen in 2007 Effecten op vermolming veel groter 2.5% 6.5% Model 1  spiraal zet door (verdere bezuinigingen) Model 2  spiraal vindt weg omhoog (herinvesteren) Verschil in Sterinkomsten € 32 mln

40 Overwegingen Inhoudelijke overwegingen
Effect model 1 Effect model 2 Aandeel Dreiging onder de 30% Doelstelling CBP binnen bereik Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers Aanwinst jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlak Onder druk Minder risico voor discussie Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan Betere performance op aandeel, bereik en innovatie Overige CBP doelen Zoveel mogelijk intact Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag) Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen Zenderset Publieke Omroep verdwijnt verder uit zenderset Betere vertegenwoordiging, 1 net doet mee voor positie meest bekeken Vermolming Verergert Wordt tegengegaan Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen  extra korting op budget omroepen Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen  ruimte voor herinvesteringen Spiraal Zet door  vertrekpositie 2008 wordt slechter Omgebogen  vertrekpositie 2008 is beter Samenwerking Per net Over de netten heen

41 Overwegingen Financiële overwegingen
Model 1 Indien geen compensatie Rijksbijdrage: Verdere daling aandeel in 2008  lagere Sterinkomsten (- € 20 mln) Verdergaande bezuinigingen in 2008  verdere korting op budget Model 2 Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid) Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2 Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)

42 Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien

43 Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum
Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van College van Omroepen Raad van Toezicht Raad van Bestuur én de kennis van nu kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld

44

45 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

46 Financiële problematiek overzicht tekorten
2005 2006 2007 2008 Inkomsten OCW-budget 671 601 593 573 Eigen bijdragen omroepen 33 28 25 27 Eigen bijdrage PO Bestuur 10 7 FOR omroepen 9 - FOR PO Bestuur 3 Totaal inkomsten 726 645 625 607 Uitgaven: Omroepen 660 650 632 636 PO Bestuur 91 81 82 83 Totaal uitgaven 751 731 714 719 Tekort -25 -86 -89 -112 Inzet reserves omroepen 36 Inzet reserves PO Bestuur 35 -15 - Telescoopfilm / calamiteitenfonds / Satelliet / ondertiteling / verantwoording -5 - Bijdrage omroepen aan centrale themakanalen -2 - Bijdrage omroepen aan decentrale themakanalen -6 -102 -125

47 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

48 Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar
Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen 1e 2e 3e 1 Gemakzoekende burgers NL 2 RTL 4 SBS6 2 Standvastige gelovigen NL 1 3 Participerende burgers NL 3 4 Zorgel. spanningzoekers 5 Zorgzame opvoeders 6 Maatsch. teleurgestelden 7 Tolerante wereldburgers 8 Ambitieuze pleziermakers Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets. Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken

49 Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden
Prognose Kijktijd aandeel 2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) 30.5 (incl. CL) 29.5 (excl. CL) 2006 verbeterd thuisnetmodel KLO/Ster (dd. najaar 2005) Ergo: spiraal is ondertussen ingetreden Prognose Tekort 2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) -85/-90 2008 bij ongewijzigd beleid -109/-114 2007 verbeterd thuisnetmodel Berekening F&C (dd. najaar 2005) -102 waarvan € 77 miljoen landt op TV Ergo: spiraal is ondertussen (versneld) ingetreden

50 Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004
Bron: EBU 2004 ° tijdvak uur

51 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

52 Model 1 bezuinigingsopties
Besparingsmogelijkheden € x 1.000 Man bijt hond herhalen, slot om 22u30/23u00 valt vrij Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagtv NL1 schrappen Dagprogrammering NL3 (zaterdag/zondag) halveren Per net 1 gratis herhaling op een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Journaal 20u00 doortrekken op NL2 (20u00 slot op NL2 valt vrij) Actualiteiten uit 1 hand met drie edities (efficiency) Nieuwe, eigen non-fictie 25’ vervangen door aankoop non-fictie Op elk net 1 evenement schrappen NL1 NL3 NL1 - 3 NL1/ NL3 NL2 3.800 2.000 708 3.500 3.600 4.800 15.000 1.000 5.700

53 Model 1 bezuinigingsopties
Besparingsmogelijkheden € x 1.000 Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) NOS-rtv: schrappen laatste avondjournaal NOS-rtv: dagjournaals schrappen NOS-rtv: generieke bezuiniging Showreels in de nacht uitzenden (rechten) Promoproductie centraal (410: herinvesteren) NL1 - 3 NL2 1.100 11.200 490 1.500 1.110 1.000 Totaal 63.208 Tekort was Nog op te lossen -6.792

54 Nederland 1 consequenties bezuinigingen
Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer Nederland 1 consequenties bezuinigingen ma di wo do vr za zo 0700 GMNL middag 1600 Educatie Kunst & cult. Aankoop Levensbesch. 1700 Natuur Max & Cather Hh 1800 T t question Nld zingt 1900 ManbijtHond HH NL 2 / 3 Medisch Blauw bloed 2000 Journaal 20u Netwerk Debat op 1 2100 Spls/Mmries 10vT/kennis Detective V Feld/TK&K Prmkrs/amu TV Top/amus AnVeren/R.R Nld comedy 2200 K&dB/F.diner Elfde uur Aankoop nf Wedding pl/ Taxi/Appeltj 2300 Document Verandering Profiel Hack Kruispunt Metterdaad Docu 39F DDD 2400

55 Nederland 2 consequenties bezuinigingen
ma di wo do vr za zo 0700 Dag Journaal middag 1600 Sport 1700 ONM Natuur 1800 Journaal 18u 2 Vandaag Top ot pops 1900 Lingo Fam. Amuse. Spoed 2000 Journaal 20u Radar Opsp. Verz. Muziekfeest Spangen Oberon/amu Studio Sport 2100 BNN dra/am Opgelicht DWHN/Lama Ik vertrek Sp verdw/hh Vermi/TV Sh /Koefnoen 2200 BNN hum int Inbreker Aankoop Sprtjournaal HH NL 1 / 3 2300 BNN infotain Opgelicht hh Studio Vtbl Late Journaal 2400 Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer

56 Nederland 3 consequenties bezuinigingen
ma di wo do vr za zo 0700 middag Budget 1600 halveren 1700 1800 1900 Wrld dr door Kassa Hh Kind g bezw 2000 Brussels ker Club van 100 aankoop Mr Kahoona MYA Najib/d Leeu Raymann hh HH NL 1 / 2 PSW/MoT Terug o werk Milieuridders 2100 Zembla Andere tijden Uur vd wolf 2 voor 12 Mike&thomas Zwarte sch/ Tegenlicht Keur. van wa Docu hh 2200 Journaal 22u NOVA/DHV Woestijnruit 2300 Najib/PdL hh Dokwerk Sopranos Paul’s paren Raymann R.A.M. 2400 Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer

57 Model 1 gering effect programmamix
Genres Ned. 1 Ned. 2 Ned. 3 PO Nieuws & Actualiteiten 19% 20% 17% Non-fictie 51% 15% 35% 33% Sport 24% 8% Fictie Nederlands 2% 10% 9% 7% Fictie buitenlands 11% Amusement 21% Muziek & Dans 1% 5% 3% Nederland 2: meer nieuws & actualiteiten/minder non-fictie i.v.m. doortrekken Journaal 20u00 Voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in de mix omdat bezuiniging vooral binnen genres zijn aangebracht door een verschuiving van eigen product naar aankoop/herhaling = wijziging t.o.v. huidige genremix

58 Model 1 overige doelstellingen CBP
Fictie Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste uur fictie (Ned. + buitenlands) Vaste geprofileerde slots op alle netten Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms Jaarlijkse productie van 6 Telefilms x Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering (minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging)

59 Model 1 overige doelstellingen CBP
Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit (wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, 100 nieuwe doc haalbaar) Educatie Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal) Sport Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen) Amusement De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nieuw) De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw) Aandeel 34% (incl. CL) x

60 Model 1 zenderset in 2007 De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee 1e 2e 3e 1. Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 Nederland 2 2. Standvastige gelovigen Nederland 1 3. Participerende burgers 4. Zorgeloze spanningzoekers 5. Zorgzame opvoeders Talpa / NL 2 6. Maatschappelijk teleurgesteld 7. Tolerante wereldburgers Net 5 / NL 2 8. Ambitieuze pleziermakers Talpa / RTL5 ° zendersets op basis van kijkgedrag

61 Effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd?
Onderzoeksgegevens Ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen Trend aandelen per net en programma Prognoses timeslots per half uur o.b.v. programmatitels Publieksopbouw en programmeringscontext van netten Ervaring t.a.v. concurrentie (bijv. eventuele stijging Nederland 3 vooral ten koste Nederland 1 en 2; Nederland 2 concurreert meer met RTL of SBS)

62 Effecten waar is berekening op gebaseerd?
aandelen uur, jaren per kwartaal

63 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

64 Model 2 besparingen In model verwerkte besparingen
Budget Ned. C: aanzienlijk lager netbudget: aanvang 19u30 en veel meer aankoop fictie Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagprogrammering: zeer beperkt budget (oormerken: cultuur/minderheden) Gratis herhaling van een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Minder nieuwe, eigen non-fictie 25’ Op elk net 1 evenement schrappen aangepast budget (- 5mln) Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Generieke bezuiniging NOS-RTV van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) Meer aankoop op Nederland C Showreels in de nacht uitzenden (rechten)

65 Model 2 kenmerken per net
Nederland A Nederland B Nederland C Ankerpunten Journaal 18 u en 20 u Brede avonden meteen na Journaal 20 u Late Journaal en sport Superevenementen Horizontale vooravond dagelijkse talkshow Dagelijks 2 timeslots voor opinie/debat en actualiteiten Journaal 22 u tot 19u30 ONM Late night show Drama op zondag Champions League / UEFA Voorbeeldtitels Ma: Radar / Spoorloos Vr: Praatjesmakers / Vermist Za: Kassa / Mooi! Weer de Leeuw Elke dag een documentaire Kunst en cultuur Detectives, Auteursdrama, Tegenlicht, Elfde uur Top of the pops, Shouf shouf habibi, The Practice, Absolutely fabulous Programmering minderheden Netredactie KRO/TROS/VARA/NOS AVRO/NCRV Avro/EO/NCRV/NPS/VPRO/MAX KRO/VARA/Educom/39f BNN/LLiNK NPS/VARA/VPRO/NOS Blijvende ruimte voor Thema-avonden / Zomergasten / Culturele evenementen / etc.

66 Nederland A breed, vlaggenschip, sociale cohesie
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen Nederland A breed, vlaggenschip, sociale cohesie ma di wo do vr za zo middag 1600 lifestyle sport 1700 regio 1800 Journaal actualiteiten 1900 Manbijthond Kassa Spoed/serie Lingo Ned. Comedy 2000 Radar Blik od weg 2v12/TvTaal B zkt vrouw/ Praatjesmkrs PdL/amusem TVTop/cabar 2100 Spls/Mmries O. Verzocht Kenniskwis De Reünie / Ik vertrek /Wie id mol Muziekfeest Opgelicht Detective Schatjes/h.i. TVShw/Verm DWHN/Lama 2200 K&dB/Spang ER/NL drama Koefn/satire Sport Spls verdwn R Rechter Ingang Oost aankoopserie 2300 Jnl+sport Studio Vtb 2400 VOORBEELD

67 Nederland B aanvullend, informatie, meerwaarde
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen Nederland B aanvullend, informatie, meerwaarde ma di wo do vr za zo middag 1600 educatie natuur levensbesch. 1700 kunst/cltr kunst/cultr oudrn. mgz 1800 T t question Nld zingt 1900 Nl. cdy hh Levensbesch. kunst/cultur dgl talkshow Blauw bloed 2000 medisch C, huisarts p. Vinger ad pls human intrst opinie/debat Fdiner/Felde Zbla/Tegenl. 2100 Nl. Drama detect/krimi Elfde uur Rosenmöller Andere tijden / Ku & Kitsch Auteurdrama /Rondom 10 MoTl/PSW Rieu/1Voce 2200 Journaal actualiteiten Kruispunt 2300 Dokument Uur vd wolf documentair DDD Dokwerk aankoop fict. Close up 2400 VOORBEELD

68 Nederland C jong + vernieuwend (en kinderen)
onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen Nederland C jong + vernieuwend (en kinderen) ma di wo do vr za zo middag 1600 kinder tot 19u30 1700 1800 (CL) (UEFA) 1900 Jeugdjnl ONM aank drama Top ot pops 2000 Reality/humr reality/humr Lama's wild LLiNK film lifestyle Shouf sh / comedy ak A. fabulous 2100 fact. entert. Milieuridder Practice BNN amus. Kgsdienst/ /Lw&Order 2200 Try before / consument Without a .. Am. Comedy popquiz BNN at work Jiskefet/sati /Sopranos 2300 kort Jnl/ l night show satire hh 2400 experiment VOORBEELD

69 Model 2 programmamix Genres° Ned. A Ned. B Ned. C A t/m C
Nieuws & Actualiteiten 29% 21% 5% 20% Non-fictie 25% 54% 16% 33% Sport 13% 0% 7% Fictie Nederlands 6% 10% 8% Fictie buitenlands 9% 31% Amusement 17% Muziek & Dans 1% 3% 2% Publiek karakter van 3 netten gehandhaafd ° eerste berekening, wijzigt bij meer definitieve titels

70 Model 2 overige doelstellingen CBP
Fictie Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste uur fictie (Ned. + buitenlands) Vaste geprofileerde slots op alle netten Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen (met name op Ned. C: veel aanbod voor jongeren/Nw.Ned) Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms Jaarlijkse productie van 6 Telefilms Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s (herkenbaar op Ned. B) Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering (Ned. B: Uur vd. W. Close-Up, zondermiddag cultuur-programmering, zondagavond, etc.) (minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging) x

71 Model 2 overige doelstellingen CBP
Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit (Dagelijks – ma t/m vr – latenight een documentaireslot op Ned. B) (wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, maar 100 nwe doc haalbaar) Educatie Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s (in mindere mate op Ned. C, behalve aandeel in Zapp) Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal) Sport Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen) Amusement De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s (met name op Ned. A en C) De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nw) (met name op Ned. A en C) De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw) Aandeel 34% (incl. CL) x

72 Model 2 zenderset in 2007 Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap. 1e 2e 3e 1. Gemakzoekende burgers Nederland A RTL 4 SBS6 2. Standvastige gelovigen Nederland B 3. Participerende burgers 4. Zorgeloze spanningzoekers NL C / SBS6 5. Zorgzame opvoeders 6. Maatschappelijk teleurgesteld 7. Tolerante wereldburgers Nederland C 8. Ambitieuze pleziermakers ° zendersets op basis van kijkgedrag

73 Model 2 effecten 2007 Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP Prognose
Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A 11.5 17.5 17.0 Nederland B 14.0 8.0 Nederland C 8.5 Publieke Omroep 34.0 33.5 33.0

74 Effecten waar is berekening op gebaseerd?
Profielen Programmaschema’s per net Onderzoeksgegevens Prognose per timeslot op basis van bestaande / nieuwe titels ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen trend aandelen per net en programma publieksopbouw / doelgroepen programmeringscontext van netten Ervaring t.a.v. / benchmark met andere netten En verder Contra expertise door VRT

75 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu
Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Vergelijking modellen

76 Vergelijking modellen zenderset vergeleken
Model 1: De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee 1e 2e 3e 1 Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 NL 2 NL A 2 Standvastige gelovigen NL 1 NL B 3 Participerende burgers 4 Zorgel. spanningzoekers NC/S6 5 Zorgzame opvoeders Ta/N2 6 Maatsch. teleurgestelden 7 Tolerante wereldburgers N5/N2 NL C 8 Ambitieuze pleziermakers Ta/R5 Model 2: Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap

77 Vergelijking modellen inhoudelijk en financieel 2007
Aandeel 6+ % 33.0% Aandeel jaar % 29.0% Bereik % 84% Sterinkomsten t.o.v. ‘06 - € 10 / - € 16 miljoen + € 22 miljoen Perspectief Verdere daling Sterinkomsten Ruimte voor herinvesteringen Spiraal Komt niet tot stilstand Omgebogen

78


Download ppt "Presentatie 24 november Presentatie 24 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google