De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties"— Transcript van de presentatie:

1 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties
Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3de graad TSO/BSO Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties

2 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties
Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties Waarom nieuwe leerplannen? Leerinhouden en leerplandoelstellingen actualiseren en aan passen aan de moderne technologie Vertrekkend vanuit de beroepscompetentieprofielen Conform Europese normering

3 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties
Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3 graad TSO Elektrische installatietechnieken VVKSO– BRUSSEL D/2011/7841/011 (vervangt D/2004/0279/052 met ingang van 1 september 2011) 3de graad BSO Elektrische installaties VVKSO– BRUSSEL D/2011/7841/036 (vervangt D/2004/0279/051 met ingang van 1 september 2011) Aansluiting op de tweede graad Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen

4 Aansluiting op de tweede graad
Aansluiting op de tweede graad Instroom De studierichting Elektrotechnieken tweede graad TSO heeft de dubbele doelstelling: Voldoende kennis, inzichten en attitudes verwerven om de vervolgopleidingen 3de graad Elektrische installatietechnieken, Elektronische installatietechnieken, Industriële ict, te volgen; Een moderne huishoudelijke elektrische installatie te ontwerpen, de installatie ervan voor te bereiden, uit te voeren en desgevallend te coördineren.

5 Aansluiting op de tweede graad
Aansluiting op de tweede graad Instroom In de studierichting “Elektrische installaties” van de tweede graad BSO : verwerven de leerlingen het grootste deel van de competenties om, als beginnend “Residentieel elektrotechnisch installateur”, de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren. De vorming legt ook de basis om, in de studierichting “Elektrische installaties” van de derde graad BSO, competenties na te streven in verband met het installeren en renoveren van: Meer complexe residentiële installaties, bijvoorbeeld domotica. Industriële installaties in gebouwen waar de industriële productie centraal staat. Gemengde (deels residentieel, deels industrieel) installaties in utilitaire gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, openbare gebouwen zoals scholen , ziekenhuizen … Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

6 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen
Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Beroepsprofielen De beroepsprofielen die aan de basis liggen van de studierichtingsprofielen derde graad TSO - BSO zijn: Residentieel elektrotechnisch installateur; Industrieel elektrotechnisch installateur; Tertiair elektrotechnisch installateur. Einddoel BSO De startkwalificatie te verwerven om het beroep van monteur elektrische installaties te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en onder begeleiding – na een korte inservicetraining in een bedrijf – elektrische installaties kan uitvoeren. Zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten zoals een derde leerjaar van de derde graad BSO onder de vorm van een specialisatiejaar en/of (bedrijfs-)vervolgopleidingen waarbij elektrische en specifieke milieucertificaten kunnen worden behaald.

7 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen
Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Beroepsprofielen De beroepsprofielen die aan de basis liggen van de studierichtingsprofielen derde graad TSO - BSO zijn: Residentieel elektrotechnisch installateur; Industrieel elektrotechnisch installateur; Tertiair elektrotechnisch installateur. Einddoel TSO Elektrische installatietechnieken tso is een studierichting die op de eerste plaats gericht is op tewerkstelling. Door de aard van de aangeboden leerdoelen biedt deze ook kansen aan de leerlingen om nadien verder te studeren (Se-n-Se) De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling: Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting tso elektrische installatietechnieken verwerven leerlingen voldoende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om: na een korte inservicetraining in een bedrijf, elektrotechnische installaties te kunnen starten, uitvoeren en begeleiden; vervolgstudies aan te vatten die aansluiten op de studierichting Elektrische installatietechnieken tso namelijk dein ontwikkeling zijnde Se-n-Se opleidingen .

8 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen
Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Omschrijving van het beroep De tertiair elektrotechnisch installateur installeert of herstelt een elektrische installatie in een tertiair gebouw zodat de installatie ingericht is volgens de wensen van de klant en de geldende regelgeving De industrieel elektrotechnisch installateur installeert of herstelt een elektrische installatie in een industrieel gebouw zodat de installatie ingericht is volgens de wensen van de klant en de geldende regelgeving

9 Tertiaire installaties
Tertiaire installaties Sectoren Residentieel: woningbouw, villa’s, particulieren. Tertiair: gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (scholen, kantoren, ziekenhuizen, sporthallen, bioscoopcomplexen,…) (betreft constructies die een hoogspanningscabine kunnen vereisen) Industrieel: werkhuizen, productieruimten, opslagplaatsen, machines en automatisering.

10 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen
Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Bijvoorbeeld: Industrieel elektrotechnisch installateur Definitie:   Het installeren, aansluiten, herstellen en onderhouden van elektrotechnische industriële  toestellen, machines of toebehoren.  Veiligheid en milieu:   Het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende regels en de  normen die van toepassing zijn.   Toepassingsgebied(en):   Industrieel    Andere benamingen: Industrieel Elektrotechnieker ; Industriële Elektricien  Kernactiviteiten    Voorbereiden en analyseren van de werkzaamheden Bevestigen en installeren van de elektrische componenten Installeren van automatisatiesystemen Herstellen van installaties Testen van de goede werking van de installaties Verrichten van algemene onderhoudswerkzaamheden Instaan voor de orde en netheid na uitvoering van de werkzaamheden Vervult de nodige administratieve formaliteiten

11 Tertiaire installaties
Tertiaire installaties Geldende regels en normen AREI: Algemeen reglement op elektrische installaties, van toepassing in de elektrische ( residentiële ) sector EN : De Europese machinerichtlijn en dus bijgevolg voor al van toepassing in de industriële sector. EN : De Europese norm voor schakel- en verdeelinrichtingen. Deze is zowel van toepassing in de industriële als in de tertiaire gebouwen.

12 Elektrische installatietechnieken
Elektrische installatietechnieken Lessentabel 3de graad TSO Elektrische installatietechnieken Vorige lessentabel ( D/2004/0279/052 ): Automatisering TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Elektriciteit en lab TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Installatiemethoden TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Realisaties elektriciteit PV + Stage Elektriciteit Nieuwe lessentabel D/2011/7841/011 Realisaties elektrische installatietechnieken PV+TV+Stage Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica

13 Elektrische installaties
Elektrische installaties Lessentabel 3de graad BSO Elektrische installaties Vorige lessentabel ( D/2004/0279/051 ): Elektriciteit en lab TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Realisaties elektriciteit PV + Stage Elektriciteit UItvoeringsmethoden TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Nieuwe lessentabel D/2011/7841/036 Realisaties elektrische installaties PV + TV + Stage Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica

14 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties
Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties Grootste uitdaging: geschikte deelprojecten Projecten dienen om de leerplandoelstellingen te realiseren Vermijd opdrachten waar enkel de “vaardigheid op zich” centraal staat Elk project schenkt aandacht aan het technologisch proces Elk project vertrekt steeds vanuit een voorbereiding en planning De moeilijkheidsgraad neemt geleidelijk toe Elk nieuw project: – refereert naar kennis en vaardigheden uit de vorige projecten – biedt ook telkens iets nieuws aan Beperk de projecten in de tijd Pas de juiste normen toe

15 Adviserend document Toelichting adviserend document
Adviserend document Toelichting adviserend document De pedagogische begeleidingsdiensten Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Aartsbisdom Mechelen-Brussel Congregatie van de Salesianen van Don Bosco Congregatie Broeders van Liefde

16 Elektrische installaties
Elektrische installaties Structuur en filosofie leerplancommissie BSO Het dossier van een Industriële (KMO) of tertiaire elektrische installatie loopt als een rode draad doorheen dit leerplan. We vertrekken vanuit de productie en distributie van elektriciteit.  Via de klantenhoogspanningscabine betreden we de eigenlijke KMO of tertiair gebouw. De energieverdeling binnen het bedrijf gebeurt in het algemeen laagspanningsbord. Van hieruit vertrekken diverse voedingskabels naar secundaire borden en of machines. De voeding van de machine komt toe in de stuurkast. Vanuit de stuurkast vertrekken kabels naar de motor(en), bedieningen en veiligheidsfuncties van de machine. In een secundair bord vinden we de sturingen voor verlichting en verwarming met de eventuele domotica- sturing. In een tertiair gebouw komt hier ook de volledige communicatiebekabeling bij kijken.

17 Tertiaire installaties
Tertiaire installaties Verschil in vormgeving: Industriëel ↔ Diversiteit aan componenten Diversiteit aan installaties Opleidingsniveau van de werknemers die toegang hebben tot deze borden. Tertiair Meer uniformiteit aan componenten Standaardvorm van de installaties Opleidingsniveau van de werknemers die toegang hebben tot deze borden.

18 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Alle leerdoelen - inhouden zowel bekijken in functie van een industriële als tertiaire installatie indien mogelijk. Gemeenschappelijke doelstellingen. De geclusterde doelstellingen rond preventie, milieu, organisatie, planning, kostprijs en kwaliteitsbeheersing komen geïntegreerd aan bod binnen de projecten. Mag geen aanleiding geven tot de creatie van afzonderlijke vak(ken). Opwekken, transport en verdelen van elektrische energie. 

19 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Laagspanningsenergieverdeling: Industrieel en tertiair Hou rekening met de 8 “Gouden regels” ! ( De vitale vijf ) Voor werkzaamheden aan elektrische installaties waaronder: werkzaamheden buiten spanning ( Ref: AREI,art 266) 1.Werkvoorbereiding 2.Het vrijschakelen 3.Vergrendelen 4.Meten 5.Aarden en kortsluiten 6.Afbakenen van de werkzone 7.De vrijgave 8. Het terug onder Spanning brengen: Na akkoord van de Installatieverantw.

20 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Motor en motorsturingen Bij het uitwerken steeds vertrekken vanuit een bestaande machine rekening houdend met de machinerichtlijn. De risicoanalyse is (IEC 13849) is gemaakt ( door een studiebureau) rekening houdend met de gekozen Architectural Designated Categorie (B ). Onderscheid: motor, besturingsfuncties, veiligheidsfuncties Volgende schakelingen kunnen aan bod komen. Start stop Omkeer Ster-driehoek Softstarter Frequentieregelaar: basisinstellingen Koppeling met klemmen PLC

21 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Elektropneumatica Vertrekkend vanuit een bestaand uitvoeringsschema van een machine, een realistische elektropneumatische schakelingen opbouwen. Bijvoorbeeld: didactische opstellingen GIP of projecten vanuit het verleden. Geen schakelingen als doel op zich maken. Verlichting: Industrieel en tertiair Aan de hand van een bouwplan van de eigen werplaats, KMO, tertiair gebouw via eenvoudige simulatiesoftware zoals Relux Expres of Dialux light de verlichtingsbegrippen aanbrengen. Bijvoorbeeld: Lengte, breedte en hoogte van het lokaal laten variëren Diverse lampsoorten Diverse lampvermogen Diverse reflectiefactoren van de wanden ….

22 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Communicatie en domotica oplossingen: tertiair De bekabeling van een klein datanetwerk met de nodige toebehoren plaatsen en aansluiten en de functionaliteit van de verbindingen testen met een aangepast meettoestel. Praktische benadering: Patchkast- datakabel- connectoren. Stand- alone bussystemen met volgende componenten: Verlichtingsactoren Rolluikactoren Afstanddimmers Schemerschakeling Automatische zonnewering Schakelklokken Signalisatie Hekken en poortbediening …….

23 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties
Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties Elektrische verwarming: Industrieel en tertiair De inwendige opbouw van een toestel verklaren aan de hand van een doorsnedetekening. Elektriciteit Het magnetisme Het elektromagnetisme Beweegbare stroomvoerende geleiders geplaatst in magnetische velden Inductieverschijnselen Enkelvoudige wisselstroomketens Samengestelde wisselstroomketens Driefasennetten Eenfasige transformator Driefasentransfo Driefasenbelasting Draaistroommotoren

24 Onderscheid residentieel – tertiair - industrieel
Onderscheid residentieel – tertiair - industrieel Het is mogelijk om de realisatie van een elektrische installatie als volgt in te delen: Montage van leidingen Installatie van niet-bordcomponenten Installatie van bord en bordcomponenten In bedrijf stellen. BSO richt zich specifiek op installatie TSO legt de nadruk op technieken

25 Adviserend document Toelichting TSO : Elektrische installatietechnieken


Download ppt "Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties"

Verwante presentaties


Ads door Google