De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training inhalatie instructie Transmuraal Longformularium Regio Utrecht Lida van der Maat Johan Kooistra Voorsellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training inhalatie instructie Transmuraal Longformularium Regio Utrecht Lida van der Maat Johan Kooistra Voorsellen."— Transcript van de presentatie:

1 Training inhalatie instructie Transmuraal Longformularium Regio Utrecht Lida van der Maat Johan Kooistra Voorsellen

2 Hoe ziet het lokale formularium er ook alweer uit?

3 Formularium Astma *Budesonide/ Droog Poeder Inhalatoren
Eerste keus (ivm teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie mogelijk is en wanneer de patiënt over voldoende inhalatiekracht beschikt (controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial) Aerosol (altijd met voorzetkamer) Wanneer 1 teug methode niet mogelijk is of bij onvoldoende inhalatiekracht SABA ICS ICS/LABA Terbutaline Turbuhaler Salbutamol Diskus Salbutamol Budesonide Turbuhaler Fluticason Diskus Ciclesonide (1 keer daags) Fluticason, Beclometason, Budesonide *Budesonide/ Formoterol Turbuhaler Beclometason/Formoterol Fluticason/Formoterol Budesonide/Formoterol Fluticasonfuroaat/Vilanterol Ellipta (1 keer daags) Stap 1: SABA zo nodig (vaker dan 2 x per week rescue -> ga naar stap 2) Stap 2: ICS met SABA zo nodig (vaker dan 2 x per week SABA nodig-> controleer inhalatietechniek en therapietrouw al vorens naar stap 3 te gaan) Stap 3 combinatie ICS/LABA + SABA zo nodig De inhalatoren staan in zogenaamde treintjes van inhalatoren (boven elkaar). Probeer bij een vervolgstap in de behandeling een product uit hetzelfde treintje voor te schrijven. Dit zorgt voor minder wisselen van inhalatietechniek en dit maakt het inhalatie instructieproces een stuk doelmatiger. Houdt bij nieuwe patiënten rekening met het voorschrijven van een inhalator met een teller. Om bij stap 1 van de behandeling (volwassene) een dosisaerosol salbutamol voor te schrijven, is vaak niet de meest optimale keuze. De Salbutamol aerosol beschikt namelijk niet over een teller. Het risico op inhaleren met een lege inhalator, of het plotseling zonder noodmedicatie zitten, is daarmee veel groter. Kies dus in stap 1 voor een inhalator uit de eerste twee rijen. Is een patiënt niet in staat bewust te inhaleren of kan de patiënt niet goed leegblazen en/of adem vasthouden, dan is de aerosol wel de beste keus (zie schema volgende dia). Schrijf bij de aerosolen altijd een voorzetkamer voor. *Kan ook in een smart behandeling worden toegepast. Bij een smartbehandeling gebruikt de patiënt voor zowel onderhouds- als rescuemedicatie dezelfde inhalator. Ga voor de inhalatieprotocollen naar

4 Formularium COPD Droog Poeder Inhalator (DPI)
Eerste keus (i.v.m. teller) voor patiënten waarbij 1 teug inhalatie mogelijk is en wanneer de patiënt over voldoende inhalatiekracht beschikt (controleer eventueel m.b.v. de Incheck-Dial) Aerosolen (met voorzetkamer) Wanneer 1 teug inhalatie niet mogelijk is of bij onvoldoende inhalatiekracht Soft Mist Inhaler & Ademgestuurde aerosol Wanneer 1 teug methode mogelijk is bij onvoldoende inhalatiekracht SABA SAMA LABA LAMA LAMA/ ICS ICS/ ICS/LABA/LAMA Salbutamol Diskus Salbutamol Novolizer Salbutamol Redihaler Salbutamol Berodual (SABA/SAMA) Ipratropium Salmeterol Diskus Formoterol Novolizer Olodaterol Respimat Formoterol Umeclidinium Ellipta Aclidinium Genuair Tiotropium Respimat Umeclidinium/ Vilanterol Ellipta Aclidinium/ Formoterol Genuair Tiotropium/Olodaterol Respimat Budesonide Novolizer Beclometason Redihaler Fluticasonfuroaat/ Vilanterol Ellipta Beclometason/Formoterol Fluticason/Formoterol Budesonide/Formoterol ICS uitsluitend bij persisterende exacerbaties of astma component Fluticasonfuroaat/ Vilanterol/umeclidinium Ellipta Beclometason/Formoterol/ Glycopyrronium Stap 1: SABA of SAMA en combineer zo nodig Stap 3 combinatie LABA/LAMA (of LABA/ICS bij persisterende exacerbaties) Stap 2: LABA of LAMA Stap 4: LABA/LAMA/ICS (alleen na overleg 2e lijn)

5 Aandachtspunten bij het gebruik van het formularium
De inhalatoren staan in zogenaamde treintjes van inhalatoren (boven elkaar). Probeer bij een vervolgstap in de behandeling een product uit hetzelfde treintje voor te schrijven. Dit zorgt voor minder wisselen van inhalatietechniek en dit maakt het inhalatie instructieproces een stuk doelmatiger. Houdt bij nieuwe patiënten rekening met het voorschrijven van een inhalator met een teller. Om bij stap 1 van de behandeling (volwassene) een dosisaerosol salbutamol voor te schrijven, is vaak niet de meest optimale keuze. De Salbutamol aerosol beschikt namelijk niet over een teller. Het risico op inhaleren met een lege inhalator, of het plotseling zonder noodmedicatie zitten, is daarmee veel groter. Kies dus in stap 1 voor een inhalator uit de eerste twee rijen. Is een patiënt niet in staat bewust te inhaleren of kan de patiënt niet goed leegblazen en/of adem vasthouden, dan is de aerosol wel de beste keus (zie schema volgende dia). Schrijf de aerosolen altijd in combinatie met een voorzetkamer voor.

6 Casuïstiek Alvorens het behandelen van de casuïstiek worden de formulariumkaarten uitgedeeld. Zitten in de tas en filmpje foute inhalatietechniek nog toevoegen ?

7 Casus Astma Marije, met de diagnose Astma, komt op het spreekuur. De astma is volgens Marije goed onder controle. Volgens de apotheker heeft mevrouw in het afgelopen jaar 5 aerosolen salbutamol gehaald. Als onderhoudstherapie wordt Symbicort Turbuhaler 200/6 2 x daags 1 inhalatie gebruikt.

8 Heeft Marije haar astma inderdaad onder controle?
5 aerosolen Salbutamol bevatten ieder 200 pufjes salbutamol -> 1000 pufjes salbutamol per jaar dus ongeveer 3 pufjes per dag gemiddeld. De NHG standaard spreekt pas over onder controle als niet vaker dan 2 x per week rescuemedicatie nodig is. Bij sporten rescue medicatie nodig is geen probleem

9 Vervolg Casus Astma Tijdens de controle van de inhalatietechniek van de turbuhaler ziet u dat Marije fouten maakt bij het inhaleren. Ze blaast niet voldoende uit en houdt haar adem onvoldoende lang vast. Na het aanscherpen van de techniek lukt dit echter wel. Verder vertelt Marije tussen neus en lippen door dar ze de voorzetkamer eigenlijk nooit bij de salbutamol gebruikt. “dat ding is veel te groot voor in mijn tas en ik schaam me rot met zo’n ding” zegt ze. Verder vertelt ze dat ze door het ontbreken van een teller op de salbutamol, al een keer in de problemen is gekomen.

10 Welke opties zou u kunnen overwegen
Welke opties zou u kunnen overwegen? Let op, Marije gebruikt al een Turbuhaler-> we gaan voor weinig wisselen Optie 1: Terbutaline (SABA) plus budesonide/formoterol, beide in de turbuhaler. (uniformiteit in device en beide een dosisteller of indicator!) Optie 2: Eventueel de LABA/ICS ophogen maar bij voorkeur pas na volgende controle bij aanhoudende klachten. De inhalatietechniek was suboptimaal en deze optimaliseren alvorens de volgende behandelstap in te zetten! Optie 3: SMART Budesonide formoterol als onderhoud en ook als rescuemedicatie Optie 3 is afhankelijk van de afspraken binnen de zorggroep (is ook uniform en is conform nieuwe GINA)* SMART behandeling kan alleen met formoterol houdende combinatiepreparaten in de dosering 100/6 en 200/6 of een equivalent daarvan. Formoterol werkt niet alleen lang maar ook net zo snel als salbutamol.

11 Casus COPD Wat doet u, gebruikmakend van het formularium?
Mevrouw de Vries, met gediagnostiseerd COPD, komt op het spreekuur. Huishoudelijk werk gaat moeizaam en het dagelijkse loopje naar de bakker wordt ook steeds lastiger. In de afgelopen jaren heeft mevrouw geen exacerbaties gehad en er is geen diagnose astma in de historie. Op dit moment gebruikt mevrouw de Vries Spiriva Respimat 1 x daags 2 inhalaties als onderhoudstherapie plus Seretide Diskus 50/500 2d1 Deze medicatie is in het verleden voorgeschreven door de longarts. Wat je doet valt uiteen in twee stappen: Je maakt eerst een inhoudelijke keuze. Kloppen de therapiestappen hier? Belangrijke boodschap: overweeg de ICS te staken ivm geen exacerbties. Dan houdt je een LABA en een LAMA over Na deze inhoudelijke keuze kies je voor de meest passende device-lijn. Dus nooit een Respimat en een poeder inhalatie. Wat doet u, gebruikmakend van het formularium?

12 Overwegingen Casus COPD Let op: bij voorkeur weinig wisselen van type inhalator en patiënt heeft een inhalator uit de straat Dikus/Ellipta en uit de Respimat/Redihaler straat Optie 1: Overweeg LABA/LAMA in de Ellipta bij lage handvaardigheid, slechte hand mond coördinatie of als de patiënt aangeeft de Diskus prettiger of makkelijker te vinden dan de Respimat. Optie 2: Overweeg LABA/LAMA in de Respimat als de patiënt dit device prettiger of makkelijker vindt dan de Diskus of bij zeer lage inhalatiekracht Optie 3: Overweeg vaste combinatie LABA/LAMA/ICS in de Ellipta indien het ICS volgens u niet gestaakt kan worden of als de patiënt bekend is met astma in de voorgeschiedenis. Maakt u de keuze zelfstandig of na overleg longarts? Stap 3 is een geen gebruikelijke stap in de eerste lijn

13 Stelling: Patiënten met COPD hebben een sterk verminderde inhalatiekracht. Waar of niet waar? Niet waar! COPD-ers hebben een uitademingsprobleem en over het algemeen geen inhalatiekracht probleem.

14 Maar waarom is inhalatie instructie zo belangrijk?
Alleen met een juiste inhalatietechniek haal je het maximale effect uit de inhalator!

15 Waarom is inhalatie instructie belangrijk en instrueren we eigenlijk wel zoals het zou moeten? Ongeveer % van de gebruikers van inhalatiemedicatie maakt fouten bij het inhaleren. Fouten bij het inhaleren leidt tot onnodig veel ziektelast, ziekenhuisopnames, SEH bezoeken, verloren werkdagen, zorgkosten etc.

16 Welke inhalatoren moet je kunnen instrueren i. v. m
Welke inhalatoren moet je kunnen instrueren i.v.m. het longformularium? Inhalator Let op Doseerfrequentie Soort techniek Stoffen Weerstand Turbuhaler Rechtop houden bij gebruiksklaar maken, na de klik klaar voor gebruik 2 keer daags 1-teug SABA, ICS, LABA, ICS/LABA Hoog Novolizer Moet jaarlijks worden vervangen. Rechtop houden bij indrukken knop. Knop loslaten voor inhaleren. Doorinhaleren na klik SABA, ICS, LABA Midden Genuair Rechtop houden bij indrukken knop. Knop loslaten. Doorinhaleren na klik LAMA, LABA/LAMA Diskus Horizontaal houden na openen schuif Midden/Laag Ellipta Niet mee spelen-> verlies van doseringen 1 keer daags LAMA, LAMA/LABA, LABA/ICS, LABA/LAMA/ICS Respimat Hand-mond coördinatie nodig. Mogelijkheid tot vullen met patroon? 1 keer daags 2 LABA, LAMA, LAMA/LABA Zeer laag Redihaler Schudden voor gebruik Geen teller SABA, ICS Zeer laags Aerosol Moet met voorzetkamer gebruikt worden. 1-teug en 5-teug SABA, SAMA, SABA/SAMA, LABA, ICS, ICS/LABA, LABA/LAMA/ICS Als je rekening houdt met levensstijl en gebruiksgemak zie je dat er op dit overzicht 2 devices staan met een 1 keer daags regime (Respimat en Ellipta). Bij de rest van de inhalatiedevices zullen alle geneesmiddelen 2 keer daags geïnhaleerd moeten worden. De foutkans bij het gebruiksklaar maken van de traditionele devices (Turbuhaler + Diskus) is groter dan bij de moderne inhalatoren (Novolizer, Genuair en Ellipta) De easyhaler is een poederinhalator die geschud moet worden voor gebruik. Bij aerosolen zien we dat een groot deel van de patient niet goed- of helemaal niet schudt en dus niets of onvoldoende binnenkrijgt. Omdat het niet schudden bij de easyhaler een kritische fout is en omdat er voldoende alternatieven zijn, valt deze uit de voorkeurslijst. Er is een verschil in het aantal handelingen per inhalator. 8 bij de respimat lijkt erg veel maar het valt mee als je rekening houdt met het feit dat dit maar 1 keer daags is. 2 keer daags 4 handelingen bij de Novolizer is opgeteld ook 8. Het vullen van de Respimat en de Novolizer zijn niet meegenomen als standaard handelingen, maar dat is wel degelijk iets wat meegenomen moet worden in een eerste instructie. Als je kijkt naar de beschikbare geneesmiddelgroepen per device dan zie je dat met de Diskus en de Turbuhaler alle behandelstappen van de richtlijn astma kunnen worden doorlopen. De Diskus en de Ellipta hebben dezelfde inhalatietechniek en dezelfde weerstand. Deze inhalatoren gaan dus goed samen. Hetzelfde geldt voor de Genuair plus de Novolizer (zelfde techniek en zelfde weerstand)

17 Inhalatieweerstanden van hoog naar laag
DOSISAEROSOL BREEZEHALER HANDIHALER TURBUHALER CYCLOHALER NEXTHALER NOVOLIZER REDIHALER SPIROMAX RESPIMAT GENUAIR ELLIPTA DISKUS

18 Stroomschema voor keuze inhalator
Dosisaerosol met voorzetkamer (5-teug methode eventueel met mondmasker) Nee Is een bewuste inhalatie mogelijk? Ja Nee Dosisaerosol met voorzetkamer (5-teug methode) Uitademen, inademen en adem vasthouden mogelijk?* Ja Droogpoeder inhalator met een lage weerstand Soft Mist inhaler (let op hand-mond coördinatie) Ademgestuurde aerosol aerosol met voorzetkamer (Kan hier met 1-teug*) Nee Beschikt over voldoende inhalatiekracht (controleer bij twijfel eventueel met de Incheck-Dial of vraag de apotheek dat te doen) Ja Met de 1 teug methode wordt bedoeld dat de patiënt in 1 inhalatieteug de medicatie tot zicht neemt en daarna gedurende 10 tellen de adem vasthoudt, alvorens weer uit te blazen. Door het vasthouden van de adem, krijgt de medicatie beter de kans om in de kleine luchtwegen terecht te komen, door o.a. sedimentatie en diffusie. Blaast een patiënt te snel zijn of haar adem weer uit, dan verliest deze een deel van de medicatie. Maximaal effect van de medicatie bereik je door het optimaliseren van de depositie van het geneesmiddel. Voor maximaal effect sturen op volledig uitademen voor inhalatie, zo diep als prettig inhaleren met de juiste inhalatiekracht en het zo lang als prettig vasthouden. Met de 5-teug methode bedoelen we de methode waarbij via de voorzetkamer 5 keer wordt geïnhaleerd. De uitgeblazen lucht zal een deel van de medicatie bevatten als deze niet wordt vastgehouden. Focus op heel rustig en diep inhaleren. Deze methode is vooral bedoeld voor patiënten die niet bewust kunnen inhaleren of die niet goed in staat zijn leeg te blazen voor inhalatie of hun adem niet vast kunnen houden. Handel conform lokale afspraken met de zorggroep Voorkeur: een droog poederinhalator (beschikbaarheid tellers in alle behandelstappen, makkelijk mee te nemen, gebruiksgemak, makkelijk te instrueren, hygiëne) alternatieven: aerosol met voorzetkamer kan hier met de 1-teug methode*, Soft Mist Inhaler of ademgestuurde aerosol * Stuur bij 1-teug methode op Lang uit, Lang in en Lang vast voor maximale longdepositie

19 Protocol inhalatie instructie
Bespreek het doel en de werking van de medicatie Motiveer de patiënt en bespreek belang therapietrouw Instrueer Overhandig schriftelijk materiaal / film Bied de patiënt een keuze te laten maken in de keuze van de device Registreer wat wel en niet goed gaat bij de inhalatie Maak een controle afspraak om de inhalatietechniek te controleren Samenwerking met de apotheek Werkafspraken maken?

20 Hoe geef je een goede instructie
Demonstreer het gebruiksklaar maken van de device Demonstreer de inhalatietechniek met commentaar Herhaal de gehele handeling Laat de patiënt de handeling voor doen Geef feedback Laat de patiënt de handeling nogmaals uitvoeren, zonder commentaar tot dat het goed gaat Per device dan kan deze slide weg

21 Wie zou een inhalatietechniek met een droogpoeder inhalator willen voordoen?
Over welke vaardigheden moet een patiënt beschikken om met een DPI te kunnen inhaleren? Goed kunnen leegblazen Diep inhaleren Adem vast kunnen houden Voldoende inhalatiekracht

22 1-teug methode (DPI, SMI en Redihaler)
Gebruiksklaar maken van de inhalator Mond moet leeg zijn Ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover Adem langzaam en volledig uit, nooit in de inhalator bij droog poeder Plaats het mondstuk tussen de tanden en lippen Volledig en diep inhaleren (kracht afhankelijk van device) Adem 5-10 seconden vasthouden -> hoe langer, hoe beter de depositie Adem rustig uit, indien nodig herhaal zo nodig bij dosering van 2 inhalaties Na inhalatie altijd de mond en keel spoelen, eerste slokje uitspugen. Elke poederinhlator even plenair aan groep voordoen : genuair , novolizer, diskus en turbohaler Hulpmiddel turbohaler benoemen en meenemen

23 Eerst maximaal uitademen alvorens inhaleren?
JA!!!! Waarom? Overal waar lucht zit in de longen, is geen plaats voor medicatie-> volledig uitblazen zodat de medicatie diep in de longen terecht kan komen!

24

25

26 Wie zou een inhalatietechniek met een Redihaler voor willen doen?
Over welke vaardigheden moet een patiënt beschikken om met een Redihaler te kunnen inhaleren? Goed kunnen leegblazen Diep inhaleren (heel rustig) Adem vast kunnen houden Let op: geen teller Schudden voor gebruik Hoe de eerste pufjes wegspuiten

27 Inhalatietechniek Redihaler
Ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover Adem langzaam en volledig uit Plaats het mondstuk tussen tanden en lippen, luchtspleten moeten vrij blijven!! Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing, niet krachtig, wel maximaal Houd de adem 10 seconden vast, intussen Redihaler uit mond nemen Adem rustig uit, indien nodig procedure herhalen bij 2 dosis Na inhalatie altijd mond en keel spoelen, gorgelen uitspugen en 2de slokje mag doorgeslikt worden en of wat eten

28 Wie zou een inhalatietechniek met een Soft Mist inhaler voor willen doen?
Over welke vaardigheden moet een patiënt beschikken om met een Soft Mist inhalator te kunnen inhaleren? Goed kunnen leegblazen Diep inhaleren Adem vast kunnen houden Voldoende hand mond coördinatie De gebruiker moet de soft Mist inhaler kunnen laden (handvaardigheid)

29 Juiste techniek van de soft mist inhaler
Ga rechtop zitten of staan Adem langzaam en volledig uit , niet in de Respimat Breng de Respimat horizontaal naar de mond Plaats het mondstuk tussen tanden en lippen. Luchtgaten vrij houden Inhaleer rustig zo diep mogelijk gelijkmatig in. Druk bij de start van de inademing de grijze knop in maar blijf inademen Houd de adem 10 seconden vast en neem intussen de Respimat uit de mond Adem rustig uit door de mond Sluit de beschermkap en herhaal stap 1 tot 8 voor de 2de dosis. Na inhalatie mond spoelen . Navulbare Respimat laten zien

30 Wie zou een inhalatietechniek met een dosisaerosol willen voordoen (5-teug methode)?

31 Inhalatietechniek dosisaerosol
Ga rechtop zitten of staan Houd de aerochamber horizontaal, plaats het mondstuk tussen tanden en sluit de lippen eromheen Adem volledig uit Druk de dosisaerosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing. Adem 5 keer rustig in en uit door de aerochamber Bij een fluittoon van de aerochamber ademt de patiënt te krachtig in, dus minder krachtig inhaleren Indien meerdere inhalaties nodig zijn . De dosisaerosol uit de aerochamber halen en eerst weer krachtig schudden en herhaal dan de procedure Nooit 2 pufjes tegelijk in voorzetkamer afvuren Verwijder dosisaerosol uit voorzetkamer en plaats bij beide de beschermdop terug. Na inhalatie mond en keel spoelen door eerste slokje uit te spugen 2de door te slikken of wat te eten Haleraid laten zien en hulpmiddel Countair Niet aerosol in voorzetkamer laten zitten

32 Waarom schudden?

33 Hoe en waarom schoonmaken?

34 Schoonmaken van de voorzetkamer
Voorzetkamer 1x per week schoonmaken Haal de voorzetkamer uit elkaar Was de onderdelen in een lauw warm sopje De voorzetkamer afspoelen en aan de lucht op een schone theedoek laten drogen Hij moet droog zijn voor het volgende gebruik 1x per jaar een nieuwe aanvragen bij apotheek Bij je voorlichting altijd een schone voorzetkamer gebruiken

35 Helaas heeft een dosisaerosol geen teller, maar daar is een oplossing voor.

36 En nu samen oefenen!

37 Nu oefenen in groepjes met placebo’s en protocollen


Download ppt "Training inhalatie instructie Transmuraal Longformularium Regio Utrecht Lida van der Maat Johan Kooistra Voorsellen."

Verwante presentaties


Ads door Google