De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze huisartsen COPD zorgprogramma wat betekent dat voor jou als assistente?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze huisartsen COPD zorgprogramma wat betekent dat voor jou als assistente?"— Transcript van de presentatie:

1 Onze huisartsen COPD zorgprogramma wat betekent dat voor jou als assistente?

2 Onze huisartsen Inhoud  Wie zijn betrokken?  COPD zorgprogramma  Inclusiecriteria  Rol assistente

3 Onze huisartsen Wie zijn er betrokken?  Jacob van Dijke en Patrick Poels, kaderartsen astma/COPD  Margit Metselaar, Longconsulent  Richard Linders, huisarts en medisch adviseur  Stefanie Mouwen, manager Zorggroep  Frank van den Elshout, Longarts Rijnstate  FYGRA fysiotherapeuten  Diëtisten

4 Onze Huisartsen Ketenzorg COPD  Gestructureerde zorg op basis van nieuwe NHG standaard COPD 2015 door huisarts en POH  Verwijzingsafspraken met ketenpartners  Huisartsen sluiten zich aan om zorg regionaal op eenduidige manier aan te bieden  Werken in Topicus KIS  Overzichtelijk monitoren van de patiënt  Samenwerking met ketenpartners  Spiegelgegevens

5 Onze huisartsen Doel COPD ketenzorg* Door gestructureerde zorg wordt de patiënt gemonitord en ondersteund bij:  Het zo klachtenvrij mogelijk leven en  Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven  Voorkomen of vertragen achteruitgang  Zo weinig mogelijk longaanvallen * Zie informatiemap COPD

6 Onze Huisartsen Behandeling en monitor  Gestructureerde monitoring van ziekteproces  Behandeling met medicatie +  Niet medicamenteus advies en begeleiding om: 1.Dagelijkse verrichtingen te kunnen blijven doen 2.Te blijven participeren in de maatschappij (gezin, werk) 3.Kwaliteit van leven te optimaliseren of stabiel te houden 4.Fysiek functioneren te optimaliseren of stabiel te houden  Stoppen met roken!

7 Onze Huisartsen Belangrijkste wijzigingen in NHG standaard COPD (1)  FEV 1 /FVC-ratio < 0,7 is vervallen; luchtwegobstructie is aanwezig bij een z- score van < -1,64  De ernst van COPD wordt bepaald door de ziektelast (en niet meer alleen door de mate van luchtwegobstructie)  In de monitoring fase wordt spirometrie verricht met behoud van de eigen luchtwegmedicatie van de patiënt, tenzij er klachten zijn

8 Onze Huisartsen Belangrijkste wijzigingen in NHG standaard COPD (2)  Aandacht voor zelfmanagement bij de behandeling en het omgaan met COPD  Afspraken met de tweede lijn zijn geactualiseerd  Informatiemap COPD is aangepast aan deze nieuwe standaard

9 Onze Huisartsen Inclusiecriteria COPD  Huisarts hoofdbehandelaar  ICPC R95  Relevante rookhistorie (>20 jaar roken of > 15 pakjaren)  Patiënten met een obstructieve longfunctiestoornis  Patiënten met COPD met een lichte ziektelast of matige ziektelast die stabiel zijn  Patiënt wil deelnemen aan het zorgprogramma

10 Onze huisartsen Astma zorgprogramma? Nog geen overeenstemming met de zorgverzekeraar. Wens: Combineren met COPD- programma Prevalentie van astmapatiënten in een normpraktijk is 3-4%

11 Onze Huisartsen Rol doktersassistente algemeen A/C  Herhaalmedicatie / therapietrouw Attentie voor:  Te veel gebruik inhalatiemedicatie  Te weinig gebruik: houdbaarheidsdatum  Te weinig gebruik ↔ klachten  Controle inhalatietechniek → www.inhalatorgebruik.nlwww.inhalatorgebruik.nl  Nieuw: bij alle inhalatoren eerst volledig uitademen

12 Onze Huisartsen Rol doktersassistente algemeen A/C  Triage bij toenemen klachten van astma of COPD-patiënt  Afspraken wijzigen  Registreren meetwaarden: Roken NHG, gewicht, BMI e.d.  Soms uitvoeren van diagnostisch of monitorende spirometrie Rookt u?

13 Onze Huisartsen Rol doktersassistente bij deelnemers zorgprogramma COPD (1)  Bij interne samenwerkingsafspraken op de praktijk:  Uitreiken CCQ vragenlijst - voorafgaand aan jaarconsult POH - voorafgaand aan consult POH exacerbatienazorg  Let op! Vragenlijst gaat over afgelopen week  Soms uitvoeren van diagnostisch of monitorende spirometrie  Afspraak: bij behandeling van longaanval door huisarts ≤ 2 weken controle bij POH

14 Onze Huisartsen Rol doktersassistente bij deelnemers zorgprogramma COPD (2)  Verwijzen naar POH voor begeleiding bij stoppen met roken  Rol bij oproep- en bewakingssysteem  Rol bij aan- en afmelden KIS of mutatie doorgeven aan POH  Taak bij in – of uitschrijven bij (terug)verwijzing longarts  Verhuizen  Overlijden  Jaarlijks werkoverleg over werkafspraken  ……………………..

15 Onze huisartsen Doktersassistente

16


Download ppt "Onze huisartsen COPD zorgprogramma wat betekent dat voor jou als assistente?"

Verwante presentaties


Ads door Google