De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied voor de dienst: Hemelhoog 707

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied voor de dienst: Hemelhoog 707"— Transcript van de presentatie:

1 Lied voor de dienst: Hemelhoog 707
Welkom in Gods huis

2 Hemelhoog 707: 1 Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen.

3 Hemelhoog 707: Refrein Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

4 Hemelhoog 707: 2 Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen.

5 Hemelhoog 707: Refrein Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

6 Hemelhoog 707: 3 Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen.

7 Hemelhoog 707: Refrein Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.

8 Welkom in de doopdienst van 10 februari 2019
C:\Worship Library\Liturgie slides\Welkomst slide.ppt Welkom in de doopdienst van 10 februari 2019 Voorganger: ds. J. de Jong en ds. D. de Vries Organist: Ulbe Pranger Beamer: Thomas de Boer Geluid: Ruben Oosterman Muziek: Oase Combo

9 Welkom en afkondigingen
C:\Worship Library\Liturgie slides\Welkom en afkondigingen.ppt Welkom en afkondigingen

10 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
Intochtslied: NLB 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

11 092 : 1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

12

13 092 : 2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, / met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

14

15 C:\Worship Library\Liturgie slides\Stil Gebed.ppt

16 Aansluitend zingen we het Klein Gloria
C:\Worship Library\Liturgie slides\Bemoediging en groet.ppt Bemoediging en groet Aansluitend zingen we het Klein Gloria

17 C:\Worship Library\Liturgie slides\Pastorale mededeling.ppt

18 C:\Worship Library\Liturgie slides\Gebed.ppt

19 C:\Worship Library\Liturgie slides\Kindermoment.ppt

20 God kent jou vanaf het begin
C:\Worship Library\Nieuwe liedboek muzieknoten\NLB 68 - noten.ppt Hemelhoog 503 God kent jou vanaf het begin

21 Hemelhoog 503: Refrein God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

22 Hemelhoog 503: 1 En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. Want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou en mij.

23 Hemelhoog 503: Refrein God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

24 Schriftlezing: Marcus 1:16-20
C:\Worship Library\Liturgie slides\Lege aankondigings dia.ppt Schriftlezing: Marcus 1:16-20

25 C:\Worship Library\Style Sheets\Oase-Radial-Bijbel-hoog.ppt
Marcus 1:16-20 nieuwe bijbel vertaling 16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.

26 C:\Worship Library\Style Sheets\Oase-Radial-Bijbel-hoog.ppt
Marcus 1:16-20 nieuwe bijbel vertaling 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

27 C:\Worship Library\Opwekking\OPW687.txt
OPW 687 Heer wijs mij de weg

28 1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
C:\Worship Library\Opwekking\OPW687.txt 1 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

29 2 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
C:\Worship Library\Opwekking\OPW687.txt 2 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is

30 3 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
C:\Worship Library\Opwekking\OPW687.txt 3 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

31 4 Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
C:\Worship Library\Opwekking\OPW687.txt 4 Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

32 C:\Worship Library\Liturgie slides\Verkondiging.ppt

33 NLB 531 ‘Jezus die langs het water liep…’

34 531 : 1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, – Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

35

36 531 : 3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, – het eeuwig leven.

37

38 De kinderen komen terug van de kindernevendienst
C:\Worship Library\Liturgie slides\Kinderen knd stop.ppt De kinderen komen terug van de kindernevendienst

39 Dopelingen worden binnengedragen
C:\Worship Library\Liturgie slides\Dopelingen worden gehaald.ppt Dopelingen worden binnengedragen

40 C:\Worship Library\Liturgie slides\Kindermoment.ppt

41 C:\Worship Library\Liturgie slides\Gebed.ppt

42 C:\Worship Library\Liturgie slides\Lege aankondigings dia.ppt
Lezen formulier

43 Heer, wij brengen onze kinderen
Hemelhoog 504 Heer, wij brengen onze kinderen

44 Hemelhoog 504: 1 Heer, wij brengen onze kinderen bij U. onze kinderen bij U, opdat U ze aan zult raken, over hen en ons zult waken.

45 Hemelhoog 504: 2 Heer, wij leggen nu dit kindje in uw hand. Want het is van U gekregen, wilt U komen en het zeeg’nen.

46 Hemelhoog 504: 3 En wij bidden U om liefde en geduld. Geef ons kracht het op te voeden, wilt U zelf dit kind behoeden. Heer, wij bidden U

47 Hemelhoog 504: 4 Heer, wij prijzen U voor ’t leven dat U geeft. Dank dat U aan het begin staat, tot het einde met ons doorgaat.

48 Gelofte van de doopouders
C:\Worship Library\Liturgie slides\Gelofte.ppt Gelofte van de doopouders

49 Doopbediening en zegenbede
C:\Worship Library\Liturgie slides\Doopbediening.ppt Doopbediening en zegenbede

50 C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT
Stijn Seffinga

51 C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT
Julia Bo Dijkstra

52 C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT
Roel van der Veen

53 C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT
Stijn Olivier Jellema

54 C:\Worship Library\Liturgie slides\Vraag aan de gemeente.ppt

55 C:\Worship Library\Liturgie slides\Lege aankondigings dia.ppt
Antwoord: Ja, van harte

56 Zingen: Verbonden met vader en moeder

57 1 Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT 1 Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee Maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met ons mee Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

58 2 Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT 2 Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al vertrouwd En dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je houdt Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

59 C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT
3 Je bent een begrip aan het worden; steeds meer mensen noemen je naam; Ook God begint jouw naam te roepen en dus zijn wij hier nu tezaam. Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

60 4 Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en trouw
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT 4 Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en trouw Omdat zij vandaag bij dit dopen Gods naam legden naast die van jou. Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

61 C:\Worship Library\Liturgie slides\Gebeden.ppt

62 Inzameling van de gaven
C:\Worship Library\Liturgie slides\Inzameling van de gaven.ppt Inzameling van de gaven 1e rondgang: PKN-JOP pastoraat 2e rondgang: Pastoraat Uitgang: Vluchtelingenkinderen

63 C:\Worship Library\Liturgie slides\Gebeden.ppt
Zingen: Opwekking 281

64 Opwekking 281: 1 Als een hert dat verlangt naar water,
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT Opwekking 281: 1 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. mijn aanbidding is voor U. 2x

65 C:\Worship Library\Liturgie slides\Gebeden.ppt
Zingen: Opwekking 277

66 1 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT 1 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

67 Refrein Prijst de Vader, prijst de Zoon.
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT Refrein Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

68 2 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT 2 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

69 Refrein Prijst de Vader, prijst de Zoon.
C:\Worship Library\Opwekking\OPW277.TXT Refrein Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. 2x

70 Slotlied: NLB 337

71 337 : 1

72

73 337 : 2

74

75 337 : 3

76

77

78 Zegen

79 Tot ziens en een goede zondag!
Na de dienst is er

80 Lied na de dienst: Prachtige God
C:\Worship Library\Liturgie slides\Lege aankondigings dia.ppt Lied na de dienst: Prachtige God

81 1 Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij. Het is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft; hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

82 Refrein Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. 2x

83 2 Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien. De Grootsheid van Uw majesteit maakt dat mijn hart weer zingt hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

84 Refrein Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. 2x

85 3 U liet mij opnieuw Uw wonderen zien, Uw liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

86 Refrein Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. 2x

87 4 Ik zing, ik zing voor U, Prachtige God. 2x

88 Refrein Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. 2x


Download ppt "Lied voor de dienst: Hemelhoog 707"

Verwante presentaties


Ads door Google