De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Populaties Ecologie 7.4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Populaties Ecologie 7.4."— Transcript van de presentatie:

1 Populaties Ecologie 7.4

2 Vorige les… “Een populatie is een verzameling individuen van één soort in een bepaald gebied.”

3 Doelen Je kent de betekenis van populatie.
Je kan verschillende vormen van concurrentie en coöperatie noemen. Je kan factoren benoemen die van invloed zijn op de dichtheid van een populatie. Je de populatiedichtheid analyseren. Je kan een J-groeicurve en een S-groeicurve tekenen.

4 Bespreken huiswerk Opdracht 3 + 4 Instaptoets

5 Concurrentie en Coöperatie
Concurrentie: voedsel, partners, territorium Coöperatie: voedsel, veiligheid, taakverdeling IJsberen: Kraaghagedis: Stokstaartjes: Wolvenroedel vs kudde bissons: Cheeta's vs struisvogel: Mieren kolonie:

6 Populatiedichtheid Gemiddeld aantal individuen per oppervlakte eenheid. Bijvoorbeeld: 0,5 individuen per m2 2 kwallen per liter Kwadrantmethode: soorten vierkant representatief voor een uniform gebied. Lijntransecmethode: soorten op de lijn geven verloop aan. Merken en terugvangen

7 Veranderingen in populatiedichtheid
Beperkende factor bepaalt dichtheid. Biotisch of abiotisch  negatieve terugkoppeling Biologisch evenwicht stelt zich telkens in

8 Factoren die de dichtheid beïnvloeden
Dichtheidsafhankelijke factoren Invloed afhankelijk van de dichtheid. Predatie, parasitisme, ziekte, voedselconcurrentie. Grote dichtheid: krimp, lage dichtheid: groei. Dichtheidsonafhankelijke factoren Vaak veroorzaakt door klimaat. Bottleneck effect. Biologisch evenwicht verstoord door: exoten, omstandigheden (tollerantiegrens)

9 Veranderingen populatiedichtheid
Geboorte aantal: overlevingskans laag = veel jongen Sterfte cijfer: hoog bij jonge dieren of oude dieren?

10 Populatiegroei J-vormige groeicurve: exponentiele groei tot boven het draagkracht niveau. Evenwicht rond het draagkracht niveau. Evenwicht bij een verlaagde draagkracht. Massale sterfte S-vormige groeicurve: biologisch evenwicht stelt in onder het draagkracht niveau. Draagkracht: maximale populatiegrootte die over langere tijd in een ecosysteem kan worden gehandhaafd.

11 Populatie Gewone zeehonden
Scan het artikel ‘Populatie Gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee’. Zoek wat je terug ziet komen van: Verspreidingsgebied Coöperatie en competitie Methode van populatiedichtheid bepalen Factoren die de dichtheid beïnvloeden Populatiegroei Overleg met je buurman/vrouw over wat je gevonden hebt.

12 Afsluiting Welke onderwerpen kwam je tegen?
Kwam je nieuwe punten tegen na het bespreken met je buurman? Huiswerk: opdracht 5, 6 + 7

13 Opdracht ecologie Lees de opdracht door.
Volgende week: ecosysteem gekozen Toestemming meenemen


Download ppt "Populaties Ecologie 7.4."

Verwante presentaties


Ads door Google