De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1, 2, 3, 4 of 5 wekensysteem in de varkenshouderij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1, 2, 3, 4 of 5 wekensysteem in de varkenshouderij."— Transcript van de presentatie:

1 1, 2, 3, 4 of 5 wekensysteem in de varkenshouderij.
Voor elk wat wils Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

2 Enkele voorbeelden Frankrijk : ± 85 – 90% België : ± 40% en groeiende
Engeland : ± 20 – 25% en groeiende Nederland : ± 10% Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

3 Waarom een meerwekensysteem?
Twee bedrijven met – 590 zeugen Wekelijks spenen 3-wekelijks spenen Verbetering Dagelijkse groei 490 gr 547 gr 12% Voerconversie 2,36 2,26 4% Uitval 11,5% 6,6% 43% Medicatie (€) 3,26 1,95 40% Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

4 Agenda traditioneel één wekensysteem
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

5 Agenda strikt driewekensysteem
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

6 Agenda strikt vierwekensysteem
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

7 Agenda strikt vijf wekensysteem
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

8 Aantal aanzetten tot handelingen per kwartaal
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

9 Verschil in huisvesting
Uitgangspunt: - 350 productieve zeugen - 11 gespeende biggen per worp Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

10 Arbeidsvoordelen in meerwekensystemen
Arbeid en arbeidaefficiëntie in de varkenshouderij staat in de belangstelling. Een recent uitgevoerde enquete geeft als uitkomst dat er gemiddeld weinig verschil is tussen verschillende bedrijfssystemen. Ik denk dat wanneer je het per bedrijf bekijkt wel degelijk verschil is tussen de verschillende bedrijfssystemen. In dit onderdeel ga ik daar nader op in. De volgende aspekten komen aan de orde.

11 Arbeidsvoordelen Periodieke en dagelijkse werkzaamheden
Pieken en dalen Motivatie Frequentie waarin handelingen moeten worden uitgevoerd Geschatte werktijden en efficiëntie Berekende arbeidsbesparing

12 Periodiek en dagelijks
Dagelijkse werkzaamheden, zoals voeren, controle e.d. verschillen niet of nauwelijks Periodieke werkzaamheden, zoals bronstcontrole, insemineren, biggen behandelen, dieren verplaatsen en afdelingen schoonmaken verschillen per week

13 Periodieke werkzaamheden sterk geconcentreerd in bepaalde weken
Pieken en dalen Periodieke werkzaamheden sterk geconcentreerd in bepaalde weken Extra aandacht op één activiteit Inzet van parttimers Inzet van gespecialiseerde arbeid Vraagt extra capaciteit van de manager Echter vaak al vooruit te plannen Periodieke werkzaamheden zoals berigheidsstimulatie, controle en insemineren, controle + hulp bij de beoorte veel in korte tijd Door extra andacht beter resultaat: minder terugkomers, minder doodgeboren biggen Inzet van parttimers, speciaal in de pieken, meer werk in groepje uitvoeren. Vervelende klussen samen aanpakken biggen behandelen,castreren, schoonmaken Inzet gespecialiseerde arbeid, bijv. schoonmaakbedrijf, insemineren De manager moet goed kunnen plannen, Kan echter al ver vooruit gedaan worden. Uitval bij ziekte kan met bedrijfshulp goed worden opgevangen

14 Bij weeksysteem moet alles elke week, er kan sleur ontstaan
Motivatie Bij weeksysteem moet alles elke week, er kan sleur ontstaan Anderen vinden dit juist afwisselend Bij meerwekensysteem rustige perioden, vrije tijd in te plannen! Aandacht op minder zaken tegelijk, minder mentale druk Stimulans richting resultaat Bij het één weeksysteem moet elke week alles gedaan worden. Het risico bestaat dat men steeds heel druk is en daardoor achter de feiten aanloopt Het wordt een sleur. Anderen hebben juist een veelheid aan verschillende werkzaamheden nodig om het werk afwisselnd genoeg te vinden. Inplannen van vrije tijd en tijd voor specifieke zaken zoals boekhouding doen, tuin en erf onderhoud, contact met adviseurs e.d. kan in een meerwekensysteem veel beter Doordat de aandacht op enkele hoofdtaken gericht kan worden ervaar je veel minder druk. Het werk is daardoor plezieriger uit te voeren Omdat er meer aandacht voor details is zal er een stimulans vanuitgaan richting resultaat

15 Frequentie werkzaamheden
1Week 3-weken Reductie 4-weken Berigheidscontrole en stimulatie: Uitloop 5 3 40% 2,2 56% Controle en dekken 13 8 39% 5,7 Overinsemineren 2 17% 1,4 53% Drachtigheidstest 1 0,33 67% 0,25 75% Geboortecontrole en hulp 33% 1,5 50% Verzorging jonge biggen Verplaatsingen: Naar dekstal Naar drachtstal Naar kraamstal Naar biggenopfokstal Reinigen en ontsmetten: Kraamafdeling Biggenafdeling Afleveren biggen 0,7 30% 0,5 Totaal 34 19,01 44% 14,05 59% Ten opzichte van een weekssysteem hoeven in een meerwekensysteem verschillende werkzaamheden minder vaak te worden uitgevoerd Dit bespaart aanlooptijd. In deze tabel is het resultaat van een onderzoek door Roelofs en anderen uitgevoerd, weergegeven. De reductie bij het 4 wekensysteem heb ik afgeleid van de reductie bij het 3 wekensysteem

16 Stabiele werkplanning
Ten opzichte van een weekssysteem hoeven in een meerwekensysteem verschillende werkzaamheden minder vaak te worden uitgevoerd Dit bespaart aanlooptijd. In deze tabel is het resultaat van een onderzoek door Roelofs en anderen uitgevoerd, weergegeven. De reductie bij het 4 wekensysteem heb ik afgeleid van de reductie bij het 3 wekensysteem

17 Stabiele werkplanning
Werkplanning voor een 4-weken systeem Ten opzichte van een weekssysteem hoeven in een meerwekensysteem verschillende werkzaamheden minder vaak te worden uitgevoerd Dit bespaart aanlooptijd. In deze tabel is het resultaat van een onderzoek door Roelofs en anderen uitgevoerd, weergegeven. De reductie bij het 4 wekensysteem heb ik afgeleid van de reductie bij het 3 wekensysteem

18 Stabiele werkplanning
Werkplanning voor een 5-weken systeem Speenweek Dekweek werpweek Geen hoofdact. Maandag biggen naar MV stal insemineren scannen biggen behandelen Dinsdag batterij reinigen Woensdag MV laden Donderdag spenen werpen MV afd. reinigen Vrijdag reinigen KH Aanvoer fokgelten Zaterdag zeugen verplaatsen Zondag / Ten opzichte van een weekssysteem hoeven in een meerwekensysteem verschillende werkzaamheden minder vaak te worden uitgevoerd Dit bespaart aanlooptijd. In deze tabel is het resultaat van een onderzoek door Roelofs en anderen uitgevoerd, weergegeven. De reductie bij het 4 wekensysteem heb ik afgeleid van de reductie bij het 3 wekensysteem

19 Uitvoering werkzaamheden
1Week 3weken Reductie 4-weken Berigheidscontrole en stimulatie: Uitloop 31,67 15,84 50% 10,45 67% Controle en dekken 55,25 41,44 25% 37,02 33% Overinsemineren 12,56 0% Drachtigheidstest 7,33 Geboortecontrole en hulp 32,52 22,76 30% 19,51 40% Verzorging jonge biggen 38,87 Verplaatsingen: Naar dekstal 8,29 4,15 Naar drachtstal 8,23 2,88 65% Naar kraamstal 20,24 12,14 9,51 53% Naar biggenopfokstal 7,37 5,90 20% 5,38 27% Reinigen en ontsmetten: Kraamafdeling 48,28 45,87 5% 44,9 7% Biggenafdeling 32,72 31,08 30,43 Afleveren biggen 11,89 Totaal 315 253 239 32% Door toepassing van een meerwekensysteem werk je met grotere groepen dieren, daardoor kan het werk efficienter worden uitgevoerd. Het effect in een 3 wekensysteem is door Roelofs onderzocht. Het behaalde effect heb ik doorgerekend naar het 4 wekensysteem. Dir onderzoek is gericht op een bedrijfsgrootte tot 150 zeugen.

20 Berekende besparing 3 weken
aantal zeugen 125 250 450 300 1000 uren/zeug/jaar in het traditionele systeem 16,67 13,5 11,1 12,9 8 besparingen op aan- en aflooptijden (uren/zeug/jaar) 0,42 0,21 0,12 0,19 0,04 besparingen op efficiency (uren/zeug/jaar 1,04 0,98 0,89 0,96 0,64 totale besparingen 1,46 1,19 1,01 1,15 0,68 uren/zeug/jaar in het drie-weken-systeem 15,21 12,31 10,09 11,75 7,32 procentuele afname van de arbeidsbehoefte 8,80% 9,10% 8,90% 8,5% In deze tabel is de berekende totale arbeidsbesparing bij verschillende bedrijfsgroottes weergegeven. Voor de bedrijfsgrootte van 300 en 100 zeugen heb ik de besparinmgen berekend aan de hand van de trend in de andere bedrijfsgroottes. Ik ben ervan uitgegaan dat de besparin g afneemt naarmat het bedrijf groter wordt. Op de grotere bedrijven wordt over het algemeen al efficiënt gewerkt.

21 Berekende besparing 4 weken
aantal zeugen 125 250 450 300 1000 uren/zeug/jaar in het traditionele systeem 16,67 13,5 11,1 12,9 8 besparingen op aan- en aflooptijden (uren/zeug/jaar) 0,55 0,27 0,16 0,25 0,05 besparingen op efficiency (uren/zeug/jaar 1,66 1,57 1,42 1,54 1,02 totale besparingen 2,21 1,84 1,58 1,79 1,07 uren/zeug/jaar in het vier-weken-systeem 14,46 11,66 9,52 11,11 6,93 procentuele afname van de arbeidsbehoefte 13,26% 13,63% 14,23% 13,88% 13,38% Uitgaande van de vorige tabellen heb ik voor het 4 wekensysteem een berekening gemaakt van de mogelijke arbeidsbesparing, zowel voor de frequentie als de uitvoering. Voor de besparing op efficiency heb ik voor 4 weken de factor 1,6 maal de tijd voor 3 weken gebruikt, voor de aan- en aflooptijden de factor 1,3

22 Kostenbesparing 3 weken 4 weken 300 zeugen 9% 14% € 6720 € 10480
Per zeug € 22, € 34,93 1000 zeugen ,5% % € € 20880 Per zeug € 13, € 20,88 Voor de berekening van de besparing is de reductie uit de vorige tabellen gebruikt. Daarbij is een uurbeloning van € 19,51 net als in het prijzenschema van LTO gebruikt.


Download ppt "1, 2, 3, 4 of 5 wekensysteem in de varkenshouderij."

Verwante presentaties


Ads door Google