De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter"— Transcript van de presentatie:

1 Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter
Nieuwe maatregelen alcoholconsumptie jongeren werken niet! Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter Aanleiding Sinds 1 januari 2014 heeft de Nederlandse regering een nieuwe wet ingevoerd betreffende de verkoop en het in bezit hebben van alcohol bij jongeren. De leeftijdsgrens is hierbij verhoogd van 16 naar 18 jaar. Onderzoek naar het effect van alcohol op jongvolwassenen heeft uitgewezen dat overmatig alcoholgebruik een negatief effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast is het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen jaren enorm toegenomen. Onder de jongeren drinken er meer vrouwen dan mannen 11,5% koopt alcohol zelf in de supermarkt of een horecagelegenheid. 8,0% van de jongeren drinken de meeste alcohol in een horecagelegenheid. Figuur 2: Percentage voorlichting genoten per opleidingsniveau Figuur 3: Gebruik van alcohol bij aantal gelegenheden Doel Alcoholgebruik bij jongeren van 15 t/m 17 jaar in kaart brengen en hierbij de effecten van de nieuwe regelgeving te meten. Hoofdvraag Heeft de alcoholverhoging van 16 naar 18 jaar invloed gehad op het alcoholgebruik van jongeren van 15 t/m 17 jaar oud? Methode Onderzoekspopulatie: N=264 Leeftijd: 15 t/m 17 jaar Regio: Zuidoost Drenthe Opleidingsniveau: VMBO, Havo, VWO Meetinstrument: digitale enquête Resultaten 83,0% van de jarigen heeft ooit alcohol gedronken. 70,1% van de jarigen drinkt nog steeds alcohol. Figuur 1: Aantal glazen alcohol per gelegenheid. Discussie De verwachtingen zijn uitgekomen met betrekking tot het alcoholgebruik. Het alcoholgebruik is nog niet afgenomen na verhoging van de leeftijdsgrens. Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek is dat er onderzoek gedaan kan worden naar de gevolgen van alcoholvoorlichting op het alcoholgebruik. Conclusie: De leeftijdsverhoging van alcoholgebruik onder jongeren heeft nog geen positieve effecten!


Download ppt "Door Marco Lassche, Joyce Mulder en Mare de Winter"

Verwante presentaties


Ads door Google