De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aios in de regie Gatske Nieuwenhuijzen – de Boer Thomas Schok

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aios in de regie Gatske Nieuwenhuijzen – de Boer Thomas Schok"— Transcript van de presentatie:

1

2 De aios in de regie Gatske Nieuwenhuijzen – de Boer Thomas Schok
Reinier Hoff Jos Lips Dick Frijlink

3 Even voorstellen (2 min) Verwachtingen (5 min) Presentatie (5 min)
Wat gaan we doen? Even voorstellen (2 min) Verwachtingen (5 min) Presentatie (5 min) Aan de slag (60 min) Casus (plenair) (10 min) Situaties (in groepjes)(25 min) Plenaire bespreking (25 min) Afsluiting

4 Even voorstellen Gatske Nieuwenhuijzen – de Boer, aios gynaecologie (Erasmus MC) Thomas Schok, aios heelkunde (VieCuri mc en vice-vz van de Jonge Specialist) Reinier Hoff, opleider anesthesiologie (UMC Utrecht) Jos Lips, voormalig opleider en secretaris RGS Dick Frijlink, deelprojectleider RIO

5 Verwachtingen Voorafgaand aan een workshop vragen we altijd welke vragen er leven rondom IO in een ziekenhuis of in een regio. Vanuit het project RIO doen we ons best om hierin te ondersteunen, maar ook wij hebben niet alle antwoorden en kant en klare oplossingen. Wij hopen deze samen met het veld wel te vinden en faciliteren dit proces. Wie zou in zijn opleiding van gebaande paden willen afwijken?

6 Nationale aios enquête DJS 2015
“Arbeidsomstandigheden aios zijn verbeterd” “Bij betere voorlichting en begeleiding voor de start van de opleiding kunnen aios beter voorbereid en bewuster kiezen voor deze toekomst” “Meer inspraak is energiebron en helpt om bevlogenheid en gezondheid aios te bevorderen”

7 En nu? De aios in de regie? In 2014 vaste opleidingsduur losgelaten
Biedt aios meer mogelijkheden voor opleiding op maat Stijgende lijn: - Aios voelen zich beter geïnformeerd - Meer aios hebben voorafgaand aan opleiding gesprek Aios die gesprek hebben, voelen zich meer in regie Heb je regie over de eigen opleiding? - 55% van de aios vindt van wel - 45% van de aios vindt van niet (bron: Rio enquête najaar 2015) En nu? In 2014 vaste opleidingsduur losgelaten Biedt aios meer mogelijkheden voor opleiding op maat Aios in de regie is daarbij randvoorwaarde

8 De aios in de regie Opleiding op maat Spanningsveld
Eigen mogelijkheden aios Kaders landelijk/lokaal/regionaal (regelgeving) Beroepsopleiding, werkend leren Opleider beoordeelt Wij denken dat regie over de opleiding een randvoorwaarde is voor een opleiding op maat. Wat betekent Aios in de regie? Dat betekent wat ons betreft dat je het samen moet doen. Eigen mogelijkheden: aios vaak te bescheiden over eigen kunnen

9 Samenspel aios en opleider Dilemma’s Hoe overbrug je verschillen
De aios in de regie Samenspel aios en opleider Dilemma’s Hoe overbrug je verschillen Win - win Wij denken dat regie over de opleiding een randvoorwaarde is voor een opleiding op maat. Wat we in deze workshop willen doen is jullie de gelegenheid bieden om met elkaar in debat aan de hand van casuïstiek en stellingen (of eigenlijk meer een aantal situaties). Waar loopt de opleider tegenaan en wat belemmert de aios? Of positief gezegd: wat zien jullie over en weer als voordelen van individualisering? Welke dillema’s zijn er? Hoe overbrug je de verschillen om er samen sterker uit te komen? Durf jij moeilijke onderwerpen te bespreken? Daarbij is het niet zo dat wij oplossingen aanreiken, maar dat we samen met jullie naar oplossingen willen zoeken. Bewustwording en bespreekbaar maken van factoren die eraan in de weg staan dat de aios in de regie komt met als uitgangspunt dat opleider en aios gezamenlijk aan de bal zijn.

10 Ik wil graag stage lopen in een ander ziekenhuis!
Casus Ik wil graag stage lopen in een ander ziekenhuis!

11 Dat lijkt mij niet zo’n goed idee, want…

12 “Ik wil parttime kunnen werken in mijn opleiding”
Situatie 1 “Ik wil parttime kunnen werken in mijn opleiding” Onderhandelingsonderwerpen. Eerst eigen insteek, daarna met elkaar confronteren. Beide kanten eerst wat op laten schrijven. Uitdeelkaartje Fedde

13 “Ik leer niks meer van poli doen, ik wil graag wat anders”
Situatie 2 “Ik leer niks meer van poli doen, ik wil graag wat anders”

14 “Ik mag versnellen, maar dat wil ik niet” Situaties 3
Korting wordt toegekend op basis van een competentie die je helemaal niet relevant acht voor je opleiding (m.a.w. je bent het niet eens met de gegeven korting). Wat nu te doen?

15 Wil je meer weten over de individualisering van de opleidingsduur en de gevolgen daarvan voor onderwijs, toezicht en bedrijfsvoering? Kijk dan op


Download ppt "De aios in de regie Gatske Nieuwenhuijzen – de Boer Thomas Schok"

Verwante presentaties


Ads door Google