De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsplan Ede Groen, gezond en actief! Fietsbeleidsplan gemeente Ede Terugkoppeling, 19-01-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsplan Ede Groen, gezond en actief! Fietsbeleidsplan gemeente Ede Terugkoppeling, 19-01-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Fietsplan Ede Groen, gezond en actief! Fietsbeleidsplan gemeente Ede Terugkoppeling, 19-01-2016

2 Fietsplan Ede Programma 19.00 uurInloop 19.30 uurOpening 19.35 uurThema Fietsveiligheid 20.15 uurPauze 20.30 uurThema Hoofd fietsnetwerk & parkeren 21.00 uurThema Recreatief netwerk & promotie 21.20 uurPlenaire afsluiting 21.30 uurAfsluitende borrel 2

3 Fietsplan Ede 3 Toelichting terugkoppeling Al uw input in vier categorieën: Groen: wordt/is gerealiseerd Geel: mogelijk project op de uitvoeringsagenda of wordt gedeeltelijk gerealiseerd/onderzocht Blauw: Bespreekpunt Rood: Nadere toelichting gewenst Groen en geel ter informatie, blauw voor discussie

4 Fietsplan Ede Dynamische uitvoeringsagenda Lijst met mogelijke projecten per thema Prioriteit: hoog, middel of laag Categorisering: quick win, werk-met-werk, lange termijn, samenleving Jaarlijkse selectie voor perspectiefnota Raad besluit wat in de perspectiefnota komt 4

5 Fietsplan Ede Planning 28 januari: verzending concept fietsplan aan u voor inzage (reacties welkom tot 5 februari) 11 februari: Fietsplan indienen bij B&W 16 februari: fietsplan als besluitpunt in B&W 17 maart: oordeelsvormende raadsvergadering 31 maart: besluitvormende raadsvergadering 5

6 Thema 1: Fietsveiligheid

7 Fietsplan Ede Fietsveiligheid (1) 7 Verbreden fietspaden ivm gebruik verschillende doelgroepen (hanteren CROW breedtes) Verwijderen obstakels (zoals paaltjes, drempels) Realisatie van fietsstraten Snelfietsroutes aanleggen (dus ook als veiligheidsaspect) Duidelijke middenlijn bij tweerichtingsfietspaden Beperkte kiss&ride plekken waar nodig bij scholen, niet alle ouders zijn in gelegenheid te fietsen Maak het via markeringen en borden voor automobilisten duidelijk dat zij een tweerichtingsfietspad naderen. Dat is nu bij de studentenflats CHE heel onduidelijk en dus gevaarlijk Aandacht voor snelheidsverschil gewone fiets - e-fiets

8 Fietsplan Ede 8 Fietsveiligheid (2) E é n herkenbaar meldpunt voor onveilige situaties en onveilig/asociaal gedrag Begin van de winter gratis lampencheck, met voucher in te leveren bij een erkende fietsenzaak Betere handhaving (bijv. foutief parkeren bij scholen) Test fietsvaardigheid van jong en oud Spookfietsen tegengaan Rotonde Molenstraat / Telefoonweg. Vanuit Cultura staan wij regelmatig met onze BHV ploeg weer een geschepte fietser te helpen Autoluw centrum Ede

9 Fietsplan Ede 9 Fietsveiligheid (3) Groene golf schoolfietsroutes Minder slingerende fietspaden Intensiveren onderhoud van de fietspaden (opvulling bermen, verwijderen onkruid/takken, verwijderen kuilen/plassen, bladvrij/ijsvrij/sneeuwvrij/zandvrij, wortelopdruk aanpakken) Verhoogde fietspaden verlagen Ontvlechten fiets- en autoroutes (vb. Zwolle) Uniformiteit voorrang op rotondes, duidelijkheid vergroten Bij het ontwerp uitgaan van de fietser Verbetering zichtbaarheid fietspaden dmv kleur, (duurzame) verlichting, belijning Vergevingsgezinde bermen toepassen Houd de auto ’ s weg van de scholen / leg fietsstraten aan bij scholen Autoverkeer bij scholen tegengaan Fietsles terug op scholen

10 Fietsplan Ede 10 Fietsveiligheid (4) Randen weg bij fietspaden Molenstraat of twee tegels breder Doesburgermolen fietspad, veel te smal, levensgevaarlijk, door opgereden zand van weg bijna niet meer te berijden Fietsroute Ede-Arnhem via Dr Hartogweg: door bladval en duisternis is het zicht op het pad en belijning weg Kruispunt Kranenburg-Parkrand Verbreden en vernieuwen fietspad langs dr. Holboomweg De VRI ’ s bij de Peugeotgarage zijn onveilig Fietsbrug Nettelhorst - Hogerhorst Fietspad achter Ericahorst smal en slecht Meer kruisingsvrij met N224 en spoor, tunnel voor drukke schoolroutes Meer verlichting op fietspad langs N224 ter hoogte van tuincentrum Kernhem Fietspad Klinkenbergerweg

11 Fietsplan Ede 11 Fietsveiligheid (5) Nieuwe situatie Molenstraat/Grotestraat gevaarlijk, fietsers worden afgesneden Bebouwde kom bord verplaatsen richting Lunteren, zodat fietsers daar voorrang hebben Beschaafder gedrag (race) fietsers MTB ’ s en E-bikes apart van reguliere fietsen Verplicht een e-bikerijvaardigheidstest vanaf 75 jaar Limiteren van snorfietsen Aandacht scootmobielers Beveiliging van tunnels en drukke fietsroutes bijv. met camera Vrijliggende fietspaden in buitengebied (denk aan schoolverkeer) Fietsers overal voorrang geven Bij VRI nooit gelijk groen voor auto ’ s rechtsaf en fietsers rechtdoor

12 Fietsplan Ede 12 Oversteekplaats Leeuwenhorst Veilig maken kruisingen industrieterreinen Fietsrotonde bij Kernhem (Lunteren) Oversteek Hoogvliet Langs de markt Molenstraat, langs de vijver Proosdijpark (met voetgangers), vanuit de tunnel Laan van Kernhem Fietsveiligheid (6)

13 Noties 1.Ontwerpen zijn compromis oplossingen, waarbij verkeer een rol speelt 2.Gemeente is beperkte speler om gedragsverandering te realiseren 3.Landelijke richtlijnen/wetgeving worden gevolgd 4.Fietsplan heeft alleen betrekking op fiets

14 Discussie Hoeveel voorrang willen we fietsers geven? Hoe verbeteren we de sociale veiligheid? Hoe ver gaan we met vrijliggende fietspaden in buitengebied?

15 Fietsplan Ede 15 Nieuwe situatie Molenstraat/Grotestraat gevaarlijk, fietsers worden afgesneden

16 Fietsplan Ede 16 Bebouwde kom bord verplaatsen richting Lunteren, zodat fietsers daar voorrang hebben

17 Fietsplan Ede 17 Drukte op het fietspad van diverse groepen: - Beschaafder gedrag (race) fietsers - MTB’s en E-bikes apart van reguliere fietsen - Verplicht een e-bikerijvaardigheidstest vanaf 75 jr. - Limiteren van snorfietsen - Aandacht scootmobielers

18 Fietsplan Ede 18 Beveiliging van tunnels en drukke fietsroutes bijv. met camera

19 Fietsplan Ede 19 Fietsers overal voorrang geven

20 Fietsplan Ede 20 Bij VRI nooit gelijk groen voor auto’s rechtsaf en fietsers rechtdoor

21 Fietsplan Ede 21 Pauze

22 Fietsplan Ede 22 Thema 2: Hoofd - fietsnetwerk & parkeren

23 Fietsplan Ede Hoofdfietsnetwerk: Fietssnelwegen 23 Realisatie snelfietsroute Ede-Wageningen Meer communicatie over de snelfietsroutes Goede/snelle fietsroutes van station Ede-Wageningen naar Wageningen Goede Noord-zuid en oost-west-verbindingen (GPS route) Verbetering aansluiting fietspaden tussen Ede en Veenendaal + communicatie tussen gemeentes Realisatie snelfietsroute Ede-Lunteren-Barneveld Doorlopende fietspaden a la Veenendaal Verbeteren fietssnelweg Kievitsmeent: verlichting, bewegwijzering, markering/strepen, veiligheid Realisatie snelfietsroute Ede-Otterlo Gewone fietsroutes ipv snelfietsroutes

24 Fietsplan Ede Hoofdfietsnetwerk: Ontwerp 24 Uniform ontwerp hoofdfietsnetwerk (ontwikkelen eigen 'huisstijl', heldere markering) Meer aaneengesloten netwerk met logische, duidelijk routing en voorrang Verlichting op fietspaden buiten de bebouwde kom Betrek gebruiker beter/intensiever in ontwerpstadium Meer voorrang voor de fiets (via rotondes en voorrang op kruisingen/bij VRIs) Fietsvriendelijke VRIs (bijv. dmv wachttijdvoorspellers, twee maal groen, geen drukknoppen, groene golf voor fietsers, stroomopwaarts aanmelden) Verbreden van fietspaden Bij 2x2 autoweg aan beide kanten een tweerichtingen fietspad Meer fietscomfort: bijv. windschermen langs Dreeslaan

25 Fietsplan Ede Hoofdfietsnetwerk: Centrum / routes 25 Fietsen over het Museumplein Goede fietsroutes van/naar Ede Centrum Goede fietsroutes door Ede Centrum (OOST-WEST) Opheffen fietsverbod in voetgangersgebied (MN Noord-zuid) Doortrekken fietspad N224 van De Klomp naar Veenendaal (richting de Buursteeg houdt het fietspad op), fietsroute langs het spoor Fietspaden vanuit de kenniscampus beter ontsluiten Onduidelijke bebording of je over winkelgedeelte Arnhemseweg mag fietsen

26 Fietsplan Ede Hoofdfietsnetwerk: knelpunten 26 Betere routes scholieren (Pallas, Ede Zuid, basisscholen, Veldhuizerschool) Fietspad N224 bij Kievitsmeent twee richtingen maken Kruispunt Keesomstraat-Einsteinstraat: vanaf zuidzijde Keesomstraat links voor Peugeotgarage verkeersbord verboden voor fietsers/bromfietsers terwijl vanaf de noordzijde een bord staat verplicht fietspad Kruispunt Veenderweg met Kastelenlaan: als de stoplichten voor de fietsers allemaal tegelijk op groen gaan, kunnen we in 1x een afslag nemen ipv n ó g een keer te moeten wachten Betere fietsroute westzijde Keesomstraat Dubbele fietsstrook Keesomstraat langs Praxis naar fietstunnel, dus aan beide kanten (nu fietsen scholieren aan de verkeerde kant van de weg) Ontbrekende verbinding tussen Rietkampen en Veldhuizen

27 Fietsplan Ede 27 Hoofdfietsnetwerk: knelpunten (2) Langs de Dreeslaan is het stikdonker er is geen verlichting aan achter vanaf de rotonde bij de campus en bij het sportpark Fietspad van kruispunt De Driesprong naar Wekerom op verschillende plaatsen slecht asfalt (vooral laatste stuk ri Wekerom) Aanpak en verlichting fietspad vanaf rontonde naar Proosdijpark langs de oude Juliana v. Stolbergschool naar Floreslaan Realisatie berenkuil constructie bij de kruising bij het ziekenhuis Dreeslaan, Tooroplaan De zandpaden in Harskamp beter bijhouden, dan kun je er ook met de fiets over fietsen en de kinderen er binnendoor naar school nu is het een modderpad Kruising 7-sprong Schaapsweg/Verlengde Maanderweg Gladheidsbestrijding. Fietspad vanuit Molenstraat via Bettekamp naar Amsterdamseweg wordt nooit bestrooid Fietsroute van Bennekom naar Ziekenhuis Gelderse Vallei Goede Fietsroute Wageningen – Valleiziekenhuis/Cinemec

28 Aandachtspunten/discussie Meer fietscomfort: bijv. windschermen langs Dreeslaan Gladheidsbestrijding. Fietspad vanuit Molenstraat via Bettekamp naar Amsterdamseweg wordt nooit bestrooid Realisatie snelfietsroute Ede-Otterlo Welke snelfietsroutes? Slecht weer maatregelen nodig?

29 Fietsplan Ede 29 Meer fietscomfort: bijv. windschermen langs Dreeslaan

30 Fietsplan Ede 30 Gladheidsbestrijding. Fietspad vanuit Molenstraat via Bettekamp naar Amsterdamseweg wordt nooit bestrooid

31 Fietsplan Ede Fietsparkeren 31 Voldoende ruimte tussen klemmen Beter beveiligde stalling / preventie fietsdiefstal Grote gratis stalling bij station Ede-Wageningen (24 uur vrij met OV chip?) Extra gratis, bewaakte (en overdekte) stallingen in Ede centrum Extra stallingen bij openbare gebouwen (gemeentehuis) en sportaccommodaties Extra stallingen langs winkelstraten Mobiele fietsenstalling op drukke dagen Ede Centrum Rechthoekige fietsparkeervakken Fietsparkeren met oplaadmogelijkheid Overkapping bij fietsklemmen ivm regen/sneeuw Meer informatie over fietsparkeren Betaalde stalling voor e-bikes (ruimere plekken, onderdak)

32 Discussie Welk type stallingen in Ede-Centrum? Betaald/onbetaald, bewaakt/onbewaakt En waar? Wie zou moeten betalen voor exploitatie? Betaalde stalling voor e-bikes (ruimere plekken, onderdak)

33 Fietsplan Ede 33 Betaalde stalling voor e-bikes (ruimere plekken, onderdak)

34 Fietsplan Ede Thema 3: Recreatief netwerk en fietspromotie 34

35 Fietsplan Ede 35 Recreatief netwerk (1) Knooppuntennetwerk uitbreiden/verbeteren Kwalitatief netwerk buitengebied uitbouwen en laten aansluiten op buurtgemeenten en landelijk netwerk Verbreden fietspaden (bos en hei) Realiseren meer oplaadpunten voor e-bikes Bij aanleg en onderhoud rekening houden met buitensporter (MTB, wielrenner, skater) Verbeteren bewegwijzering en informatie Promotie van (thema)routes (uitbrengen in bundel) In visie recreatie toevoegen

36 Fietsplan Ede 36 Recreatief netwerk (2) Uitbreiding aantal rustplekken (bankjes, horeca) verbreden fietspad Doesburgermolenweg Realiseren laatste fietsgedeelte van Kreelseweg naar Mosselweg (naar fietsknooppunt 63) Uitbreiding aantal stallingen, verhuur, reparatiepunten Fietsweekendarrangement opzetten i.s.m. SRVV Fietsrouteapp met knooppunten ontwikkelen Asielzoekers spreiden en fietsroute van AZC naar AZC ontwerpen Fietsparkeerproject: auto met de fiets achterop stallen bij een hotel/restaurant en daarvandaan fietsroute starten, ongeveer 25 bedrijven doen mee in de regio Realisatie verbinding Stadspoort – Rietkampen

37 Discussie Rol gemeente vs. Rol markt? Deelfietsen in Ede? Wie gebruikt het en wie betaalt het ? Fietsweekendarrangement opzetten i.s.m. SRVV Fietsrouteapp met knooppunten ontwikkelen Asielzoekers spreiden en fietsroute van AZC naar AZC ontwerpen Wittefietsenplan ook met e-bike Uitbreiding aantal stallingen, verhuur, reparatiepunten Fietsparkeerproject: auto met de fiets achterop stallen bij een hotel/restaurant en daarvandaan fietsroute starten, ongeveer 25 bedrijven doen mee in de regio

38 Fietsplan Ede 38 Fietspromotie Meer samenwerking met partijen zoals Fietsersbond en NISB Meer samenwerking met fietshandelaren bij fietsevents Doelgroep gerichte educatie (jeugd, ouderen, fietsdiploma) Realiseer een fietspretpark Samenwerking tussen scholen/sportver. En sportbonden Promotie van 'bike shopping' (supermarkten/winkels) Meer communicatie over fiets acties/evenementen/voordelen Marketingplan inzetten irt Ede Fietsstad 2018 App met Edese knooppunten en fietsroutes Meer fietsevenementen organiseren (bijv. NK MTB) Maak van Ede een ATB-Mekka Ambtenaren die zelf fietsen Promotie fietsstad Ede via SRVV stand bij caravanbeurs Leeuwarden, Fiets en Wandelbeurs Utrecht

39 Fietsplan Ede 39 -Uitbreiding aantal stallingen, verhuur, reparatiepunten; - Wittefietsenplan ook met e-bike; - Fietsparkeerproject: auto met de fiets achterop stallen bij een hotel/restaurant en daarvandaan fietsroute starten, ongeveer 25 bedrijven doen mee in de regio

40 Fietsplan Ede 40 Gewone fietsroutes ipv snelfietsroutes Fietsroute van Bennekom naar Ziekenhuis Gelderse Vallei Goede Fietsroute Wageningen – Valleiziekenhuis/Cinemec Realisatie verbinding Stadspoort – Rietkampen Oversteekplaats Leeuwenhorst Veilig maken kruisingen industrieterreinen Fietsrotonde bij Kernhem (Lunteren) Oversteek Hoogvliet Langs de markt Molenstraat, langs de vijver Proosdijpark (met voetgangers), vanuit de tunnel laan van Kernhem Aanpassen beleidsplan Goudsberg Kunt u ons verder helpen? Wat wordt bedoeld met…

41 Fietsplan Ede 41 Vragen aan u: Heeft u voorstellen voor samenwerking? Eigen initiatieven? Een titel voor het fietsplan? Neem dan contact op met Bas Hendriksen via bas.hendriksen@ede.nl

42 Fietsplan Ede 42 Hartelijk dank voor uw komst!


Download ppt "Fietsplan Ede Groen, gezond en actief! Fietsbeleidsplan gemeente Ede Terugkoppeling, 19-01-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google