De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 4 voor 23 januari 2016. Het patroon van het kosmische conflict komt herhaaldelijk voor in Richteren. Daarvan is het verhaal in Richteren 4 een voorbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 4 voor 23 januari 2016. Het patroon van het kosmische conflict komt herhaaldelijk voor in Richteren. Daarvan is het verhaal in Richteren 4 een voorbeeld."— Transcript van de presentatie:

1 Les 4 voor 23 januari 2016

2 Het patroon van het kosmische conflict komt herhaaldelijk voor in Richteren. Daarvan is het verhaal in Richteren 4 een voorbeeld van: God bevrijdt Israël door Sisera naar Barak toe te trekken (v. 7). Hij gebruikte stortregens en razende waterstromen om dat te doen (Richteren 5:4, 21). God wint de strijd; de mens ontvangt alleen de prijs van Hem. Uiteindelijke verlossing komt wanneer Jaël Sisera doodt, na hem melk te hebben gegeven om te slapen.

3 “Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!’” (Richteren 6:12) Een nieuw hoofdstuk in de strijd. Het Midianitische leger verspreidde zich als sprinkhanen over Israël, alles vernietigende (Richteren 6:5). God waarschuwt zijn volk voor hun zonden (Richteren 6:8-10) en zendt hen een bevrijder (Richteren 6:14). Dit waren de stappen naar overwinning: a)Gideon is toegewijd. Hij vernietigt de heidense altaren en sluit een verbond met God (Richteren 6:32, 36-40). b)De 300 zijn toegewijd. Zij zijn bereid het kwaad te bestrijden (Richteren 7:7). c)De 10.000 “afgescheiden” mannen en de 22.000 “lafaards” sluiten zich aan bij hen (Richteren 7:23). d)Zij die aanvankelijk niet geroepen waren, sluiten zich ook bij hen aan (Richteren 7:24). God kon Gideon gebruiken vanwege zijn nederigheid en eenvoud. Ook kan Hij ons alleen gebruiken als wij net zo nederig worden als Gideon.

4 “En hij [Simson] gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, twintig jaar lang.” (Richteren 15:20) Soms zijn lijnen tussen goed en kwaad onduidelijk in dit Conflict. In Simsons geval, gebruikte God zijn zwakheid – zijn zonde – als kracht tegen de Filistijnen. Simson was een geloofsheld hoewel hij zich nogal “vreemd” gedroeg (Hebreeën 11:32). Hij doodde 30 mannen om hun kleren te stelen om een gokschuld te kunnen betalen (Richteren 14:19). Hij vernietigde de gewassen van de vijand toen zijn Filistijnse vrouw aan een andere man was gegeven (Richteren 15:1-5). Hij heeft veel Filistijnen gedood omdat zij zijn vrouw en haar familie hebben verbrand (Richteren 15:6-9). De Filistijnen trachtten wraak te nemen, maar hij doodde 1.000 van hen met een ezelskaak (Richteren 15:15). Hij sloeg de heidense tempel neer met 3.000 Filistijnen omdat zij hem blind hadden gemaakt ( Richteren 16:28).

5 Die familie moest hun land verlaten om in een vijandig land te wonen. De aanvallen van de duivel doodde drie van de vier familieleden. Niettemin, een nieuwe ziel was gewonnen voor het volk van God. Naomi leerde het ware geloof aan Ruth. Ruth besloot een deel te worden van Gods volk en vond Boaz. Hij verloste haar als voorbeeld van onze Verlosser.

6 “Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. ‘want een man is niet sterk door eigen kracht.’” (1 Samuël 2:9) Anna—Samuëls moeder— zong een inspirerend lied over het succes of het falen van Gods dienaren. Eli en Samuël waren twee “heilige” rechters die op Gods kracht vertrouwden. Beiden stierven op hoge leeftijd en zij werden door de mensen gerespecteerd. Maar, hun kinderen vertrouwden op hun eigen kracht en oordeel. Na verloop van tijd bleef alleen hun zonden over—disrespect, godslastering diefstal, overspel, omkoping. Het verhaal van Israël zou anders zijn verlopen als Samuëls kinderen in zijn voetsporen waren gevolgd. Onze levens zijn betrokken bij de Grote Strijd. Wij leiden anderen door ons voorbeeld naar heiligheid of naar het kwaad.

7 “‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen.’ God zal een volk hebben, ijverig in goede werken, standvastig, te midden van de verontreinigingen van dit gedegenereerde tijdperk. Er zal een volk zijn dat zich zo vastklampt aan de goddelijke kracht, dat zij bestand zullen zijn tegen elke verleiding. Kwade communicatie in vlammende pamfletten, kan proberen om tot hun zintuigen te spreken en hun geest te verderven; maar zij zullen zo verenigd zijn met God en de engelen, dat zij zullen zijn als degenen die niet zien en niet horen. Zij hebben een werk te doen wat niemand voor hen kan doen, dat is om de goede strijd des geloofs te strijden, en beslag te leggen op het eeuwige leven. Zij zullen niet zelfverzekerd en zelfvoorzienend zijn. Hun zwakheden kennend, zullen zij hun onwetendheid verbinden aan Christus’ wijsheid, en hun zwakheden aan Zijn kracht. E.G.W. (Testimonies for the Church, deel. 3, Getuigenis nr. 25, hoofdstuk. 39, pagina. 472)


Download ppt "Les 4 voor 23 januari 2016. Het patroon van het kosmische conflict komt herhaaldelijk voor in Richteren. Daarvan is het verhaal in Richteren 4 een voorbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google