De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdracht 2 Onderwijskunde Onderwerp: Privacy en veiligheid op Sociale netwerksites 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdracht 2 Onderwijskunde Onderwerp: Privacy en veiligheid op Sociale netwerksites 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis."— Transcript van de presentatie:

1 Opdracht 2 Onderwijskunde Onderwerp: Privacy en veiligheid op Sociale netwerksites 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

2 Overzicht les Inleiding Theoretische achtergrond Opdracht 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

3 Inleiding Kijk naar het volgende profiel en denk per 2 na over de volgende vraag: Welke dingen lijken risicovol, en waarom? 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

4

5 Gebruik van sociale netwerksites ↑ Amerikaanse tieners(12-17): 73% (Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010) Vlaamse jongeren (12-18): 87% (Paulussen et al., 2010)  Bezorgdheden rond privacy en veiligheid ↑ Achtergrond 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

6 Bezorgdheden rond privacy en veiligheid De Moor et al. (2008) Risico's op sociale netwerksites Inhoudsrisico's Schokkende inhoud Foute inhoudContactrisico'sCyberpesten ongewenste seksuele aandrang Privacy Commerciële risico's 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

7 Vb: informatie over gedrag jongeren (alcohol,..) Vb: seksueel getinte informatie, foto’s van gewonden, doden, mutilatie, … Vb: grove taal, scheldwoorden,… INHOUD: schokkende inhoud 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

8 Vb: satirische krantenberichten Vb: roddels Vb: mensen die zich anders voordoen INHOUD: foute inhoud 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis TV Olen.be

9 Bezorgdheden rond privacy en veiligheid De Moor et al. (2008) Risico's op sociale netwerksites Inhoudsrisico's Schokkende inhoud Foute inhoudContactrisico'sCyberpesten ongewenste seksuele aandrang Privacy Commerciële risico's 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

10 Vb: haatgroep “ik haat ruben” Vb: posts waarin mensen gepest worden Vb: verspreiden van roddels CONTACT: cyberpesten 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

11 74% ooit vreemden aanvaard als vriend 41% gebruikt SN om te flirten CONTACT: ongewenste seksuele aandrang Informatie: foto’s, relatiestatus, contactinformatie,..… 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

12 Door vrijgeven van persoonlijke informatie: ‣ Huidige risico’s (school, werk) ‣ Toekomstige risico’s (sollicitatie, verzekeringen,..) !! Vooral bij jongeren (Valcke, et al.,2012; Jones & Soltren, 2005; Debatin, et al., 2009) CONTACT: Privacy Risico’s 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis Leerlingen geschorst wegens Facebookgroep (DeStandaard) Facebook ‘verraadt’ afwezige leerling (DeStandaard) Zwart op wit: bedrijven screenen sollicitanten op Facebook (vacature.com)

13 Wat voor gegevens op SNS? Foto’s Contactgegevens Berichten op prikbord Interesses  Schat aan informatie Risico’s mbt privacy 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

14 Bezorgdheden rond privacy en veiligheid

15 De Moor et al. (2008) Risico's op sociale netwerksites Inhoudsrisico's Schokkende inhoud Foute inhoudContactrisico'sCyberpesten ongewenste seksuele aandrang Privacy Commerciële risico's 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

16 Commerciële exploitatie Vb: klik op “vind ik leuk” en maak kans op.. Doelgerichte reclame (geslacht, leeftijd, locatie) Sociale reclame Aanzetten tot kopen Ongewild verzamelen van persoonlijke data  Via applicaties Commerciële risico’s 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

17 Sociale reclame

18 Aanzetten tot koopgedrag

19 Educatie belangrijk om jongeren bewust te maken van risico’s Zelf kans geven geïnformeerde beslissingen te nemen De rol van onderwijs 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

20 Play and learn: being online Kids in Cyberland De juiste click Op zoek naar mezelf in de 21 ste eeuw Think before you post Connected Enkele bestaande pakketten

21 Problemen 99.5% van leerlingen en leerkrachten heeft nog nooit van zo’n pakket gehoord Relatief ‘grote’ pakketten  tijdrovend Niet alle risico’s komen aan bod Geen empirische evaluatie van de pakketten: werken ze wel? 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

22 Mogelijke oplossing UGent: Nieuw lespakket ontwikkeld obv bestaande 3 gelijkaardige lessen over 3 soorten risico’s (inhoud, contact, commercieel) Kort en bondig Opbouw: 1.Inleiding: schema overlopen 2.Voorbeeld profiel sexy_julie + vragen 3.Klasgesprek 4.Stellingenspel 5.Overlopen voorbeeld + theorie 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

23 Belangrijk: empirische evaluatie!  Les geven en kijken of er een verschil is in kennis, attitude en gedrag voor en na die les Meting kennis, attitude, gedrag Les rond veilig gebruik SNS Meting kennis, attitude, gedrag 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

24 3 Leerkrachten zoeken - 2 die les willen geven (= exp) - 1 controle (geen les) Observeren van de gegeven lessen Verspreiden vragenlijst (online) bij leerlingen: in exp: voor en na les in controle: 3 weken tussentijd Jullie zijn onderzoekers: jullie verzamelen, coderen, analyseren en rapporteren de data Opdracht 2 Onderwijskunde 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

25 Volledige opdracht staat uitgelegd op: http://users.ugent.be/~evderhov/praxisOWK2_2012 http://users.ugent.be/~evderhov/praxisOWK2_2012 2 delen: Data verzamelen Data analyseren en rapporteren Stappenplan Algemeen 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

26 Deel 1: data verzamelen 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

27 Groepjes van 4  Via Minerva -> ‘Groepen’ -> ‘Groepen opdracht Onderwijskunde 2’  Groep bepaalt  In welke graad je leerkrachten moet zoeken:  1-15: eerste graad (1 ste en 2 de jaar)  16-30: tweede graad (3 de en 4 de jaar)  31-45: derde graad (5 de en 6 de jaar)  Welke lessen gegeven zullen worden vóór 9 maart 2012 Stap 1: inschrijven groep 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

28 Eerst: ethische code lezen Secretariaat Onderwijskunde (2e verdieping, lokaal 120.022) vanaf 11u30. Per groep: 2x 2 brieven voor de leerkrachten die een les zullen moeten geven 2 brieven voor de leerkracht in de controlegroep 2x 1 lerarencursus voor elke lesinhoud die gekoppeld is aan jouw groepsnummer Iedereen tekent af (= afgehaald + ethische code gelezen & goedgekeurd) Stap 2: afhalen documenten 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

29 Stap 3: zoek leerkrachten die willen meewerken 1 tot 3 leraren uit de passende graad Eender welk vak 1 voor controlegroep, 2 voor experimentele groep Eenzelfde leerkracht mag in verschillende klassen een les geven/ controlevragenlijsten verspreiden Gebruik brieven 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

30 Wat wordt er van hen verwacht? Indien in experimentele groep: vragenlijsten verspreiden onder hun leerlingen via elo, voor en na de les Aandringen dat leerlingen dit zeker invullen (evt. door permanente evaluatie). Zelf een korte vragenlijst invullen, voor en na de les. De les geven zoals ze beschreven staat in de bundel. Vermeld ook dat deze les geobserveerd zal worden door 2 studenten uit jullie groepje. 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

31 Wat wordt er van hen verwacht? Indien in de controlegroep: vragenlijsten verspreiden onder hun leerlingen via elo met 3 weken tussentijd Hiertussen zelf zeker geen les geven over privacy en veiligheid bij SNS. Aandringen dat de leerlingen dit zeker doen Zelf 2x een korte vragenlijst invullen 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

32 Wat krijgen ze in de plaats? een volledig voorbereid lespakket over veilig gebruik van sociale netwerksites, dat kadert binnen de vakoverschrijdende eindtermen een rapport over hoe hun leerlingen het doen en of de les iets heeft uitgehaald een klein geschenkje (USB-stick met verschillende lessen op) 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

33 Stap 4: haal lesmateriaal op Eerst weten hoeveel leerlingen! Vaste tijdstippen: woensdag 07/03: 13u-14u30 vrijdag 09/03: 11u30-13u woensdag 14/03: 13u-14u30 donderdag 15/03:11u30-13u Materiaal: Cursus leerlingen Aparte invulbladen met vragen voor lln 2x observatieleidraad Usb-sticks Rode, groene en neutrale kaartjes zelf voorzien! 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

34 +/- 1 week voor de les  Kan voor stap 4 url’s verspreiden via elo Brief eerst invullen (zie instructies website) Indien geen elo: op papier Door lln online, thuis in te vullen Aanmoedigen dat vragenlijst zeker ingevuld wordt (evt permanente evaluatie) Ook korte vragenlijst voor de leerkracht Stap 5: eerste vragenlijst 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

35 Per 2 (niet per 4)! Neem eerst lerarencursus door Ahv observatieleidraad Verdeel rollen (timing, aandachtspunten,..) Vat 2 geobserveerde lessen samen in een verslag (max 2 blz) Stap 6: observeer de les 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

36 Na de les/ na 2-3 weken (controle) Nieuwe url verspreiden via elo Sterk gelijkende vragenlijst, toch belangrijk dat deze aandachtig en goed ingevuld wordt Ook korte vragenlijst leerkracht Ten laatste 27 april  Les ten laatste 20 april  Leg deadline voor leerlingen best iets vroeger! Stap 7: tweede vragenlijst 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

37 Deel 2: data analyseren en rapporteren 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

38 Data-bestand komt op Minerva, ten laatste 4 mei SPSS  PC-klas/ athena (zie handleiding & FAQ op website) Stap 8: verwerken van de data 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

39 Lijn per leerling

40 Bestand met lijst variabelen Variabelen mbt attitude, kennis en gedrag SNS Pre en post (voor en na les) Op 7-puntenschaal Vb: Att_inh_pre/ Att_inh_post: = attitude tov inhoudsrisico’s: hoe erg vindt hij/zij het dat je op SNS schokkende of foute informatie kan tegenkomen 1= helemaal niet erg 7= heel erg Stap 8: verwerken van de data 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

41 Stap 8: verwerken van de data Steekproef beschrijven: Hoeveel leerlingen heb je (met je groep) bevraagd? Hoeveel leerlingen heb je per conditie (klas 1, klas 2, klas 3)? Hoeveel procent waren meisjes/jongens? Wat is de gemiddelde leeftijd? Onderzoeksvragen Is de attitude, kennis en het gedrag van de jongeren veranderd mbt 1) inhoudsrisico’s 2) contactrisico’s 3) commerciële risico’s op sociale netwerksites? ‣ Indien ja, zou dit het gevolg kunnen zijn van de gegeven les? Is er een verschil in de verandering in attitude, kennis en gedrag? Verandert het ene wel, maar het andere niet? 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

42 Stap 8: verwerken van de data Gemiddeldes berekenen en tabellen invullen: Zie bestand ‘eindverslag’ en handleiding SPSS KLAS 1 (les over:………………)KLAS 2 (les over:………………...)KLAS 3: controle PREPOSTVERSCHILPREPOSTVERSCHILPREPOSTVERSCHIL INHOUD CONTACT COMMERCIEEL 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

43 Stap 8: rapporteren van de data Eindverslag: Beschrijvende data Onderzoeksvragen Observatieverslag Conclusies Nabeschouwing opdracht Aan leerkracht te bezorgen: Korte samenvatting onderzoeksverslag Lijst met leerlingen die vragenlijst invulden 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

44 Deadline: 25 mei 2012, 16u Indienen op secretariaat Vakgroep Onderwijskunde Wat ? Zie website  Eindverslag  Bijlagen  SPSS-bestand (Minerva > studentenpublicaties) Stap 9: indienen 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

45 Inschrijven groep: 9 maart Leerkrachten vinden (afhalen materiaal): 15 maart Les ten laatste 20 april Vragenlijsten ingevuld 27 april Indienen rapport: 25 mei, 16u Alle deadlines op een rijtje 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

46 Check FAQ op website Vraag aan medestudenten (forum) Ellen.Vanderhoven@Ugent.be Vragen? 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

47 Veel succes ! 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis

48 Debatin, B., Lovejoy, J. P., Horn, A. K., & Hughes, B. N. (2009). Facebook and Online Privacy: Attitudes, Behaviors, and Unintended Consequences. Journal of Computer- Mediated Communication, 15(1), 83-108. DeMoor, S., Dock, M., Gallez, S., Lenaerts, S., Scholler, C. en Vleugels, C. (2008). Teens and ICT: Risks and Opportunities. Retrieved July 6, 2010 from http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/synTA08_nl.pdf. Jones, H., & Soltren, J. (2005). Facebook: Threats to Privacy. Project MAC: MIT Project on Mathematics and Computing. Lenhart. A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social media and young adults. Washington, DC: Pew Internet & American Life Project. Paulussen, S., Courtois, C., Mechant, P., and Verdegem, P. (2010). Adolescents’ New Media Literacy in Flanders (Belgium). Observatorio Journal, 4(4), 361-374. Valcke, M., De Wever, B., Van Keer, H. & Schellens, T. (2012). Long term study of safe Internet use of Young children. Computers & Education. 57(1), 1292-1305 Bronnen 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis


Download ppt "Opdracht 2 Onderwijskunde Onderwerp: Privacy en veiligheid op Sociale netwerksites 02/03/2012 - Les pedagogische en sociaal agogische praxis."

Verwante presentaties


Ads door Google