De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toxische ongevallen. Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Treedt op tijdens de daalfase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toxische ongevallen. Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Treedt op tijdens de daalfase."— Transcript van de presentatie:

1 Toxische ongevallen

2 Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Treedt op tijdens de daalfase en de bodemfase Treedt op tijdens de daalfase en de bodemfase Stijgen doet de klachten verminderen Stijgen doet de klachten verminderen

3 Toxische gassen Over welke gassen gaat het? Over welke gassen gaat het? Stikstofgas N 2 Stikstofgas N 2 Zuurstof O 2 Zuurstof O 2 Koolstofdioxide CO 2 Koolstofdioxide CO 2 Koolstofmonoxide CO Koolstofmonoxide CO

4 Toxische ongevallen Wet van Dalton Bij constante temperatuur is de druk van een gasmengsel gelijk aan de som van de drukken van elk van de gassen afzonderlijk indien ze elk apart het volume innamen Definitie van het begrip partiële druk Definitie van het begrip partiële druk

5 Toxische ongevallen Wet van Dalton De partiële druk van een gas is gelijk aan de totale druk vermenigvuldigd met de fractie (= %/100) P lucht = p zuurstof + p stikstof p = P x F pO 2 = P x 0,21

6 Zuurstof Te hoog = hyperoxie Te hoog = hyperoxie Te laag = hypoxie Te laag = hypoxie

7 Zuurstof Essentiëel bestanddeel in het verbrandingsproces van de cel Essentiëel bestanddeel in het verbrandingsproces van de cel C X H X + O 2 geeft CO 2 + H 2 O + E C X H X + O 2 geeft CO 2 + H 2 O + E E onder de vorm van bruikbare energie en warmte E onder de vorm van bruikbare energie en warmte O 2 wordt aangevoerd via de ademhaling en wordt op hemoglobine naar de cel vervoerd O 2 wordt aangevoerd via de ademhaling en wordt op hemoglobine naar de cel vervoerd CO 2 is een afvalproduct en wordt via de ademhaling verwijderd CO 2 is een afvalproduct en wordt via de ademhaling verwijderd

8 Zuurstoftoxiciteit Lucht = 21% O 2 + 79% N 2 Lucht = 21% O 2 + 79% N 2 Duiken met lucht (open systeem) geeft zelden tot nooit aanleiding tot zuurstoftoxiciteit Duiken met lucht (open systeem) geeft zelden tot nooit aanleiding tot zuurstoftoxiciteit Opgelet: luchtduik – 66m geeft een pO 2 van 1,6 bar! Opgelet: luchtduik – 66m geeft een pO 2 van 1,6 bar! Zuurstoftoxiciteit zal zich vnl voordoen met duiken met zuiver O 2 en nitrox (heliox) Zuurstoftoxiciteit zal zich vnl voordoen met duiken met zuiver O 2 en nitrox (heliox)

9 Hyperoxie Acute zuurstoftoxiciteit Acute zuurstoftoxiciteit Effect van Paul Bert Effect van Paul Bert Centraal zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Chronische zuurstoftoxiciteit Chronische zuurstoftoxiciteit Effect van Lorrain-Smith Effect van Lorrain-Smith Longen Longen

10 Acute zuurstoftoxiciteit Effect van Paul Bert “Grand Mal” aanval zoals bij epilepsie “Grand Mal” aanval zoals bij epilepsie Tonische fase : bewusteloosheid met kramptoestand van alle spieren, eventueel tongbeet Tonische fase : bewusteloosheid met kramptoestand van alle spieren, eventueel tongbeet Clonische fase : convulsies met urineverlies Clonische fase : convulsies met urineverlies Recuperatiefase : slaperigheid en hoofdpijn, ontspanning van de spieren Recuperatiefase : slaperigheid en hoofdpijn, ontspanning van de spieren Geen restletsels, retrograde amnesie Geen restletsels, retrograde amnesie Onder water gevaar voor verdrinking Onder water gevaar voor verdrinking

11 Acute zuurstoftoxiciteit Opgelet : tijdens de tonische fase mag het slachtoffer niet naar boven gebracht worden. Gevaar voor longoverdruk wegens het niet uitademen (kramptoestand van ademhalingsspieren) Opgelet : tijdens de tonische fase mag het slachtoffer niet naar boven gebracht worden. Gevaar voor longoverdruk wegens het niet uitademen (kramptoestand van ademhalingsspieren)

12 Acute zuurstoftoxiciteit Afhankelijk van de pO 2 en de blootstellingsduur Afhankelijk van de pO 2 en de blootstellingsduur pO 2 min (éénmalig)min (24 u) pO 2 min (éénmalig)min (24 u) 1,645150 1,645150 1,0300300 1,0300300 0,9360360 0,9360360 0,8450450 0,8450450 0,7570570 0,7570570 0,6720720 0,6720720

13 Acute zuurstoftoxiciteit Waarschuwingstekenen meestal afwezig Waarschuwingstekenen meestal afwezig Waarschuwingssymptomen Waarschuwingssymptomen Tunnelzicht Tunnelzicht Oorsuizen Oorsuizen Misselijkheid Misselijkheid Spiertrekkingen rond mond (typisch) Spiertrekkingen rond mond (typisch) Irriteerbaarheid Irriteerbaarheid Duizeligheid Duizeligheid

14 Beïnvloedende factoren Verhogen de kans op CZS toxiciteit Verhogen de kans op CZS toxiciteit Immersie Immersie Hevige inspanning Hevige inspanning Heel warm of heel koud water, rillen Heel warm of heel koud water, rillen Inademen van dens gasmengsel of verhoogde ademweerstand Inademen van dens gasmengsel of verhoogde ademweerstand Verlagen de kans op CZS toxiciteit Verlagen de kans op CZS toxiciteit Air breaks Air breaks

15 Chronische zuurstoftoxiciteit Effect van Lorrain-Smith Veroorzaakt daling van de vitale capaciteit van de longen Veroorzaakt daling van de vitale capaciteit van de longen Bij intensief duiken met zuurstofrijke mengsels Bij intensief duiken met zuurstofrijke mengsels Effect omkeerbaar Effect omkeerbaar

16

17 Chronische zuurstoftoxiciteit Symptomen Symptomen Prikkelhoest Prikkelhoest Last bij diep inademen Last bij diep inademen Gevoel van verstikking Gevoel van verstikking Last achter het borstbeen Last achter het borstbeen Kan in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige aantasting van de longen Kan in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige aantasting van de longen

18 Chronische zuurstoftoxiciteit UPTD of OTU UPTD of OTU 1UPTD is het effect op de FVC tgv 1 minuut inademen van 1 atm pO2 1UPTD is het effect op de FVC tgv 1 minuut inademen van 1 atm pO2 615 UPTD geeft daling van 4% van de FVC 615 UPTD geeft daling van 4% van de FVC US Navy 6 ca 600 UPTD US Navy 6 ca 600 UPTD

19 Stikstof Dieptedronkenschap of stikstofnarcose Dieptedronkenschap of stikstofnarcose Narcotisch effect is evenredig met de partiële stikstofdruk Narcotisch effect is evenredig met de partiële stikstofdruk Stikstof lost gemakkelijk op in vet (lipofiel) en gaat dus gemakkelijk door de bloed- hersenbarrière Stikstof lost gemakkelijk op in vet (lipofiel) en gaat dus gemakkelijk door de bloed- hersenbarrière Effect te vergelijken met dat van alcohol Effect te vergelijken met dat van alcohol

20 Stikstofnarcose Inter- en intra-individuele gevoeligheid Inter- en intra-individuele gevoeligheid Aantasting van de hogere functies zoals het beoordelingsvermogen, concentratie, kort geheugen Aantasting van de hogere functies zoals het beoordelingsvermogen, concentratie, kort geheugen Gevoel van euforie, bij anderen angst en verwarring Gevoel van euforie, bij anderen angst en verwarring Symptomen verdwijnen snel bij het stijgen Symptomen verdwijnen snel bij het stijgen

21 Stikstofnarcose Bevorderende factoren Bevorderende factoren CO 2 CO 2 Angst Angst Vermoeidheid Vermoeidheid Alcohol Alcohol Medicatie met invloed op het CZS Medicatie met invloed op het CZS Waarschijnlijk is training niet mogelijk, wel een beter omgaan met de symptomen Waarschijnlijk is training niet mogelijk, wel een beter omgaan met de symptomen

22 Koolstofdioxide (CO 2 ) Omgevingslucht: 0,03% Omgevingslucht: 0,03% Te veel = hypercapnie Te veel = hypercapnie Te weinig = hypocapnie Te weinig = hypocapnie

23 Hypercapnie Verminderde longventilatie Verminderde longventilatie Verhoogde dode ruimte Verhoogde dode ruimte Verhoogde gasdensiteit Verhoogde gasdensiteit Verhoogde stijfheid van de long (bloodshift) Verhoogde stijfheid van de long (bloodshift) Verhoogde ademhalingsweerstand (turbulenties) Verhoogde ademhalingsweerstand (turbulenties)

24 Hypercapnie Symptomen Symptomen Frekwentie en amplitude van de ademhaling neemt toe Frekwentie en amplitude van de ademhaling neemt toe Hoofdpijn, rood gelaat Hoofdpijn, rood gelaat Kan leiden tot “hijgstoestand” of “essoufflement”, wat een paniekaanval kan uitlokken Kan leiden tot “hijgstoestand” of “essoufflement”, wat een paniekaanval kan uitlokken Speciale vorm: hoofdpijn na het duiken Speciale vorm: hoofdpijn na het duiken Behandeling Behandeling Inspanning staken en zachtjes stijgen Inspanning staken en zachtjes stijgen Controle van de ademhaling Controle van de ademhaling

25 Hypercapnie Preventie Preventie Goede fysieke conditie Goede fysieke conditie Inspanning doseren Inspanning doseren Vermijden van skip-breathing Vermijden van skip-breathing Controle duikapparatuur (CO 2 filter) Controle duikapparatuur (CO 2 filter) Opgelet! Opgelet! Gebruik van onaangepaste snorkels voor kinderen Gebruik van onaangepaste snorkels voor kinderen

26

27 Hypocapnie Overdreven ademhaling (vrijwillig of onvrijwillig) Overdreven ademhaling (vrijwillig of onvrijwillig) Zwembad-syncope of “shallow water black-out” Zwembad-syncope of “shallow water black-out” Combinatie van hypoxie en hypocapnie Combinatie van hypoxie en hypocapnie Vrijwillige hyperventilatie waardoor ademhalingsprikkel uitgesteld wordt; hypoxie stelt zich in alvorens ademhalingsprikkel Vrijwillige hyperventilatie waardoor ademhalingsprikkel uitgesteld wordt; hypoxie stelt zich in alvorens ademhalingsprikkel

28 Everything under controle, babe

29


Download ppt "Toxische ongevallen. Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Heeft te maken met de partiële drukken van de gassen Treedt op tijdens de daalfase."

Verwante presentaties


Ads door Google