De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiefinanciering Buitenland Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiefinanciering Buitenland Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V."— Transcript van de presentatie:

1 Studiefinanciering Buitenland Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

2 Onderwerpen  Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS)  Voorwaarden Studiefinanciering Buitenland  Leenvarianten  Aanvraag procedure  Uitbetaling  Aflossing  Monitoring  Prestatiebeurzen  Default Studenten

3 Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) Wat doet FSS  Verstrekt studieleningen aan studenten die hoger onderwijs (HBO en Wetenschappelijk) in Suriname en/of in het buitenland willen studeren;  Financiering voor studiekosten voor studies in Suriname en Buitenland;  Gedeeltelijke financiering kosten van levensonderhoud en huisvesting in buitenland. Doel  Kader leveren ter bevordering van de ontwikkeling van Suriname.

4 Voorwaarden Studiefinanciering Buitenland  Ingeschreven zijn:  HBO;  Universiteit.  Surinaamse nationaliteit;  Medeschuldenaar:  Ouder of borg of voogd is medeschuldenaar;  Mede verantwoordelijk voor de lening.  Terugkomen  Minimaal 1.5x de studieduur werken in Suriname

5 Leenvarianten  Werkelijke Collegeld (in Nederland: Wettelijk vastgestelde collegegeld)  Maximaal maandelijkse leenbedrag thans EUR 550  Rente op jaar basis: 6% samengestelde interest.  De lening wordt in SRD’s verstrekt. Indien valuta dan ook valuta aflossing.

6 Aanvraag Procedure 1 1.Aanmelden voor garantiebrief voor aanvraag MVV; 2.Indiening aanvraag bij de NOB; 3.Benodigde stukken:  Volledig ingevuld aanvraagformulier met de bijbehorende documenten voor dossiervorming zoals:  CBB uittreksel van student & medeschuldenaar,  Nationaliteitsverklaring van student & medeschuldenaar,  Kopie paspoort student,  (Her-) inschrijfbewijs/ toelatingsbewijs student,  Bewijs van Meerjaren Verblijf Vergunning (MVV),  Werkgevers verklaring en loonslip/KKF uittreksel indien eigen onderneming (medeschuldenaar),  enz.

7 Aanvraag Procedure 2 4. NOB voert intake gesprek met student en ouder/medeschuldenaar; 5.NOB verwerkt aanvraag en maakt een budgetreservering o.b.v. (resterende) studieduur; 6.NOB stuurt aanvraagdossier met advies NOB naar Raad van Toezicht FSS voor fiatering krediet; 7.NOB tekent leningsovereenkomst met student en medeschuldenaar.

8 Uitbetaling  Na ondertekening leningsovereenkomst door betrokken partijen; leningsovereenkomst wodt getekend indien bewijs inschijving en MVV worden overlegd!  Uitbetaling van het leenbedrag in tegenwaarde in SRD tegen CBvS-koers;  Collegegeld naar student of naar onderwijsinstelling

9 Aflossing  Medeschuldenaar maakt tijdens de studie aanvang met aflossen  Student meldt zich 1 maand na afstuderen (persoonlijk) aan bij de NOB voor verdere aflossingsafspraken met student.  Indien student wegblijft dan wordt lening omgezet in een commerciële lening met twk tot begin leendatum!

10 Monitoring Studie  Halfjaarlijks studieresultaten inleveren;  Jaarlijks her inschrijfbewijs inleveren; Aflossing  Hoogte af te lossen bedrag en frequentie wordt met medeschuldenaar per case besproken.  Na afstuderen idem met student  Boeterente bij achterstand ≥ 3 maanden

11 Prestatiebeurzen  Afronden fase met een gemiddeld cijfer van 7.5: rente korting over kalenderjaar;  Afstuderen binnen reële studieduur: rentekorting totale studieperiode;  Afstuderen binnen nominale studieduur: rentekorting gedurende totale leenperiode (renteloze lening);  Afronden nominale studieduur + gemiddelde cijfer 7.5 = rentekorting leenperiode + korting op 3 maanden uitkering.

12 Default studenten  Stopzetting vanwege:  afhaken,  ontbrekende documenten of,  oneigenlijk gebruik van de studielening,  op eigen verzoek.  Studenten die afhaken: volledig en terstond terugbetalen; Er bestaat wel ruimte voor aflossingsafspraken;  Student laat lening op eigen verzoek stopzetten:  Ziet uitstaand saldo en wilt geen hogere studie schuld.  Is in afstudeerfase en wil geen toename schuld.  Heeft anderen die steunen met verdere studiekosten  Werkt parttime en kan kosten zelf betalen

13 Vragen? Dank u!


Download ppt "Studiefinanciering Buitenland Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V."

Verwante presentaties


Ads door Google