De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiefinanciering Buitenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiefinanciering Buitenland"— Transcript van de presentatie:

1 Studiefinanciering Buitenland
Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.

2 Onderwerpen Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS)
Voorwaarden Studiefinanciering Buitenland Leenvarianten Aanvraag procedure Uitbetaling Aflossing Monitoring Prestatiebeurzen Default Studenten

3 Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS)
Wat doet FSS Verstrekt studieleningen aan studenten die hoger onderwijs (HBO en Wetenschappelijk) in Suriname en/of in het buitenland willen studeren; Financiering voor studiekosten voor studies in Suriname en Buitenland; Gedeeltelijke financiering kosten van levensonderhoud en huisvesting in buitenland. Doel Kader leveren ter bevordering van de ontwikkeling van Suriname.

4 Voorwaarden Studiefinanciering Buitenland
Ingeschreven zijn: HBO; Universiteit. Surinaamse nationaliteit; Medeschuldenaar: Ouder of borg of voogd is medeschuldenaar; Mede verantwoordelijk voor de lening. Terugkomen Minimaal 1.5x de studieduur werken in Suriname

5 Leenvarianten Werkelijke Collegeld (in Nederland: Wettelijk vastgestelde collegegeld) Maximaal maandelijkse leenbedrag thans EUR 550 Rente op jaar basis: 6% samengestelde interest. De lening wordt in SRD’s verstrekt. Indien valuta dan ook valuta aflossing.

6 Aanvraag Procedure 1 Aanmelden voor garantiebrief voor aanvraag MVV;
Indiening aanvraag bij de NOB; Benodigde stukken: Volledig ingevuld aanvraagformulier met de bijbehorende documenten voor dossiervorming zoals: CBB uittreksel van student & medeschuldenaar, Nationaliteitsverklaring van student & medeschuldenaar, Kopie paspoort student, (Her-) inschrijfbewijs/ toelatingsbewijs student, Bewijs van Meerjaren Verblijf Vergunning (MVV), Werkgevers verklaring en loonslip/KKF uittreksel indien eigen onderneming (medeschuldenaar) , enz.

7 Aanvraag Procedure 2 4. NOB voert intake gesprek met student en ouder/medeschuldenaar; 5. NOB verwerkt aanvraag en maakt een budgetreservering o.b.v. (resterende) studieduur; 6. NOB stuurt aanvraagdossier met advies NOB naar Raad van Toezicht FSS voor fiatering krediet; 7. NOB tekent leningsovereenkomst met student en medeschuldenaar.

8 Uitbetaling Na ondertekening leningsovereenkomst door betrokken partijen; leningsovereenkomst wodt getekend indien bewijs inschijving en MVV worden overlegd! Uitbetaling van het leenbedrag in tegenwaarde in SRD tegen CBvS-koers; Collegegeld naar student of naar onderwijsinstelling

9 Aflossing Medeschuldenaar maakt tijdens de studie aanvang met aflossen Student meldt zich 1 maand na afstuderen (persoonlijk) aan bij de NOB voor verdere aflossingsafspraken met student. Indien student wegblijft dan wordt lening omgezet in een commerciële lening met twk tot begin leendatum!

10 Monitoring Halfjaarlijks studieresultaten inleveren;
Jaarlijks her inschrijfbewijs inleveren; Aflossing Hoogte af te lossen bedrag en frequentie wordt met medeschuldenaar per case besproken. Na afstuderen idem met student Boeterente bij achterstand ≥ 3 maanden

11 Prestatiebeurzen Afronden fase met een gemiddeld cijfer van 7.5: rente korting over kalenderjaar; Afstuderen binnen reële studieduur: rentekorting totale studieperiode; Afstuderen binnen nominale studieduur: rentekorting gedurende totale leenperiode (renteloze lening); Afronden nominale studieduur + gemiddelde cijfer 7.5 = rentekorting leenperiode + korting op 3 maanden uitkering.

12 Default studenten Stopzetting vanwege: afhaken,
ontbrekende documenten of, oneigenlijk gebruik van de studielening, op eigen verzoek. Studenten die afhaken: volledig en terstond terugbetalen; Er bestaat wel ruimte voor aflossingsafspraken; Student laat lening op eigen verzoek stopzetten: Ziet uitstaand saldo en wilt geen hogere studie schuld. Is in afstudeerfase en wil geen toename schuld. Heeft anderen die steunen met verdere studiekosten Werkt parttime en kan kosten zelf betalen

13 Vragen? Dank u!


Download ppt "Studiefinanciering Buitenland"

Verwante presentaties


Ads door Google