De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Democratie.Nu Grenzen van de Democratie Bert Penninckx Workshop Democratie Nu Leuven, 02 september 2008 zoektocht naar waarheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Democratie.Nu Grenzen van de Democratie Bert Penninckx Workshop Democratie Nu Leuven, 02 september 2008 zoektocht naar waarheid"— Transcript van de presentatie:

1 Democratie.Nu Grenzen van de Democratie Bert Penninckx Workshop Democratie Nu Leuven, 02 september 2008 zoektocht naar waarheid secretariaat@democratie.nu Wat is het speelveld van de politiek en wat zijn de grenzen?

2 Democratie.Nu Democratie.nu vzw onafhankelijke burgerbeweging politiek neutraal voor de invoering van het BROV informeren, acties, workshops

3 Democratie.Nu Wat is echte democratie? Heerschappij van het volk Zelf de wetten maken die we gehoorzamen

4 Democratie.Nu De verborgen kracht van de democratie Wil de bevolking directe democratie? 60 - 85% Wil de politieke elite directe democratie? neen

5 Democratie.Nu parlementaire democratie is een politieke mythe  Op geen enkel moment kan de bevolking rechtstreeks beslissen  Ontevreden?  zelf een partij beginnen?  betogen?  referendum!

6 Democratie.Nu Geen vertrouwen in de particratie Schijnkandidaten Kiesdrempel Mandaten worden niet opgenomen Geen geheime stemmingen Goede <> slechte oppositie --> wantrouwen tussen de mensen --> alles wordt een taboe --> apathie

7 Democratie.Nu Geen vertrouwen in de particratie Geen scheiding wetgevende en uitvoerende macht >70% wetgevend initiatief komt van de regering Meerderheid <> oppositie Parlementsleden zijn partijsoldaten Bepaling lijstvolgorde - opvolgers

8 Democratie.Nu Niet talmen perfectieval gigantische uitdagingen Onze tijd vraagt oplossingen niet talmen niets doen = grootste fout wat is het meest effectief? liefdescompas

9 Democratie.Nu Wat is het belangrijkste? liefde vind men het belangrijkste andere waarden = aspect van het liefdesprincipe Maslov: missie of spiritualiteit veiligheidsprincipe: "zich ontwikkelen tot de allerbeste, nobelste mens"

10 Democratie.Nu liefdescompas criteria voor liefdevolle ontwikkeling toets voor noodzakelijke maatschappelijke structuren haat = weerstand om zich te ontwikkelen

11 Democratie.Nu Eficiënte en effectieve hulpmiddelen organisaties staan de mens ten dienste drie maatschappelijke domeinen onderscheiden directe democratie --> 50% minder belastingen elk van de drie domeinen wordt telkens 50% "efficiënter" slechts 10% belastingen of 5% van het BNP nodig Lets go!

12 Democratie.Nu Hoe betrouwbaar is de burger? Valja: “Particraten jagen burgers schrik aan voor het referendum door te verwijzen naar de doodstraf en het gevaar dat referenda macht zou geven aan rechts. Hetzelfde deden zij met het enkelvoudig stemrecht, toen vrouwen en zwarten in Zuid Afrika mochten stemmen. Zo behouden ze hun superieure gevoel en macht, en ontkennen de bevoegdheid van de burger. De Zwitsers zouden de doodstraf kunnen invoeren per referendum maar doen dit niet. Integendeel, de doodstraf werd geschrapt, in 1935 per referendum”

13 Democratie.Nu De volksvergadering Groeiende aantal landen met een representatieve democratie Stijging:14% tussen 1990 en 2000‏ Elk jaar een staat er bij Democratie is de norm politiek = maatschappelijk overleg <> Saoedi­ Arabië, BhutanDemocratie

14 Democratie.Nu De beginselen van de volksvergadering Het gelijkheidsbeginsel Het initiatiefrecht De meerderheidsregel Het mandateringsbeginsel

15 Democratie.Nu Een direct democratische procedure in drie stappen Burgerwetsvoorstel 10.000 handtekeningen = 0,1% Referendumaanvraag 100.000 handtekeningen = 1 % Bindend referendum

16 Democratie.Nu subsidiariteit top delegeert de bevoegdheden piramidaal systeem = militair begrip = principe van de Kerk

17 Democratie.Nu van onder uit basis geeft bevoegdheden naar hoger niveau basis kan bevoegdheden terug nemen = federalisme zo blijft de mens zijn eigen baas

18 Democratie.Nu democratie & motivatie alleen eigen inzicht motiveert mee scheppen aan eigen omgeving zelfrealisatie

19 Democratie.Nu sociaal kapitaal Meer geluk en welzijn Minder belastingsontduiking Minder verspilling Meer economische groei

20 Democratie.Nu Ontvlecht mee de eenheidsstaat Politiek = democratische maatschappelijke middengebied Van hieruit start de ontvlechting en vereenvoudiging van de rechtsstaat cultureel domein economie = uitvoerende macht

21 Democratie.Nu Ontrafel mee de eenheidsstaat Mensen willen op elk vlak het heft in eigen handen nemen is de staat er voor de mensen of de mensen voor de staat? Bemoeizucht machts- en controleapparaat van de westerse politiek = onrecht De staat is buiten zijn oevers getreden en breidt alsmaar uit

22 Democratie.Nu Eigenschappen drie domeinen

23 Democratie.Nu Economie fysische behoeften bevredigen eten, wonen, kleding om volwaardig te blijven leven

24 Democratie.Nu diefstal en schraapzucht intomen Het brood dat ik eet kan een ander niet meer eten antisociaal gedrag = alles naar zich toetrekken ten koste van de ander = onrechtvaardig --> Intomen door de politiek

25 Democratie.Nu Cultuur studeren, lezen, toneel, ons ontspannen, mediteren, religie zich ontwikkelen inzicht verwerven “brengt niets op”

26 Democratie.Nu Mens moet vrij zijn in het maken van culturele voorkeuren Het individu moet volledig vrij zijn die inzichten op te nemen die hij waardevol acht ideeën opdringen = a-sociaal gedrag = onrechtvaardig --> Intomen door de politiek opdringerigheid beperken

27 Democratie.Nu een gezonde maatschappij ziekelijke neigingen van de mens begrenzen afspraken maken gelijkheid in de politiek is de meststof voor alle NGO's

28 Democratie.Nu vrijwillige zelfbeperking in de politiek Het referendum zal in het begin ook al de maatschappelijke domeinen omvatten Door referendum de drie domeinen onderscheiden

29 Democratie.Nu Harmonisatie = opheffen van tegenstrijdigheden toenemen van "bestuurlijke" efficiëntie 34+19=53% een “economische” economie een verrijkende cultuur

30 Democratie.Nu gigantische maatschappelijke winst terug beslissingsmacht bij de burger brengen het ontrafelen van de rechtsstaat naar  vrije cultuur  gelijk rechtsleven  solidaire economie --> verhoogde koopkracht van “3x50%”

31 Democratie.Nu maatschappelijke verbetering niet iedereen wilt dit, wél een grote meerderheid De macht van de elite moet bij het volk komen = de allereerste stap

32 Democratie.Nu Te nemen stappen invoeren van het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV)‏ vrij stemrecht van de volksvertegenwoordigers vrije fora drie domeinen onderscheiden democratische politiek vrije cultuur solidaire economie

33 Democratie.Nu het kan! Stichting Grondbeheer Free Software Foundation http://www.fsf.org http://www.letsvlaanderen.be http://www.transaction.net Mandragon http://www.mcc.es

34 Democratie.Nu Referenties www.democratie.nu universitair onderzoek: http://www.iri-europe.org/ http://www.mehr-demokratie.de 4700 leden / 200 referenda/jaar secretariaat@democratie.nu

35 Democratie.Nu Wat u kunt doen informeren ideeën verspreiden lid worden €30 (bij het invoeren van een echte democratie verdien je dit na anderhalve dag al terug)‏ mee aktief worden Dank u voor de aandacht

36 Democratie.Nu Eerlijke referenda Lage handtekeningendrempel niet te hoog –> initiatiefrecht voor gewone burgers Voldoende tijd en plaatsonafhankelijk Geen uitsluiting van thema's waarvoor het wetgevend orgaan eveneens bevoegd is Het representatieve bestuursorgaan moet zich snel uitspreken over het volksinitiatief De voor- en tegenstanders moeten op voldoende en gelijkwaardige wijze aan het woord kunnen komen in de media

37 Democratie.Nu Eerlijke referenda Drie weken voor het referendum ontvangen de kiesgerechtigden een kiesbrochure met de tekst van het voorstel, de argumenten van voor- en tegenstanders en een verslag over de budgetaire en fiscale implicaties van het voorstel. Er kunnen geen meerdere referendum campagnes lopen over een reeds ingediend onderwerp binnen een legislatuurperiode. De meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Geen deelnamedrempels Geen goedkeuringsdrempels Geen speciale meerderheden

38 Democratie.Nu particratische valkuilen kiezers zijn bekwaam om politici te kiezen De massa = wijzer dan de enkeling Short cuts Iedereen heeft het vermogen om een onderscheid tussen "goede" en "slechte" wetten te maken Even veel conservatief - progressief

39 Democratie.Nu Vergelijking met de particratie Acijnsstemrecht - één stem - enkelvoudig mannenstemrecht - vrouwenstemrecht - stemrecht voor zwarten Minderheden worden meerderheden Minderheden worden in een volwaardige democratie veel moeilijker gemarginaliseerd Er is geen hogere macht dan het volk


Download ppt "Democratie.Nu Grenzen van de Democratie Bert Penninckx Workshop Democratie Nu Leuven, 02 september 2008 zoektocht naar waarheid"

Verwante presentaties


Ads door Google