De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BMLMIC12 Rotterdam, 00 januari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BMLMIC12 Rotterdam, 00 januari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BMLMIC12 Rotterdam, 00 januari 2007
Rotterdam, augustus 2011

2 Antibiotica en resistentie
Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, augustus 2011

3 Antibioticum producenten
Penicillium sp (schimmel) Streptomyces sp (bacterie !!!) Bacillus sp (bacterie)

4 Definities Antibioticum verbinding van biologische oorsprong die microorganismen remt of dood Chemotherapeutisch middel verbinding gebruikt als geneesmiddel Bactericide bacteriedodend Bacteriostaticum remt bacteriegroei HLO BML

5 Resistentie (algemeen)
Intrinsieke resistentie: Al aanwezig vóór blootstelling aan het antibioticum Verkregen resistentie: Geïnduceerd/geselecteerd door blootstelling aan het antibioticum

6 Resistentiemechanismen (algemeen)

7 Disc-Diffusie methode

8 Minimum inhibitory concentration (MIC)

9 Antivirale aangrijpingspunten

10 Remming DNA synthese (AZT)
Resistentie door reverse transcriptase mutanten die AZT na inbouw kunnen verwijderen

11 Antischimmel aangrijpingspunten

12 Ampho B (Fungizone) Bindt ergosterol Geeft membraan permeabilisatie
Resistentie (zeldzaam) door verandering in membraan-samenstelling

13 Fluconazol Remt cytochroomP450 14α-demethylase
(ergosterol biosynthese) Resistentie door efflux en verlaagde bindingsaffiniteit door mutaties in target-enzym

14 Aangrijpingspunten (targets) bacterie

15 Celwand synthese Penicillines:
Voorkomen het maken van een nieuwe celwand

16 Penicillines en Cefalosporines β-lactam
β-lactam ring penicilline cefalosporine Zijketen (R) bepaalt: Stabiliteit Specificiteit (spectrum van microorganismen)

17 β-lactamase (bijvoorbeeld AmpR gen)

18 Semi-synthetische Penicillines
Penicilline G 6-aminopenicilline zuur (6APA) Amoxicilline (+ de β-lactamase remmer clavulaanzuur = Augmentin)

19 Remming van eiwitsynthese

20 Tetracycline Tetracycline bindt aan de A-site van 30S ribosoom (16S rRNA) Resistentie door efflux of enzymatische inactivatie Figure 21.7

21 Resistentiemechanismen (algemeen)

22 MRSA Methicilline resistente Staphylococcus aureus
Methicilline is een kunstmatige gemaakte variant van natuurlijk penicilline MRSA is verder niet anders dan andere S.aureus bacteriën Volgende generatie: Vancomycine resistentie (VRSA) in MRSA

23 ESBL: Extended Spectrum Beta-lactamase
ESBL is geen bacterie, maar een enzym dat meerdere penicilline-achtige antibiotica afbreekt β-lactamase penicilline cefalosporine

24 Natuurlijke plasmiden: F-factor of R-factor (zonder conjugatie functie)
rep, ori: Replicatie genen (antibiotica)-resistentie, bacteriocine-productie, toxine productie tra: conjugatie genen (F-pilus etc.) IS: InsertieSequentie= “springende” genen par: partitie genen Guillermo de la Cueva-Méndez & Belén Pimentel EMBO reports (2007) 8,

25 Resistentie ontstaan/overdracht
Resistentie ontstaat door: Mutatie Resistentie wordt doorgegeven door: Verticale evolutie (overerving) Horizontale evolutie (overdracht via transposons en plasmiden) Transformatie Conjugatie Transductie R plasmide !

26 Natuurlijke transformatie
HLO BML Figure 8.14 a-c

27 Transductie HLO BML

28 Conjugatie HLO BML

29 Natuurlijke plasmiden: F-factor of R-factor (zonder conjugatie functie)
rep, ori: Replicatie genen (antibiotica)-resistentie, bacteriocine-productie, toxine productie tra: conjugatie genen (F-pilus etc.) IS: InsertieSequentie= “springende” genen par: partitie genen Guillermo de la Cueva-Méndez & Belén Pimentel EMBO reports (2007) 8,

30 Conjugatie en recombinatie in HFr stam

31 F factoren F = fertility factor = een groot plasmide met vele genen die coderen voor mobiliteit en replicatie enzymen. Een F factor kàn in het bacteriechromosoom integreren HFr = (High Frequency of recombination) = stam met fertility factor die door mutatie niet meer uit het bacteriechromosoom kan komen (is dus permanent deel van het chromosoom geworden) F ’ = fertility factor (= plasmide) die bij excisie uit het bacterie chromosoom een deel DNA heeft “meegenomen” of anderszins chromosomaal DNA bevat HLO BML

32 Insertiesequentie/ transposon

33 Transposons “springen”
Transposons kunnen ook in een gen of operon integreren en zo een mutatie veroorzaken HLO BML

34 Resistentie ontstaan/overdracht
Resistentie ontstaat door: Mutatie Resistentie wordt doorgegeven door: Verticale evolutie (overerving) Horizontale evolutie (overdracht via transposons en plasmiden) Transformatie Conjugatie Transductie R plasmide !

35 Tetracycline resistentie


Download ppt "Presentatie titel BMLMIC12 Rotterdam, 00 januari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google