De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 12 voor 19 december 2015. Gedalia was tot gouverneur aangesteld over Juda (Jeremia 40:6-12). Ishmaël doodde Gedalia en nam het overblijfsel gevangen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 12 voor 19 december 2015. Gedalia was tot gouverneur aangesteld over Juda (Jeremia 40:6-12). Ishmaël doodde Gedalia en nam het overblijfsel gevangen."— Transcript van de presentatie:

1 Les 12 voor 19 december 2015

2 Gedalia was tot gouverneur aangesteld over Juda (Jeremia 40:6-12). Ishmaël doodde Gedalia en nam het overblijfsel gevangen (Jeremia 40:13-41:10). Johanan bevrijdde het overblijfsel, en hij vroeg Jeremia God te raadplegen (Jeremia 41:11-42:6). God antwoordde: Keer terug naar Juda en onderwerp u aan Babylon (Jeremia 42:7-22). Johanan weigerde God te gehoorzamen en ging naar Egypte (Jeremia 43:1-7). Jeremia profeteerde te Egypte (Jeremia 43:8-13). Juda’s afwijzing en arrogantie (Jeremia 44).

3 “Zo kwam Jeremia bij Gedalia, de zoon van Ahikam, in Mizpa. Hij verbleef bij hem te midden van het volk dat in het land was overgebleven.” (Jeremia 40:6)

4 “Hetzij goed, hetzij kwaad, wij zullen luisteren naar de stem van de HEERE, onze God, tot Wie wij u zenden, zodat het ons goed zal gaan wanneer wij de stem van de HEERE, onze God zullen gehoorzamen.” (Jeremia 42:6) Het dilemma van het volk was: of te gaan naar Egypte, of terug te keren naar Mizpa. Zij besloten, om via Jeremia, God om advies te vragen. Het volk was vastbesloten om God te gehoorzamen, zoals hun ouders deden bij het verlaten van Egypte (Exodus 24:7). “Als wij Christus als onze Gids nemen, zal Hij ons veilig leiden. De ergste zondaar hoeft zijn weg niet kwijt te raken.” E.G.W. (God’s Amazing Grace, 13 september)

5 E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 11, pg. 176)

6

7 “Neem grote stenen in uw hand en verberg die in het leem onder de tegelvloer die bij de ingang van het huis van de farao in Tachpanhes, voor de ogen van de Judese mannen.” (Jeremia 43:9) God gebruikte symbolen om de ongehoorzame mensen een nieuwe boodschap te geven. Het land waar zij hun toevlucht zochten, zou hen niet beschermen. Daar zouden ze weer worden aangevallen. In 568 VC voltrok zich een burgeroorlog in Egypte. Nebukadnezar sloeg zijn kamp op, op het land, waar Jeremia grote stenen in leem had verstopt. De enige ware bescherming in deze wereld is God te gehoorzamen. Hij is de enige veilige weg.

8 “Wat het woord betreft dat u in de Naam van de HEERE tot ons gesproken hebt, – wij zullen niet naar u luisteren!” (Jeremia 44:16) Enkele jaren later, deden de Joden in Egypte, dezelfde gruwelijke dingen die zij in Jeruzalem hadden gedaan. Gods woord door Jeremia, trotseerden zij. Zij bekeerden zich niet van hun zonden, maar schepten daarover op. Zij verklaarden dat toen zij tijdens Manases regering afgoden aanbaden, zij "genoeg voedsel hadden, het hun goed ging, en zij geen problemen kenden." (Jeremia 44:17). Omdat ze hun straf niet direct op dat moment hebben ontvangen, dachten ze dat slechte dingen gebeurden, omdat ze gestopt waren te zondigen!

9 “Rebellie en afvalligheid hangen in de lucht die we inademen. We worden door hen beïnvloed, tenzij we door geloof met onze hulpeloze zielen volkomen op Christus vertrouwen.” E.G.W. (Lift Him Up, 7 januari)


Download ppt "Les 12 voor 19 december 2015. Gedalia was tot gouverneur aangesteld over Juda (Jeremia 40:6-12). Ishmaël doodde Gedalia en nam het overblijfsel gevangen."

Verwante presentaties


Ads door Google