De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van de faculteit ABAP-infosessie 27 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van de faculteit ABAP-infosessie 27 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van de faculteit ABAP-infosessie 27 oktober 2015

2 Organisatie van de faculteit Situering Bestuur Diensten in het Erasmushuis De faculteit praktisch

3 Situering De Faculteit Letteren behoort tot de Groep Humane Wetenschappen De Faculteit Letteren zit verspreid over 4 campussen

4 Bestuur Hoogste bestuursorgaan is de Faculteitsraad o Som van de 3 Subfaculteitsraden (Antwerpen, Brussel, Leuven-Kortrijk) o Vergadert ongeveer maandelijks o Samenstelling en bevoegdheden: www.arts.kuleuven.be/home/faculteitsraad ABAP vertegenwoordigd door delegatie met stemrecht; alle ABAP welkom als waarnemer www.arts.kuleuven.be/home/faculteitsraad o Verslag via SharePoint

5 Bestuur Daarnaast: Faculteitsbestuur o Vergadert om de 2 weken o Samenstelling en bevoegdheden: www.arts.kuleuven.be/home/faculteitsbestuur ABAP-vertegenwoordiger is stemgerechtigd lid van Faculteitsbestuur www.arts.kuleuven.be/home/faculteitsbestuur o Verslag wordt via mail verspreid en staat op het SharePoint

6 Bestuur De Faculteit Letteren is opgedeeld in zes onderzoekseenheden : o Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie o Geschiedenis o Taalkunde o Literatuurwetenschap o Taal- en Regiostudies o Vertaalwetenschap

7 Bestuur De onderzoekseenheden zijn verder verdeeld in onderzoeksgroepen o OG = de kleinste bestuurlijke eenheden van de faculteit o Lijst met de 26 onderzoeksgroepen via: www.arts.kuleuven.be/home/bestanden/hr-fr-20130603.pdf www.arts.kuleuven.be/home/bestanden/hr-fr-20130603.pdf

8 Diensten Hoofd administratie is de administratief directeur o Stroomlijnen van administratieve processen in de faculteit voor de verschillende domeinen: ICT, onderwijs, onderzoek, communicatie, financiën en personeel, internationalisering, bibliotheek, secretariaten OE’s o Uitbouw van een gedegen personeelsbeleid, in eerste instantie naar ATP, maar ook naar ABAP en ZAP o Beheer van werkingsmiddelen en personeelsmiddelen o Opvolging van de integratie van de 2 nieuwe campussen

9 Diensten Stafmedewerkers o Communicatie (Liesbeth Westhof) Coördinatie facultaire communicatie: website, sociale media, lichtkrant, beleidsberichten Coördinatie onderwijscommunicatie: brochures en rekruteringsactiviteiten Huisstijl o Internationalisering (Roger Janssens) Internationale akkoorden Docentenmobiliteit en uitwisselingen

10 Diensten Stafmedewerkers o Onderwijs (Ingrid Van Hecke – Wim Grevendonk) Curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg Ondersteuning aan vicedecaan onderwijs, programmadirecteurs, de Didactische commissie en de POC's Ondersteuning docenten voor opmaak ECTS-fiches o Onderzoek (Matthias Meirlaen) Onderzoeksondersteuning Coördinatie van de doctoraatsopleiding Advies en hulp bij aanvragen voor onderzoeksmandaten, beurzen of onderzoeksprojecten

11 Diensten Receptie Letteren (LETT 00.46) o Boeken van lokalen (geen colleges) en didactisch materiaal o Verdeling sleutels, (diploma's), stiften, koffiekaarten, kopiekaarten o Beheer verloren voorwerpen, parkingkaarten en dienstfietsen o Beheer facultaire vergaderlokalen (Jos Cretenzaal, LETT 00.26) o www.arts.kuleuven.be/home/diensten/receptie www.arts.kuleuven.be/home/diensten/receptie o receptie@arts.kuleuven.be receptie@arts.kuleuven.be

12 Diensten Secretariaat decanaat (LETT 00.10) o Administratief beheer van de personeelsdossiers van alle medewerkers van de faculteit: aanstellingen, verlengingen, wijzigingen en afsluiten van deze contracten o Doctoraatsadministratie o Agendabeheer en algemeen secretariaat o DecanaatLetteren@kuleuven.be DecanaatLetteren@kuleuven.be

13 Diensten Administratief coördinatoren onderzoekseenheden o Eerste aanspreekpunt binnen de OE o Logistieke en administratieve coördinatie van de OE (postbedeling, kantorenbeheer, ….) o Voorbereiding personeels- en doctoraatsadministratie o Congresadministratie o Beheer websites OE en OG

14 Diensten Onderwijssecretariaat (LETT 00.46) o Collegeroosters, examenroosters, examenverwerking, lokalenboeking voor colleges, goedkeuring ISP's o Toegang tot Toledo o www.arts.kuleuven.be/home/diensten/osl www.arts.kuleuven.be/home/diensten/osl o Onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.be Onderwijssecretariaat@arts.kuleuven.be

15 Diensten Financiële Cel (LETT 00.17) o Alle inkomsten en uitgaven moeten vooraf geregistreerd worden in SAP. Wil je dus iets aankopen met gelden van de universiteit of verwacht je geld op een krediet, neem dan tijdig contact op met je financieel antennelid zodat het nodige kan gedaan worden om alles vlot te laten verlopen. o www.arts.kuleuven.be/home/diensten/fin_antenne www.arts.kuleuven.be/home/diensten/fin_antenne o financies@arts.kuleuven.be financies@arts.kuleuven.be

16 Diensten DIV (LETT 00.15) o Dienstverlening IT - Aankopen- Installatie en onderhoud - Support- Printservice - Storage- Websites - Congressen- Multimedia - Advies o www.arts.kuleuven.be/div/ www.arts.kuleuven.be/div/ o helpdesk@arts.kuleuven.be helpdesk@arts.kuleuven.be

17 De faculteit praktisch Erasmushuis als openbaar gebouw o consequenties voor veiligheid o toegang tot het gebouw (WE / ‘s avonds) toegang tot het gebouw o sleutels VGM o EIP (eerste interventieploeg) in noodsituaties o noodnummer 2222 o technische defecten: melding via KU Loket of centrale dispatchcentrale dispatch o EHBO o rookvrij gebouw o REG (rationeel energiegebruik)

18 De faculteit praktisch Parking o ATP, AAP en ZAP (voorwaarden) => site Faculteit Letteren o BAP => F. Lintstraat o bezoekers => aanmelding aan H. Servotteparking


Download ppt "Organisatie van de faculteit ABAP-infosessie 27 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google