De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conflicthantering 2 persoonlijke aspecten. Terugblik / Inleiding Interdependentie (macht en afhankelijkheid), Communicatie, persoonlijke aspecten, Transactionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conflicthantering 2 persoonlijke aspecten. Terugblik / Inleiding Interdependentie (macht en afhankelijkheid), Communicatie, persoonlijke aspecten, Transactionele."— Transcript van de presentatie:

1 Conflicthantering 2 persoonlijke aspecten. Terugblik / Inleiding Interdependentie (macht en afhankelijkheid), Communicatie, persoonlijke aspecten, Transactionele Analyse Dramadriehoek (=perverse triade),.

2 Terugblik / Inleiding In film Jeugdzorg hebben we gezien hoe in conflictsituaties belangen en overleg wordt ondergesneeuwd door manipulatie en macht. Er zijn verschillende vormen van macht. Macht hebben betekent niet dat die altijd wordt ingezet of toegekend. Ingezette macht kan beinvloed worden. Huiswerk: heeft ieder een conflictsituatie? bespreek in duo’s welke macht jij zelf hebt. Welke macht heeft die ander?

3 7 I. 3 Interdependentie Oefening macht: “samen tekenen”

4 machtsvormen: Legitimiteitsmacht (Positie- / formeel), Informatie- of deskundigheidsmacht, Sanctie- en beloningsmacht, Referentiemacht Persoonlijke macht. >> in een conflictsituatie spelen macht en afhankelijkheid.

5 Positiemacht of formele macht, Directeur chef uitvoerend personeel stagiaire. De wetgever, rechtbank. Ondernemingsraad, ARBO bestuur (advies / instemmingsrecht) Raad van Commissarissen. Op grond van positie (niet de kwaliteit van functioneren) heeft iemand bv. in een bedrijf macht.

6 Informatie- of Deskundigheidsmacht, Invloed op basis van kennis, vaardigheden, kunde. Vb. de vakmannen in een bedrijf, de adviseurs van een organisatie, De garage, ICT, arts, etc.

7 Sanctie- en beloningsmacht, Het vermogen om d.m.v. straf of belonen invloed op de ander uit te oefenen, zoals geld, bloemen, mooie werkplek of juist geen promotie, leuke taak. Immaterieel: “Ik vind jou: dom, naïef. Je bent niet welkom op mijn feestje etc”, of “Je bent de eerste met wie ik dit overleg, jou kan ik in vertrouwen nemen, de liefste”

8 Referentiemacht Macht op grond van normen, opvattingen. gewoonten, de gedragsregels. de meerderheid. vakliteratuur. belangrijke anderen “mijn coach zegt”

9 Persoonlijke macht Charisma: persoonlijk overwicht en overtuigingskracht. De macht van de schaarste: de ander is afhankelijk van jou (denk aan ketenzorg).

10 Machtsverschillen Machtsverschil is gebaseerd op perceptie en toegekende status. Het vormt niet de aanleiding tot conflict. Vaak wordt macht ingezet (uit onmacht) om in een conflictsituatie het eigen gelijk te bekrachtigen. Daarin appeleert men tot aanpassing. Als de ander zich niet aanpast (=toegeven), dan leidt dat i.h.a. tot een escalatiespiraal. Wanneer het machtsverschil echter wordt gecompenseerd door inzet van andere machten ontstaat weer gelijkheid en meer kans op ruimte voor beïnvloeding en onderhandeling. Vb. De directeur wil ivm tijdsdruk een besluit forceren. De OR wijst de directeur erop dat deze zich niet houdt aan het inzagerecht en schort het overleg op.

11 Machten zijn beïnvloedbaar… Vb. film “teamoverleg Jeugdzorg”: Steef lijkt als teamleider bepalend, maar…. Wat gebeurt er als iemand vraagt naar het protocol “besluitvorming teamvergadering”, of “protocol van - en verantwoordelijkheden in de inwerkperiode.”? Wat gebeurt er als een teamlid zegt “we kunnen nu nog niet verwachten dat Ester Jeugdzorg kwalitatief vertegenwoordigt. Zijn er nog andere oplossingen?”

12 Herkennen van macht Positiemacht of formele macht, Deskundigheidsmacht, Sanctie en beloningsmacht, Referentiemacht Legitimiteitsmacht Persoonlijke macht …Welke macht wordt weleens ingezet in je werksituatie? …Bespreek in trio’s: Wie gebruikt die macht tegenover wie? …Is er sprake van een zakelijk of emotioneel conflict? …Is er sprake van een incidenteel of structureel conflict? …Wat vind je van deze manier van machtsgebruik. … Welke macht zet je zelf weleens in?

13 7 I.4. Interactie. von Thun onderscheidt 4 communicatieaspecten. Situatie. De duopassagier zegt tegen de bestuurder: “je rijdt 80”. 1.Zakelijk/inhoud: de feiten waar het omgaat. Bv. iemand rijdt 80 km p.u. in de stad, waar je 50 mag. 2.Expressief: het belang van die feiten. (ik bedoel… bij die snelheid ben ik bang voor ongelukken). 3.Relationeel: de relatie die er tussen mensen is (incl. rollen, verwachtingen etc. denk ook aan Belbins teamrollen. Bv. “jij leidt mij toch op voor coureur…ïs dit goed zo?”). 4.Appelerend: wat is de bedoeling van “Je rijdt 80”. Gewoon constaterend? Of kun je niet harder, we hebben haast!? Of wil je rekening met mij + gevaren houden – dus zachter?

14 communicatiestoornis als aanleiding tot een conflict: De duo-passagier zegt:”Je rijdt 80 in de bebouwde kom hoor!” de boodschap van de een wordt anders geïnterpreteerd. (doel: dus rijd svp zachter) Reactie:”Ja, deze wagen trekt lekker op, he?!”. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen: anders beoordelen. (doel: dus rijd svp zachter) “Reactie: “Dat weet ik, het is lekker stil, dus da’s geen probleem!” Iemand aanspreken op de persoon, (doel: dus rijd svp zachter) Reactie: “jij bent altijd zo’n braaf opgevoed persoon…doe toch eens normaal, LEEF!!!” Relationeel-appellerend: (doel: dus rijd svp zachter) Reactie: “dus je vertrouwt mijn rijvaardigheid niet?” (andersom) dus jij vindt het niet belangrijk dat ik er nerveus van wordt… Communicatiestoornis als gevolg van missen van info, bv. context van de situatie niet kennen; “Niet! Ik heb geen bord gezien” Culturele aspecten. Een jonge vrouw hoort een oudere man niet aan te spreken op…

15 communicatiestoornis als aanleiding tot een conflict: In trio’s: herkenning van conflicten, die ooit begonnen met elkaar verkeerd begrijpen.

16 Beleven en hanteren van macht…. Transactionele analyse (Eric Berne,1910-1970) Ik heb de macht die ik zelf ervaar….Ik heb de macht die ik zelf ervaar…. De ander heeft de macht die ik hem toedicht….. Op HINT: Conflicthantering en de Transactionele Analyse (TA): OVK-model, Projectie, Bondjesvorming en dramadriehoek.Op HINT: Conflicthantering en de Transactionele Analyse (TA): OVK-model, Projectie, Bondjesvorming en dramadriehoek. Vb. “de stoel van Mar” en “ziekenhuis Nel”

17 TA-rollen De voedende ouder (geruststellend, verzorgend, aanmoedigend, begripvol, steunend etc.) De stem is vaak liefdevol, sussend, troostend, zacht, bezorgd. De kritische ouder (moralistisch, oordelend, autoritair, eisend). De stem is doorgaans scherp, beslist, monotoon, uit de hoogte, ongeduldig. Het aangepaste kind (gehoorzaam, passief, onderdanig, bedelend). De stem is vaak monotoon, huilerig, langzaam. Het rebellerende kind (opstandig, klagend, eisend manipulerend,). De stem is vaak fel, koppig, knorrig, luid, grommend.

18 De volwassene en het vrije kind in jezelf Volwassene: niet oordelend, geïnteresseerd, ruimdenkend, realistisch, zelfverzekerd. De stem is doorgaans vast, zakelijk, gelijkmatig. Vrije kind: nieuwsgierig, ontspannen, spontaan, grenzeloos.

19 Voorbeelden Transactionele Analyse projecties : (kritische ouder in zichzelf) Wie ben ik om daar iets van te(kritische ouder in zichzelf) Wie ben ik om daar iets van te zeggen? Ik zeg maar niets…… zeggen? Ik zeg maar niets…… t.o. anderen: Zou jij niet eens even? Je weet hoe het moet! t.o. anderen: Zou jij niet eens even? Je weet hoe het moet! (verzorgende ouder). Ik heb een fijne vakantie als mijn(verzorgende ouder). Ik heb een fijne vakantie als mijn kinderen het naar hun zin hebben. kinderen het naar hun zin hebben. (opstandige kind) Kijk naar jezelf!!!Ik doe het wel alleen!(opstandige kind) Kijk naar jezelf!!!Ik doe het wel alleen! (aangepaste kind) Ik mag niet boos / brutaal zijn…ik doe(aangepaste kind) Ik mag niet boos / brutaal zijn…ik doe wat jij wilt… wat jij wilt… (vrije kind) Ik zeg het gewoon…, mag zelf bepalen…(vrije kind) Ik zeg het gewoon…, mag zelf bepalen… (volwassene) Ik vind ….., hoe denk jij erover?(volwassene) Ik vind ….., hoe denk jij erover?

20 In complementaire transacties is er sprake van een evenredige en effectieve vorm van transacties. Bijv.: een kind-kind transactie zoals a vraagt vanuit zijn kind-egopositie: "Wil je een snoepje?” en b vanuit zijn kind-positie “Ja, lekker”

21 Vb. gekruiste communicatie - mismatch: a vanuit ouder-positie: "Wil jij NU snel je kamer opruimen!", daarmee de ander in kind-zijn aansprekend. b vanuit kind-positie: "Kamers opruimen is hartstikke stom! Daar heb ik echt geen zin in!", deze doet daarmee een appèl op de verzender zijn kind- positie. Vervolgens gaat a. reageren…

22 In trio… frustraties Benoem een frustratie: …………… Dat laat ik merken door…………… Herken je in die manier van uiten (of niet uiten) het rebellerende- /manipulerende / of aangepaste kind in jezelf?Herken je in die manier van uiten (of niet uiten) het rebellerende- /manipulerende / of aangepaste kind in jezelf? Herken je de kritische, afwijzende - of voedende/beschermende ouder in jezelf?Herken je de kritische, afwijzende - of voedende/beschermende ouder in jezelf? Herken je het vrije, onafhankelijk, open, creatief handelen?Herken je het vrije, onafhankelijk, open, creatief handelen? Welke tip heb je aan jezelf om meer vrij + volwassen situatie te hanteren? + volwassen situatie te hanteren? (komt terug in je reflectieverslag) (komt terug in je reflectieverslag)(

23 De praktijk van TA (1) de docent leest voor…… Brieven van een student aan de onderwijsmanager: Welke toon hoor je daarin? Welke emotie roept het bij je op? Hoe zou je in de rol van directeur reageren? Over doorpraten: Wat is je advies aan de betreffende student (die vaker op die manier naar ‘gezag’ reageert). Gedrag roept gedrag op… Wat is je advies aan de manager als deze in een TA-houding schiet?

24 Afsluitende opmerking TA Hypothese: Wanneer er sprake is van een TA- opstelling / houding, dan is dat 1.gebaseerd op een ‘oud’ patroon, 2.herkenbaar in meerdere situaties, naast deze specifieke conflictsituatie. Om het conflict op te lossen en het patroon te doorbreken is het essentieel oonderscheid te maken tussen “oud” en hier+nu.Om het conflict op te lossen en het patroon te doorbreken is het essentieel oonderscheid te maken tussen “oud” en hier+nu. Daarin kunnen verschillende methodieken worden ingezet. Op rationeel nivo wordt vaak RET ingezet.Daarin kunnen verschillende methodieken worden ingezet. Op rationeel nivo wordt vaak RET ingezet.

25 De dramadriehoek http://osc.de- csv.nl/LinkClick.aspx?fileticket=- 8w20Q3_exs%3d&tabid=90&mid=465http://osc.de- csv.nl/LinkClick.aspx?fileticket=- 8w20Q3_exs%3d&tabid=90&mid=465 15 dia’s

26 Projectie Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. Uitwisseling: Als de ander niet aan mijn (vaak niet uitgesproken) verwachtingen voldoet denk ik…………… reageer ik……………

27 Interculturele uitwisseling Is er verschil in verwachtingen t.a.v. bv. respect? Is er verschil in de wijze van irritatie uiten tussen kinderen / mannen / vrouwen? Is er verschil in (verwachtingen) rond respect en bescherming van bv. familiebelang. Is er verschil in verwachtingen hoe bv. derden (leerkracht, politie, hulpverlener) handelt? Hoe worden deze verwachtingen geprojecteerd in conflictmatig handelen?

28 Afsluiting. One-minute paper: wissel uit wat in deze bijeenkomst nog duidelijker is geworden. Huiswerk: de 7 I analyse afronden (volgende week inleveren). Uitwerken “Persoonlijke aspecten in een conflictsituatie“ Bestuderen artikel “Beren op de weg” over RET (bureau Spirit). zie site van de docent. Bestuderen Natschool: “wereldbeelden” (Azghari), over het vastloopproces en verliesschema. Bestuderen en uitprinten: agressiethermometer. Hoofdstuk 6. http://www.123test.nl/integriteit-test/index.php. uitprinten en volgende x meenemen.http://www.123test.nl/integriteit-test/index.php


Download ppt "Conflicthantering 2 persoonlijke aspecten. Terugblik / Inleiding Interdependentie (macht en afhankelijkheid), Communicatie, persoonlijke aspecten, Transactionele."

Verwante presentaties


Ads door Google