De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwilligersplatform FC de Rakt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwilligersplatform FC de Rakt"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijwilligersplatform FC de Rakt
“Meer dan voetbal alleen” Doe je samen!

2 Inleiding Op de hier volgende slides vind je de organisatie van onze voetbalvereniging FC de Rakt. Door op de verschillende commissies/ functies te klikken word je doorgestuurd naar de betreffende slide om zo inzage te krijgen in de taken, verantwoordelijkheden en “vacatures” die momenteel aan de orde zijn. Rechtsonder op iedere pagina vind je een link om zo weer snel terug te kunnen gaan naar de “Hoofdpagina”. Wanneer een “vacature” je aanspreekt, of je meer vragen hebt over de inhoud, neem dan contact op met de commissie via het aangegeven adres. Bij andere vragen of interesses waarmee je de club ook van dienst kunt zijn, graag contact opnemen met Organisatie

3 Organisatie Hoofdbestuur VTZ Jeugdbestuur Commissies
Voetbaltechnische zaken Beleid jeugdvoetbal Coördinatie F-E Coördinatie D-E1 Coördinatie A-B-C Coördinatie Meisjes voetbal Coördinatie Keepers Algemene jeugdzaken Extern Toernooi coördinatie Gezien het grote aantal commissies graag op link klikken Leden administratie (Wedstrijd) Secretariaat Trainers en Begeleiders

4 Hoofdbestuur Organisatie Voorzitter: Jan van den Elzen
Financiën: Teun van der Heijden Secretaris: Erik Sanders Jeugdzaken: Ron Albers VTZ: John Wijdeven Accomodatiezaken: Wilma van Kessel adres: Taken en verantwoordelijkheden: Clubbeleid, gemeentezaken, algemene zaken, vrijwilligersbeleid, accomodatiezaken, financieel beleid, secretariale zaken. Vacatures: Er zijn momenteel geen vacatures Organisatie

5 Jeugdbestuur Organisatie Ron Albers
Taken en verantwoordelijkheden: Overkoepelend jeugdzaken aansturen Harmonie tussen VTZ, wedstrijdzaken, ledenadministratie, activiteiten voor jeugd bewaken Bijkomsten gericht op jeugd faciliteren Wedstrijdsecretariaat zaterdag bemannen Vacatures: 2 openstaande vacatures Organisatie

6 Leden administratie Organisatie Ingrid Verkuijlen
Taken en verantwoordelijkheden: Zorgen voor aanmelden en registreren van onze leden, innen van contributies, beheer en uitgave van inschrijfdocumenten. Vacatures: Administratieve hulp is hier welkom Organisatie

7 Voetbal Technische Zaken
John Wijdeven (afvaardiging vanuit bestuur) Ernie van Hooft (VZ) Wim Verhulst (Dames, sr en jr) Piet Bressers (Heren) André Vogels en Jaap van de Rakt (A-B-C junioren) Frank van Stratum en Harm van Kessel (D en E1) Barry Kuijpers en Jopie van Lanen (rest E en F) adres: Taken en verantwoordelijkheden: Teamindelingen, trainers begeleiding/opleiding, coach overleggen begeleiden. Vacatures: Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar Organisatie

8 Trainers en Begeleiders
Elk team binnen FC de Rakt wordt wekelijks getraind en begeleid door enthousiaste trainers en begeleiders. adres: per team verschillend, te vinden op de site. Taken en verantwoordelijkheden: Trainer van een team: Verzorgt de trainingen en behandeld de oefenstof die wordt aangereikt door VTZ van FC de Rakt naar eigen inzicht. Coacht het team voetbaltechnisch. Begeleider van een team: Verzorgt de communicatie in het team naar de spelers en de ouders. Houdt de teampagina bij en zorgt dat er bij voorkeur verslagen van de wedstrijden zijn. Coördineert samen met de trainer het team en de ouders. Vacatures: Ieders seizoen is er weer een grote behoefte aan trainers en begeleiders. Wanneer je het leuk vind om onderdeel te zijn van een team, goed bent in de omgang met mensen/ kinderen en/of begeleiden regelen je op het lijf geschreven is: Meld je dan aan!!! Organisatie

9 Commissies Vrijwilligers- Wedstijdzaken- Feest- Bar- Toernooi- Ouder-
ABC- PR- Materiaal- Veld- Sponsor- Selectie- Kas- DJ- Scheidsrechter- Lief en Leed- Organisatie

10 Vrijwilligers platform
Edwin Verwaaijen (VZ) Anke Kuijpers Ingrid Verkuijlen Ankie van der Wijst Erik Sanders adres: Taken en verantwoordelijkheden: Uitzendbureau van vrijwilligers, Zorgt dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen, Bewaakt de FC de Rakt cultuur, Zorgt dat iedereen zijn steentje bijdraagt, Klankbord voor vrijwilligers, Stelt kaders (regels, normen en waarden), Registratie van vrijwilligerspunten en beheren van de diverse vacatures Vacatures: Wij zijn op zoek naar administratief onderlegde mensen die ons kunnen ondersteunen met het registreren van de verschillende taken. Organisatie

11 Wedstrijdzaken Organisatie Erik Sanders (VZ)
Henk Vissers (Scheidsrechters / Senioren) Edwin Verwaaijen (Communicatie / Controle) Tonnie en Job Verhoeven (Publicatie) Ron Albers (Toernooien) Willem Langenhuizen (Junioren) Bas van Lieshout (Pupillen) adres: Taken en verantwoordelijkheden: Veld en kleedkamer indeling, plannen en communicatie van vriendschappelijke wedstrijden, onderhouden en updaten van FC de Rakt side, bezetten van wedstijdsecretariaat tijdens speeldagen, indelen en regelen van scheidsrechters Vacatures: Gastheer/vrouw op wedstrijddagen, toernooiplanning, voetbalpasjes beheer, voetbal&respect, EHBO/ AED gecertificeerde, Organisatie

12 Feest commissie Organisatie Marco van den Akker (VZ) Bas Claassen
Rob Claassen Joost van der Spoel Peter van de Ven adres: Taken en verantwoordelijkheden: Het organiseren van clubavonden, carnavalsavonden, vrijwilligersfeest, seizoen afsluiting, nieuwjaarsreceptie, themafeesten, darttoernooi, EK en WK en nog vele andere activiteiten! Vacatures: 3 á 4 plaatsen voor graag vrouwelijke enthousiastelingen! Organisatie

13 Bar commissie Organisatie Wilma van Kessel (VZ) Gerlanda Elskamp
Henk van de Broek Paul Verbossen adres: Taken en verantwoordelijkheden: Indelen van barbezetting (inclusief open en sluitdiensten), zorgen voor bestellingen, structuur bewaken, inleren van barmedewerk(st)ers, sluitend krijgen van poetsschema. Vacatures: Groot aantal vacatures om de reguliere bardiensten ingevuld te krijgen, aantal ervaren vrijwilligers die bij drukte taken kunnen uitvoeren op het gebied van coördineren/ aansturen van de diverse werkzaamheden. Diverse vrijwilligers gezocht om op maandag ochtend/ middag schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren Organisatie

14 Toernooi commissie Organisatie Willem van de Brand (VZ)
Henk van de Broek Mitchel Wijdeven Andre vd Velden Lissanne vd Wetering adres: Taken en verantwoordelijkheden: Prijzen voor de loterij verzamelen en ophalen bij prijzengevers in uden en omgeving, Ondersteuning met Joost & Friends wedstrijd, Benadering en begeleiding van de teams, Mensen die sponsors verzamelen voor het toernooiboekje, Toernooiboekjes rondbrengen. Vacatures: Diverse medewerkers om bovenstaande werkzaamheden te ondersteunen. Tijdens toernooien zijn scheidsrechters, leiders van teams en barpersoneel altijd nodig. Organisatie

15 Ouder commissie Organisatie Wilma van Kessel (VZ) René vd Hoogen
Monique Nooijen Jacqueline Vesters adres: Taken en verantwoordelijkheden: Het organiseren van activiteiten buiten het voetballen om voor de Mini-F, de F-jes, de E-tjes en D-jeugdleden zoals het jeugdkamp, een herfstactiviteit, de Pietentraining, het schaatsen bij Uden on Ice en een Paasactiviteit. Vacatures: Deze commissie is altijd op zoek naar helpende handen om te ondersteunen bij alle geweldig leuke activiteiten zoals hierboven omschreven. Organisatie

16 ABC commissie Organisatie Anja Donkers (VZ) Jos vd Elzen
Wilma van Kessel Henny van Boxtel adres: Taken en verantwoordelijkheden: Organiseren van activiteiten buiten het voetbal om voor A-B- en C-jeugd zoals bowlen en teambuildingsactiviteiten. Vacatures: Aangezien er miv seizoen twee leden afscheid nemen zijn we dringend op zoek naar nieuwe aanwas. Organisatie

17 PR Commissie Organisatie Teun vd Heijden (vz) Henk Vissers
Erik Sanders Stefan van Berkel Welle vd Elzen Taken en verantwoordelijkheden: Het verzorgen van alle uitingen via de diverse media (krant, televisie, radio, internet) met als doel FC de Rakt volop in de schijnwerper te zetten!  Vacatures: Op zoek naar vervanging voor de functie van voorzitter, mensen voor het onderhouden van de site, creatieveling(en) voor het pro-actief schrijven van “nieuws en columns. Organisatie

18 Materiaal commissie Organisatie Max Wiendels (VZ) Ron Albers
Tonnie Verhoeven Bas Claassen adres: Taken en verantwoordelijkheden: Beheer van alle materialen, het inkopen/registreren en uitgeven van de materialen. Vacatures: Er zijn momenteel geen vacatures. Organisatie

19 Veld commissie Organisatie Theo van de Ven (VZ) Bert van Kessel
Jos van den Elzen Peter van de Elzen adres: Taken en verantwoordelijkheden: Keuren van de velden, onderhouden/ reparatie van accommodatie, opruimen/ onderhouden en schoonhouden van de velden, zorgen voor speelklare velden (mollen/konijnen), inplannen van rooster voor openen en sluiten accommodatie en ontsteken verlichting. Alle (technische) voorkomende werkzaamheden. Vacatures: Altijd op zoek naar handige en/ of welwillende vrijwilligers die graag in de buitenlucht zorgdragen voor onze prachtige accommodatie! Organisatie

20 Sponsor commissie Organisatie Willem van de Brand (VZ)
Eva van den Broek Jan Verkuijlen Gert de Rijk Joost van de Spoel adres: Taken en verantwoordelijkheden: Behoud en werven van sponsoren, organiseren van sponsoractiviteiten, onderhouden/ beheren van FC de Rakt-Sponsoren-Facebook, Ambassadeurschap om meerdere sponsoren te binden, Communicatie model ontwikkelen t.a.v. sponsorschap, Ondersteunen “Club van 50”, Contact voor hoofd/bord en kledingsponsors Vacatures: Voor de verschillende bovengenoemde taken zijn we op zoek naar communicatief sterke krachten. Ook is er ruimte voor talent om ervaring op te doen in zijn of haar studierichting. Organisatie

21 Selectie Commissie Organisatie Joep Wiendels …..
adres: nog niet bekent Taken en verantwoordelijkheden: Activiteiten buiten het voetbal om, zorgen voor attenties etc… Vacatures: 2 spelers vanuit het eerste en 2 spelers vanuit het tweede team van FC de Rakt Organisatie

22 Kas commissie Organisatie Gerard Landman Inze Scheeper Bart Kuijpers
adres: Taken en verantwoordelijkheden: Jaarlijks controleren van de boekhouding Vacatures: Geen Organisatie

23 DJ Carrousel Organisatie Willem van de Brand(vz) Ward Donkers
Giel van den Brand adres: Taken en verantwoordelijkheden: Nieuwe DJ’s zich aan laten melden om ervaring op te doen en te draaien als vrouwen en mannen van FC de Rakt 1 thuis spelen en/ of als er evenementen zijn zoals toernooien, sponsorborrel, gouden kerstballen toernooi clubavonden, trap in, etc. Vacatures: Nieuw, jong en oud(er) talent is welkom om draaikunstjes te vertonen! Organisatie

24 Scheidsrechters Commissie
Sil de Bruijn (VZ) Henk Vissers adres: Taken en verantwoordelijkheden: Indelen, opleiden en begeleiden van scheidsrechters, teambuilding en aanspreekpunt voor scheidsrechters.  Vacatures: Een aantal nieuwe scheidsrechters is zeer wenselijk. Organisatie

25 Lief & Leed Organisatie Wilma van Kessel Anke Kuijpers E-mailadres:
Taken en verantwoordelijkheden: Ervoor zorgen dat leden voorzien worden van een kaartje of attentie bij ervaren van Lief en Leed, in welke vorm dan ook. (Het is wel van belang dat de commissie hiervan op de hoogte wordt gebracht) Vacatures: Op zoek naar iemand die de taken wil overnemen van één van de leden. Organisatie


Download ppt "Vrijwilligersplatform FC de Rakt"

Verwante presentaties


Ads door Google