De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIMAIV03 Les A1 BIMAIV03 Les A1 Databases. De gegevens in een database vormen de grondstof voor informatie De informatie wordt opgevraagd in de taal met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIMAIV03 Les A1 BIMAIV03 Les A1 Databases. De gegevens in een database vormen de grondstof voor informatie De informatie wordt opgevraagd in de taal met."— Transcript van de presentatie:

1 BIMAIV03 Les A1 BIMAIV03 Les A1 Databases

2 De gegevens in een database vormen de grondstof voor informatie De informatie wordt opgevraagd in de taal met de naam: S tructured Q uery L anguage SQL

3 SQL is een taal voorinvoeren wijzigen verwijderen raadplegen beveiligenvan gegevens } muteren SQL

4 SQL zegt alleen WAT er moet gebeuren, niet HOE het moet gebeuren SQL is niet-procedureel; het zegt immers niet hoe iets moet gebeuren SQL is 4GL (vierde generatie) SQL

5 Database Management Systeem Database Management Systeem Applicatie 1 Applicatie 2 Applicatie 3 Database De rol van een dbms

6 DBMS APPLICATIE DATABASE APPLICATIE DBMS

7 SQL is geschikt voor INTERACTIEF gebruik, dus voor rechtstreekse communicatie tussen gebruiker en DBMS SQL kan in een groot aantal programmeertalen worden aangeroepen (EMBEDDED SQL) De mogelijkheid om informatie op te vragen leidt tot intensief gebruik in oa Business Intelligence programma’s Meer over SQL

8 Kiezen voor een DBMS Het maakt vor deze cursus niet zoveel uit welk DBMS we gebruiken Bekende DBMS'sen zijn ORACLE, SQL Server, Informix, Sybase, Gupta, DB2, Interbase, MS JetSQL Het dbms MySQL is populair maar minder geschikt voor ons doel

9 getal tekst datum Enkele veelgebruikte datatypen

10 numeriek gegeven 26 26.33 tekstueel gegeven 'aap' 'broodje aap' datum #5-9-2003# #11 october 2007# Datatypen in Microsoft JetSQL Engelstalig eigenwijs

11 Manipulaties op één tabel Onze database beschikt voorlopig over één tabel die BOEKEN heet. De eenvoudigste SQL-instructie luidt: SELECT * FROM boeken; Betekenis: laat alles uit de tabel BOEKEN zien

12 BOEKEN BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 2.111.2WordPerfect 9BB€ 29,50 2.111.4Xtal Reports de luxeMEU€ 32,90 2.111.6Access voor dummiesBB€ 32,90 2.112.0Haal het onderste uit ExcelAS€ 39,50 2.112.1Brieven schrijven in WordAS€ 35,00 2.112.3Quicksmith 2.0BB€ 79,50 2.112.4Inleiding in databasesMEU€ 89,90 2.112.5SQL en AccessKLW€ 72,50 --- tekstuele typen numeriek type

13 Projectie SELECT titel FROM boeken; titel Word in twaalf dagen WordPerfect 9 Xtal Reports de luxe Access voor dummies Haal het onderste uit Excel Brieven schrijven in Word ---

14 Kolomopschriften (1) SELECT * FROM boeken; SELECT titel FROM boeken; titel Word in twaalf dagen --- BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 ---

15 Kolomopschriften (2) SELECT TiTel FROM boeken; TiTel Word in twaalf dagen ---

16 Meerdere kolommen selecteren SELECT boeknr, titel, prijs FROM boeken; boeknrtitelprijs 2.111.1Word in twaalf dagen€ 22,50 2.111.2WordPerfect 9€ 29,50 2.111.4Xtal Reports de luxe€ 32,90 2.111.6Access voor dummies€ 32,90 2.112.0Haal het onderste uit Excel€ 39,50 ---

17 Kolomalias Expr1000boeknr 2.111.1 --- SELECT boeknr, boeknr FROM boeken; SELECT boeknr AS piet, boeknr FROM boeken; pietboeknr 2.111.1 --- De naam van de kolommen is onbelangrijk; het gaat om de gegevens zelf!

18 Selectie (1) SELECT * FROM boeken WHERE uitgever = 'MEU'; BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 2.111.4Xtal Reports de luxeMEU€ 32,90 2.112.4Inleiding in databasesMEU€ 89,90 2.112.6SPSS voor schoolgebruikMEU€ 35,00 2.113.0Delphi unleashedMEU€ 89,50 2.113.2Visual CobolMEU€ 51,40

19 SELECT boeknr, prijs FROM boeken WHERE prijs = 35; boeknrprijs 2.112.1€ 35,00 2.112.6€ 35,00 Selectie (2)

20 SELECT titel FROM boeken WHERE titel > 'Quiz'; titel Word in twaalf dagen WordPerfect 9 Xtal Reports de luxe SQL en Access SPSS voor schoolgebruik Visual Cobol Selectie (3)

21 De operator LIKE (1) SELECT * FROM boeken WHERE titel LIKE 'A%'; BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.6Access voor dummiesBB€ 32,90 2.113.3Alles over het InternetBB€ 49,00 Betekenis: eerste letter is de letter A en dan een willekeurig aantal letters (mag ook geen letters zijn)

22 De operator LIKE (2) SELECT titel FROM boeken WHERE titel LIKE '%s'; Betekenis: willekeurig aantal letters (mag ook geen letters zijn) en als laatste letter een s titel Access voor dummies Inleiding in databases SQL en Access Fractal graphics

23 De operator LIKE (3) SELECT titel FROM boeken WHERE titel LIKE '%oo%'; Betekenis: twee aaneengesloten o-tjes titel Access voor dummies SPSS voor schoolgebruik Powertools voor dBase IV

24 De operator LIKE (4) SELECT titel FROM boeken WHERE titel LIKE '%o%o%'; Betekenis: twee o-tjes is voldoende (hoeven niet aaneengesloten te zijn maar mag wel) titel Access voor dummies SPSS voor schoolgebruik Powertools voor dBase IV Visual Cobol

25 De operator LIKE (5) SELECT * FROM boeken WHERE titel LIKE '__l%'; Betekenis: derde letter van de titel moet de letter l zijn BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.112.4Inleiding in databasesMEU€ 89,90 2.112.5SQL en AccessKLW€ 72,50 2.113.0Delphi unleashedMEU€ 89,50 2.113.3Alles over het InternetBB€ 49,00

26 De operator LIKE (6) SELECT * FROM boeken WHERE titel LIKE '%e_'; Betekenis: de op één na laatste letter moet de letter e zijn BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 2.111.6Access voor dummiesBB€ 32,90 2.112.0Haal het onderste uit ExcelAS€ 39,50 2.112.4Inleiding in databasesMEU€ 89,90 2.113.0Delphi unleashedMEU€ 89,50 2.113.3Alles over het InternetBB€ 49,00

27 Formuleren van queries (1) Langzaam maar zeker groeit het aantal lettertekens van de query. Vooral bij langere queries is het zinvol om de query over meerdere regels te verdelen. Dat is overzichtelijker.

28 Formuleren van queries (2) In plaats van SELECT titel FROM boeken WHERE uitgever = 'AS'; schrijven we SELECT titel FROM boeken WHERE uitgever = 'AS'; De layout is totaal onbelangrijk; net zo min als het gebruik van hoofd- of kleine letters.

29 Formuleren van queries (3) SELECT titel FROM boeken WHERE uitgever = 'AS'; seLECT Titel from BOEKEN WHEre uitgeVEr = 'AS';

30 De logische operator AND SELECT * FROM boeken WHERE uitgever = 'AS' AND prijs > 50; BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.112.9Fractal graphicsAS€ 56,90 2.113.1Powertools voor dBase IVAS€ 65,90 Betekenis van AND: aan beide voorwaarden moet voldaan zijn

31 De logische operator OR SELECT * FROM boeken WHERE uitgever = 'AS' OR uitgever = 'MEU'; BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 2.111.4Xtal Reports de luxeMEU€ 32,90 2.112.0Haal het onderste uit ExcelAS€ 39,50 2.112.1Brieven schrijven in WordAS€ 35,00 2.112.4Inleiding in databasesMEU€ 89,90 2.112.6SPSS voor schoolgebruikMEU€ 35,00 --- Betekenis van OR: aan minstens één van beide voorwaarden moet voldaan zijn (aan allebei mag ook)

32 De logische operator NOT SELECT * FROM boeken WHERE NOT uitgever = 'AS'; BOEKNRTITELUITGEVERPRIJS 2.111.1Word in twaalf dagenMEU€ 22,50 2.111.2WordPerfect 9BB€ 29,50 2.111.4Xtal Reports de luxeMEU€ 32,90 2.111.6Access voor dummiesBB€ 32,90 2.112.3Quicksmith 2.0BB€ 79,50 --- Betekenis van NOT: aan de geformuleerde voorwaarde moet juist níet voldaan zijn

33 Combinaties van operatoren SELECT * FROM boeken WHERE NOT prijs > 40 AND prijs < 60; De queries hebben een verschillend resultaat! Gebruik in geval van twijfel altijd haakjes om de voorrang te regelen. De queries hebben een verschillend resultaat! Gebruik in geval van twijfel altijd haakjes om de voorrang te regelen. SELECT * FROM boeken WHERE NOT (prijs > 40 AND prijs < 60);

34 De operator IN SELECT * FROM boeken WHERE uitgever IN ('AS', 'BB'); Is hetzelfde als SELECT * FROM boeken WHERE uitgever='AS' OR uitgever= 'BB'; Biedt vooral voordelen bij méér waarden in de verzameling. Is hetzelfde als SELECT * FROM boeken WHERE uitgever='AS' OR uitgever= 'BB'; Biedt vooral voordelen bij méér waarden in de verzameling.

35 De operator BETWEEN SELECT * FROM boeken WHERE prijs BETWEEN 30 AND 40; Is hetzelfde als SELECT * FROM boeken WHERE prijs>=30 AND prijs<=40; Formuleert alleen 'lekkerder'. Is hetzelfde als SELECT * FROM boeken WHERE prijs>=30 AND prijs<=40; Formuleert alleen 'lekkerder'.


Download ppt "BIMAIV03 Les A1 BIMAIV03 Les A1 Databases. De gegevens in een database vormen de grondstof voor informatie De informatie wordt opgevraagd in de taal met."

Verwante presentaties


Ads door Google