De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biomedische wetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biomedische wetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Biomedische wetenschappen
Studeren in Nijmegen Biomedische wetenschappen HS: Graag maar kort behandelen.

2 Is biomedische wetenschappen studeren in Nijmegen iets voor jou?

3 “Ik wil relevant zijn: bijdragen aan de gezondheid van mensen”
Gezondheidszorg heeft nodig: Behandelaars artsen paramedici Bestuurders directeuren beleidsmakers financiers Kwaliteitsverbeteraars Onderzoekers Preventie van ziekten Betere diagnostiek Nieuwe therapieën Evaluatie van zorg Wetenschappelijke kennis naar de praktijk brengen Ben jij?: Idealistisch Betrokken Eigenzinnig Nieuwsgierig Mensgericht Kader rechtsonder werkt goed.

4 “Het moet wel inhoud hebben. Concreet en toepasbaar …”
De bachelor biomedische wetenschappen bestudeert gezondheid, ziekte en gezondheidszorg op alle niveaus: Molecuul celbiologische, chemische en fysische processen Mens orgaansystemen, ziekteprocessen Populatie gezondheidszorg en volksgezondheid

5 “ ... ik wil echte problemen aanpakken”
Dromen van biomedische wetenschappers: Malaria de wereld uit Effectieve en veilige geneesmiddelen Draagbare kunstnier Ziekte van Alzheimer voorkómen Energiestofwisselingsziekten bij kinderen genezen Kanker een chronische ziekte Gezond ouder worden Zinnige en zuinige zorg Zie themarondes!! HS: Ik zou er één of twee uitlichten en kort bespreken.

6 Eerst studeren 3 jaar Bachelor 2 jaar Master
Geheel vernieuwd curriculum vanaf 1 september 2015 Eigen regie over leerproces 2 jaar Master Samenstellen van een individueel programma Voorbereiding op de rol die bij je past: Onderzoeker? Adviseur? Communicatiedeskundige? Verwijzen naar presentatie student: zeggen dat de student er dieper op in gaat. In de tweede presentatie van de ochtend/middag is de presentatie van de student al geweest.

7 Eerst studeren Biomedische basiskennis en geneeskundige thema’s
Factoren die bijdragen aan gezondheid en ziekte Onderzoeks- en andere academische vaardigheden Projecten en stages: je eigen onderzoek!

8 Uitgangspunten van curriculum
Actief en constructief leren Je wordt ook uitgedaagd om je eigen weg hierin te kiezen. Verbindingen leggen en toepassen Zelfsturend leren Gedreven door eigen belangstelling, onder leiding van coach Praktijkgeoriënteerd leren Vanuit problemen van patiënten, denken in innovaties Samenwerkend leren Verschillende rollen in projecten, samen met geneeskundestudenten Deze uitgangspunten nog in aparte dia’s behandelen?

9 Kenmerken Taal: Nederlands en Engels
Ingericht in kwartalen van 10 weken en langdurige projecten Natuurwetenschappelijke basis met medische invalshoek Coaching (groepsgewijs en individueel) Veel keuzemogelijkheden Je wordt vanaf dag 1 beschouwd als een collega onderzoeker

10 Opzet bachelor in jaar 1 + + + Verwondering Nature and nurture
Homeostase Aanval en verdediging + + + Mechanismen van gezondheid en ziekte Professionele ontwikkeling - coaching Projecten Context, Science and Innovation Titels van de kwartalen zijn die van het eerste jaar Research Vrije keuze Legenda: Gemeenschappelijk BMW en GNK Specifiek BMW

11 Leerlijn Mechanismen van gezondheid en ziekte
Basismechanismen van gezondheid en ziekte: moleculen, cellen, weefsels, organen, mens, populatie Startpunt: concrete patiënten of patiëntbeschrijvingen Ziekteprocessen: Ontstekingen en infecties Nieuwvormingen Veroudering Onder- en overbelasting Impact van behandelingen op ziekte en gezondheidszorg Gedeeltelijk samen met geneeskundestudenten

12 Leerlijn Context, Science and Innovation
Hoe zet je problemen in de gezondheidszorg om in een concrete vraagstelling, rekening houdend met verschillende perspectieven? Bedenken van wetenschappelijk onderzoek en interventies Brug tussen wetenschap en praktijk – creatief en toepassingsgericht Deelname aan projecten, verschillende rollen Samen met geneeskundestudenten

13 Leerlijn Research Verdieping opzet, uitvoering en analyse van wetenschappelijk onderzoek Ook aandacht voor de vaardigheden die nodig zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren (laboratorium, meetopstellingen, statistiek) Specifiek voor studenten biomedische wetenschappen

14 Leerlijn Projecten Stof uit de verschillende lijnen integreren en toepassen, samen met andere studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Projecten in het eerste jaar: Radboud Student Challenge Wijkopdracht Voorstel en uitvoeren innovatieproject

15 Leerlijn Professionaliteit (coaching)
Vorm: je bent lid van een coachgroep van ongeveer 8 studenten, met een vaste coach. Onder begeleiding van je coach werk je aan de professionele vaardigheden die je nodig hebt als student (beginnend collega) en als wetenschapper Professionele vaardigheden: omgaan met taken, met anderen en met jezelf. Aan het eind van ieder kwartaal krijg je een beoordeling

16 Bachelor biomedische wetenschappen jaar 3
Minor 1 (20 weken ma+di) Bachelor stage (20 weken) Uitvoeren van je eigen onderzoek Keuzevak Popular Science Writing Minor 2 (20 weken do+vrij)

17 Minoren Voorbeelden: Momenteel keuze uit 16 minoren
Efficacy and safety of drugs Visualising health and disease: from molecule to man Cancer mechanisms and personalized medicine Moving questions: an introduction to Clinical human movement sciences Molecular and biomedical research technologies Global health & infectious diseases Health technology innovation and assessment Population research: risk and prevention Momenteel keuze uit 16 minoren Ook interfacultaire minoren (Faculteit Natuurwetenschappen) Voortraject bachelorstage en evt. master

18 Bachelor, en dan? Master in Nijmegen of elders?
Gekoppeld aan een van de Radboudumc-onderzoeksinstituten Radboud Institute for Health Sciences Radboud Institute for Molecular Life Science Donders Centre for Neuroscience Beroepsvoorbereiding: onderzoek, consultancy, kennisoverdracht Helft van de studenten loopt stage in het buitenland Kort houden, het gaat om de bachelorvoorlichting

19 Aanmelding en plaatsing: Decentrale selectie
Aanmelden: Uiterlijk 1 maart 2016 via studielink Juiste profiel: NT met biologie of NG met natuurkunde Meedoen: Twee keer Hoeveel plaatsen: 100 plaatsen (vorig jaar 151 deelnemers) Gereserveerde plaatsen voor eindexamen 8+ gemiddeld Resterende plaatsen voor decentrale selectie Selectie: Beoordeling schriftelijke opdracht over motivatie met curriculum vitae Kennistoets natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op 2 april 2016 Dia voor Nederlandse studenten

20 Aanmelding en plaatsing: Decentrale selectie
Aanmelden: Uiterlijk 31 maart 2015 via studielink Juiste vakken: Abitur: Biologie: Prüfungsfach, LK oder GK Chemie oder Physik: Prüfungsfach, LK oder GK Mathematik 12e Schuljahr RU-NT2 Examen oder Staatsexamen Niederländisch als Fremdsprache (NT2) Alle Fächer: minimalen Punckzahl 7 (von 15) Meedoen: Twee keer Hoeveel plaatsen: 100 plaatsen Er zijn meer aanmeldingen dan plaatsen Selectie: Beoordeling sollicitatiebrief met curriculum vitae Som van (overgangs-)cijfers natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde (A of B) Dia voor Duitse studenten

21 Decentrale selectie: sollicitatiebrief
Maximaal 2 kantjes A4 Geef aan waarom je biomedische wetenschappen in Nijmegen wilt doen. Welk probleem in de gezondheidszorg zou je willen oplossen? Welke plek wil je innemen in het biomedisch werkveld en wat wil je graag bereiken? Beoordeling door twee commissieleden Soms een gesprek met de opleiding naar aanleiding van de motivatiebrief. In de opleiding is motivatiebrief onderwerp van gesprek met de docentmentor.

22 Decentrale selectie: bepaling rangorde
Eerst beoordeling motivatie-opdracht: categorie uitstekend / goed / voldoende / matig Rangorde binnen categorie op basis van uitslag kennistoets Rangcijfer (cijfer 1-….) wordt aan deelnemers medegedeeld Na uitslag eindexamens is bekend wie 8+ gemiddeld heeft gescoord – automatische plaatsing Overige plaatsen: plaatsing aan de hand van rangcijfer decentrale selectie

23 Decentrale selectie: overige zaken
Op 1 maart hoef je nog niets in te sturen: aanmelding via studielink is voldoende Je krijgt uiterlijk 6 maart bericht over het insturen van de documenten Correspondentie vindt plaats via Vragenhalfuur decentrale selectie Biomedische wetenschappen en Geneeskunde in Hippocrateszaal (route 77): 12:45-13:15 uur 13:45-14:15 uur

24 FAQ: “Hoe zit het met verwante studies?”
Biomedische wetenschappen – mens en gezondheid Waarom worden groepen mensen ziek en wat kun je eraan doen? Medische biologie – levende organismen Hoe verlopen ziekteprocessen op cel- en orgaanniveau? Moleculaire levenswetenschappen – scheikunde Hoe verlopen biologische en ziekteprocessen op moleculair niveau? Geneeskunde Toepassen van kennis over behandeling van ziekten bij individuele patiënten ‘s morgens om 9 uur is hier een aparte voorlichtingsronde over geweest

25 FAQ: “Waarom Nijmegen?”
De stad, de campus en de sfeer Echte problemen uit de geneeskunde Brede basis: molecuul – individu – populatie Differentiatiemogelijkheden over de volle breedte Onderzoeksmethoden bepalen de kwaliteit van Nijmeegse onderzoekers – zegt het afnemend veld Keuzegids 2016: opleiding bezet landelijk de eerste plaats HS: Bij stand ligt overzicht van BMW-studies in NL om mee te nemen. Laatste bullet: we krijgen van het veld terug dat van Nijmeegse BMW-ers de onderzoekskwaliteiten van Nijmegenaars opvallen.

26 FAQ: “Worden excellente studenten extra uitgedaagd?”
Keuze uit: Universiteitsbreed interdisciplinair honoursprogramma Radboud Honours Academy Medical Sciences: Bachelor 1 Bachelor 2 Bachelor 3 Blijft dit in deze vorm bestaan? Werving en selectie Cursorisch deel Individueel traject in onderzoeksinstituut binnen Radboudumc Onderzoeksstage in buitenland

27 FAQ: “Waar komen afgestudeerden terecht?”

28 FAQ: “Heb ik kans op een leuke baan?”
30 Bij afstuderen heeft ca. 70% baan of vervolgstudie Gemiddelde zoektijd eerste baan: 2-4 maanden >70 % werkt in BMW-functie Tweederde promotietraject Afgestudeerden helpen problemen van ziekte en gezondheid oplossen. Op alle niveaus. Ik weet niet of deze cijfers nog wel kloppen! Ook geen tijd meer om het uit te zoeken.

29 Biomedische wetenschappen: wat wordt jouw bijdrage aan de menselijke gezondheid?
Marc: Anatomieonderwijs Lonneke: Virussen Nicole: Communicatie in de zorg Maroeska: Evidence-based surgery Bart: Blaaskankergen Thijs: Weefselconstructen Agnes: Bijwerkingen geneesmiddelen HS: Deze was echt leuk! Weer terug naar dromen van biomedisch wetenschappers uit Nijmegen. Idealisme. Als overgang naar praatje van Teun zou er een foto van Teun bij moeten. Die heb ik niet… Teun: Malaria-epidemiologie Brenda: Gevolgen depressie Maarten: Looprobot Mireille: Borstkankerscreening

30 De droom van Marleen van Gelder
‘Veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap’ Een belangrijk gezondheidszorgprobleem waaraan Biomedische wetenschappers op verschillende niveau’s een bijdrage kunnen leveren. Eerste dia van Teun of als intro van Teun. Op 16 november deze gebruiken of het voorbeeld prostaatkanker gebruiken (keuze Rob)

31 De droom van Maroeska Rovers
‘Een individueel mes voor een individuele patiënt’ De ambitie van Maroeska Rovers is om de keuze voor een chirurgische behandeling van een individuele patiënt wetenschappelijk beter te onderbouwen. Eerste dia van Teun of als intro van Teun. Op 16 november deze gebruiken of het voorbeeld prostaatkanker gebruiken (keuze Rob) https://vimeo.com/

32 De droom van Teun Bousema
‘Malaria de wereld uit’ Een wereldwijd gezondheidszorgprobleem waaraan Biomedische wetenschappers op verschillende niveau’s een bijdrage kunnen leveren. Helaas geen keynote speaker https://vimeo.com/

33 Vervolgprogramma (aansluitend op ronde 1 en 4)
NU: verdelen in groepen onder leiding van student BMW 11:30-12:30 uur (ochtend) / 15:15-16:15 uur (middag): Twee themasessies van 25 minuten: kennismaking met mogelijkheden Biomedische wetenschappen of zelf aan de slag met een onderdeel uit de opleiding Mogelijkheid om vragen te stellen bij informatiestand Biomedische wetenschappen op Studieplein (studieadviseur aanwezig)


Download ppt "Biomedische wetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google