De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hefbomen voor een vergroeningseconomie Mieke Vercaeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hefbomen voor een vergroeningseconomie Mieke Vercaeren."— Transcript van de presentatie:

1 Hefbomen voor een vergroeningseconomie Mieke Vercaeren

2 1925: groothandel in koloniale waren Jaren ‘60: de eerste ‘Discount’ 1976: Discount-winkels werden omgedoopt tot Colruyt-winkels 1977: Colruyt wordt beursgenoteerd Inleiding: Een korte terugblik naar het ontstaan van Colruyt

3 Enco Fraxicor Colruytgroup: actief in binnen- en buitenland Boekjaar 2010/2011 640 winkels 7,3 milj. euro omzet 24.119 medewerkers 3 bedrijfssegmenten: 1) detailhandel (retail) 2) groothandel en foodservice 3) corporate activiteiten

4 Onze missie Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven vakmanschap in retail

5 Missie: Duurzaam meerwaarde creëren = onze verantwoordelijkheid nemen: Duurzaam = kan blijven duren → Geen energieverlies Economie = motor Optimale energiebalans: met een minimum aan menselijke en ecologische energie een maximale toegevoegde waarde creëren voor mens en milieu Ecology Social Economy

6 Stap voor stap 1990: Greenline charter 1997: Transport Charter 1999 : 1 ste windmolen DC Dassenveld 2001: Code arbeidsomstandigheden en kinderarbeid 2005: Code Collibri 2006 : zonnepanelen op dak van DC en winkels 2006 : start Eco2 programma 2007 : bike to work 2007 : biomassa 2010: Collibri Foundation for Education 2010: passiefwinkel Leuven en hybride trekker 2011: bike to work elektrische fietsen Eind 2011 : eigen productie groene stroom = eigen electriciteitsverbruik Voorbeelden:

7 Ketenbenadering ResourcesRetailConsumptie AankoopMarketing AK LogVKMar Productie Duurzaam aankopen Duurzame consumptie Energie Mobiliteit Materialen Water SCOPE 3SCOPE 1&2SCOPE 3 Consumptie

8 Duurzame ketens

9 Het ‘Green-Line’ programma van Colruyt 1990: lancering van ons milieuprogramma ‘Green-Line’ Green-Line betekent oa: een efficiënt energiebeleid, milieuvriendelijke(re) verpakkingen, veilig en efficiënt transport,... Voorbeelden van Green-Line realisaties met overheidssteun: - Windmolen te Halle (1999)  Risico voor Colruyt => eerste windmolen in Vlaanderen  Demonstratiesteun en groenestroomcertificaten  Samenwerking met VUB (metingen) - Windmolenparken ‘off-shore’  Goede samenwerking met Participatie Maatschappij Vlaanderen Belwind -Zonnepanelen op distributiecentra én winkels => Ecologiepremie en groenestroomcertifcaten -Weinig ervaringen met IWT, VITO, MIP

10 Belang van steun Ondersteuning is nodig om: Te tonen dat het beleid een initiatief steunt en de samenleving een bepaalde richting wil geven (visie) Nieuwe technieken te ondersteunen die nog niet rendabel zijn maar potentieel hebben om de economie vergroenen Op het juiste moment technieken te mainstreamen

11 Ondersteuning in de praktijk Duidelijk kader voor steun zon, wind, biomassa => goed uitgewerkte ondersteuning, maar zorgen voor stabiel investeringsklimaat! Actieve(re) ondersteuning gewenst voor: Energiebesparing, energieboekhouding en energie monitoring Veelbelovende innovatieve technieken zoals groene warmte, bio-gas, waterstof, smart grids,… → kringlopen sluiten

12 STUDIETEST UITROL Haalbaar?Beperkte testImplementatie Innovatie flow

13 STUDIE Haalbaar? Wat is haalbaar? - Welke technieken of materialen bestaan er? Hoe innovatief zijn ze? - Zijn ze in theorie bruikbaar? - Is de kost te verantwoorden? - Is er potentieel? Vb: Bio-planet lage energiewinkel Vb: Hybride trekker

14 Innovatie flow TEST Beperkte test Wat zegt de praktijk? - Kleinschalig in de praktijk testen (sociaal, ecologisch, economisch) - Investeringskosten en loonkosten - Groot risico - Evaluatie resultaat -Bvb: waterstof produceren en testen van het werken met waterstofheftrucks in DC’s

15 Innovatie flow UITROL Implementatie Diffusie => ‘valorisatie’ -Uitrol van 1 winkel naar alle winkels (640)? - Bruikbaar binnen alle enseignes, dus de groep? -Bruikbaar in de keten bvb ism de leveranciers - Bruikbaar binnen de sector, brede bedrijfsleven - Maatschappelijke meerwaarde → product of proces?

16 Verbindingsagentschap Het zijn vaak de randvoorwaarden die een mainstreaming of doorbraak vertragen. Hier kan de overheid faciliteren: check wetgeving, coherent beleid, databases Projecten koppelen aan beleidsvisie –Voorbeeld CNG

17 CNG

18 CNG (Compressed Natural Gass) Grote achterstand tav onze buurlanden Overheid werkt aan sectorale voorwaarden voor de milieuvergunningen Interesse stijgt: eerste tankstations, interesse bij constructeurs, CNG drive platform,.... Politiek meer interesse (BIV) Beperkte financiële ondersteuning via ‘ecologiepremie PLUS’ (5%  20% onder ‘ecologiepremie via call’ en dit terwijl de technologie nog niet is ingeburgerd maar wel op een kantelpunt staat = gemiste kans. Ook impact op business plan Gecoördineerd: gebruiker, dienstverlener, overheid,...

19 Innovatie een echte kans geven Het onmogelijke mogelijk maken! –Waterstof Via elektrolyse groene energie omzetten Bufferen van eigen productie Heftrucks op waterstof in de DC’s –Smart Grid: Decentrale opwekking (zon, wind, biomassa) Vraag afstemmen op aanbod: productie efficiënt inzetten Verwarming gebouwen, produceren voor rechtstreeks verbruik, timing diep koelen verschuiven, opladen batterijen... → lange termijn opties durven bekijken, ook al is huidig kader compleet verschillend

20 Technologie laten inburgeren Matchen van steunmechanisme aan marktontwikkelingen: voldoende tijd geven Middelen gericht en tijdig inzetten om marktdekking te krijgen en bedrijven te wapenen nieuwe uitdagingen aan te gaan → vergroenen in de keten –Eco2 programma –CO2 en water Vb: vergroenen transport –eigen trekkers euro V norm –rekeningrijden –externe trekker

21 Besluit Probleem: gebrek aan steun in de testfase Valorisatiepotentieel wordt ondergewaardeerd (impact bedrijfsnetwerk) In de breedte en in de diepte werken: –Mainstreamen van een actie via een programma aanpak die de vergroening “economisch” inbedt –Innovatie voor lange termijn opties ondersteunen: het onmogelijke durven mogelijk maken!


Download ppt "Hefbomen voor een vergroeningseconomie Mieke Vercaeren."

Verwante presentaties


Ads door Google