De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische aanpak disbalans “Evenwichtig en dynamisch omgaan met disbalans” Nascholing bedrijfsartsen NVAB Kring Noord 16 april 2015 Erik Schuurman, relatiemanager/projectmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische aanpak disbalans “Evenwichtig en dynamisch omgaan met disbalans” Nascholing bedrijfsartsen NVAB Kring Noord 16 april 2015 Erik Schuurman, relatiemanager/projectmanager."— Transcript van de presentatie:

1 Praktische aanpak disbalans “Evenwichtig en dynamisch omgaan met disbalans” Nascholing bedrijfsartsen NVAB Kring Noord 16 april 2015 Erik Schuurman, relatiemanager/projectmanager

2 (potentiële) belangenverstrengelingGeen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …  Geen  Geen Disclosure belangen sprekers

3 Disclosure itemVoor deze presentatie geldt: (potentiële) belangenverstrengelingGeen belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Erik Schuurman, spreker is in dienst van Winnock Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Geen sponsoring Geen honorarium of vergoeding voor spreker

4 Disbalans De Van Dale kent het woord ‘disbalans’niet! Wel: Balans = Evenwicht Òf: Balans = Overzicht van schulden en bezittingen van een onderneming

5 Disbalans = Uit balans raken

6 Disbalans Is een conclusie van de hulpverlener De patiënt/cliënt zelf ervaart ongemak, machteloosheid, frustratie… Is op te lossen als de patiënt/cliënt zich ‘eigenaar’ maakt/voelt van het probleem Is het gevolg van een gedragsmatig proces waarbij de eigen draagkracht gedurende langere tijd wordt ontkend/verwaarloosd

7 Disbalans: Is een multifactorieel probleem De omgeving speelt een rol bij het bekrachtigen van het inadequate gedrag Cognities (gedachten en overtuigingen) spelen een rol bij het in stand houden van de klachten Bij een multifactorieel probleem past een aanpak waarbij de persoonlijke effectiviteit van de patiënt in het oplossen van zijn of haar probleem wordt versterkt

8 Disbalans wordt bevorderd door: Vermijding en aanpassing van activiteiten Overbelasting, over grenzen gaan, te hoge eisen stellen, te weinig assertiviteit Ontbreken van sociale steun (thuis en/of op het werk) Inadequate coping Blokkerende overtuigingen voor ‘normaal’ functioneren Angst als gevolg van catastroferen ‘Schuld’ buiten jezelf leggen Gebrekkig gevoel voor eigenwaarde, waardering van extern halen Probleem niet (h)erkennen

9 Cognitief gedragsmatige aanpak bij disbalans… Is zinvol wanneer klachten, samenhangend met disbalans, chronisch (dreigen te) worden! …En is gericht op: Herkennen en erkennen van het probleem door de patiënt/cliënt Het erkennen van de invloed van verschillende factoren op het aanhouden van disbalans Versterken interne attributie, probleemeigenaar worden Het stellen van doelen en een plan door de patiënt zelf om met het oplossen van het probleem aan de slag te gaan

10 Rol van het team bij de begeleiding: Het team werkt interdisciplinair samen Sluit aan bij de beleving van de patiënt Onderzoekt het effect van de eigen communicatie op het gedrag van de patiënt Herkent het effect van de eigen communicatie in de reacties van de patiënt Helpt de patiënt bij het stellen van doelen en een stappenplan, maar stelt de doelen en het plan niet op Is zich bewust van de nonverbale invloeden binnen de communicatie met de patiënt en maakt daar gebruik van

11 Hoe ziet een programma eruit? Multidisciplinair onderzoek gericht op het uitsluiten van contra-indicaties, het vaststellen van een ‘behandelindicatie’ en het bepalen van het soort van programma (kort, middellang en lang) Cognitief gedragsmatige ‘dagbehandeling’ van twee of drie weken Nazorgprogramma van een jaar Vaste evaluatiemomenten gedurende dat jaar met afname van vragenlijsten om resultaat vast te stellen (o.a. SF-36) Zo nodig individuele contacten bij terugval

12 Begeleidend team bestaat uit: Medisch specialist Psycholoog Bewegingsdeskundige/fysiotherapeut Re-integratiedeskundige/ergotherapeut Teamsecretaresse

13 Inhoud programma Multidisciplinaire intake (arts, psycholoog en re- integratiedeskundige) Week 1: Stilstaan bij de beleving van de patiënt, vertrouwen opbouwen en intentie tot samenwerken versterken Kennisoverdracht t.a.v. multifactoriële klachten, psycho- educatie, wegnemen blokkerende en catastroferende gedachten en overtuigingen, doelen stellen Basismeting in de trainingszaal als start voor het tijd- en functiecontingente ontwikkelen van normaal belasten

14 Inhoud programma Week 2 (en 3 bij het lange programma): Sessies persoonlijke effectiviteit door psycholoog: stresscoping, de invloed van emoties, grenzen stellen, ‘vuile’ pijn (onbegrepen voelen, frustraties ten aanzien van, onvervulde behoeftes, niet gehoord voelen) uit het verleden opruimen Sessies medisch specialist: wegnemen van blokkerende cognities ten aanzien van normaal functioneren, ‘medisch vragenuur’ Sessies re-integratiedeskundige: energiesessies, werkhervatting en opstellen werkhervattingsplan Sessies bewegingsdeskundige: Graded activity en graded exposure in de trainingszaal, sessies ‘onbevangen’ bewegen/psychomotore sessies (herkennen van lichaamssignalen)

15 Nazorgprogramma gedurende een jaar Eerste drie weken na de intensieve trainingsfase, één dagdeel per week de eerste stappen in de werkhervatting begeleiden Werkhervatting op basis van graded exposure Terugkomsessies na 6 weken, 10 weken, 16 weken en 1 jaar na de start intensieve fase

16 Resultaten Gemiddelde werkhervatting na 4 maanden ca. 80% Gemiddelde werkhervatting na 1 jaar ca. 90% Gemiddelden zijn van de uren van het arbeidscontract en gemeten bij de deelnemers waarbij werkhervatting het doel van de training is.

17

18 Vragen?


Download ppt "Praktische aanpak disbalans “Evenwichtig en dynamisch omgaan met disbalans” Nascholing bedrijfsartsen NVAB Kring Noord 16 april 2015 Erik Schuurman, relatiemanager/projectmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google