De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed in je vel zitten Talenten ontplooien Omgaan met dagelijkse stress

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed in je vel zitten Talenten ontplooien Omgaan met dagelijkse stress"— Transcript van de presentatie:

1

2 Goed in je vel zitten Talenten ontplooien Omgaan met dagelijkse stress
Omgaan met levensgebeurtenissen (geboorte, sterfte, scheiding…) Productief op het werk of op school Bijdrage aan de gemeenschap We hebben er alle belang bij dat zo veel mogelijk mensen zich goed voelen op het werk.

3 Geestelijke gezondheid
“De belangrijkste uitkomst is de duidelijke verslechtering van de psycho-emotionele toestand van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder in de afgelopen vijf jaar.” Eerste zin uit het rapport van geestelijke gezondheid (gezondheidsenquête 2013)

4 1 op 3 personen (15+) voelt zich slecht in z’n vel.
Ik ben angstig Ik voel me depressief Ik maak me ernstig zorgen Op nationaal niveau heeft één op drie personen (32%) van 15 jaar en ouder psychische problemen die op de ene of andere manier verwijzen naar een ‘slecht in zijn vel zitten’, Dit is een stijgende trend aangezien van 2001 tot 2008 slechts één op vier personen (25%-26%) dergelijke problemen aangaf. = Angstproblemen, slaapproblemen, depressieve gevoelens,

5 HBSC ‘Studie jongeren en gezondheid’ 2010
9 op 10 rapporteert levenstevredenheid Jongens iets tevredener dan meisjes (91,1%- 89,1%) In de lijn met de vorige resultaten

6 Tevredenheid hangt samen met onderwijsvorm
meer jongens uit het ASO dan jongens uit het TSO en BSO hebben een hoge tevredenheidsscore Ook voor meisjes gaat dit op Peilen naar levenskwaliteit geeft dezelfde resultaten

7 Al twee keer aan zelfmoord gedacht
Meer meisjes dan jongens uit het secundair onderwijs reeds aan zelfmoord gedacht dan jongens (20%-15,2%) Meer jongeren uit het BSO geven aan meermaals aan zelfmoord te hebben gedacht dan jongeren uit het ASO Cijfers voor meisjes liggen hoger: meer meisjes uit het secundair onderwijs (20%) hebben reeds aan zelfmoord gedacht dan jongens

8 Hoe denken we over? 62,6% mensen met een depressie kunnen hieruit geraken indien ze dit willen. 37,5% mensen met een depressie zijn onvoorspelbaar. 31,1% depressie is niet echt een medische ziekte. 24,4% depressie is een teken is van persoonlijke zwakte. 8,1% Niet uitnodigen op een feestje indien die persoon een depressie heeft gehad. 9,8% Niet stemmen op een persoon die een depressie heeft gehad. Bevraagd in de laatste graad secundair onderwijs

9 VLASP: Vlaams actieplan suïcidepreventie 2012-2020
Doelstelling: ‘Tegen het jaar 2020 een daling van het aantal zelfdodingen met 20% ten opzichte van het jaar 2000 realiseren’ 5 Strategieën Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en maatschappij Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs Strategieën voor specifieke risicogroepen De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide Dit met als belangrijke boodschap: “We werken allen samen aan de geestelijke gezondheid, ook u als jongerenbegeleider heeft een belangrijke rol”. Samen willen we jongeren beter wapenen om met levensveranderingen om te gaan en op die manier de geestelijke gezondheid versterken

10 Geselecteerd (subgroepen)
Universeel (algemene bevolking) Geselecteerd (subgroepen) Geïndiceerd (individuen) Universele Preventie = geestelijke gezondheidsbevordering, gericht naar de hele bevolking. Selectieve Preventie = gericht naar doelgroepen/subgroepen met verhoogd risico. Geïndiceerde Preventie = gericht naar individuen die risicogedrag, risicofactoren of symptomen vertonen

11 Noknok.be

12 Vervangen door nieuwe beelden na ontvangst Fanya.

13 Vervangen door nieuwe beelden na ontvangst Fanya.

14 4 knaltips Iedereen is verschillend
Vergelijk jezelf niet met je droomwereld Aanvaard wat je goed en minder goed kan Zelfvertrouwen Oefening ‘De drie beste prestaties’ Som drie prestaties op waarop je trots bent. Dat hoeft niets speciaal zijn. Het kan lang geleden zijn, maar ook pas gebeurd. Waarom deze oefening? Soms twijfel je aan jezelf. Je denkt dan dat je niets kan. Op zo’n momenten is het belangrijk dat je naar de goede kanten van jezelf kijkt. Positief denken over jezelf kan je leren! Bovendien zorgt positief denken over jezelf voor meer zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen geeft je een goed gevoel.

15 De drie beste prestaties
Som drie prestaties op waarop je trots bent. Dat hoeft niets speciaal zijn. Het kan lang geleden zijn, maar ook pas gebeurd.

16 4 knaltips Probeer eens iets nieuw Durf nee zeggen Leer uit je fouten
Avontuur Oefeningen in de ‘ik boodschap’. Stel: je hebt morgen toets of examen en je bent geconcentreerd aan het studeren. Uw broer draait plots de volumeknop open van zijn radio. Hoe reageer jij? Wat zou je zeggen? Wat denk je hiervan? Kevin, ik vind het echt ambetant dat je de muziek zo luid zet. Ik heb morgen examen en probeer me te concentreren. Misschien kan je je hoofdtelefoon gebruiken? Of kan je beneden luisteren of kan je bij je vriend luisteren. Waarom deze oefening? Soms heb je heel hevige gevoelens. Maar je wil niet agressief overkomen. Dan is het handig om een IK-boodschap te gebruiken. Door te oefenen met IK-boodschappen, zal het makkelijker zijn rustig te zeggen wat je denkt. En komt het ook op een andere manier binnen bij de tegenpartij.

17 de ‘ik boodschap’ Je hebt morgen toets of examen en je bent geconcentreerd aan het studeren. Uw broer draait plots de volumeknop open van zijn radio. Hoe reageer jij? Wat zou je zeggen?

18 4 knaltips Praat er over Deel je gedachten Respect Vriendschap
Oefening Reken op anderen Teken drie of vier cirkels die in elkaar passen. Schrijf nu de namen op van alle mensen die voor jou iets betekenen, die je een warm hart toedraagt. Denk ook aan mensen die je een tijdje niet meer ontmoet hebt: op school, in de vrije tijd, familie, via internet Hoe dichter je iemand plaats hoe nauwer de band. Zijn er nu relaties die je wil versterken? Zijn er relaties die je anders wil zien? Aan wie zou je hulp kunnen vragen? Waarom deze oefening? Met deze oefening kan je nagaan op wie je kan rekenen. Dat is belangrijk zodat je weet bij wie je terecht kan als je het moeilijk hebt. Maar ook als je gewoon zin hebt om iets te doen of te praten met iemand! Hoe kan het nog? Duid op je schema aan wie je beste vriend is. Misschien kan je eens iets extra doen voor hem of haar? Stuur bijvoorbeeld spontaan een berichtje om te vragen hoe het gaat. Of wil je graag een kennis wat beter leren kennen? Probeer eens een praatje te maken met hem of haar!

19 Reken op anderen Teken drie of vier cirkels die in elkaar passen.
Schrijf nu de namen op van alle mensen die voor jou iets betekenen, die je een warm hart toedraagt. Denk ook aan mensen die je een tijdje niet meer ontmoet hebt: op school, in de vrije tijd, familie, via internet Hoe dichter je iemand plaats hoe nauwer de band. Zijn er nu relaties die je wil versterken? Zijn er relaties die je anders wil zien? Aan wie zou je hulp kunnen vragen?

20 4 knaltips Beweeg Verwen Eet gezond Je inzetten voor anderen
Muzieklijst maken Verzamel nummers waar je blij van wordt. Van welke nummers je gelukkig wordt, is voor iedereen verschillend. Dat komt, omdat je bepaalde dingen onthoudt. Stel dat je iets leuks meemaakte net toen je een bepaald liedje hoorde op de radio. Je had bijvoorbeeld net een nieuw lief of het was een kamplied. Als je het liedje daarna weer hoort, zal je opnieuw hetzelfde gevoel hebben! Heb je tijdens een liedje een moment dat je je blij voelt? Schrijf het dan op. Noteer wat je voelt en waaraan je denkt. Het kan een nummer zijn dat in je hoofd zit, dat je hoort op de radio, dat op je mp3-speler staat ... In het begin is het misschien wat raar. Maar geef het een kans. Het is de moeite waard! Probeer toch eens iets anders! Neem je notities erbij en zoek een nummer waar je blij van wordt. Ook al heb je geen zin om het te horen, zet het toch op! Je zal terugdenken aan de leuke tijd die je toen had. Je laat je niet gaan door je negatieve gevoelens. Waarom deze oefening? Deze oefening wil je helpen om je beter te laten voelen als je even niet zo goed in je vel zit. Misschien maken je ouders ruzie, valt het niet mee op school of heb je ruzie met je beste vriend of vriendin, … Je muzieklijst dient om je even op te beuren. Het lost je problemen niet op. Maar je wordt er wel blij van!

21

22 We spelen een spel! Wat kan je nu zelf doen als jeugdbegeleider?
We spelen eerst een spel uit de vind-ik-leuk box. Het spel wordt gekozen door te gooien met de dobbelsteen. Ondertussen kan je de box toelichten: wat zit erin (infofiches, materiaal) Maak hier ook een kleine tussenstap naar ‘Vlaanderen stopt met roken’ Spel 1 Emotiespel Spel 2 omdraaien van het zeil Spel 3 balanceerbord

23 Workshop voel je goed met noknok
Voor (semi)professionelen en vrijwilligers Duur 2 uur Max 20 deelnemers Kostprijs 100€ + verplaatsingskost

24

25 extra materialen Postkaartjes Affiches Banners Polsbandjes

26 Materialenkoffers Basisonderwijs (in opmaak) Secundair onderwijs

27 Wat kan ik doen voor 16+/mijzelf?
Fit in je hoofd, goed in je vel Fit in je hoofd: basis info…

28 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Goed in je vel zitten Talenten ontplooien Omgaan met dagelijkse stress"

Verwante presentaties


Ads door Google