De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 3A Paul Meijer - maandag 14 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 3A Paul Meijer - maandag 14 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond klas 3A Paul Meijer - maandag 14 september 2015

2 Hoe ziet de avond eruit? Voorstellen Taken van de mentor Prestatieplan
Regels en afspraken Social media Huiswerkportaal Cijfers/SOM Today SE’s en PTA Afronding in klas 3 Overgang naar klas 4 Praktische informatie Gelegenheid om vragen te stellen / Afsluiting

3 Voorstellen Paul Meijer
Docent Biologie / Scheikunde (Nsk2) en Godsdienst (TTO) Mentor klas 3A bereikbaar via woensdag niet aanwezig op school beantwoording s ‘s avonds tot uur (behalve op zaterdag en zondagmorgen/zondagmiddag)

4 Taken van de mentor Tussenpersoon ouders-school: datalijst / nieuwsbrief Begeleiden van de mentorklas en de mentorleerlingen 2x per jaar uitje/activiteit met de klas Mentor-/vakdocentgesprekken met ouders en leerling, 2x per jaar Mentorgesprekken met leerling, minimaal 3x Helpen met plannen, ‘leren leren’ en studiekeuze (tijdens de mentorlessen)

5 Prestatieplan Een prestatieplan helpt uw zoon/dochter om naar een doel toe te werken. Staat op / wordt ingeleverd via It’s learning Samen met uw zoon/dochter invullen Bespreken/evalueren tijdens de mentor/ouder/leerling-gesprekken 3x / schooljaar: september / december / april

6 Regels en afspraken We gaan op een respectvolle manier met elkaar om Social media/telefoon Spullen voor elkaar/melding in SomToday Huiswerk/ melding in SomToday Omgeving samen schoon houden

7

8 Huiswerkportaal Iedere dag bekijken 1 proefwerk per dag Uitzondering: proefwerkweek Schriftelijke overhoringen kunnen altijd Toetsbeleid in de maak

9 Cijfers Regelmatig cijfers bekijken in SomToday Leerlingen eigen prestaties bijhouden Slechte cijfers? Eerst in gesprek met uw zoon/dochter Neem eventueel contact op met de vakdocent(contactgegevens op de site) Kunt u niet in SomToday? Graag contact opnemen met administratie: mevr. De Vries

10 S(chool)E(xamen) & P(rogramma van) T(oetsing en) A(fsluiting)
PTA wordt uitgereikt aan de leerling op 26 oktober / ouders tekenen voor ontvangst en lezing SE’s voor de vakken Ak, Bi en Gs tellen 2x: als proefwerk in klas 3 en als SE-cijfer in klas 4 (als vak(ken) gekozen is(zijn) herkansbaar – hoogste cijfer telt Vragen over het schoolexamen klas 3: Dhr. Luchtenberg (examensecretaris)

11 Afronding in klas 3 CKV  moet met een voldoende afgesloten worden / op tijd inleveren werkstukken / opdrachten Maatschappijleer: streven naar een 7: compensatiepunt bij het Centraal Schriftelijk Examen

12 Overgang naar klas 4: Overgangsnorm: 4 onderdelen: Rekentoets
Alle vakken Gekozen vakken incl. Maatschappijleer Schoolexamenvak CKV en sectorwerkstuk (incl. stageverslag) Niet-examenvakken Te / Gd / Mu / Lo Rekentoets

13 Praktische informatie
Maatschappelijke stage: Totaal 30 uur vrijwilligerswerk, afronding in klas 3 Informatie krijgen de leerlingen van dhr. de Vries: Stageweek : …..?? 2016 Leerling loopt één week stage. Beroepenmanifestatie AJC november 2015 Sector- en vakkenkeuze: Meer informatie hierover volgt op de 2e ouderavond op 7 maart 2016

14 Gelegenheid om vragen te stellen

15 Bedankt voor uw aandacht
en wel thuis!


Download ppt "Ouderavond klas 3A Paul Meijer - maandag 14 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google