De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteria PTB 4 juni 2015. Criteria Grote vraag is : dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteria PTB 4 juni 2015. Criteria Grote vraag is : dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van."— Transcript van de presentatie:

1 Criteria PTB 4 juni 2015

2 Criteria Grote vraag is : dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van volgende criteria, op basis van de geleverde informatie in de checklist, zo objectief mogelijk te oordelen.

3 Criterium kloof De kloof tussen de huidige ondersteuning en de noodzakelijke ondersteuning Er is een duidelijke kloof tussen de zorg en ondersteuning die de persoon met een handicap nu ontvangt en de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is Aandachtspunten in checklist:  Omschrijf de huidige situatie zo concreet mogelijk.  Geef duidelijk aan wat de meerwaarde is van de gevraagde oplossing.  Vermijd vage beschrijvingen.  Beschrijf een dag uit het leven van de zorgvrager (opstaan en hulp of geen hulp nodig,…..) Bv. Hoe verloopt een dag van de zorgvrager als hij geen ondersteuning heeft?  Hoe verloopt een dag met ondersteuning?

4 Criterium onhoudbaarheid De onhoudbaarheid van de huidige situatie op korte termijn De huidige situatie wordt op korte termijn onhoudbaar Aandachtspunten in checklist:  Omschrijf zo concreet mogelijk wat de situatie zo onhoudbaar maakt.  Indien er sprake is van gedragsproblemen, conflicten, agressie,…beschrijf je zo concreet mogelijk hoe dit gedrag tot uiting komt, de frequentie en de belasting op het netwerk of de zorgvrager

5 Criterium draagkracht De draagkracht van het sociaal netwerk De draagkracht van zijn sociaal netwerk is overschreden Aandachtspunten in checklist:  Omschrijf duidelijk wie het netwerk is en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden.  Leeftijd, frequentie tewerkstelling van het netwerk,...is nuttige info om een duidelijker beeld te bieden.  Geef voldoende informatie over de zorgnood van de zorgvrager. Welke mogelijkheden/beperkingen heeft de zorgvrager? Wat kan hij zelf nog en wat moet het netwerk doen? Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen van het netwerk om deze zorgen op te nemen?  Is het netwerk tijdelijk belast? Bijvoorbeeld door ziekenhuisopname.  Omschrijf bij gezondheidsproblemen van het netwerk welke invloed dit heeft. Wat kan het netwerk niet meer opnemen? Is dit tijdelijk van aard?  Beschrijf duidelijk wie (iemand uit het netwerk of professioneel) en welke taken door de PAB zullen opgenomen worden.

6 Criterium bemiddelingstraject Het bemiddelingstraject van de zorgvraag Een intensief bemiddelingstraject kan geen antwoord bieden op de zorgvraag Aandachtspunten in checklist:  Wat kan de zorgvrager en zijn netwerk, op verschillende levensdomeinen, zelf nog opnemen?  Wat wordt door reguliere diensten opgenomen, frequentie van deze hulp en wat gaat goed of waarom voldoet dit niet?  Omschrijf duidelijk waarom er nog geen andere perspectieven werden bekeken.

7 Criterium integriteit De geestelijke en lichamelijke integriteit van de persoon met een handicap en of zijn netwerk De geestelijke en lichamelijke integriteit van de persoon met een handicap of zijn sociale context is in het gedrang of is geschonden Aandachtspunten in checklist:  Is er sprake van gedragsproblemen, conflicten, agressie, beschrijf concreet hoe dit gedrag zich uit. Hoe frequent dit voorkomt, de belasting op het netwerk of zorgvrager.

8 Criterium Ondersteuningsperspectief Het ondersteuningsperspectief Er is geen perspectief op gepaste zorg en ondersteuning Aandachtspunten in checklist:  Vermeld welke kansen of vooruitzichten op ondersteuning er zijn, als dit van toepassing is.

9 Criterium instapbereidheid De instapbereidheid en expliciete voorkeur van de persoon met een handicap Het betreft een actieve zorgvraag waarbij de persoon met een handicap aangeeft dat hij bereid is om in te gaan op een gepast aanbod van een voorziening of het hem toegekende PAB te activeren Aandachtspunten in checklist:  Omschrijf de motivatie, eventueel ook het proces dat nodig is voor de zorgvrager (vb handicap specifieke).  Indien voorkeur voor een voorziening, motiveer duidelijk waarom.


Download ppt "Criteria PTB 4 juni 2015. Criteria Grote vraag is : dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van."

Verwante presentaties


Ads door Google