De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 Probleem: de verzorgingsstaat wordt onbeheersbaar en onbetaalbaar Vraagstelling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 Probleem: de verzorgingsstaat wordt onbeheersbaar en onbetaalbaar Vraagstelling:"— Transcript van de presentatie:

1 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 Probleem: de verzorgingsstaat wordt onbeheersbaar en onbetaalbaar Vraagstelling: wanneer moeten mensen voor hun eigen financiële problemen zorgen, en Wanneer hebben zij recht op hulp of een uitkering? Algemeen: hoe moet de toekomst van de verzorgingsstaat er uitzien? -Positieve gevolgen van de overheidsmaatregelen: Het aantal werkende mensen is gestegen Het aantal arbeidsongeschikten is afgenomen De fraude en het oneigenlijk gebruik van uitkeringen is teruggedrongen Het ziekteverzuim is gedaald -Negatieve gevolgen van de overheidsmaatregelen Verminderde koopkracht  Er leven meer mensen onder de armoedegrens Zwakkere gezondheid  Minder kans op een baan Bijstandsuitkering en passende arbeid  Vb.: hoogopgeleide asielzoekers zijn hier met name de dupe van 1

2 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 -Negatieve gevolgen van de overheidsmaatregelen Strengere herkeuringen  Veel arbeidsongeschikten verloren hun gunstige AOW-uitkering en verdwenen in de bijstand zonder een goed toekomstperspectief vanwege hun verleden afname van de kwaliteit van de zorg  Door tekort aan personeel in verzorgingstehuizen werden zogenaamde pyjama- dagen ingevoerd 2

3 3 -Momenteel leeft de voor het eerst de verwachting dat de toekomstige generatie minder geld zal hebben dan de huidige generaties -Pessimisten: de verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar door de vergrijzing -Optimisten: het valt allemaal wel mee. Mensen zijn goed verzekerd door pensioenen e.d. De Politiek: -VVD  Afschaffen minimumloon  Invoeren van een soort minimumstelsel. Voor de rest moeten mensen zichzelf verzekeren  Kleinere rol voor de overheid  Marktwerking -CDA  Kleinere rol voor de overheid Overheid grijpt alleen in als mensen het zelf hun problemen niet meer kunnen oplossen  Verzorgingsstaat moet worden omgevormd naar een zorgzame samenleving Mantelzorg H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3

4 4 H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 -PVDA/SP  Mensen niet straffen voor het aanvragen van een uitkering  Uitbreiding van de werkgelegenheid Vb.: gesubsidieerde overheidsbanen  Rijkere gepensioneerden laten meebetalen aan de AOW De toekomst -Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67  Sommige financiële experts voorspellen zelfs een verhoging naar 70 jaar op korte termijn -Afschaffen hypotheekrenteaftrek  Binnen nu en 4 jaar moet er een begin worden gemaakt met de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek -Euro  De rijke landen, waaronder Nederland, draaien op voor de tekorten van andere landen Vb.: Griekenland, Ierland, en dergelijke landen


Download ppt "H4B - Maatschappijleer H 5 - § 7 – De toekomst van de verzorgingsstaat Week 3 Probleem: de verzorgingsstaat wordt onbeheersbaar en onbetaalbaar Vraagstelling:"

Verwante presentaties


Ads door Google