De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 evolutietheorie is niet een theorie over het ontstaan van het heelal maar over de ontwikkeling van leven uit een eerdere (aanwezige) levensvorm. evolutietheorie.

Verwante presentaties


Presentatie over: " evolutietheorie is niet een theorie over het ontstaan van het heelal maar over de ontwikkeling van leven uit een eerdere (aanwezige) levensvorm. evolutietheorie."— Transcript van de presentatie:

1

2  evolutietheorie is niet een theorie over het ontstaan van het heelal maar over de ontwikkeling van leven uit een eerdere (aanwezige) levensvorm. evolutietheorie  Abiogenesis handelt over het onstaan van leven uit dode materie. Abiogenesis  Miller–Urey experiment Aminozuren: bouwstenen van het leven. Miller–Urey experiment  Kant-Laplace-hypothese gaat over het ontstaan van zonnestelsels. Kant-Laplace-hypothese  Verdiep jezelf in deze vraagstukken. Het kan van levensbelang zijn! De zin of onzin van het leven.

3  Kosmologie is wetenschap.  Deelgebied: o.a. ontstaan van het universum.  Uitgangspunt: het heelal heeft een begin.  Theorie: Oerknal.  “Eerst was er niets en dat ontplofte”  Vanuit de wetenschappelijke ontdekkingen volgt een nieuwe verklaring (theorie) over het ontstaan van materie uit niets.

4  Vanuit geloof was er al een verklaring over het ontstaan van materie uit niets.  Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.  Hebr. 11:3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet- zichtbare.  Wat is het verschil en de overeenkomst tussen oerknal theorie en deze bijbel teksten?  Eerst was er niets en dat ontplofte.  Eerst was er niets en toen sprak God.

5  Wetenschappelijk argument 1  Uitdijing van het heelal.  Sterrenstelsel bewegen van elkaar vandaan.  Terug rekenend: 15-20 Miljard jaar geleden ontstaan.  Aannames in de wetenschap.  Axioma: een niet bewezen maar als grondslag aanvaarde stelling. Axioma

6  Wetenschappelijk argument 2  Achtergrondruis (Achtergrond ruis toch lastig) Achtergrondruis (Achtergrond ruis  Van 10 miljard graden tijdens het ontstaan naar een “rest” temperatuur.  Achtergrond ruis is warmtestraling (3-5°Kelvin)  -273°Celcius = 0 Kelvin = absolute nulpunt  Dus……  Is een vooraankondiging van een denkfout?  Boekje vorig jaar p21-22 achtergrondruis als 2e argument. Nieuwe druk is het eruit. Waarom?

7 HHubble toont uitdijing aan. AAanname: er is 1 centraal punt van ontstaan. AAanname: Kosmische straling komt van alle kanten. AAanname: Theorie past bij de benodigde elementen AAanname: Materie in heelal is homogeen verspreid. TTheorie: oerknal (probleem? richting van Andromeda) AAanname : 10 miljard graden AAanname: aanwezigheid resttemperatuur FFeit: achtergrond ruis (Feit?? Anno 2014 niet veel van over) DDus…. Een bewijs voor een oerknal? PProbleem: 1 oneindig grote dichtheid strijdig met de fundamentele wetten van de kwantummechanica. 2 meer oerknallen !! 3 forgett it oerknal ! 4 direct bewijs oerknal ! 5 O nee, toch niet…. Luister nou eens naar een echte wetenschapper !!! 2:10 e.v.

8 GGod schiep hemel en aarde HHet staat in de bijbel. DDus…..bewijs van God en schepping? OOerknal of God? Sluit de oerknal God uit? RReligie geloof. WWetenschap axioma’s (aannames) WWat is volgens jou de overeenkomst of het verschil? OOm over na te denken; 4e scheppingsdag

9  Mening vormen over ons ontstaan.


Download ppt " evolutietheorie is niet een theorie over het ontstaan van het heelal maar over de ontwikkeling van leven uit een eerdere (aanwezige) levensvorm. evolutietheorie."

Verwante presentaties


Ads door Google