De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3

2 De vraag naar het begin evolutietheorie is niet een theorie over het ontstaan van het heelal maar over de ontwikkeling van leven uit een eerdere (aanwezige) levensvorm. Abiogenesis handelt over het onstaan van leven uit dode materie. Miller–Urey experiment Aminozuren: bouwstenen van het leven. Kant-Laplace-hypothese gaat over het ontstaan van zonnestelsels. Verdiep jezelf in deze vraagstukken. Het kan van levensbelang zijn! De zin of onzin van het leven.

3 De vraag naar het begin Kosmologie is wetenschap.
Deelgebied: o.a. ontstaan van het universum. Uitgangspunt: het heelal heeft een begin. Theorie: Oerknal. “Eerst was er niets en dat ontplofte” Vanuit de wetenschappelijke ontdekkingen volgt een nieuwe verklaring (theorie) over het ontstaan van materie uit niets.

4 De vraag naar het begin Vanuit geloof was er al een verklaring over het ontstaan van materie uit niets. Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hebr. 11:3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. Wat is het verschil en de overeenkomst tussen oerknal theorie en deze bijbel teksten? Eerst was er niets en dat ontplofte. Eerst was er niets en toen sprak God.

5 De vraag naar het begin Wetenschappelijk argument 1
Uitdijing van het heelal. Sterrenstelsel bewegen van elkaar vandaan. Terug rekenend: Miljard jaar geleden ontstaan. Aannames in de wetenschap. Axioma: een niet bewezen maar als grondslag aanvaarde stelling.

6 De vraag naar het begin Wetenschappelijk argument 2
Achtergrondruis (Achtergrond ruis toch lastig) Van 10 miljard graden tijdens het ontstaan naar een “rest” temperatuur. Achtergrond ruis is warmtestraling (3-5°Kelvin) -273°Celcius = 0 Kelvin = absolute nulpunt Dus…… Is een vooraankondiging van een denkfout? Boekje vorig jaar p21-22 achtergrondruis als 2e argument. Nieuwe druk is het eruit. Waarom?

7 De vraag naar het begin minder zeker en meer kritisch mag ook…….
Hubble toont uitdijing aan. Aanname: er is 1 centraal punt van ontstaan. Aanname: Kosmische straling komt van alle kanten. Aanname: Theorie past bij de benodigde elementen Aanname: Materie in heelal is homogeen verspreid. Theorie: oerknal (probleem? richting van Andromeda) Aanname : 10 miljard graden Aanname: aanwezigheid resttemperatuur Feit: achtergrond ruis (Feit?? Anno 2014 niet veel van over) Dus…. Een bewijs voor een oerknal? Probleem: 1 oneindig grote dichtheid strijdig met de fundamentele wetten van de kwantummechanica. 2 meer oerknallen !! 3 forgett it oerknal ! 4 direct bewijs oerknal ! 5 O nee, toch niet…. Luister nou eens naar een echte wetenschapper !!! 2:10 e.v.

8 De vraag naar het begin mag het ietsje minder stellig?
God schiep hemel en aarde Het staat in de bijbel. Dus…..bewijs van God en schepping? Oerknal of God? Sluit de oerknal God uit? Religie geloof. Wetenschap axioma’s (aannames) Wat is volgens jou de overeenkomst of het verschil? Om over na te denken; 4e scheppingsdag

9 Huiswerk Mening vormen over ons ontstaan.


Download ppt "Hoofdstuk 3."

Verwante presentaties


Ads door Google